EL / EN / DE / IT / SL 

AIAE » e-μάθηση » Συνέντευξη 8

Τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης – ΤΝ & ηθική

Τα παρακάτω αποσπάσματα συνέντευξης δόθηκαν από την Emanuela Girardi και καλύπτουν την ανάπτυξη των τεχνολογιών ΤΝ σε διαφορετικές κλίμακες, τις κοινωνικές ανησυχίες και την ηθική χρήση της ΤΝ, καθώς και τους κανόνες και τις ρυθμίσεις για την ΤΝ.

Μεταγραφή

Καλημέρα. Σήμερα παρουσιάζουμε τη Δρ Emanuela Girardi στη συνέντευξή μας. Η Emanuela Girardi είναι η ιδρύτρια της Pop-AI (Popular Artificial Intelligence). Είναι μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Τεχνητής Νοημοσύνης του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία συνέταξε την Ιταλική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ιταλικής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη και της Ομάδας Εργασίας Βιομηχανίας της CLEAR (Συνομοσπονδία Εργαστηρίων Έρευνας Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη), της οποίας είναι συντονίστρια της ομάδας εργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Covid 19. Είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της AI Data and Robotics (ADRA), η οποία είναι η νέα ευρωπαϊκή ένωση που θα συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”. Έτσι, είναι ένα εξαιρετικά σχετικό και εξαιρετικά ικανό πρόσωπο που θα μας καθοδηγήσει σε αυτό το μισάωρο ταξίδι σε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Την ευχαριστώ και πάλι και θα προχωρήσω σε κάποιες ερωτήσεις.

Quiz question 1/8

Η συνεντευξιαζόμενη, Emanuela Girardi, είναι η ιδρύτρια της Pop Ai, που σημαίνει Δημοφιλής Τεχνητή Νοημοσύνη και η οποία αποτελεί μέρος της ομάδας εμπειρογνωμόνων τεχνητής νοημοσύνης που ανήκουν στο υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης. Είναι επίσης συντονίστρια της ομάδας εργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη και τον Covid19 και μέλος του διοικητικού συμβουλίου για την τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και την ρομποτική.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Ας ξεκινήσουμε με την πιο βασική ερώτηση. Δεδομένης της εμπειρίας σας, Emanuela, τι γνωρίζετε για τις παγκόσμιες στρατηγικές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης; Ποιο είναι το πλαίσιο; Ποια είναι τα διεθνή μοντέλα; Έχω ακούσει ιδιαίτερα για την Αμερική. Ποιο είναι το διεθνές πλαίσιο;

Ναι, σας ευχαριστώ, Fulvio, και καλημέρα σε όλους. Σίγουρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε ότι η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης θεωρείται σαν μια στρατηγική τεχνολογία για την ανάπτυξη των μελλοντικών κοινωνιών. Και πολλές χώρες έχουν αρχίσει να ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, επενδύοντας πολλούς πόρους και – κυρίως – αναπτύσσοντας μια εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν περίπου 50 εθνικές στρατηγικές για την τεχνητή νοημοσύνη σε όλο τον κόσμο και μερικές βρίσκονται υπό ανάπτυξη, οπότε θα δημοσιευθούν τα επόμενα χρόνια ή ακόμη και φέτος, και έτσι όλες οι χώρες έχουν θεωρήσει αυτές τις τεχνολογίες ως πραγματικά στρατηγικές λόγω της ανατρεπτικής πτυχής που έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία, ήδη σήμερα στην καθημερινή μας ζωή και όλο και περισσότερο στη ζωή μας στο μέλλον. Ειδικότερα, όμως, ας πούμε ότι παρόλο που υπάρχουν ήδη 50 διαφορετικές στρατηγικές παγκοσμίως, μπορούμε βασικά να μιλήσουμε για δύο-τρία μοντέλα ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή το αμερικανικό μοντέλο, το κινεζικό μοντέλο και, ενδιάμεσα, το ευρωπαϊκό μοντέλο που εισήλθε πρόσφατα. Με μια πρώτη ματιά, το αμερικανικό και το κινεζικό μοντέλο, φαίνονται μάλλον διαφορετικά, αλλά υπάρχουν πράγματι μεγάλες ομοιότητες, διότι και στα δύο μοντέλα, στην πραγματικότητα, η ανάπτυξη των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης καθοδηγείται από μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους που έχουν, μεταξύ άλλων, παρουσία σε όλο τον κόσμο – όχι μόνο στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο μεγάλες διαφορές μεταξύ αυτών των ομάδων είναι ότι ενώ στην Κίνα έχουμε μια τάση προς τον κυβερνητικό έλεγχο αυτών των τεχνολογιών, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένα είδος τάσης αντίθετα προς την απορρύθμιση, άρα ένα είδος έλλειψης ρύθμισης αυτών των τεχνολογιών. Η Ευρώπη ξεκίνησε λίγο καθυστερημένα όσον αφορά τις επενδύσεις στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών, και συγκεκριμένα ξεκίνησε το 2016 με μια συμφωνία το 2018 “παντρεμένη” με μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ όλων των κρατών μελών για την ανάπτυξη ενός συντονισμένου σχεδίου για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Ξεκινώντας λίγο καθυστερημένα, αποφάσισε, ωστόσο, να επικεντρωθεί στο ηθικό όραμα και, ως εκ τούτου, κυρίως στον καθορισμό ηθικών κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Και από αυτή την ερευνητική ομάδα που συγκάλεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέκυψε το ευρωπαϊκό όραμα για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο ορίζεται ως “ανθρωποκεντρικό”, δηλαδή θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο και προωθεί τη χρήση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Η δεύτερη πτυχή, ωστόσο, είναι ότι προωθεί τη χρήση “αξιόπιστων” τεχνολογιών, δηλαδή αξιόπιστων. Αυτό βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο στην καρδιά του ευρωπαϊκού οράματος. Αξιόπιστες, διότι αν σκεφτούμε έναν πολύ απλουστευμένο ορισμό των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, όπου και με τις οποίες μπορούμε να εντοπίσουμε συστήματα που αναλύουν το περιβάλλον τους, δηλαδή συλλέγουν δεδομένα προκειμένου να επιτύχουν έναν συγκεκριμένο στόχο και το κάνουν αυτόνομα, επιδεικνύοντας μια συμπεριφορά που αν την εκτελούσε ένας άνθρωπος, θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως ευφυή συμπεριφορά. Τώρα, για να μπορέσουν αυτά, όταν επιτύχουν αυτόν τον στόχο, να εκτελέσουν κάποια ενέργεια που ορίζεται από τον άνθρωπο, για να μπορέσει ο άνθρωπος να αποδεχθεί το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας ή απόφασης – που λαμβάνεται από ένα αυτόνομο σύστημα – και επομένως να εμπιστευτεί τόσο τη χρήση αυτών των συστημάτων όσο και τις ενέργειες ή αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτά τα συστήματα, πρέπει να είναι αξιόπιστα (“trustworthy”). Και τι σημαίνει αυτό, αξιόπιστο / αξιόπιστη; Ας πούμε ότι όσον αφορά την ευρωπαϊκή εκδοχή και τον ορισμό της αξιόπιστης τεχνολογίας, σημαίνει τρία πράγματα. Βασικά, σημαίνει ότι πρέπει να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς νόμους, με τις ηθικές αξίες που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δικαιωμάτων και πρέπει να είναι ασφαλείς από άποψη τεχνικής ευρωστίας, δεν πρέπει να βλάπτουν τους ανθρώπους. Έτσι, εάν τα συστήματα αυτά πληρούν τις τρεις απαιτήσεις, είναι ηθικά ορθά, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι μπορούν να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε και ανέπτυξε ένα σύνολο δύο σημαντικών εγγράφων, μια λευκή βίβλο, μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα, αλλά στην πραγματικότητα το έγγραφο που αυτή τη στιγμή είναι πιο αμφιλεγόμενο αλλά και πιο σημαντικό είναι αυτό που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2021 και είναι η λεγόμενη Πράξη Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία είναι ένα σύνολο εγγράφων που αποτελούν την πρώτη πρόταση στον κόσμο για τη ρύθμιση της χρήσης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Το έγγραφο αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι πρώτα απ’ όλα χρησιμοποιεί μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, δηλαδή χωρίζει όλα τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σε τέσσερις κατηγορίες με βάση τον κίνδυνο. Η πρώτη θεωρείται ως τα συστήματα απαράδεκτου κινδύνου, οπότε αυτά είναι τα συστήματα που απαγορεύονται εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στη συνέχεια υπάρχουν τα συστήματα υψηλού κινδύνου, τα συστήματα μεσαίου κινδύνου και τα συστήματα χαμηλού κινδύνου. Όσον αφορά τα συστήματα υψηλού και μεσαίου κινδύνου, ορίζεται μια ολόκληρη σειρά απαιτήσεων, οι λεγόμενοι κατάλογοι αξιολόγησης, δηλαδή μια σειρά απαιτήσεων ή πιστοποιήσεων που πρέπει να διαθέτουν τα συστήματα αυτά προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Έτσι, αυτές οι πτυχές είναι πολύ σημαντικές και υπάρχει μεγάλη συζήτηση εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς από τη μία πλευρά, λέγεται ότι στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που κατά κάποιο τρόπο σίγουρα προστατεύουν τους ανθρώπους και προστατεύουν τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει ένα είδος ασφάλειας δικαίου για τις εταιρείες, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν αυτά τα συστήματα σε ένα ασφαλές περιβάλλον από νομοθετική άποψη, ώστε να μην έχουν κινδύνους όταν εισάγουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, στην προσφορά τους στην αγορά. Σαφώς, ο μεγαλύτερος περιορισμός που συζητείται αυτή τη στιγμή είναι ότι η υπερβολική ρύθμιση θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να περιορίσει την καινοτομία. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας τα δύο συστήματα για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως, το κινεζικό και το αμερικανικό, όπου στην πραγματικότητα υπάρχει πολύ λιγότερη ρύθμιση, και ιδιαίτερα το αμερικανικό σε σύγκριση με την ευρωπαϊκή αγορά που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Και έτσι είναι πολύ δύσκολο από τη μία πλευρά να εξισορροπήσουμε την ανάγκη ρύθμισης αυτών των συστημάτων, τα οποία αν χρησιμοποιηθούν με κακόβουλο τρόπο μπορούν πραγματικά να προκαλέσουν ζημιά, και από την άλλη πλευρά να προσπαθήσουμε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής καινοτομίας και να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει επίσης πραγματική ανάπτυξη των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά όχι μόνο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά στην πραγματικότητα όλων των υποστηρικτικών τεχνολογιών. Έτσι, σκέφτομαι το blockchain, σκέφτομαι τις τεχνολογίες νέφους, σκέφτομαι την υπολογιστική απόδοση, διότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να μπορούν αυτές οι τεχνολογίες να αναπτυχθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να υλοποιηθεί επομένως αυτό που αποκαλείται ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία στο συντονισμένο σχέδιο. Ας σκεφτούμε επίσης, για παράδειγμα, το σχέδιο Gaia X, το οποίο στοχεύει στον ίδιο στόχο, δηλαδή στην επίτευξη ενός είδους ευρωπαϊκής τεχνολογικής κυριαρχίας.

Quiz question 1/8

ναι
όχι
 

Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της κοινωνίας στο μέλλον.


Λίγοι μόνο πόροι έχουν επενδυθεί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.


Επί του παρόντος, υπάρχουν περίπου 150 εθνικές στρατηγικές τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον κόσμο.


Όλες οι χώρες θεωρούν τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στρατηγικές και σημαντικές στη σημερινή κοινωνία που θα γίνουν ακόμη πιο σημαντικές στο μέλλον.


Σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε βασικά να πούμε ότι υπάρχουν δύο έως τρία μοντέλα για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης: το αμερικανικό μοντέλο, το κινεζικό μοντέλο και το ενδιάμεσο ευρωπαϊκό μοντέλο.


Το αμερικανικό μοντέλο ΤΝ και το κινεζικό είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους.


Όσον αφορά τις επενδύσεις για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, η Ευρώπη προηγείται σε μεγάλο βαθμό έναντι του υπόλοιπου κόσμου.Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Ας ξεκινήσουμε με την πιο βασική ερώτηση. Δεδομένης της εμπειρίας σας, Emanuela, τι γνωρίζετε για τις παγκόσμιες στρατηγικές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης; Ποιο είναι το πλαίσιο; Ποια είναι τα διεθνή μοντέλα; Έχω ακούσει ιδιαίτερα για την Αμερική. Ποιο είναι το διεθνές πλαίσιο;

Ναι, σας ευχαριστώ, Fulvio, και καλημέρα σε όλους. Σίγουρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε ότι η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης θεωρείται σαν μια στρατηγική τεχνολογία για την ανάπτυξη των μελλοντικών κοινωνιών. Και πολλές χώρες έχουν αρχίσει να ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, επενδύοντας πολλούς πόρους και – κυρίως – αναπτύσσοντας μια εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν περίπου 50 εθνικές στρατηγικές για την τεχνητή νοημοσύνη σε όλο τον κόσμο και μερικές βρίσκονται υπό ανάπτυξη, οπότε θα δημοσιευθούν τα επόμενα χρόνια ή ακόμη και φέτος, και έτσι όλες οι χώρες έχουν θεωρήσει αυτές τις τεχνολογίες ως πραγματικά στρατηγικές λόγω της ανατρεπτικής πτυχής που έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία, ήδη σήμερα στην καθημερινή μας ζωή και όλο και περισσότερο στη ζωή μας στο μέλλον. Ειδικότερα, όμως, ας πούμε ότι παρόλο που υπάρχουν ήδη 50 διαφορετικές στρατηγικές παγκοσμίως, μπορούμε βασικά να μιλήσουμε για δύο-τρία μοντέλα ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή το αμερικανικό μοντέλο, το κινεζικό μοντέλο και, ενδιάμεσα, το ευρωπαϊκό μοντέλο που εισήλθε πρόσφατα. Με μια πρώτη ματιά, το αμερικανικό και το κινεζικό μοντέλο, φαίνονται μάλλον διαφορετικά, αλλά υπάρχουν πράγματι μεγάλες ομοιότητες, διότι και στα δύο μοντέλα, στην πραγματικότητα, η ανάπτυξη των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης καθοδηγείται από μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους που έχουν, μεταξύ άλλων, παρουσία σε όλο τον κόσμο – όχι μόνο στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο μεγάλες διαφορές μεταξύ αυτών των ομάδων είναι ότι ενώ στην Κίνα έχουμε μια τάση προς τον κυβερνητικό έλεγχο αυτών των τεχνολογιών, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένα είδος τάσης αντίθετα προς την απορρύθμιση, άρα ένα είδος έλλειψης ρύθμισης αυτών των τεχνολογιών. Η Ευρώπη ξεκίνησε λίγο καθυστερημένα όσον αφορά τις επενδύσεις στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών, και συγκεκριμένα ξεκίνησε το 2016 με μια συμφωνία το 2018 “παντρεμένη” με μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ όλων των κρατών μελών για την ανάπτυξη ενός συντονισμένου σχεδίου για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Ξεκινώντας λίγο καθυστερημένα, αποφάσισε, ωστόσο, να επικεντρωθεί στο ηθικό όραμα και, ως εκ τούτου, κυρίως στον καθορισμό ηθικών κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Και από αυτή την ερευνητική ομάδα που συγκάλεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέκυψε το ευρωπαϊκό όραμα για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο ορίζεται ως “ανθρωποκεντρικό”, δηλαδή θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο και προωθεί τη χρήση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Η δεύτερη πτυχή, ωστόσο, είναι ότι προωθεί τη χρήση “αξιόπιστων” τεχνολογιών, δηλαδή αξιόπιστων. Αυτό βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο στην καρδιά του ευρωπαϊκού οράματος. Αξιόπιστες, διότι αν σκεφτούμε έναν πολύ απλουστευμένο ορισμό των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, όπου και με τις οποίες μπορούμε να εντοπίσουμε συστήματα που αναλύουν το περιβάλλον τους, δηλαδή συλλέγουν δεδομένα προκειμένου να επιτύχουν έναν συγκεκριμένο στόχο και το κάνουν αυτόνομα, επιδεικνύοντας μια συμπεριφορά που αν την εκτελούσε ένας άνθρωπος, θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως ευφυή συμπεριφορά. Τώρα, για να μπορέσουν αυτά, όταν επιτύχουν αυτόν τον στόχο, να εκτελέσουν κάποια ενέργεια που ορίζεται από τον άνθρωπο, για να μπορέσει ο άνθρωπος να αποδεχθεί το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας ή απόφασης – που λαμβάνεται από ένα αυτόνομο σύστημα – και επομένως να εμπιστευτεί τόσο τη χρήση αυτών των συστημάτων όσο και τις ενέργειες ή αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτά τα συστήματα, πρέπει να είναι αξιόπιστα (“trustworthy”). Και τι σημαίνει αυτό, αξιόπιστο / αξιόπιστη; Ας πούμε ότι όσον αφορά την ευρωπαϊκή εκδοχή και τον ορισμό της αξιόπιστης τεχνολογίας, σημαίνει τρία πράγματα. Βασικά, σημαίνει ότι πρέπει να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς νόμους, με τις ηθικές αξίες που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δικαιωμάτων και πρέπει να είναι ασφαλείς από άποψη τεχνικής ευρωστίας, δεν πρέπει να βλάπτουν τους ανθρώπους. Έτσι, εάν τα συστήματα αυτά πληρούν τις τρεις απαιτήσεις, είναι ηθικά ορθά, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι μπορούν να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε και ανέπτυξε ένα σύνολο δύο σημαντικών εγγράφων, μια λευκή βίβλο, μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα, αλλά στην πραγματικότητα το έγγραφο που αυτή τη στιγμή είναι πιο αμφιλεγόμενο αλλά και πιο σημαντικό είναι αυτό που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2021 και είναι η λεγόμενη Πράξη Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία είναι ένα σύνολο εγγράφων που αποτελούν την πρώτη πρόταση στον κόσμο για τη ρύθμιση της χρήσης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Το έγγραφο αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι πρώτα απ’ όλα χρησιμοποιεί μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, δηλαδή χωρίζει όλα τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σε τέσσερις κατηγορίες με βάση τον κίνδυνο. Η πρώτη θεωρείται ως τα συστήματα απαράδεκτου κινδύνου, οπότε αυτά είναι τα συστήματα που απαγορεύονται εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στη συνέχεια υπάρχουν τα συστήματα υψηλού κινδύνου, τα συστήματα μεσαίου κινδύνου και τα συστήματα χαμηλού κινδύνου. Όσον αφορά τα συστήματα υψηλού και μεσαίου κινδύνου, ορίζεται μια ολόκληρη σειρά απαιτήσεων, οι λεγόμενοι κατάλογοι αξιολόγησης, δηλαδή μια σειρά απαιτήσεων ή πιστοποιήσεων που πρέπει να διαθέτουν τα συστήματα αυτά προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Έτσι, αυτές οι πτυχές είναι πολύ σημαντικές και υπάρχει μεγάλη συζήτηση εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς από τη μία πλευρά, λέγεται ότι στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που κατά κάποιο τρόπο σίγουρα προστατεύουν τους ανθρώπους και προστατεύουν τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει ένα είδος ασφάλειας δικαίου για τις εταιρείες, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν αυτά τα συστήματα σε ένα ασφαλές περιβάλλον από νομοθετική άποψη, ώστε να μην έχουν κινδύνους όταν εισάγουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, στην προσφορά τους στην αγορά. Σαφώς, ο μεγαλύτερος περιορισμός που συζητείται αυτή τη στιγμή είναι ότι η υπερβολική ρύθμιση θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να περιορίσει την καινοτομία. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας τα δύο συστήματα για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως, το κινεζικό και το αμερικανικό, όπου στην πραγματικότητα υπάρχει πολύ λιγότερη ρύθμιση, και ιδιαίτερα το αμερικανικό σε σύγκριση με την ευρωπαϊκή αγορά που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Και έτσι είναι πολύ δύσκολο από τη μία πλευρά να εξισορροπήσουμε την ανάγκη ρύθμισης αυτών των συστημάτων, τα οποία αν χρησιμοποιηθούν με κακόβουλο τρόπο μπορούν πραγματικά να προκαλέσουν ζημιά, και από την άλλη πλευρά να προσπαθήσουμε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής καινοτομίας και να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει επίσης πραγματική ανάπτυξη των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά όχι μόνο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά στην πραγματικότητα όλων των υποστηρικτικών τεχνολογιών. Έτσι, σκέφτομαι το blockchain, σκέφτομαι τις τεχνολογίες νέφους, σκέφτομαι την υπολογιστική απόδοση, διότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να μπορούν αυτές οι τεχνολογίες να αναπτυχθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να υλοποιηθεί επομένως αυτό που αποκαλείται ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία στο συντονισμένο σχέδιο. Ας σκεφτούμε επίσης, για παράδειγμα, το σχέδιο Gaia X, το οποίο στοχεύει στον ίδιο στόχο, δηλαδή στην επίτευξη ενός είδους ευρωπαϊκής τεχνολογικής κυριαρχίας.

Quiz question 1/8

 1. Σε τι συμφώνησαν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ το 2018; Ένα συντονισμένο σχέδιο για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. 
 2. Σε τι αποφάσισε να επικεντρωθεί η Ευρώπη; Ένα ηθικό όραμα της τεχνητής νοημοσύνης.
 3. Σε τι βασίζεται και επικεντρώνεται το ευρωπαϊκό όραμα; Τους ανθρώπους
 4. Τι σημαίνει μια αξιόπιστη τεχνολογία ΤΝ από ηθική άποψη; Πρέπει να σέβεται τους ευρωπαϊκούς νόμους, να σέβεται τις ευρωπαϊκές ηθικές αξίες και να είναι αξιόπιστη, π.χ. ασφαλής από τεχνική άποψη.
 5. Ποια έγγραφα δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης; Λευκή Βίβλος, και ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα
 6. Ποιο είναι το πιο σημαντικό και αμφιλεγόμενο έγγραφο που προτάθηκε τον Απρίλιο του 2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη ρύθμιση της χρήσης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης; Ο νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη
 7. Με τι πρέπει να συμμορφώνονται τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού και μεσαίου κινδύνου για να χρησιμοποιηθούν εντός της ευρωπαϊκής κοινότητας; με μια σειρά απαιτήσεων και πιστοποιήσεων
 8. Σε τι θα μπορούσε να οδηγήσει η υπέρβαση των κανονισμών; Περιορισμός στην καινοτομία
 9. Μεταξύ των αμερικανικών και ευρωπαϊκών αγορών, ποια ρυθμίζεται περισσότερο; η ευρωπαϊκή

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Έτσι, αν καταλαβαίνω καλά, πέρα από το αμερικανικό και το κινεζικό μοντέλο που με διαφορετικές πτυχές κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από το δικό μας, το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πιο ανθρωποκεντρικό και “αξιόπιστο”, όπως είπατε. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε ίσως για το τι συμβαίνει στην Ιταλία. Αν καταλαβαίνω καλά ,ο νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη για τον οποίο μιλάτε (αυτός της 21ης Απριλίου 2021) θέτει διάφορα επίπεδα κινδύνων. Υπάρχει κάτι που θέλετε να μας πείτε σχετικά με αυτό, ποια είναι κάποια σχετικά σημεία; Εκτός από την ταξινόμηση των κινδύνων της ευρωπαϊκής πρότασης, υπάρχουν σχετικές πτυχές; Έχω ακούσει για 32 περιπτώσεις όπου μπορεί κανείς να παρέμβει με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι υπάρχουν εντάλματα σύλληψης. Υπάρχει κάτι που μπορεί να ειπωθεί γρήγορα σχετικά με το ποια είναι τα ουσιώδη σημεία της ευρωπαϊκής πρότασης;

Ναι. Στην πραγματικότητα, όσον αφορά τους κινδύνους, αυτό που μπορώ να σας πω είναι οι πτυχές των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης των οποίων ο κίνδυνος θεωρείται απαράδεκτος, για παράδειγμα η κοινωνική βαθμολόγηση, η βιομετρική παρακολούθηση των ανθρώπων από απόσταση ή τα συστήματα που μπορούν με κάποιο τρόπο να επηρεάσουν ή να χειραγωγήσουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων – ιδίως των ευάλωτων ατόμων. Αυτά τα χαρακτηριστικά θεωρούνται απαράδεκτα και ως εκ τούτου απαγορεύονται προς το παρόν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Όσον αφορά τα συστήματα υψηλού κινδύνου, αντίθετα, κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή υπάρχουν πτυχές που πρέπει ακόμη να αποσαφηνιστούν, διότι μιλάμε για αξιολόγηση της συμμόρφωσης, για έναν κατάλογο με μια σειρά κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούνται προκειμένου να εισαχθούν και να χρησιμοποιηθούν εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν επίσης συζητήσεις για μια ευρωπαϊκή πιστοποίηση, η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ σαφής. Μεταξύ άλλων, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η αλυσίδα αξίας των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Αν σκεφτούμε την ανάπτυξη ενός αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης, αυτή περνάει, για παράδειγμα, από αυτούς που συλλέγουν τα δεδομένα, αυτούς που κάνουν την εκπαίδευση, αυτούς που αναπτύσσουν τον αλγόριθμο, αυτούς που στη συνέχεια τον χρησιμοποιούν στα δικά τους συστήματα εντός της δικής τους εταιρείας ή/και τον διαθέτουν στην αγορά, και στη συνέχεια ίσως το σύνολο των δεδομένων αλλάξει – χρειάζεται μια εκ νέου ενημέρωση και τότε ίσως χρειαστεί να αλλάξει κανείς το σύστημα και σε αυτή την περίπτωση να παρακολουθεί τα πάντα μέσω της χρήσης. Μιλάμε πραγματικά για ολόκληρο τον κύκλο ζωής, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και στη συνέχεια κάνει όλους τους διαφορετικούς παίκτες στην αλυσίδα εφοδιασμού να παραμένουν συνεχώς συνδεδεμένοι και να παρακολουθούν συνεχώς τη χρήση του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που έχουν αναπτύξει, εκπαιδεύσει και διαθέσει στην αγορά. Έτσι, αυτές οι πτυχές δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί καλά, διότι υπάρχει μια πτυχή της εφοδιαστικής αλυσίδας που είναι πολύ περίπλοκη κατά τη γνώμη μου.

Μια άλλη πολύπλοκη πτυχή αφορά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ορίζονται τα συστήματα υψηλού κινδύνου, όχι με πολύ σαφή τρόπο, αλλά πάντως ορίζονται. Αλλά μια άλλη πτυχή αφορά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή έχει, ας πούμε, αποδώσει στον εαυτό της το δικαίωμα να αλλάζει αυτόν τον κατάλογο και στη συνέχεια να προσθέτει νέα συστήματα, κάτι που είναι αρκετά αμφιλεγόμενο, διότι κανονικά θα έπρεπε πάντα να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, οπότε στην πραγματικότητα υπάρχουν ήδη πολλές συζητήσεις σχετικά με αυτό, λέγοντας ότι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει την εξουσία να αλλάξει ένα παράρτημα ενός νόμου. Και έτσι αυτές οι πτυχές είναι αρκετά αμφιλεγόμενες, για παράδειγμα διάβαζα τις προάλλες ότι οι διάφορες CEN, CENELEC, … και οι περισσότεροι από τους διάφορους φορείς τυποποίησης ζήτησαν το λόγο για την παραπάνω θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπάρχει επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή που αφορά ακριβώς τον ορισμό των προτύπων ΤΝ, τα οποία προς το παρόν εξακολουθούν να λείπουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έτσι όλοι οι διάφοροι φορείς τυποποίησης εργάζονται πάνω σε αυτό. Είναι μία από τις ανατροφοδοτήσεις που ζήτησαν, αφού αυτές τις ημέρες όλοι γράφουν ανατροφοδοτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή η 6η Αυγούστου 2021 ήταν η τελευταία ημέρα για να μπορέσουν να υποβάλουν ανατροφοδοτήσεις. Μια πρόταση κανονισμού είναι μία από τις ανατροφοδοτήσεις, η οποία είναι ακριβώς να διαγραφεί το άρθρο 41, δηλαδή το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διαφοροποιήσει, ας πούμε, περισσότερο ή λιγότερο όπως θέλει (αυτό δεν είναι ακριβώς η περίπτωση, αλλά μπορεί να διαφοροποιήσει κατά διακριτική ευχέρεια) αυτόν τον κατάλογο των συστημάτων. Αυτά είναι λοιπόν μερικά από τα πιο αντικρουόμενα στοιχεία.

Ένα άλλο πολύ αμφιλεγόμενο στοιχείο αφορά τον ορισμό της ΤΝ, δεδομένου ότι είναι ένας πολύ ευρύς ορισμός, ενώ στην πραγματικότητα υποτίθεται ότι είναι, ας πούμε, προσανατολισμένη στο μέλλον και ανθεκτική στο μέλλον. Αλλά από την άλλη άποψη αυτή τη στιγμή συστήματα, που δεν ξέρω αν είναι ΤΝ, θεωρούνται επίσης ως συστήματα ΤΝ, όπως προηγμένα συστήματα στατιστικής, συστήματα γραμμικής παλινδρόμησης…. που στη συνέχεια καθιστούν – ας πούμε – πολύ πιο πολύπλοκη τη χρήση αυτών των συστημάτων που πιθανόν σήμερα δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, οπότε υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές της συζήτησης. Νομίζω ότι θα χρειαστούν δύο ή τρία χρόνια μέχρι να εφαρμοστεί ο κανονισμός αυτός σε όλα τα κράτη μέλη.

Quiz question 1/8

 1. Ποιοι απαράδεκτοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υπάρχουν στην ευρωπαϊκή κοινότητα; κοινωνική βαθμολόγηση, έλεγχος της μάζας, έλεγχος για επηρεασμό και χειραγώγηση της συμπεριφοράς των Ευρωπαίων
 2. Όσον αφορά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου, πώς αποκαλούνται οι απαιτήσεις και τα κριτήρια που πρέπει να αξιολογηθούν; Αξιολογήσεις συμμόρφωσης
 3. Πώς είναι η αλυσίδα αξίας των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης; εξαιρετικά πολύπλοκη
 4. Σε τι αναφέρεται η παρακολούθηση των συστημάτων ΤΝ; τον κύκλο ζωής των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Σας ευχαριστώ για τις εκτιμήσεις σας, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό συμπίπτουν με ορισμένες από τις αμφιβολίες που είχα. Καταλαβαίνω, ωστόσο, ότι το ουσιαστικό πράγμα που έχουμε περισσότερο από τους άλλους είναι ακριβώς η έννοια του “ανθρωποκεντρικού”, σωστά; Το περίφημο “Human in the loop” που πολλοί λένε “on the loop”, σωστά, δηλαδή στο τέλος / στην κορυφή πρέπει να υπάρχει ένας “άνθρωπος”, και προσωπικά ανησυχώ πολύ για το τι έχει πει ρητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν μπορεί να ασχοληθεί, ότι είναι στρατιωτικά θέματα, έχουμε ήδη ασχοληθεί με άλλες συνεντεύξεις, πολύ ανησυχητικό γιατί δεν υπάρχει ο άνθρωπος στο βρόχο. Ωστόσο, αυτό είναι ένα θέμα που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα, είναι μόνο μια σκέψη μεταξύ μας που μελετάμε και αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα .

Έτσι έχουμε δει τον κόσμο και την Ευρώπη. Τι λέτε για την Ιταλία; Ποια είναι η κατάσταση της Ιταλίας; Μεταξύ άλλων, στην Ιταλία, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά εμείς ειδικότερα, τελευταία υπάρχει και ο όρος “βιωσιμότητα” στον οποίο αναφερόμαστε συχνά. Ποια είναι η ιταλική προσέγγιση, η ιταλική στρατηγική και η προσέγγισή μας, ας πούμε, στην Αειφορία και στη σημασία της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και της επένδυσης σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης;

Η Ιταλία έχει αναπτύξει διαφορετικές στρατηγικές. Προς το παρόν συμμετείχα στις εργασίες που οδήγησαν στην ανάπτυξη της στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη που προωθείται από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης (MISE). Υπήρχαν στην πραγματικότητα άλλες δύο πρωτοβουλίες, οπότε έχουμε αναπτύξει στην πραγματικότητα πολλές στρατηγικές, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε δημοσιεύσει ούτε μία. Τώρα τα νέα των τελευταίων ημερών είναι ότι μια ομάδα που αποτελείται από τρία υπουργεία δημιούργησε μια νέα ομάδα εργασίας που πρέπει να αναλύσει εκ νέου το έγγραφο που γράψαμε στο MISE, και ελπίζω πραγματικά ότι θα προτείνουν τη φάση της εκτέλεσης, δηλαδή την πραγματική εφαρμογή της στρατηγικής, την εκτέλεσή της, την εκτέλεση που είναι το θεμελιώδες πράγμα, οπότε πραγματικά το ελπίζουμε. Αυτό θα είναι το σημείο καμπής και για την Ιταλία, είναι κρίμα γιατί στην Ιταλία έχουμε τόση αριστεία, κατά τη γνώμη μου, ειδικά όσον αφορά, π.χ., την έρευνα και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δυστυχώς υπάρχει έλλειψη στρατηγικού οράματος αυτή τη στιγμή, για το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι εφαρμογές, οι χρήσεις και οι εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης που εφαρμόζονται στους διάφορους τομείς της κοινωνίας.

Από την άλλη πλευρά, η προτεινόμενη ιταλική στρατηγική που έχουμε εκπονήσει βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος ήταν η τεχνητή νοημοσύνη για τον άνθρωπο, άρα απολύτως σύμφωνη με το ευρωπαϊκό ανθρωποκεντρικό όραμα, ο δεύτερος η τεχνητή νοημοσύνη για μια παραγωγική ανάπτυξη βιώσιμη και αριστείας, και αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνο με το όραμα της ΕΕ, με την ευρωπαϊκή Λευκή Βίβλο για την τεχνητή νοημοσύνη που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2021 και η οποία προωθεί ακριβώς τη δημιουργία ενός συστήματος αριστείας και εμπιστοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της ανάπτυξης των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και στη συνέχεια να επενδύσει στην εκπαίδευση για να τις φέρει στις εταιρείες, στα σχολεία, στην κοινωνία. Το τελευταίο σημείο, ωστόσο, είναι το σημείο που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό και επίσης το πιο καινοτόμο όσον αφορά την ιταλική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Και είναι η τεχνητή νοημοσύνη για τη βιωσιμότητα, αυτό είναι που έχουμε προτείνει και που πιστεύουμε ότι χρειάζεται πραγματικά μια αλλαγή παραδείγματος, με την έννοια ότι δεν αρκεί πλέον να βάζουμε απλώς τον άνθρωπο στο επίκεντρο, επειδή αυτός/αυτή ζει πραγματικά στον πλανήτη και μέσα στο οικοσύστημα. Και έτσι το να λέμε ότι χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες μόνο για να βελτιώσουμε την ανθρώπινη ζωή δεν είναι πλέον αρκετό, και γι’ αυτό προτείναμε τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDG) της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών. Και έτσι, αλλάζοντας απλώς λίγο το παράδειγμα και προτείνοντας αυτή την πτυχή της βιωσιμότητας ή μια προσέγγιση, ας την ονομάσουμε “πλανητοκεντρική” αν θέλετε, αυτό το όραμα είναι πολύ καινοτόμο αυτή τη στιγμή. Στην πραγματικότητα έχει επίσης υιοθετηθεί από τον ΟΟΣΑ, τον ΟΗΕ και νομίζω ότι έχει επίσης συμπεριληφθεί στο τελευταίο συντονισμένο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και νομίζω ότι είναι ίσως το μόνο δυνατό όραμα. Ακόμα και επειδή, αν υπάρχουν 156 χώρες που αποφάσισαν ότι η Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ είναι Η Ατζέντα, καθώς και οι στόχοι της ΣΒΑ που, ακόμα και αν θεωρούμε ότι το 2030 είναι πρακτικά αύριο, είναι οι πιο κοινοί στόχοι που υπάρχουν σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε, κατά τη γνώμη μου, από τη στιγμή που θα οριστούν οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, όπως λέγαμε πριν, ο ορισμός της τεχνητής νοημοσύνης είναι συστήματα που με κάποιο αυτόνομο τρόπο μας επιτρέπουν να πετύχουμε ορισμένους στόχους. Εάν είμαστε σαφείς σχετικά με τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε, σε αυτό το σημείο, ακόμη και αν πρόκειται για πολύπλοκους στόχους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες για να τους επιτύχουμε. Και έτσι αναλύσαμε στη συνέχεια για κάποιους ΣΒΑΚ πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες για την επίτευξή τους. Συγκεκριμένα, μια πτυχή, ας πούμε πολύ σημαντική, προσπαθήσαμε να αφιερώσουμε στην προσπάθεια να αυξήσουμε την ένταξη και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Και αυτό χάρη στη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, και έτσι αυτές οι πτυχές είναι πολύ σημαντικές, αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικές για να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή ή πώς να βελτιώσουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, από αυτή την άποψη, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον έργο που μόλις προωθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο ονομάζεται “Destination Earth”, το οποίο δημιούργησε ένα ψηφιακό δίδυμο της γης που καθιστά δυνατή την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κλιματικής αλλαγής, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και τη δοκιμή, ας πούμε, σε αυτό το ψηφιακό δίδυμο της γης, των νέων περιβαλλοντικών πολιτικών που θέλουμε να αναπτύξουμε χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό γίνεται επίσης για να προωθηθεί η βελτιστοποίηση και ο εξορθολογισμός των σπάνιων πόρων που υπάρχουν στη γη.

Quiz question 1/8

Η Ιταλία αναπτύσσει διάφορες στρατηγικές που σχετίζονται με την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο αυτές δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη. Η ιταλική πρόταση στρατηγικών βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την τεχνητή νοημοσύνη για τον άνθρωπο, η οποία αναφέρεται στο ευρωπαϊκό ανθρωποκεντρικό όραμα, την τεχνητή νοημοσύνη για την παραγωγική και βιώσιμη ανάπτυξη για παράδειγμα σε επιχειρήσεις, σχολεία, στην εκπαίδευση και στην κοινωνία και την τεχνητή νοημοσύνη για τη βιωσιμότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε πρόσφατα ένα πολύ ενδιαφέρον έργο με τίτλο «Προορισμός Γη», στο οποίο δημιουργήθηκε μια ψηφιακή προσομοίωση της Γης με ένα ψηφιακό δίδυμο που θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη κατανόηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών καταστροφών και για τη δοκιμή των νέων περιβαλλοντικών πολιτικών σε αυτό το ψηφιακό δίδυμο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. 


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Ας πούμε ότι είναι μια μισή νίκη, ας το δούμε θετικά. Και κοιτάξτε, είδαμε τον Κόσμο, την Ευρώπη και την Ιταλία, τώρα, για να καταλήξουμε, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εκπαίδευση, προφανώς, επειδή όλοι μιλούν για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το πράγμα που λίγοι καταλαβαίνουν πραγματικά πλήρως, αν κάποιος δεν μπει σε κάποια λεπτομέρεια. Έτσι, νομίζω ότι συμφωνούμε ότι η εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για να κατανοήσουμε τι είναι αυτές οι τεχνολογίες και πώς να τις χρησιμοποιούμε με ασφάλεια. Υπάρχει ακόμη ο κίνδυνος ότι χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση -μιλάω για το ιταλικό σύστημα, αφού είμαστε σε αυτό το έργο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην τεχνητή νοημοσύνη- θα μπορούσε να υπάρξει ένα είδος “ψηφιακού χάσματος” στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σε σύγκριση με άλλους; Πώς το βλέπετε, ποια είναι η σημασία και ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να γίνουν ακριβώς για να διδαχθούν καλά και καλύτερα οι δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, οι κίνδυνοι και οτιδήποτε άλλο της τεχνητής νοημοσύνης;

Κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η βασική πτυχή και η πιο σημαντική. Σκεφτείτε μόνο ότι στην αρχή μιλούσαμε για περισσότερες από 50 χώρες που έχουν ήδη καθορίσει την εθνική τους στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν χώρες όπως η Φινλανδία που έχουν θέσει ως νούμερο ένα προτεραιότητα της στρατηγικής τους για την τεχνητή νοημοσύνη την κατάρτιση, την εκπαίδευση των πολιτών τους στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, οπότε πρόκειται πραγματικά για μια βασική πτυχή. Επίσης, η Κίνα, παρεμπιπτόντως, επενδύει πάρα πολλά ακριβώς στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των πολιτών της, καθώς συνειδητοποίησε ότι αυτό, ας πούμε, είναι το κλειδί για να μπορέσει να συμμετάσχει ενεργά στην κοινωνία του μέλλοντος. Έτσι, κατά τη γνώμη μου, είναι ακριβώς η βασική πτυχή. Αυτό συμβαίνει διότι αν σκεφτούμε εμάς ως εργαζόμενους ή ως πολίτες ή ως φοιτητές, για παράδειγμα, τότε αν φορέσουμε τα παπούτσια των εργαζομένων, οι θέσεις εργασίας του μέλλοντος θα απαιτούν σίγουρα την ικανότητα χρήσης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, και έτσι αυτή η πτυχή είναι θεμελιώδης, η κατάρτιση ή η αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για να μάθουμε ας πούμε νέα επαγγελματικά προφίλ ή η επανεκπαίδευση ή η επανακατάρτιση για να μάθουμε πραγματικά για εντελώς νέες θέσεις εργασίας.

Και αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, μια βασική πτυχή, διότι αν σκεφτούμε μια εταιρεία που εισάγει αυτή τη στιγμή ίσως συστήματα ρομποτικής αυτοματοποίησης διαδικασιών και στη συνέχεια απελευθερώνει με κάποιο τρόπο πόρους επειδή υπήρχαν εργασίες που εκτελούνταν από ανθρώπους που τώρα εκτελούνται από αυτοματοποιημένα συστήματα, επομένως αυτός ο χρόνος που απελευθερώνεται, αυτοί οι απελευθερωμένοι πόροι θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να επανεπενδύονται οπωσδήποτε στην κατάρτιση των εργαζομένων. Αυτή η πτυχή είναι επίσης σημαντική από οικονομική άποψη, διότι σημαίνει επίσης ανακατανομή των οικονομικών οφελών από την εισαγωγή συστημάτων αυτοματοποίησης στις επιχειρήσεις και, επομένως, είναι επίσης ανακατανομή, ας πούμε, των ευεργετικών αποτελεσμάτων μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων, δηλαδή επένδυση στην κατάρτιση, η οποία θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να αποτελεί δικαίωμα όλων των εργαζομένων.

Η άλλη πτυχή είναι ότι σε αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά σημαντικό να μάθει κανείς ποιες είναι, ας πούμε, οι ψηφιακές δεξιότητες, όχι μόνο πιο βασικές, αλλά και προηγμένες, για να μπορεί να γνωρίζει ποιες είναι οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και να μπορεί να τις χρησιμοποιεί για τη δουλειά του, γιατί όλες οι δουλειές θα χρησιμοποιούν και αυτές τις τεχνολογίες, ό,τι και να γίνει. Από αυτή την άποψη είναι πολύ ενδιαφέρουσα, για παράδειγμα, μια προσέγγιση που αφορά περισσότερο, ας πούμε, την εκπαίδευση, δηλαδή τα σχολεία, όπως ένα πολύ ωραίο σχέδιο που αναπτύχθηκε στο ΜΙΤ της Βοστώνης, μαζί με ένα σχέδιο που χρηματοδοτήθηκε από τον Schwartzman, ένα ιδιωτικό μετοχικό κεφάλαιο του ίδιου του κ. Schwartzman, ιδρύοντας ένα κολέγιο που ονομάζεται Schwartzman College, το οποίο είναι ένα είδος δίγλωσσου σχολείου. Δηλαδή, ό,τι κι αν αποφασίσει κανείς να σπουδάσει – φιλοσοφία, ανθρωπολογία, ιατρική, νομική, … – σπουδάζει παράλληλα με την επιστήμη των υπολογιστών και την τεχνητή νοημοσύνη, διότι η ιδέα είναι ότι όλοι στο μέλλον θα χρειάζονται, ό,τι κι αν γίνει, μια στέρεη βάση στην επιστήμη των υπολογιστών και την ικανότητα χρήσης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά τα μαθήματα θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν ως υποχρεωτικά στο σχολείο μας, πραγματικά από την εποχή που είμαστε παιδιά, δηλαδή από το δημοτικό σχολείο, μαθήματα που θεωρητικά υπάρχουν ήδη, αλλά στην πραγματικότητα, δυστυχώς, δεν διδάσκονται σε βάθος. Και έτσι, ίσως το πιο σημαντικό πράγμα είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτών, οπότε το έργο που υλοποιείτε είναι επίσης πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, αφού στοχεύει πρώτα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να πάνε ξεκάθαρα να διδάξουν αυτά τα θέματα στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό, διότι αν σκεφτούμε, για παράδειγμα, τους γιατρούς που βρίσκονται τώρα στα νοσοκομεία, πιθανώς δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα νέα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και ακόμη και οι γιατροί που βρίσκονται τώρα στο πανεπιστήμιο, οι οποίοι δεν μελετούν αυτές τις τεχνολογίες, όταν πάνε να εργαστούν στα νοσοκομεία δεν θα είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσουν, και είδαμε πόσο χρήσιμες ήταν αυτές οι τεχνολογίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, οπότε αν μπορούσαμε πραγματικά να τους εκπαιδεύσουμε ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες, θα μπορούσε πραγματικά να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην εργασία τους.

Και υπάρχει και η άλλη πτυχή που πρέπει να λάβουμε υπόψη, ότι οι θέσεις εργασίας του μέλλοντος θα είναι διαφορετικές από τις σημερινές, δηλαδή ο γιατρός του σήμερα θα είναι πολύ διαφορετικός από τον γιατρό του αύριο. Έτσι, πρέπει πραγματικά να αλλάξουν και την προσέγγισή τους τόσο για να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες όσο και για να έχουν μια νοοτροπία, μια πιο ρευστή, πιο ανοιχτή νοοτροπία για να μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμη και νέες θέσεις εργασίας που πιθανώς δεν υπάρχουν σήμερα και που θα αλλάξουν πολύ στο περιεχόμενό τους.

Quiz question 1/8

Στην Ιταλία, η εκπαίδευση και η κατάρτιση όσον αφορά τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης είναι η κορυφαία προτεραιότητα.
Quiz question 1/8

Οι πόροι που απελευθερώνονται χάρη στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να επανεπενδύονται και να αναδιανέμονται στην κατάρτιση, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των εργαζομένων, των σπουδαστών και των πολιτών.
Quiz question 1/8

Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επωφελούνται από την αναδιανομή των αποταμιευμένων πόρων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
Quiz question 1/8

Στο μέλλον οι εργαζόμενοι δεν θα χρειάζεται να είναι σε θέση να κατανοούν και να χρησιμοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.
Quiz question 1/8

Ένα πολύ ενδιαφέρον έργο έχει υλοποιηθεί στη Βοστώνη: Ονομάζεται "MIT Schwarzman College of Computing" το οποίο είναι ένα δίγλωσσο κολέγιο στο οποίο οι μαθητές μελετούν δύο μαθήματα: ένα θέμα της επιλογής τους (όπως ιατρική, νομική κ.λπ.) και επιστήμες υπολογιστών και AI, επειδή όλοι θα χρειαστούν αυτές τις γνώσεις στο μέλλον.
Quiz question 1/8

Οι επιστήμες των υπολογιστών και η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να ενσωματωθούν και στο σχολείο.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

The learning unit has not been completed

You have successfully completed the learning unit.

EL / EN / DE / IT / SL 

AIAE » e-μάθηση » Συνέντευξη 7

Μηχανική μάθηση

Τα παρακάτω αποσπάσματα συνέντευξης δόθηκαν από τον Fabio Del Frate και καλύπτουν τον ορισμό της ΤΝ, τις σημαντικότερες πτυχές της μηχανικής μάθησης, τις ερμηνείες σχετικά με τη βαθιά μάθηση, τα θέματα της επιβλεπόμενης και μη επιβλεπόμενης μάθησης και τη σχέση της με την ΤΝ, καθώς και τους διαφορετικούς τύπους μηχανικής μάθησης.

Μεταγραφή

Ο Fabio Del Frate έλαβε από το Πανεπιστήμιο της Ρώμης “Tor Vergata” μεταπτυχιακό δίπλωμα στην  Ηλεκτρονική Μηχανική (1992) και διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών (1997). Την  περίοδο 1995-1996 ήταν επισκέπτης επιστήμονας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης και  από το 1998 έως το 1999 εργάστηκε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Στη συνέχεια  εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης “Tor Vergata”, όπου σήμερα είναι αναπληρωτής καθηγητής  τηλεπισκόπησης και εφαρμοσμένου ηλεκτρομαγνητισμού σε διάφορα μεταπτυχιακά και διδακτορικά  προγράμματα. Σχετικά με τα θέματα αυτά, έχει διαλέξει σε διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, καθώς  και ως κύριος ερευνητής/διαχειριστής έργων σε διάφορα χρηματοδοτούμενα έργα του Ευρωπαϊκού  Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και της Ιταλικής Διαστημικής Υπηρεσίας (ASI), ηγούμενος  ερευνητικών δραστηριοτήτων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης που εφαρμόζεται σε  δορυφορικά δεδομένα για την Παρατήρηση της Γης (στο εξής θα αναφέρεται ως “EO”).

Quiz question 1/8

Ο συνεντευξιαζόμενος, Fabio Del Frate, είναι διδάκτωρ στην επιστήμη υπολογιστών, ο οποίος εργάζεται επί του παρόντος ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Tor Vergata. Δίνει διαλέξεις για την απομακρυσμένη ανίχνευση και τον ηλεκτρομαγνητισμό. Στους Ευρωπαϊκούς και Ιταλικούς Διαστημικούς Οργανισμούς ηγήθηκε της ερευνητικής δραστηριότητας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που εφαρμόζεται σε δορυφορικά δεδομένα για παρατήρηση της Γης.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Q1. Καθηγητά Del Frate, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη; 

Λοιπόν, για να εξηγήσω εν συντομία τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, μου αρέσει συχνά να αναφέρω  έναν από τους πατέρες της Τεχνητής Νοημοσύνης, τον καθηγητή Nils John Nilsson. Γι’ αυτόν “Τεχνητή νοημοσύνη είναι η δραστηριότητα εκείνη που αφιερώνεται στο να κάνει τις μηχανές  ευφυείς, και νοημοσύνη είναι η ιδιότητα εκείνη που επιτρέπει σε μια οντότητα να λειτουργεί  κατάλληλα και με πρόβλεψη στο περιβάλλον της”.  

Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι παρέχουμε στις μηχανές και τους υπολογιστές περισσότερους  βαθμούς ελευθερίας. Τους ζητάμε να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις για να υπερβούν αυτό που  συνέβαινε με τον παραδοσιακό προγραμματισμό των υπολογιστών, δηλαδή ουσιαστικά να  εκτελούν μια ακολουθία, έστω και μεγάλη και πολύπλοκη, γραμμών εντολών.  

Πώς το υλοποιούμε αυτό ; Βασικά συνίσταται στο να τροφοδοτούμε τις μηχανές με δεδομένα και να  τους παρέχουμε τη δυνατότητα να αναζητούν σχέσεις, έστω και πολύ λεπτές, μεταξύ αυτών των  δεδομένων. Με αυτά τα δύο στοιχεία: δεδομένα και μοντέλα ερμηνείας, η ΤΝ αναπτύσσει και  οικοδομεί τη δική της γνώση, τη δική της εμπειρία. 

Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν επίσης ενδιαφέρουσα μια ιστορική προοπτική, ώστε να  είμαστε περίεργοι να μάθουμε πότε προτάθηκαν οι πρώτοι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης και  μηχανικής μάθησης. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απαντήσεις, αλλά η γνώμη μου είναι ότι για  να βρούμε τις ρίζες της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να πάμε πίσω στο 1943, όταν  παρουσιάστηκε το πρώτο μαθηματικό μοντέλο νευρωνικών δικτύων στην επιστημονική εργασία “A  logical calculus of the ideas immanent in nervous activity” των Walter Pitts και Warren McCulloch.  Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται για πρώτη φορά ένας μόνο νευρώνας ως στοιχειώδης μη  γραμμική μονάδα επεξεργασίας και υποτίθεται ότι συνδέεται με άλλους νευρώνες. Με άλλα λόγια  μια πρώτη πρόχειρη αλλά αποτελεσματική μαθηματική αναπαράσταση του εγκεφάλου. 

Τώρα το θέμα είναι: είναι όλα αυτά επικίνδυνα ; Νομίζω ότι η απάντηση είναι “Ναι, μπορεί να  είναι”, αλλά ακριβώς όσο θα ήταν, ή ήταν, κάθε φορά που γοητευόμαστε από μια νέα τεχνολογία  και θέλουμε να την αφήσουμε να αναπτυχθεί. Στην πραγματικότητα, το θέμα της ανάπτυξης μιας  “ασφαλούς” τεχνητής νοημοσύνης Τώρα το θέμα είναι: είναι όλα αυτά επικίνδυνα ; Νομίζω ότι η απάντηση είναι “Ναι, μπορεί να  είναι”, αλλά ακριβώς όσο θα ήταν, ή ήταν, κάθε φορά που γοητευόμαστε από μια νέα τεχνολογία  και θέλουμε να την αφήσουμε να αναπτυχθεί. Στην πραγματικότητα, το θέμα της ανάπτυξης μιας  “ασφαλούς” τεχνητής νοημοσύνης είναι σίγουρα στην προσοχή των κοινοτήτων των επιστημόνων  και των ερευνητών. Το βασικό σημείο είναι ότι ο άνθρωπος θα πρέπει πάντα να ενεργεί ως επόπτης.  Οι κανόνες, οι κατευθυντήριες γραμμές, αλλά κυρίως τα δεδομένα πάνω στα οποία η μηχανή, όπως  είπαμε προηγουμένως, οικοδομεί τη γνώση της, στα οποία θα στηρίζεται όταν λαμβάνει τις  αποφάσεις της, παρέχονται από ανθρώπινους εμπειρογνώμονες, έτσι ώστε η μηχανή ναι μεν να  συμπεριφέρεται με ένα ορισμένο επίπεδο αυτονομίας, αλλά μέσα σε μια καλά καθορισμένη  παιδική χαρά, και τα όρια αυτής της παιδικής χαράς αποφασίζονται από τους ανθρώπους. 

Quiz question 1/8

Η τεχνητή νοημοσύνη παρέχει στις μηχανές και τους υπολογιστές περισσότερους βαθμούς ελευθερίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι μηχανές καλούνται να προχωρήσουν πέρα από τον παραδοσιακή προγραμματισμό υπολογιστών. Προκειμένου οι μηχανές να αναγνωρίσουν μοτίβα, σχέσεις και να χτίσουν τις δικές τους γνώσεις, είναι απαραίτητο να τους παρέχουμε δεδομένα. Δύο σημαντικά στοιχεία για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων στην τεχνητή νοημοσύνη είναι τα δεδομένα και τα μοντέλα. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τόσο θετικά όσο και εμπνευσμένα αποτελέσματα, αλλά μπορεί επίσης να αποδειχθεί επικίνδυνη. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές πρέπει να επικεντρωθούν στην ασφαλή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. ” βασική αρχή πρέπει να είναι ότι ο άνθρωπος βρίσκεται πάντα στο ρόλο του επόπτη των κανόνων και των κατευθυντήριων γραμμών, αλλά ιδιαίτερα των δεδομένων.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Q2. Τι είναι η μηχανική μάθηση; 

Λοιπόν, θα έλεγα ότι η μηχανική μάθηση είναι μια πιθανή, υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή η πιο  χρησιμοποιούμενη, τεχνική διαδικασία για τη δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε μια μηχανή.  Είδαμε ήδη ότι υπάρχουν δύο κύριοι παράγοντες: τα δεδομένα και το μοντέλο, πιο συγκεκριμένα ένα  μαθηματικό μοντέλο. Η πρόκληση είναι να βρεθούν οι παράμετροι του μαθηματικού μοντέλου ώστε  να μπορεί να αναπαραστήσει τις σχέσεις μεταξύ των δεδομένων. Όλα βασίζονται στη δημιουργία μιας  διαδικασίας μάθησης με βάση τα ίδια τα δεδομένα. Μπορεί να έχουμε διαφορετικούς τύπους  μοντέλων, για παράδειγμα νευρωνικά δίκτυα ή μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης και, κατά  συνέπεια, διαφορετικούς αλγορίθμους για την εκμάθηση του μοντέλου. Ο τελικός στόχος ωστόσο  είναι πάντα ο ίδιος: να εξαχθεί γνώση από τα δεδομένα εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται στη  διαδικασία εκπαίδευσης και να εφαρμοστεί αυτή η εξαχθείσα γνώση σε νέα δεδομένα.  Παρεμπιπτόντως, η αξιολόγηση του πόσο καλή είναι η απόδοση του μοντέλου στα νέα δεδομένα,  δηλαδή στα δεδομένα που δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τη φάση της εκπαίδευσης, είναι πολύ  σημαντική. Μας λέει πόσο το μοντέλο είναι εφαρμόσιμο στον πραγματικό κόσμο, πόσο μπορεί να  γενικεύσει.  

Σε κάθε περίπτωση, η ποιότητα και η ποσότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται κατά τη φάση  εκμάθησης είναι κρίσιμοι παράγοντες για μια επιτυχημένη απόδοση. Συγκεκριμένα, η ποσότητα των  δεδομένων πρέπει να είναι στατιστικά σημαντική ώστε να παρέχει τα σχετικά χαρακτηριστικά του  φαινομένου που θέλουμε να διερευνήσουμε. Ένα άλλο σημαντικό βασικό ζήτημα είναι να  αποφασίσουμε πόσο πολύπλοκο πρέπει να είναι το μαθηματικό μας μοντέλο. Θα ήταν σοβαρό  πρόβλημα αν επιλέγαμε ένα πολύ απλό μοντέλο για να αναζητήσουμε πολύ λεπτές σχέσεις μεταξύ  των δεδομένων, αλλά, παράλληλα, αν οι κανόνες που διέπουν τα δεδομένα είναι λιγότερο  περίπλοκοι, επίσης η δομή του μοντέλου μπορεί να είναι ελαφρύτερη, κάποτε…. το λιγότερο είναι  περισσότερο, όπως λέμε, όπου το λιγότερο αναφέρεται στον αριθμό των παραμέτρων που  χαρακτηρίζουν το μοντέλο. Παρεμπιπτόντως, η πολυπλοκότητα του μοντέλου έχει να κάνει και με το χρόνο που χρειαζόμαστε για  την εκπαίδευση του μοντέλου και με τον όγκο των δεδομένων που είναι απαραίτητος για την  υλοποίηση της πλήρους διαδικασίας μάθησης.

Quiz question 1/8

Τι είναι η μηχανική μάθηση;

Quiz question 1/8

Τι κάνει η μηχανική μάθηση;

Quiz question 1/8

Ποια είναι τα αποτελέσματα των διαφόρων τύπων μοντέλων;

Quiz question 1/8

Γιατί είναι σημαντική η αξιολόγηση της απόδοσης του μοντέλου σε νέα δεδομένα;

Quiz question 1/8

Ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχή απόδοση της τεχνητής νοημοσύνης;

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Q3. Η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση συχνά συνδέονται με όρους όπως “βαθιά μάθηση”.  Τι είναι η βαθιά μάθηση; 

Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η λέξη βαθιά στη βαθιά μάθηση έχει δύο διαφορετικές έννοιες, αν  και συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό. Η μία έχει να κάνει με την ιεραρχική αναπαράσταση του  σεναρίου που μας ενδιαφέρει. Αν το σενάριο είναι για παράδειγμα η αναγνώριση αντικειμένων, το  βαθιά έχει να κάνει με τα πολλαπλά στάδια της διαδικασίας αναγνώρισης του αντικειμένου: ως ζώο,  ως σκύλος, ως σκύλος Δαλματίας. 

Αυτά τα πολλαπλά στάδια αναπαράστασης βρίσκουν αντιστοιχία με τα διαφορετικά επίπεδα του  μαθηματικού μοντέλου που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για την αναπαράσταση, οπότε, για να το  απλοποιήσουμε, ένα επίπεδο του μαθηματικού μοντέλου εστιάζει στο ζώο, ένα επίπεδο στο σκύλο,  ένα επίπεδο στον τύπο του σκύλου. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με ένα βαθύ νευρωνικό δίκτυο. Τα  νευρωνικά δίκτυα είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μοντέλα για τη βαθιά μάθηση. Έτσι, εδώ  έχουμε τη δεύτερη έννοια, η οποία είναι μια τοπολογική έννοια, που αφορά τον αριθμό των  στρωμάτων της αρχιτεκτονικής. Έτσι έχουμε βαθιά νευρωνικά δίκτυα, όπως τα Convolutional Neural  Networks, τα οποία περιλαμβάνουν πολλά επίπεδα επεξεργασίας έναντι ρηχών νευρωνικών δικτύων,  όπως τα συμβατικά Multi-Layer Perceptrons, τα οποία είναι νευρωνικά δίκτυα με περιορισμένο  αριθμό επιπέδων. Για να επανέλθουμε σε αυτό που είπαμε σχετικά με την πολυπλοκότητα των  μοντέλων, οι αρχιτεκτονικές βαθιάς μάθησης είναι αναμφίβολα πολύ πολύπλοκες, πράγμα που  σημαίνει ότι απαιτείται υψηλός υπολογιστικός φόρτος και διαθεσιμότητα τεράστιων ποσοτήτων  δεδομένων μάθησης. Πράγματι, η ανάγκη για πολύ μεγάλο αριθμό δεδομένων ώθησε στην ανάπτυξη  νέων τεχνικών για αυτό που ονομάζεται “αύξηση δεδομένων”, η οποία συνίσταται στην αύξηση του  αριθμού των δεδομένων ξεκινώντας από ένα πιο περιορισμένο σύνολο δεδομένων.

Quiz question 1/8

Ναι.
Όχι.
 

Μπορούμε να πούμε ότι η βαθιά μάθηση έχει δύο έννοιες;


Είναι η βαθιά μάθηση υπεύθυνη για πολλαπλά στάδια στη διαδικασία αναγνώρισης αντικειμένων;


Ένα μαθηματικό μοντέλο περιέχει διαφορετικά επίπεδα γνώσης;


Είναι αλήθεια ότι τα νευρωνικά δίκτυα δεν είναι τα πιο χρησιμοποιημένα δίκτυα για βαθιά μάθηση;


Είναι μία από τις έννοιες της βαθιάς μάθησης η τοπολογική;


Τα νευρωνικά δίκτυα μπορεί να είναι ρηχά ή συνελικτικά;


Είναι η βαθιά μάθηση μια μη πολύπλοκη στρατηγική;Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Q4. Τι είναι η επιβλεπόμενη μάθηση; Μπορείτε να δώσετε μερικά παραδείγματα εφαρμογών που τη  χρησιμοποιούν; 

Λοιπόν, θα έλεγα ότι η μάθηση με επίβλεψη είναι ο πιο διαδεδομένος υποκλάδος της μηχανικής  μάθησης σήμερα. Η μάθηση με επίβλεψη είναι μια μορφή μάθησης όπου, για μια δεδομένη είσοδο,  υπάρχει ένα “αληθινό” αποτέλεσμα και αυτή η αλήθεια μπορεί να διδαχθεί στο μοντέλο. Με άλλα  λόγια, ως δάσκαλος ή επόπτης, για κάθε είσοδο που δίνεται στο μοντέλο γνωρίζουμε ποια θα πρέπει  να είναι η έξοδος του μοντέλου και θέλουμε το μοντέλο να ενσωματώνει τον γενικό κανόνα. Συνήθως,  αυτό συμβαίνει με την ελαχιστοποίηση αυτού που ονομάζεται σφάλμα ή συνάρτηση κόστους, η  οποία αντιπροσωπεύει την απόσταση μεταξύ των επιθυμητών τιμών εξόδου και των πραγματικών  τιμών εξόδου που παράγονται από το μοντέλο κατά τη φάση της εκπαίδευσης. Στην πραγματικότητα,  η μάθηση με επίβλεψη μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής όταν το τελικό συνολικό σφάλμα σε ένα σύνολο  παραδειγμάτων, τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη φάση της εκπαίδευσης, είναι κάτω από  ένα προκαθορισμένο όριο. Η φάση της εκπαίδευσης μπορεί να είναι πολύ μακρά, αλλά μόλις την  ολοκληρώσουμε σωστά, έχουμε ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, που ουσιαστικά λειτουργεί σε  πραγματικό χρόνο, για την επεξεργασία των νέων δεδομένων. Η επιβλεπόμενη μάθηση μπορεί να  είναι χρήσιμη σε πολλούς τομείς. Μια μάλλον μαζική εφαρμογή αφορά την ταξινόμηση εικόνων. Στην  περίπτωση αυτή τα πραγματικά δεδομένα είναι δεδομένα που έχουν επισημανθεί από την  ανθρώπινη ερμηνεία εικόνας. Η ταξινόμηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορα επίπεδα:  επίπεδο εικονοστοιχείου, επίπεδο κηλίδας, επίπεδο αντικειμένου. Το επίπεδο ταξινόμησης  καθοδηγεί την επιλογή της εισόδου που θέλουμε να δώσουμε στο μοντέλο. Πιο συγκεκριμένα, η  μάθηση με επίβλεψη εφαρμόζεται σήμερα σε μεγάλο βαθμό στην παρατήρηση της Γης, όπου  θέλουμε να κάνουμε εκτίμηση βιο-γεωφυσικών παραμέτρων από δεδομένα που συλλέγονται από  δορυφόρους. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα αφορά τη γεωργία ακριβείας στη γεωργία. Εάν θέλουμε  να παρακολουθήσουμε τη βιομάζα μιας καλλιέργειας προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε την  ποσότητα λιπάσματος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, μπορούμε να αξιοποιήσουμε δορυφορικές  μετρήσεις που λαμβάνονται για την εν λόγω καλλιέργεια. Ωστόσο, ειδικά στην περιοχή των  μικροκυμάτων του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, η εξαγωγή παραμέτρων της βλάστησης δεν είναι  τετριμμένη, επειδή η μέτρηση είναι επίσης, ας πούμε, μολυσμένη από το υποκείμενο έδαφος, οπότε  τα μοντέλα με τεχνητή νοημοσύνη με επίβλεψη μπορούν σίγουρα να αποτελέσουν ένα από τα  εργαλεία που μας επιτρέπουν να ανακτήσουμε το μέρος της πληροφορίας της μέτρησης που  συνδέεται περισσότερο με τη βλάστηση, απορρίπτοντας αυτό που εξαρτάται περισσότερο από το  έδαφος.

Quiz question 1/8

Η εποπτευόμενη μάθηση δεν είναι κοινός υποκλάδος της μηχανικής μάθησης.
Quiz question 1/8

Το σφάλμα αντιπροσωπεύει την απόσταση μεταξύ των αποφασισμένων και των πραγματικών τιμών εξόδου.
Quiz question 1/8

Η φάση κατάρτισης της εποπτευόμενης μάθησης είναι σύντομη.
Quiz question 1/8

Το τελικό αποτέλεσμα της εποπτευόμενης μάθησης είναι πολύ ισχυρό, επειδή μπορεί να λειτουργήσει σε νέα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
Quiz question 1/8

Η ταξινόμηση εικόνων και η ανίχνευση αντικειμένων είναι παραδείγματα εποπτευόμενης μάθησης.
Quiz question 1/8

Η εποπτευόμενη μάθηση σπάνια εφαρμόζεται σε παρατηρήσεις της γης.
Quiz question 1/8

Οι βιοφυσικές παράμετροι από δεδομένα που συλλέγονται από δορυφόρους περιλαμβάνονται στην εποπτευόμενη μάθηση όταν γίνονται παρατηρήσεις στη Γη.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Q5. Τι είναι η μάθηση χωρίς επίβλεψη; Μπορείτε να δώσετε μερικά παραδείγματα εφαρμογών που  τη χρησιμοποιούν; 

Ο κύριος σκοπός της μάθησης χωρίς επίβλεψη είναι η εύρεση συσχετίσεων μεταξύ των δεδομένων,  ώστε να τα ομαδοποιήσουμε σε παρόμοιες κατηγορίες. Στη μάθηση χωρίς επίβλεψη δεν  χρειαζόμαστε εξωτερικές λειτουργίες επισήμανσης ή έναν δάσκαλο που παρέχει τιμές-στόχους.  Ολόκληρη η εκπαίδευση του μαθηματικού μοντέλου βασίζεται μόνο στα υπάρχοντα αρχικά  δεδομένα, οπότε στην περίπτωση αυτή, σε σχέση με την επιβλεπόμενη μάθηση, η διαδικασία  χαρακτηρίζεται από υψηλότερο επίπεδο αυτοματοποίησης. Μπορούμε να πούμε ότι, στο τέλος της  εκπαίδευσης, το μοντέλο οργανώνει μια εσωτερική αναπαράσταση των δεδομένων που τα καθιστά  πιο κατανοητά και εύκολα ερμηνεύσιμα. Όπως και για τα άλλα παραδείγματα μάθησης, έτσι και η  μάθηση χωρίς επίβλεψη μπορεί να υλοποιηθεί μέσω διαφόρων μαθηματικών μοντέλων. Και σε αυτή  την περίπτωση, πρέπει πάντα να έχουμε το νου μας στην πολυπλοκότητα του μοντέλου που θα πρέπει  να αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα της εσωτερικής αναπαράστασης που αναζητούμε. Στην ΕΟ και  σε άλλα πεδία η μάθηση χωρίς επίβλεψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της  διαστατικότητας. Αν θεωρήσουμε μια υπερφασματική μέτρηση, έχουμε ότι οι συλλεγόμενες  πληροφορίες μπορεί να κατανέμονται σε εκατοντάδες μήκη κύματος. Σε πολλές περιπτώσεις θα ήταν  επιθυμητό οι πληροφορίες αυτές, ή οι σημαντικότερες από αυτές, να συμπιέζονται σε μικρότερο  αριθμό συνιστωσών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τεχνικές μάθησης χωρίς επίβλεψη.

Quiz question 1/8

 1. Τι ψάχνουμε σε δεδομένα με μη εποπτευόμενη μάθηση; Συσχετισμό.
 2. Με βάση τι γίνεται η ομαδοποίηση των δεδομένων στη μη εποπτευόμενη μάθηση; Ομοιότητες.
 3. Χρειάζονται εξωτερικές λειτουργίες επισήμανσης στη μη εποπτευόμενη μάθηση; Όχι.
 4. Σε τι βασίζεται η εκπαίδευση των μαθηματικών μοντέλων; Πρωτότυπα δεδομένα.
 5. Τι κάνει το μοντέλο με τα δεδομένα στο τέλος της εκπαίδευσης στη μη εποπτευόμενη μάθηση; Το οργανώνει.
 6. Τι πρέπει να προσέξουμε στη μη εποπτευόμενη μάθηση; Πολυπλοκότητα του μοντέλου.
 7. Γιατί συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μη εποπτευόμενη μάθηση; Μείωση διαστάσεων.

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Q6. Υπάρχουν διάφορες ομαδοποιήσεις αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, π.χ. παλινδρόμηση,  ταξινόμηση κ.ο.κ. Μπορείτε να εξηγήσετε τη σημασία τους και τη διαφορά μεταξύ τους; 

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες ομαδοποίησης των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Νομίζω ότι η  κυριότερη βασίζεται στον τύπο του μαθηματικού μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε  προηγουμένως, έχουμε μοντέλα για εκπαίδευση με επίβλεψη και μοντέλα για εκπαίδευση χωρίς  επίβλεψη. Όσον αφορά το πρώτο, μεταξύ των σημαντικότερων έχουμε νευρωνικά δίκτυα, βαθιά ή  ρηχά, μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης, δέντρα απόφασης, τεχνικές συνόλου. Για τα μοντέλα χωρίς  επίβλεψη μπορούμε να αναφέρουμε τα k-means, την ανάλυση κύριων συνιστωσών, τα  αυτοσυνδεόμενα νευρωνικά δίκτυα, τους αυτοοργανωμένους χάρτες κ.ο.κ.  

Αλλά όπως επισημαίνεται στην ερώτησή σας, μια άλλη δυνατότητα ομαδοποίησης των αλγορίθμων  μηχανικής μάθησης αφορά τη διάκριση μεταξύ παλινδρόμησης και ταξινόμησης. Από τη στιγμή που  παρέχεται μια συγκεκριμένη είσοδος στο μαθηματικό μας μοντέλο, η διαφορά μεταξύ  παλινδρόμησης και ταξινόμησης εξαρτάται κυρίως από το είδος της εξόδου που μας ενδιαφέρει. Στην  περίπτωση της ταξινόμησης, η έξοδος θα είναι μια ετικέτα, μια κλάση. Για παράδειγμα, ας  θεωρήσουμε και πάλι μια δορυφορική εφαρμογή όπου η τηλεπισκόπηση χρησιμοποιείται για τη  μετεωρολογία. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε μια μετεωρολογική ανάλυση και  θέλουμε να αποφασίσουμε ποιο εικονοστοιχείο μιας εικόνας του ουρανού πρέπει να συσχετιστεί με  τον συννεφιασμένο ουρανό και ποιο εικονοστοιχείο της εικόνας με τον καθαρό ουρανό, έτσι ώστε ο  τελικός σκοπός να είναι η παραγωγή ενός χάρτη όπου αναπαριστούμε με μπλε χρώμα τα  εικονοστοιχεία του καθαρού ουρανού και με γκρι χρώμα τα εικονοστοιχεία του συννεφιασμένου  ουρανού. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι θέλουμε να αποκτήσουμε έναν χάρτη ταξινόμησης. Για την  παλινδρόμηση, βασικά, θέλουμε το μαθηματικό μας μοντέλο, ως απόκριση της επεξεργασίας των  δεδομένων του, να υπολογίζει ή να εκτιμά έναν αριθμό, γενικότερα έναν αριθμό πραγματικής τιμής.  Έτσι, αν θεωρήσουμε το ίδιο σενάριο που αφορά τη μετεωρολογία, θέλουμε να γνωρίζουμε από τα  τηλεπισκοπικά δεδομένα πόσο είναι η υγρασία ή το ποσοστό βροχόπτωσης, πραγματικοί αριθμοί, σε  μια δεδομένη περιοχή. Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί πώς ένα πρόβλημα παλινδρόμησης  μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα ταξινόμησης. Αυτό συμβαίνει αν πω: σε αυτό το διάστημα ή εύρος τιμών βροχόπτωσης, δηλαδή μεταξύ αυτών των δύο αριθμών, έχω την κατηγορία “χαμηλή  βροχόπτωση”, σε αυτό το άλλο διάστημα ή εύρος έχω “μέτρια βροχόπτωση”, και ούτω καθεξής. Σε  αυτή την περίπτωση αντιστοιχίζω τα διαστήματα τιμών σε κλάσεις. 

Σας ευχαριστούμε, καθηγητά Fabio Del Frate, το εκτιμούμε πραγματικά. Ήταν μια σαφής &  ενδιαφέρουσα αποτύπωση των χαρακτηριστικών της Τεχνητής Νοημοσύνης και των σχετικών  εφαρμογών.

Quiz question 1/8

Υπάρχουν μόνο δύο διαφορετικοί αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης.
Quiz question 1/8

Οι αλγόριθμοι νευρωνικών δικτύων μπορεί να είναι βαθείς ή ρηχοί.
Quiz question 1/8

Οι μηχανές υποστήριξης-διανύσματος και τα δέντρα αποφάσεων είναι αλγόριθμοι για εποπτευόμενη μηχανική μάθηση.
Quiz question 1/8

Οι αυτοοργανωμένοι χάρτες, η ομαδοποίηση μέσων και η ανάλυση κύριων συνιστωσών είναι τύποι εποπτευόμενης μηχανικής μάθησης.
Quiz question 1/8

Η κύρια διαφορά μεταξύ ταξινόμησης και παλινδρόμησης είναι στον τύπο της εξόδου
Quiz question 1/8

Το αποτέλεσμα στην ταξινόμηση είναι μια ετικέτα /κλάση.
Quiz question 1/8

Η παλινδρόμηση εκτιμά έναν πραγματικό αριθμό
Quiz question 1/8

Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε το πρόβλημα παλινδρόμησης σε μια ταξινόμηση.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

The learning unit has not been completed

You have successfully completed the learning unit.

EL / EN / DE / IT / SL 

AIAE » e-μάθηση » Συνέντευξη 6

Τεχνητή νοημοσύνη και κοινωνικές προκλήσεις

Τα παρακάτω αποσπάσματα συνέντευξης δόθηκαν από τον Simon Delakorda και καλύπτουν τον κοινωνικό αντίκτυπο της ΤΝ με παραδείγματα της καθημερινής ζωής, τις κοινωνικές προκλήσεις της μηχανικής μάθησης και τους ρόλους των θεσμικών οργάνων στον τομέα των κανονισμών ΤΝ.

Μεταγραφή

Γεια σε όλους. Το όνομά μου είναι Simon Delakorda. Είμαι διευθυντής στο Ινστιτούτο για την  Ηλεκτρονική Συμμετοχή από τη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Το Ινστιτούτο για την Ηλεκτρονική  Συμμετοχή είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνίας  της πληροφορίας, της ανάπτυξης και της ψηφιοποίησης. Επίσης, ασχολούμαστε με τα θέματα της  τεχνητής νοημοσύνης. Για παράδειγμα, πέρυσι υλοποιήσαμε έναν διάλογο με τους πολίτες, ο οποίος  κάλυπτε επίσης πραγματικά σχετικά θέματα με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς αυτή η  τεχνολογία σχετίζεται με την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Quiz question 1/8

Ο συνεντευξιαζόμενος Simon Delakorda είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Συμμετοχής στη Λιουμπλιάνα, το οποίο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας. Στο Ινστιτούτο εργάζονται επίσης στον τομέα της ψηφιοποίησης και ασχολούνται με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Ξεκινώντας λοιπόν με την πρώτη μου ερώτηση τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και πώς σχετίζεται με  την κοινωνία; Συνήθως η τεχνητή νοημοσύνη περιγράφεται ως μια τεχνική που επιτρέπει στο  υπολογιστικό σύστημα να μιμείται οποιοδήποτε είδος νοημοσύνης. Ίσως αυτό να ακούγεται λίγο  τεχνικό, αλλά ουσιαστικά σημαίνει ότι μια μηχανή είναι ικανή να λύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.  Έτσι, κάποιοι αναφέρονται στην τεχνητή νοημοσύνη ως τεχνική προσέγγιση, ενώ άλλοι την ορίζουν  ως τον συνδυασμό λογισμικού, υλικού και δεδομένων. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η τεχνητή  νοημοσύνη συμβιβάζει διάφορα εργαλεία και μεθόδους. Για το λόγο αυτό είναι επίσης πολύ δύσκολο  να προσδιοριστεί η τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, προς το παρόν έχουμε αυτούς τους ευρέως αποδεκτούς  ορισμούς, επειδή ειλικρινά μιλώντας δεν γνωρίζουμε ακόμη ούτε καν τι είναι στην πραγματικότητα η  ανθρώπινη νοημοσύνη και πώς να την ορίσουμε σωστά. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε ότι έχουμε  το ίδιο πρόβλημα και με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά για να πάμε κατευθείαν στην εμπειρία μας  χωρίς εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή, μπορούμε να δούμε ήδη σήμερα ότι  υπάρχει μεγάλος αριθμός διαφορετικών εφαρμογών που προσφέρουν τεράστια υποστήριξη και  βοηθούν επίσης να κάνουμε τη ζωή μας ευκολότερη. Για παράδειγμα, τα πιο χαρακτηριστικά  παραδείγματα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία είναι για παράδειγμα η αναγνώριση  ομιλίας. Πολλοί από εσάς πιθανόν να γνωρίζετε τη θεωρία της Apple ή την Alexa της Amazon που  περιλαμβάνει ευφυή συστήματα και στην πραγματικότητα είναι συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για  την αναγνώριση εισροών ομιλίας και με βάση αυτές τις εισροές ομιλίας τα συστήματα αυτά στη  συνέχεια παρέχουν διάφορες υπηρεσίες ή σχόλια για την υλοποίηση διαφόρων εργασιών. Έτσι, το  επόμενο τέτοιο παράδειγμα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία, το οποίο είναι αρκετά  διαδεδομένο σήμερα, είναι η εξατομίκευση. Για παράδειγμα, όταν περιηγούμαστε σε διαδικτυακές  πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή σε διαδικτυακές υπηρεσίες ή για παράδειγμα στο Netflix ή στην  Amazon, αυτές οι διαδικτυακές υπηρεσίες χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στο  παρασκήνιο, τα οποία εξατομικεύουν το περιεχόμενο και παρουσιάζουν αυτό το περιεχόμενο  ανάλογα με τις συνήθειες ή τις ανάγκες μας κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, αν  χρησιμοποιούμε αν ψάχνετε για συγκεκριμένο περιεχόμενο ή προϊόν, τότε με βάση το ιστορικό σας  ή τη συμπεριφορά σας στην αναζήτηση, αυτές οι εφαρμογές σας δίνουν την αναζήτηση που ταιριάζει  με το περιεχόμενο που είναι πιο πιθανό να ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας και σας προτείνεται. Στη  συνέχεια, το τρίτο παράδειγμα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή, το οποίο είναι  επίσης πολύ χρήσιμο για μένα, είναι για παράδειγμα το φιλτράρισμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που  έρχονται στο κύριο γραμματοκιβώτιό μας και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προγράμματα  τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να διακρίνουν μεταξύ του πραγματικού ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου και των σχετικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των ανεπιθύμητων  μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους φακέλους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Και  επίσης, για παράδειγμα, μια συχνή εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιείται σήμερα  είναι επίσης στην υγειονομική περίθαλψη, για παράδειγμα στην κλινική διάγνωση. Στην ιατρική η  τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για την υποστήριξη του έργου των γιατρών  στη διάγνωσή τους. Αλλά αυτό για το οποίο μιλάμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι μιλάμε για μια  στενή τεχνητή νοημοσύνη, διότι αυτές είναι οι περιπτώσεις που είναι σε θέση να επιλύσουν πολύ  καλά καθορισμένα και κατά κάποιο τρόπο περιορισμένα προβλήματα, πρακτικά προβλήματα. Αλλά  και εμείς όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη. Μπορούμε επίσης να μιλήσουμε σε αυτή τη γενική  τεχνητή νοημοσύνη η οποία αναφέρεται στο σύστημα που μπορεί να εκτελέσει οποιεσδήποτε  ευφυείς εργασίες που θα μπορεί να εκτελέσει ο άνθρωπος. Φυσικά, αυτό δεν είναι ακόμη  πραγματικότητα. Υπάρχουν κάποιες προβλέψεις για το μέλλον ότι ίσως και η τεχνητή νοημοσύνη να  είναι σε θέση να επιλύει πιο σύνθετες και πιο μεγάλες εργασίες που τώρα προς το παρόν σχετίζονται  μόνο με τον ανθρώπινο τύπο νοημοσύνης. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτή την αρχική εισαγωγή σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν πολλές  εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Ορισμένες από αυτές είναι απίστευτα θετικές, έχουν αντίκτυπο  στην ατομική κοινωνία και στα άτομα και στην κοινωνία και φέρνουν επίσης μεγάλες ευκαιρίες.  Ωστόσο, πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να κάνει διακρίσεις  και να θέσει σε μειονεκτική θέση ορισμένες ομάδες ανθρώπων. Γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό  να κατανοήσουμε τη σχέση μεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης και της κοινωνίας, ιδίως όσον αφορά τη  λογοδοσία, τη μεροληπτική διαφάνεια, την ποιότητα των δεδομένων και άλλα ηθικά προβλήματα  που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Quiz question 1/8

 1. Τι μπορεί να κάνει ένα μηχάνημα με AI ; Να λύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.
 2. Γνωρίζουμε τον ακριβή ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης; Όχι, δεν το γνωρίζουμε.
 3. Τι είδους αποτελέσματα λαμβάνουμε με τη βοήθεια της ΤΝ όταν χρησιμοποιούμε ένα πρόγραμμα περιήγησης; Εξατομικευμένο.
 4. Τι κάνει η ΤΝ σχετικά με ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Τα φιλτράρει.
 5. Τι είδους προβλήματα επιλύει η στενή τεχνητή νοημοσύνη; Πολύ καλά καθορισμένα προβλήματα.
 6. Τι είδους εργασία μπορεί να εκτελέσει ένα γενικό έργο ΤΝ; Έργο ανθρώπινης νοημοσύνης.
 7. Θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον να λύσει πιο σύνθετα προβλήματα από ό,τι μπορεί ένας άνθρωπος; Ναι.
 8. Ποια μπορεί να είναι η αρνητική συνέπεια της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία; Διακρίσεις σε περιπτώσεις όπου η ανθρώπινη προκατάληψη μεταφέρεται στους αλγόριθμους ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης.

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Έτσι τώρα η επόμενη άποψη ή το επόμενο θέμα που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη στο οποίο θα  ήθελα να εστιάσω είναι οι κοινωνικές προκλήσεις της μηχανικής μάθησης. Πρώτα απ’ όλα, τι είναι η  μηχανική μάθηση; Η μηχανική μάθηση αναφέρεται σε αλγορίθμους και τεχνικές που μαθαίνουν από  μόνες τους, οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με δεδομένα, παρατηρήσεις και αλληλεπιδράσεις με τον  περιβάλλοντα κόσμο. Βασικά, η μηχανική μάθηση αφορά αλγορίθμους. Βασίζεται στους αλγόριθμους  και οι αλγόριθμοι είναι απλά καθορισμένες οδηγίες για το πώς να επιλύονται εργασίες. Και τώρα,  όταν συσχετίζουμε τους αλγορίθμους με τη μηχανική μάθηση σημαίνει ότι ένας συγκεκριμένος τύπος  αλγορίθμου μπορεί να μαθευτεί, αλλά όχι από τους ανθρώπινους προγραμματιστές, αλλά από τους  ίδιους τους εαυτούς τους. Αυτό σημαίνει ότι η μηχανική μάθηση μαθαίνει από μόνη της με τη χρήση  στατιστικής προσέγγισης. Και συνήθως υπάρχουν δύο φάσεις της μηχανικής μάθησης. Η πρώτη φάση  είναι ότι οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης εκπαιδεύονται με τη χρήση δεδομένων, με τη χρήση της  διαδικασίας εκπαίδευσης. Και το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι το μοντέλο μηχανικής  μάθησης. Και στη δεύτερη φάση, αυτό το μοντέλο μηχανικής μάθησης εφαρμόζεται στον επιθυμητό  τομέα εφαρμογής. Η ιδέα είναι ότι αυτό το μοντέλο μηχανικής μάθησης επιλύει στη συνέχεια ένα  πρόβλημα που θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, μοντέλα μηχανικής μάθησης για την  πρόβλεψη αν ένας ασθενής έχει καρκίνο, όγκο ή μοντέλο μηχανικής μάθησης, ή για την πρόβλεψη  του πώς θα συμπεριφερθούν τα χρηματιστήρια στο μέλλον. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια ζητήματα  που αφορούν τη μηχανική μάθηση, επειδή η μηχανική μάθηση μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στη  ζωή των ανθρώπων και ειδικά όταν μπορεί να υπάρξουν σφάλματα στη μηχανική μάθηση, τα οποία  μπορεί να συμβούν κατά τη συλλογή δεδομένων, την προετοιμασία των δεδομένων ή κατά τη  διαδικασία εκπαίδευσης. Και επίσης μπορεί να έχουμε ζητήματα όταν παρερμηνεύουμε τα  αποτελέσματα της διαδικασίας μηχανικής μάθησης. Εξετάζοντας το κοινωνικό επίπεδο, ένας μεγάλος  κίνδυνος είναι ότι τα δεδομένα εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία εκπαίδευσης  της μηχανικής μάθησης θεωρούνται τέλεια. Γνωρίζουμε όμως ότι τα τέλεια σύνολα δεδομένων θα  απαιτούσαν όλους τους πιθανούς παράγοντες που συνιστούν ή επηρεάζουν την κατάσταση την οποία  αντιμετωπίζουμε. Για να σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να εκπαιδευτεί αλγόριθμος, που  χρησιμοποιούν όλα τα δεδομένα από την πολύπλοκη κοινωνία. Και ως αποτέλεσμα αυτών των  ατελών δεδομένων τα οποία στη συνέχεια εφαρμόζονται στον αλγόριθμο μηχανικής μάθησης, μπορεί  να συμβεί τα αποτελέσματα να είναι πολύ απλοποιημένα και μια κατάσταση που αντιμετωπίζουν να  έχει μόνο έναν περιορισμένο αριθμό παραγόντων που λαμβάνονται υπόψη. Το αποτέλεσμα αυτού  είναι ότι η μηχανική μάθηση μπορεί να οδηγήσει σε μεροληπτική πρόβλεψη, ιδίως για τις  μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες που δεν είναι τόσο παρούσες στα δεδομένα ή στην κοινωνία στο  σύνολό της και εκπροσωπούνται λιγότερο στο σύνολο των δεδομένων. Για την περίπτωση της  μεροληψίας στη μηχανική μάθηση, αυτό σημαίνει ότι τα μεροληπτικά δεδομένα θα οδηγήσουν  επίσης σε μεροληπτική πρόβλεψη. Αυτό ισχύει για την περίπτωση που πρόκειται για τα σπάνια  φαινόμενα ή τα κοινωνικά συμφραζόμενα που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Αυτό σημαίνει  ότι πρέπει πραγματικά να έχουμε μεγάλη επίγνωση αυτών των ιδιαιτεροτήτων με την κοινωνία που  δεν φαίνονται ή δεν περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της μηχανικής μάθησης. Επειδή η μηχανική  μάθηση λειτουργεί στην πραγματικότητα με βάση τα πρότυπα. Και αν αυτά τα μοτίβα δεν  παρουσιάζουν περιστατικά ή είναι κακής ποιότητας, μπορεί να έχουμε πολύ προκατειλημμένα και  φτωχά αποτελέσματα.

Quiz question 1/8

Σε αντίθεση με την ανθρώπινη λειτουργία, δεν υπάρχουν σφάλματα στη μηχανική μάθηση.
Quiz question 1/8

Στη μηχανική μάθηση μπορεί να γίνει λάθος κατά τη συλλογή και προετοιμασία δεδομένων.
Quiz question 1/8

Δεν μπορεί να υπάρξει παρερμηνεία των αποτελεσμάτων στη μηχανική μάθηση.
Quiz question 1/8

Είναι πολύ δύσκολο να εκπαιδεύσετε έναν αλγόριθμο που χρησιμοποιεί τεράστιο όγκο δεδομένων από την κοινωνία.
Quiz question 1/8

Ένα από τα προβλήματα με τη μηχανική μάθηση είναι η υπεραπλούστευση των αποτελεσμάτων.
Quiz question 1/8

Με τη μηχανική μάθηση αποφεύγουμε να κάνουμε διακρίσεις σε ένα μέρος του πληθυσμού που δεν περιλαμβάνεται συχνά σε βάσεις δεδομένων.
Quiz question 1/8

Τα προκατειλημμένα αποτελέσματα είναι συνέπεια των περικομμένων προτύπων στην κοινωνία.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Τώρα λοιπόν πώς να αποφύγουμε ή πώς να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκαταλήψεις, αυτά τα  ηθικά ζητήματα με τη μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε  επίπεδο εθνικών χωρών, εθνικών κρατών. Γίνεται τεράστια συζήτηση για το πώς θα δημιουργηθεί  ένα σύστημα που θα διέπει, που θα ρυθμίζει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία και  φυσικά για τον αντίκτυπο που έχει αυτή η τεχνολογία στην κοινωνία. Και το κύριο ερώτημα εδώ είναι  ποιος είναι υπεύθυνος αν συμβεί κάτι με την τεχνητή νοημοσύνη; Κάτι πάει στραβά αν υπάρχουν  λάθη. Ποιος είναι λοιπόν υπεύθυνος, υπόλογος για τα αποτελέσματα της χρήσης της τεχνητής  νοημοσύνης, πώς θα αντιμετωπιστεί όταν υπάρχει ατύχημα, αν υπάρχει λάθος διάγνωση ή αν  κάποιος αποσυνδέεται εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης. Η UNESCO, δηλαδή ο Οργανισμός των  Ηνωμένων Εθνών, εργάζεται πολύ ενεργά πάνω σε προτάσεις πολιτικής για το πώς θα διαμορφωθεί  η διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης. Και παρείχαν ένα σύνολο προτάσεων πολιτικής και  προτάσεων πολιτικής που ασχολούνται με διάφορες πτυχές της διακυβέρνησης των τεχνητών  παραγόντων. Τώρα θα παρουσιάσω εν συντομία αυτές τις πτυχές που θεωρώ ότι είναι πολύ  σημαντικές και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως κατευθυντήριες γραμμές για την κατανόηση  του τι πρέπει να γνωρίζουμε ως κοινωνία και ως άτομα όταν σκεφτόμαστε τον αντίκτυπο της τεχνητής  νοημοσύνης στην κοινωνία. Πρώτα απ’ όλα, η πρώτη πτυχή που είναι σημαντική είναι ότι η τεχνητή  νοημοσύνη προωθεί την ποικιλομορφία και τη συμμετοχικότητα. Αυτό σημαίνει ότι η τεχνητή  νοημοσύνη πρέπει να λειτουργεί σε σχέση με την καταπολέμηση της κουλτούρας και των κοινωνικών  τύπων δοκιμαστών. Και οι ανισότητες αυτό είναι σημαντικό για αυτές τις προκαταλήψεις όταν τα  πρότυπα μηχανικής μάθησης, σε περίπτωση που βασίζονται στα φτωχά δεδομένα, μπορούν συχνά  να κάνουν διακρίσεις και μπορούν επίσης να επιβάλουν τα αντιστεκόμενα στερεότυπα. Αυτό  συμβαίνει για παράδειγμα με τα τεχνητά συστήματα αναγνώρισης προσώπου, τα οποία έχουν ήδη  αποδειχθεί επιστημονικά ότι μεροληπτούν συχνότερα προς τα πολύχρωμα πρόσωπα παρά προς τα  λευκά πρόσωπα. Στη συνέχεια, η δεύτερη σημαντική πτυχή είναι ο αντίκτυπος της τεχνητής  νοημοσύνης στην οικονομία, στην απασχόληση. Υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες για το πώς οι  εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλουν στην απώλεια συγκεκριμένων θέσεων εργασίας.  Πολλές θα είναι οι θέσεις εργασίας που δεν θα είναι πλέον απαραίτητες και αυτό θα έχει αντίκτυπο  στις διάφορες ομάδες εργασίας. Και η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά η οικονομία με υψηλά ποσοστά  κίνησης, θα πρέπει να λάβει υπόψη της μέτρα αναβάθμισης και επανεκπαίδευσης που θα  επιτρέψουν στους εργαζόμενους ή τους εργαζόμενους που θα επηρεαστούν αρνητικά από την  τεχνητή νοημοσύνη να παραμείνουν μέρος της αγοράς εργασίας. Στη συνέχεια, το τρίτο σημαντικό  πράγμα είναι η αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της τεχνητής  νοημοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να δημιουργεί μονοπώλια όσον  αφορά την έρευνα, τη γνώση, τα δεδομένα ή την αγορά, ότι δεν πρόκειται να επωφεληθούν από αυτή  την τεχνολογία κάποιοι συγκεκριμένοι ενδιαφερόμενοι ή χώρες ή περιοχές, αλλά η ανθρωπότητα στο  σύνολό της. Επίσης, τότε μια λογική άποψη είναι επίσης ο αντίκτυπος στον πολιτισμό και στο  περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στον πολιτισμό,  την ποικιλομορφία, την αναπτυξιακή κληρονομιά και επίσης στο περιβάλλον. Και στη συνέχεια  υπάρχει ένα σύνολο τεσσάρων ή πέντε απόψεων που στην πραγματικότητα όλες ασχολούνται με την  ηθική της τεχνητής νοημοσύνης. Η ηθική της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ σημαντική όσον αφορά  τη δημιουργία ενός αξιακού υπόβαθρου στο οποίο αναπτύξαμε την τεχνητή νοημοσύνη. Και  υπάρχουν και εκείνες οι πτυχές της ηθικής που αφορούν την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση,  που σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, ώστε  οι μαθητές και οι φοιτητές να εξοικειωθούν με την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Και ποια  είναι αυτή η σχέση μεταξύ του τεχνολογικού και του κοινωνικού τομέα. Και επίσης πολύ σημαντική  είναι η άποψη σχετικά με τη δεοντολογία της έρευνας για την τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει ότι  υπάρχει έρευνα, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, η οποία χρηματοδοτείται από ιδιωτικά χρήματα που λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική ευθύνη. Επίσης, τα οφέλη της έρευνας όσον αφορά την  ανθρωπότητα, όχι μόνο την αγορά και το συμφέρον για το κέρδος, τότε είναι επίσης μια σημαντική  πτυχή της ηθικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Στην ανάπτυξη, που σημαίνει ότι η τεχνητή  ανάπτυξη θα πρέπει να προσπαθήσει να παρέχει πλατφόρμες που επιτρέπουν τη διεθνή συνεργασία  για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Που σημαίνει ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης  δεν αφορά μόνο τις πλούσιες χώρες, αλλά ότι οι εξελίξεις αυτές εφαρμόζονται και στις φτωχότερες  χώρες που δεν είναι τόσο πλούσιες. Και από αυτή την πολύ σημαντική πτυχή είναι να  δημιουργήσουμε ένα είδος διεθνούς συνεργασίας για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης. Για  παράδειγμα, το φόρουμ της UNESCO είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για αυτό, όταν διάφορες χώρες  με διαφορετικούς ενδιαφερόμενους φορείς συζητούν για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και για  το πώς θα τη ρυθμίσουν από την άποψη της ηθικής και της αξίας για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Και  από αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επίσης ένα είδος κυβερνητικού μηχανισμού που να  επιβλέπει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο με όρους  συμμετοχικότητας, διαφάνειας, ελέγχου και εξισορρόπησης. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, καθώς και  η πολυμερής συνεργασία. Αυτοί οι κυβερνητικοί μηχανισμοί αναφέρονται στο ψηφιακό οικοσύστημα  για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο περιλαμβάνει υποδομές, ψηφιακές τεχνολογίες, επιλογές  ανταλλαγής γνώσεων και κυρίως συνεργασία με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να έχουν  φωνή και να μπορούν να μοιράζονται τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους για το πώς θα αναπτυχθεί η  τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον.

Quiz question 1/8

Ναι.
Όχι
 

Είναι η θέσπιση αρχών για τη ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης μία από τις προτεινόμενες λύσεις για την αποφυγή των πιθανών αρνητικών συνεπειών της τεχνητής νοημοσύνης;


Είναι αλήθεια ότι στην περίπτωση ενός σφάλματος AI, το κύριο πρόβλημα είναι ο καθορισμός του ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό;


Είναι υπεύθυνη η UNESCO για τη διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης;


Η ενσωμάτωση των αρχών της διαφορετικότητας και της συμμετοχικότητας στην τεχνητή νοημοσύνη θα αύξανε περαιτέρω τις διακρίσεις και την ανισότητα στην κοινωνία;


Ακολουθώντας την πρόταση της UNESCO για ποικιλομορφία και συμμετοχικότητα στην τεχνητή νοημοσύνη, αποφεύγουμε τα λάθη που προκαλούνται από τα κακά δεδομένα;


Η αρχή της UNESCO για τα οικονομικά αναφέρεται κυρίως σε ζητήματα απασχόλησης ως συνέπεια της τεχνητής νοημοσύνης;


Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να έχει αρνητικό αντίκτυπο στον πολιτισμό, την ποικιλομορφία, την ανάπτυξη, την κληρονομιά και το περιβάλλον;


Πρέπει οι έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης να διδάσκονται σε σχολεία και πανεπιστήμια προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σχέση μεταξύ τεχνητής νοημοσύνης και κοινωνίας;


Οι πλατφόρμες διεθνούς συνεργασίας φέρνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης πιο κοντά στις φτωχότερες χώρες;


Οι μηχανισμοί διακυβέρνησης μπορούν να ρυθμίσουν την σωστή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή τη συμμετοχικότητα, τη διαφάνεια, την πολυμερή συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο;Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Έτσι και η τελευταία μου άποψη για την τεχνητή νοημοσύνη σχετίζεται με αυτό που θα ήθελα να  μοιραστώ σήμερα σχετικά με το ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα το ρόλο  των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Νομίζω ότι ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανισμών στην  εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ σημαντικός από την άποψη της επεξήγησης στους  πολίτες, στους ανθρώπους, στους χρήστες, στους καθημερινούς ανθρώπους για το πώς αυτή η  τεχνολογία επηρεάζει τη ζωή τους, ιδίως όσον αφορά την εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη.  Επίσης, από την άποψη της βοήθειας να κατανοήσουν τις εφαρμογές και τον αντίκτυπο στην  καθημερινή ζωή των πολιτών, επειδή υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες και φόβοι και ίσως αβάσιμες  αρνητικές, η σχέση τους προς την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες είναι απαραίτητο να συζητηθούν, να  μάθουν,να εκπαιδευτούν σε αξιόπιστα περιβάλλοντα και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις με τα μέλη  τους, με τις εθελοντικές δραστηριότητές τους είναι ένας σύνδεσμος συχνά μεταξύ της έρευνας  υψηλής τεχνολογίας και των καθημερινών ανθρώπων, επειδή οι άνθρωποι έχουν εμπιστοσύνη στις  μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και λόγω των πληροφοριών τους, και των εκπαιδευτικών τους  δραστηριοτήτων, μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες να κατανοήσουν ποιες είναι οι αρνητικές και  θετικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτός είναι ένας από τους ρόλους των ΜΚΟ. Και ο  δεύτερος ρόλος των ΜΚΟ είναι ότι ενεργούν ως παρατηρητές. Λειτουργούν όχι ακριβώς ως εποπτικό  όργανο, αλλά ως κάποιος που δίνει προσοχή στις πιθανές διακρίσεις, στην παραβίαση των  ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στην αρνητική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία μπορεί να  οδηγήσει σε διακρίσεις, που μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερες συνθήκες, για ομάδες μεταναστών,  για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες όπως οι μετανάστες ή οι γυναίκες ή οι κοινωνικά ευάλωτες  ομάδες που δεν εκπροσωπούνται στην κοινωνία όσο άλλες κοινωνικές ομάδες. Και οι ΜΚΟ πρέπει να  αναλάβουν το ρόλο της διαφύλαξης των δικαιωμάτων τους και επίσης να αγωνιστούν για τα  ανθρώπινα δικαιώματα όταν βλέπουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να γεφυρώσει αυτά τα  πρότυπα. Νομίζω ότι αυτοί είναι οι δύο βασικοί κανόνες των ΜΚΟ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.  Υπάρχουν δύο δευτερεύοντες ρόλοι. Ο ένας είναι επίσης οι ΜΚΟ ως συνηθισμένοι χρήστες της  τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά εκείνες οι ΜΚΟ που παράγουν μεγάλα δεδομένα σχετικά με την  κοινωνία, και στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μηχανική μάθηση, ως εργαλεία για  να παρέχουν κάποια συμπεράσματα, να επιλύουν προβλήματα, να δημιουργούν οπτικοποίηση σε  διάφορες πτυχές της κοινωνίας. Και ο δεύτερος ρόλος που είναι επίσης σημαντικός είναι ότι οι  ενδιαφερόμενοι φορείς ενεργούν ως πολιτικοί παράγοντες, δηλαδή συμμετέχουν σε φόρουμ,  συνασπισμούς, συζητήσεις με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς από την οικονομία, την πολιτική, την  έρευνα. Και έτσι, σε αυτά τα φόρουμ, σε αυτές τις συζητήσεις, επισημαίνουν τα ζητήματα της  λογοδοσίας, της ευθύνης, της ιδιωτικότητας, της αξιοπιστίας του τεχνητού συστήματος, βασικά,  δηλαδή εργάζονται ως συνήγοροι της κοινωνίας και των ανθρώπων και προσπαθούν για την  ανθρωποκεντρική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές θα ήταν λοιπόν οι δικές μου, σύντομες  αλλά όχι πραγματικά σύντομες απόψεις για την τεχνητή νοημοσύνη και την κοινωνία. 

Quiz question 1/8

Γιατί είναι σημαντικές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) για την τεχνητή νοημοσύνη;

Quiz question 1/8

Στην περίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης τι προσέχουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ);

Quiz question 1/8

Πώς χρησιμοποιούν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) την τεχνητή νοημοσύνη;

Quiz question 1/8

Με ποιον τρόπο οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) ενεργούν ως φορείς πολιτικής;

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

The learning unit has not been completed

You have successfully completed the learning unit.

EL / EN / DE / IT / SL 

AIAE » e-μάθηση » Συνέντευξη 5

Μηχανική μάθηση και αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής

Τα παρακάτω αποσπάσματα συνέντευξης δόθηκαν από τον Jurij Krpan και καλύπτουν τη σημασία της ΤΝ και ειδικότερα τις σχετικές πτυχές, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της μηχανικής μάθησης καθώς και τις προκλήσεις και τις απειλές της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής.

Μεταγραφή

Το όνομά μου είναι Jurij Krpan. Είμαι επιμελητής στην Galerija Kapelica, η οποία αποτελεί μέρος του Ινστιτούτου Kersnikova, το οποίο είναι μια πλατφόρμα τέχνης. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι να δώσει στους καλλιτέχνες πρόσβαση σε εργαστήρια, όπου μπορούν να υλοποιήσουν τα καλλιτεχνικά τους έργα. Η Galerija Kapelica υπάρχει εδώ και 26 χρόνια και ειδικεύεται στον τομέα της σύγχρονης καλλιτεχνικής έρευνας, όπου οι καλλιτέχνες θεματοποιούν, σε μια κοινωνία που διαπερνάται από την υψηλή τεχνολογία, όχι μόνο την ηλεκτρονική, αλλά και τη βιοτεχνολογία, τις τηλεπικοινωνίες, τη ρομποτική κ.ο.κ.

Quiz question 1/8

Ο συνεντευξιαζόμενος, Jurij Krpan, εργάζεται στο Ινστιτούτο Kersnikova, το οποίο είναι μια πλατφόρμα τέχνης. Σκοπός του είναι να δώσει στους καλλιτέχνες πρόσβαση σε εργαστήρια, όπου μπορούν να εκτελέσουν τα έργα τους. Το ινστιτούτο ειδικεύεται στον τομέα της σύγχρονης ερευνητικής τέχνης, όπου οι καλλιτέχνες θεματοποιούν τη σχέση μεταξύ κοινωνίας, τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών και ρομποτικής.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Τι είναι η μηχανική μάθηση και πώς λειτουργεί; Η μηχανική μάθηση είναι πολύ απλά ένας γραπτός αλγόριθμος που μπορεί να επεξεργαστεί έναν τεράστιο όγκο δεδομένων. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε την προσβασιμότητα των δεδομένων, στη συνέχεια, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να εξάγουμε τα υλικά από αυτή την καταχώρηση στη βάση δεδομένων. Το υλικό μετατρέπεται αργότερα σε προτάσεις με περισσότερο ή λιγότερο νόημα ή, όταν δουλεύουμε με εικόνες, σε περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές ιδέες, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της μηχανικής μάθησης. Η μηχανική μάθηση ονομάζεται τεχνητή νοημοσύνη με έναν πιο στοργικό τρόπο, καθώς δεν πρόκειται πραγματικά για κάποια νοημοσύνη, αλλά επειδή οι μηχανές είναι πραγματικά ικανές και η ικανότητά τους μας συναρπάζει με τον ίδιο τρόπο όπως η ικανότητα των εξαιρετικά ευφυών ανθρώπων που είναι σε θέση να επεξεργάζονται γρήγορα τεράστιες ποσότητες δεδομένων και στη συνέχεια να τις κοινοποιούν. Εδώ θα μπορούσα να απαριθμήσω διάφορα είδη μηχανικής μάθησης, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκεται σε μεγάλη εξέλιξη, αναπτύσσονται επίσης πολλές νέες έννοιες, οπότε δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο νόημα να απαριθμήσω τις μορφές της μηχανικής μάθησης.

Quiz question 1/8

Ένα άτομο με ανεπτυγμένη υψηλή νοημοσύνη που επεξεργάζεται δεδομένα υλικού.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Ποια είναι η κύρια διαφορά μεταξύ της μηχανικής μάθησης και του συνηθισμένου προγραμματισμού; Δεν υπάρχουν πολλές διαφορές, αλλά ταυτόχρονα είναι σημαντικές. Με τον συνηθισμένο προγραμματισμό, έχουμε ήδη μια αρκετά καλή ιδέα για το τι προγραμματίζεται και πώς θα φαίνονται τα πράγματα. Με τη μηχανική μάθηση έχουμε μια θέση που προσφέρεται ως πιθανή απάντηση μέσω της μηχανικής μάθησης. Κάποιες από αυτές τις πιθανές απαντήσεις είναι πιο ακριβείς, είναι πιο επεξεργασμένες και κάποιες μοιάζουν περισσότερο με εικασίες. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για περισσότερο ή λιγότερο ακριβείς εικασίες.

Quiz question 1/8

Η μηχανική μάθηση και ο κλασικός προγραμματισμός είναι βασικά το ίδιο πράγμα.
Quiz question 1/8

Με τον κλασικό προγραμματισμό γνωρίζουμε λίγο πολύ πώς θα μοιάζει το τελικό αποτέλεσμα.
Quiz question 1/8

Το αποτέλεσμα του κλασικού προγραμματισμού είναι είτε ένα ακριβές αποτέλεσμα είτε μια εικασία.
Quiz question 1/8

Η μηχανική μάθηση προτείνει διαφορετικά αποτελέσματα κατά την επεξεργασία δεδομένων.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Μπορείτε να παρουσιάσετε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα μηχανικής μάθησης για να γίνει πιο εύκολο να τη φανταστούμε; Για παράδειγμα, με σκοπό να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να φανταστούν με τι έχουμε να κάνουμε, χρησιμοποιήσαμε μια μορφή μηχανικής μάθησης, η οποία βασίζεται στον αλγόριθμο GPT-2. Πρόκειται για μια ανοικτή τεχνητή νοημοσύνη, δεύτερης γενιάς, την οποία έχουμε συμπεριλάβει στο σχεδιασμό του ενημερωτικού μας δελτίου. Δημοσιεύεται μία φορά το μήνα στο ινστιτούτο μας, επειδή έχουμε μια τεράστια ποικιλία δραστηριοτήτων. Δημοσιεύουμε τι πρόκειται να κάνουμε αυτό το μήνα, για παράδειγμα κάποια έκθεση, εργαστήρια, παραστάσεις, όπου φιλοξενούμε, δημοσιεύουμε επίσης παρόμοιες εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι εταίροι μας σε όλο τον κόσμο. Εν ολίγοις, υπάρχουν αρκετά δεδομένα και στην αρχή αυτού του ενημερωτικού δελτίου έγραψα μια εισαγωγή που θα έπρεπε να παρακινήσει τον παραλήπτη να διαβάσει το αρκετά μεγάλο ενημερωτικό δελτίο μας. Καθυστερούσα συνεχώς με αυτές τις εισαγωγές και οι δημόσιες σχέσεις μας μου το υπενθύμιζαν συνεχώς. Μαζί σκεφτήκαμε την ιδέα του αλγόριθμου που γράφει την εισαγωγή. Τώρα όλα τα δημοσιευμένα κείμενα περνούν από τον αλγόριθμο, ο οποίος τα μετατρέπει αργότερα σε ένα σύντομο κείμενο. Δημιουργεί μια σύντομη μεταφορά για αυτό που μπήκε στον αλγόριθμο. Η βάση δεδομένων είναι μάλλον μικρή, αφού η βάση είναι το ενημερωτικό μας δελτίο, αλλά καταφέρνει να συνοψίζει τα κείμενα λίγο πολύ κατάλληλα. Ορισμένες λέξεις χρησιμοποιούνται με περίεργο τρόπο, ειδικά επειδή ο αλγόριθμος προορίζεται για την αγγλική και όχι τη σλοβενική γλώσσα. Στη συνέχεια, αναζητά στο διαδίκτυο σε όλες τις σλαβικές γλώσσες για γλωσσικές και επιστολικές ιδιαιτερότητες. Τα κείμενα διαμορφώνονται συνήθως από τα πολωνικά, τα τσεχικά, τα ρωσικά. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί υποβολής, εμφανίζεται η δεύτερη πρόταση. Χρειάζεται λίγη προσπάθεια και το πάτημα του κουμπιού υποβολής. Αργότερα, λαμβάνει χώρα η ανθρώπινη νοημοσύνη και η κρίση. Το άτομο που δημιουργεί το ενημερωτικό δελτίο επιλέγει μόνο του την κατάλληλη εισαγωγή του ενημερωτικού δελτίου. Είναι πλέον πιο αποτελεσματικό. Έχουμε αναθέσει μια λειτουργία στον αλγόριθμο. Συνήθως επιλέγονται πιο πνευματώδεις εισαγωγές, με τις οποίες επισημαίνουμε την ικανότητα σχετικά με την ικανότητα αυτής της μηχανικής μάθησης. Οι παραλήπτες του ενημερωτικού μας δελτίου μπορούν να πάρουν μια μικρή αίσθηση του τι σημαίνει να δημιουργείται μια εισαγωγή με τη βοήθεια του αλγορίθμου.

Quiz question 1/8

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιήθηκε η μηχανική μάθηση στο Ινστιτούτο Kersnikova;

Quiz question 1/8

Τι απέφυγαν οι δημιουργοί του περιοδικού στο Ινστιτούτο Kersnikova χρησιμοποιώντας μηχανική μάθηση;

Quiz question 1/8

Ποια είναι η ακολουθία των διαδικασιών εφαρμογής μηχανικής μάθησης στο Ινστιτούτο Kersnikova;

Quiz question 1/8

Τι μπορεί να είναι προβληματικό σχετικά με τα κείμενα που δημιουργούνται από αλγόριθμους;

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Πρόκειται για τη συνεργασία με την τεχνητή νοημοσύνη και την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με μια μηχανή. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής; Ναι, είμαι ολοένα και περισσότερο πεπεισμένος ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά κάποιο είδος νοημοσύνης που να μοιάζει με οποιονδήποτε τρόπο με την ανθρώπινη νοημοσύνη, αλλά ότι αυτοί οι αλγόριθμοι είναι πραγματικά τόσο ικανοί ώστε να γίνουν οι συνεργάτες μας στον διάλογο. Όπως όταν κάθομαι γύρω από το τραπέζι με τους συναδέλφους μου και συζητάμε πότε για το πρόγραμμα, πότε για τα οικονομικά, πότε για την πολιτική και ούτω καθεξής, έχουμε μια άλλη καρέκλα όπου κάθεται αυτή η μηχανή. Μας προσφέρει μια ηχώ των σκέψεών μας. Δεν έχουμε ακόμη εφαρμόσει με τέτοιο τρόπο την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά σκοπεύουμε να το κάνουμε, διότι αναπτύσσουμε μια διεπαφή που θα βοηθήσει τους καινοτόμους να καινοτομήσουν. Θα θέλαμε να δούμε ότι ένας από τους καινοτόμους είναι ένα είδος τεχνητής νοημοσύνης. Ίσως μπορεί να συμβάλει με έμπνευση σε έναν καταιγισμό ιδεών ή σε μια συζήτηση με χιούμορ ή με έναν αλλόκοτο τρόπο να διπλώνει τα πράγματα μεταξύ τους. Ειδικά αν υπάρχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων γύρω από το τραπέζι που είναι πιο εγωκεντρικοί και συναισθηματικά εξαντλητικοί. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια μηχανή, η οποία δημιουργεί προσεγγίσεις και προτάσεις που εκτονώνουν την ένταση σε αυτές τις συζητήσεις. Στην αρχή ανέφερα ότι αυτή η μηχανή επαναλαμβάνει ό,τι λέγεται ή τίθεται από τους ανθρώπους. Στους καλλιτεχνικούς κύκλους ασχολούμαστε με την ιδέα κατά την οποία αυτές οι μηχανές μπορούν να χειραφετηθούν μέσω της συνομιλίας μεταξύ τους, μηχανή προς μηχανή. Αναπτύσσουν κάποιο λεξικό, κάποιο επίπεδο επικοινωνίας που είναι ακατανόητο για εμάς τους ανθρώπους. Μπορεί όμως να έχει νόημα και μέσα από αυτή την επικοινωνία μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων. Έχουμε έργα τέχνης όπου λαμβάνονται δεδομένα από αισθητήρες που είναι προσαρτημένοι σε φυτά ή κάποια περιβάλλοντα στα οποία κινούνται και δρουν τα ζώα τα οποία είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες. Τότε ξαφνικά δεν έχουμε πια διάλογο ανθρώπου-ανθρώπου (με την εξαίρεση ότι ένας άνθρωπος περιλαμβάνεται ήδη, αφού έχει γράψει τον αλγόριθμο), αλλά επικοινωνία μεταξύ του εξαγόμενου ανθρώπου στον αλγόριθμο, των ζώων ή των φυτών. Τα καλλιτεχνικά έργα που κάνουμε ενθαρρύνουν τη διαδραστικότητα που δεν είναι απλώς ανταπόκριση, για παράδειγμα πατάς ένα κουμπί και κάτι πηδάει, αλλά αληθινή αλληλεπίδραση, δηλαδή πατάς, κάτι συμβαίνει και σε επηρεάζει πάλι ώστε να πατήσεις ξανά. Δημιουργείται ένας βρόχος επικοινωνίας. Έχουμε μια κατάσταση διαγνωστικότητας μεταξύ περισσότερων μορφών ζωντάνιας, μηχανών και φυτών. Μέσω αυτής της επικοινωνίας, η οποία μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από εκείνη ενός ανθρώπου – φυτού, εξερευνούμε τις δικές μας προκαταλήψεις ως προς το τι είναι το φυτό και τι είναι η μηχανή. Λειτουργεί ως βιοδείκτης και ούτω καθεξής. Οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία με πολύ καινοτόμους τρόπους, έτσι ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα αυτά τα εργαλεία από τη μία πλευρά και να κατανοήσουμε καλύτερα τη φύση ή το περιβάλλον στο οποίο ζούμε από την άλλη. Ο όγκος των δεδομένων είναι τόσο μεγάλος που μερικές φορές είναι μεγαλύτερος από ό,τι μπορεί να επεξεργαστεί ο μέσος ανθρώπινος εγκέφαλος και γι’ αυτό είναι λογικό να αναπτύσσονται αλγόριθμοι.

Quiz question 1/8

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει νέες ιδέες και είναι χρήσιμη κατά τον καταιγισμό ιδεών.
Quiz question 1/8

Ένας από τους σκοπούς των αλγορίθμων στην τεχνητή νοημοσύνη είναι η καλύτερη κατανόηση της τεχνολογίας και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε.
Quiz question 1/8

Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπινη παρέμβαση για να λειτουργήσουμε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
Quiz question 1/8

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει καλή πηγή αντικειμενικής επικοινωνίας.
Quiz question 1/8

Κατά τη γνώμη του ειδικού η ανθρώπινη νοημοσύνη μπορεί να εξομοιωθεί με την τεχνητή νοημοσύνη.
Quiz question 1/8

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει διαδραστικό διαμεσολαβητή για τον κύκλο επικοινωνίας με μη ανθρώπινα όντα, π.χ. ζώα, φυτά.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Ποιες είναι οι απειλές και οι προκλήσεις όταν εργάζεστε με την τεχνητή νοημοσύνη; Οι προκλήσεις είναι οι ίδιες όπως σε κάθε τεχνολογία που χρησιμοποιούμε στη ζωή μας. Ένας χρήστης χωρίς γνώση και ευαισθησία κινδυνεύει να τον χρησιμοποιήσει η μηχανή και όχι το αντίθετο. Αυτό το βλέπουμε ήδη σε πολύ απλές καταστάσεις καταναλωτών. Τα τηλέφωνά μας έχουν καταβάλει ένα μεγάλο μέρος της προσοχής μας. Βλέπουμε ότι η τεχνολογία εισέρχεται στην προσωπική μας ζωή, καθώς επίσης επηρεάζει την κοινωνία. Μερικές φορές, ας πούμε στην αρχή της κινητής τηλεφωνίας, ήταν πιο εύκολο για τους λίγους που είχαν τα τηλέφωνα και είχαν ένα ορισμένο πλεονέκτημα στην οργάνωση της εργασίας. Σήμερα αν δεν έχεις κινητό τηλέφωνο και αν δεν είσαι πάντα προσβάσιμος είναι ήδη μειονέκτημα και είναι ήδη μια ψυχολογική πίεση στους ανθρώπους. Πρέπει να ξέρετε πώς και πότε να αποσυνδέσετε τον εαυτό σας και επίσης να προστατεύετε το δικαίωμά σας για ιδιωτικότητα. Εδώ βλέπω την ανάγκη οι άνθρωποι να αναπτύξουν την ψηφιακή τους παιδεία και την ικανότητα χρήσης υπολογιστών. Απλά, όπως κάθε άνθρωπος αναπτύσσει έναν ορισμένο οικονομικό γραμματισμό, π.χ. όταν πηγαίνει στο κατάστημα ξέρει ότι δεν θα πληρώσει χίλια ευρώ για το ψωμί. Παρομοίως, πρέπει να αναπτύξουμε τον ψηφιακό και τον υπολογιστικό αλφαβητισμό.

Quiz question 1/8

ναι
όχι
 

Σύμφωνα με τον ειδικό είναι αλήθεια ότι ο ανθρώπινος αυτοέλεγχος και ο καθορισμός ορίων δεν επηρεάζει τη βέλτιστη χρήση της τεχνολογίας;


Είναι σημαντικός ο ψηφιακός γραμματισμός για τον καλύτερο έλεγχο της τεχνολογίας;


Είναι αλήθεια ότι η τεχνολογία δεν επηρεάζει την κοινωνία στο σύνολό της;Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Quiz question 1/8

Κατά τη γνώμη του ειδικού είναι σημαντικό να κατανοήσουμε και να αντιληφθούμε την τεχνητή νοημοσύνη μέσω των έργα τέχνης, επειδή οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν αλγόριθμους για να δείξουν τη θέση ενός ανθρώπου στη σημερινή κοινωνία και έτσι μας επιτρέπουν να δούμε τον εαυτό μας από μια εξωτερική προοπτική. Τα διαδραστικά έργα τέχνης παρέχουν μια βαθύτερη κατανόηση και τον εντοπισμό μύθων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Η σωστή κατανόηση και χρήση της τεχνολογίας μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη ποιότητα ζωής και σε καλύτερη κατανόηση του του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

The learning unit has not been completed

You have successfully completed the learning unit.

EL / EN / DE / IT / SL 

AIAE » e-μάθηση » Συνέντευξη 4

Αντίληψη της ΤΝ – ΤΝ και κοινωνικές προκλήσεις

Τα παρακάτω αποσπάσματα συνέντευξης δόθηκαν από τον Πάμπο Παπαχαραλάμπους και καλύπτουν την αντίληψη της ΤΝ και τις κοινωνικές προκλήσεις και ειδικότερα δίνουν μια προσέγγιση σχετικά με τους αλγόριθμους και την προκατάληψη στην ΤΝ.

Μεταγραφή

Τώρα λοιπόν πώς να αποφύγουμε ή πώς να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκαταλήψεις, αυτά τα  ηθικά ζητήματα με τη μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε  επίπεδο εθνικών χωρών, εθνικών κρατών. Γίνεται τεράστια συζήτηση για το πώς θα δημιουργηθεί  ένα σύστημα που θα διέπει, που θα ρυθμίζει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία και  φυσικά για τον αντίκτυπο που έχει αυτή η τεχνολογία στην κοινωνία. Και το κύριο ερώτημα εδώ είναι  ποιος είναι υπεύθυνος αν συμβεί κάτι με την τεχνητή νοημοσύνη; Κάτι πάει στραβά αν υπάρχουν  λάθη. Ποιος είναι λοιπόν υπεύθυνος, υπόλογος για τα αποτελέσματα της χρήσης της τεχνητής  νοημοσύνης, πώς θα αντιμετωπιστεί όταν υπάρχει ατύχημα, αν υπάρχει λάθος διάγνωση ή αν  κάποιος αποσυνδέεται εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης. Η UNESCO, δηλαδή ο Οργανισμός των  Ηνωμένων Εθνών, εργάζεται πολύ ενεργά πάνω σε προτάσεις πολιτικής για το πώς θα διαμορφωθεί  η διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης. Και παρείχαν ένα σύνολο προτάσεων πολιτικής και  προτάσεων πολιτικής που ασχολούνται με διάφορες πτυχές της διακυβέρνησης των τεχνητών  παραγόντων. Τώρα θα παρουσιάσω εν συντομία αυτές τις πτυχές που θεωρώ ότι είναι πολύ  σημαντικές και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως κατευθυντήριες γραμμές για την κατανόηση  του τι πρέπει να γνωρίζουμε ως κοινωνία και ως άτομα όταν σκεφτόμαστε τον αντίκτυπο της τεχνητής  νοημοσύνης στην κοινωνία. Πρώτα απ’ όλα, η πρώτη πτυχή που είναι σημαντική είναι ότι η τεχνητή  νοημοσύνη προωθεί την ποικιλομορφία και τη συμμετοχικότητα. Αυτό σημαίνει ότι η τεχνητή  νοημοσύνη πρέπει να λειτουργεί σε σχέση με την καταπολέμηση της κουλτούρας και των κοινωνικών  τύπων δοκιμαστών. Και οι ανισότητες αυτό είναι σημαντικό για αυτές τις προκαταλήψεις όταν τα  πρότυπα μηχανικής μάθησης, σε περίπτωση που βασίζονται στα φτωχά δεδομένα, μπορούν συχνά  να κάνουν διακρίσεις και μπορούν επίσης να επιβάλουν τα αντιστεκόμενα στερεότυπα. Αυτό  συμβαίνει για παράδειγμα με τα τεχνητά συστήματα αναγνώρισης προσώπου, τα οποία έχουν ήδη  αποδειχθεί επιστημονικά ότι μεροληπτούν συχνότερα προς τα πολύχρωμα πρόσωπα παρά προς τα  λευκά πρόσωπα. Στη συνέχεια, η δεύτερη σημαντική πτυχή είναι ο αντίκτυπος της τεχνητής  νοημοσύνης στην οικονομία, στην απασχόληση. Υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες για το πώς οι  εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλουν στην απώλεια συγκεκριμένων θέσεων εργασίας.  Πολλές θα είναι οι θέσεις εργασίας που δεν θα είναι πλέον απαραίτητες και αυτό θα έχει αντίκτυπο  στις διάφορες ομάδες εργασίας. Και η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά η οικονομία με υψηλά ποσοστά  κίνησης, θα πρέπει να λάβει υπόψη της μέτρα αναβάθμισης και επανεκπαίδευσης που θα  επιτρέψουν στους εργαζόμενους ή τους εργαζόμενους που θα επηρεαστούν αρνητικά από την  τεχνητή νοημοσύνη να παραμείνουν μέρος της αγοράς εργασίας. Στη συνέχεια, το τρίτο σημαντικό  πράγμα είναι η αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της τεχνητής  νοημοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να δημιουργεί μονοπώλια όσον  αφορά την έρευνα, τη γνώση, τα δεδομένα ή την αγορά, ότι δεν πρόκειται να επωφεληθούν από αυτή  την τεχνολογία κάποιοι συγκεκριμένοι ενδιαφερόμενοι ή χώρες ή περιοχές, αλλά η ανθρωπότητα στο  σύνολό της. Επίσης, τότε μια λογική άποψη είναι επίσης ο αντίκτυπος στον πολιτισμό και στο  περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στον πολιτισμό,  την ποικιλομορφία, την αναπτυξιακή κληρονομιά και επίσης στο περιβάλλον. Και στη συνέχεια  υπάρχει ένα σύνολο τεσσάρων ή πέντε απόψεων που στην πραγματικότητα όλες ασχολούνται με την  ηθική της τεχνητής νοημοσύνης. Η ηθική της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ σημαντική όσον αφορά  τη δημιουργία ενός αξιακού υπόβαθρου στο οποίο αναπτύξαμε την τεχνητή νοημοσύνη. Και  υπάρχουν και εκείνες οι πτυχές της ηθικής που αφορούν την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση,  που σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, ώστε  οι μαθητές και οι φοιτητές να εξοικειωθούν με την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Και ποια  είναι αυτή η σχέση μεταξύ του τεχνολογικού και του κοινωνικού τομέα. Και επίσης πολύ σημαντική  είναι η άποψη σχετικά με τη δεοντολογία της έρευνας για την τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει ότι  υπάρχει έρευνα, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, η οποία χρηματοδοτείται από ιδιωτικά χρήματα που λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική ευθύνη. Επίσης, τα οφέλη της έρευνας όσον αφορά την  ανθρωπότητα, όχι μόνο την αγορά και το συμφέρον για το κέρδος, τότε είναι επίσης μια σημαντική  πτυχή της ηθικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Στην ανάπτυξη, που σημαίνει ότι η τεχνητή  ανάπτυξη θα πρέπει να προσπαθήσει να παρέχει πλατφόρμες που επιτρέπουν τη διεθνή συνεργασία  για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Που σημαίνει ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης  δεν αφορά μόνο τις πλούσιες χώρες, αλλά ότι οι εξελίξεις αυτές εφαρμόζονται και στις φτωχότερες  χώρες που δεν είναι τόσο πλούσιες. Και από αυτή την πολύ σημαντική πτυχή είναι να  δημιουργήσουμε ένα είδος διεθνούς συνεργασίας για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης. Για  παράδειγμα, το φόρουμ της UNESCO είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για αυτό, όταν διάφορες χώρες  με διαφορετικούς ενδιαφερόμενους φορείς συζητούν για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και για  το πώς θα τη ρυθμίσουν από την άποψη της ηθικής και της αξίας για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Και  από αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επίσης ένα είδος κυβερνητικού μηχανισμού που να  επιβλέπει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο με όρους  συμμετοχικότητας, διαφάνειας, ελέγχου και εξισορρόπησης. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, καθώς και  η πολυμερής συνεργασία. Αυτοί οι κυβερνητικοί μηχανισμοί αναφέρονται στο ψηφιακό οικοσύστημα  για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο περιλαμβάνει υποδομές, ψηφιακές τεχνολογίες, επιλογές  ανταλλαγής γνώσεων και κυρίως συνεργασία με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να έχουν  φωνή και να μπορούν να μοιράζονται τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους για το πώς θα αναπτυχθεί η  τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον.

Quiz question 1/8

Ο συνεντευξιαζόμενος, Πάμπος Παπαχαραλάμπους, έχει συμμετάσχει σε ένα ευρύ φάσμα έργων που σχετίζονται κυρίως με τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τις λεγόμενες ΤΠΕ. Είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Novum International, η οποία είναι μια μικρή εταιρεία στην ανάπτυξη λογισμικού και συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠΕ.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε περισσότερα για τα βασικά στοιχεία της τεχνητής νοημοσύνης,  των αλγορίθμων και της γνωστικής προκατάληψης; Ναι, εντάξει. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) γίνεται  ένα ακόμη σύνθημα της εποχής. Έτσι, αν προσπαθήσουμε να δούμε τι πραγματικά σημαίνει AI και τι  σημαίνει, a για τεχνητή, I για νοημοσύνη. Τεχνητή σημαίνει μια μηχανή, κάτι που δεν είναι ένας  άνθρωπος ή οποιοδήποτε άλλο ζωντανό. Νοημοσύνη, δηλαδή η διαδικασία σκέψης που μας  επιτρέπει να καταλαβαίνουμε τη γλώσσα, να κατανοούμε την ομιλία, να κατανοούμε το περιβάλλον  γύρω μας και να λαμβάνουμε αποφάσεις. Τώρα, μια από τις βασικές ιδέες της νοημοσύνης είναι ότι  θεωρούμε κάτι ευφυές αν έχει την ικανότητα να αποκτά γνώσεις, δηλαδή να μαθαίνει κάτι, και στη  συνέχεια να είναι σε θέση να εφαρμόζει αυτό που έμαθε προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις  ακαδημαϊκά. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί για το τι είναι νοημοσύνη, αλλά ας  υποθέσουμε ότι αυτό που ορίζουμε ως νοημοσύνη είναι η ικανότητα να μαθαίνει κάτι και στη  συνέχεια να εφαρμόζει αυτή τη μάθηση σε κάποια μορφή απόφασης. Η νοημοσύνη στον, ας πούμε,  ακαδημαϊκό κόσμο, είναι καλύτερα κατανοητή και ερευνάται από ψυχολόγους ή κοινωνιολόγους ή  άλλους κλάδους του ακαδημαϊκού χώρου. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη είναι καλύτερα κατανοητή από  τους επιστήμονες υπολογιστών, τους αναλυτές δεδομένων και τους μαθηματικούς, τουλάχιστον  σήμερα. Ο λόγος είναι ότι έχουμε τεράστιους επιστημονικούς κλάδους για να προσπαθήσουμε να  κατασκευάσουμε μηχανές που εφαρμόζουν με κάποιο τρόπο αυτή τη βασική έννοια της νοημοσύνης.  Έτσι, με τον ίδιο τρόπο που εμείς οι άνθρωποι μαθαίνουμε διαβάζοντας ή επεξεργαζόμενοι τις  προηγούμενες εμπειρίες μας, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να είναι σε θέση να  μαθαίνει αναλύοντας υπάρχοντα σύνολα δεδομένων και να προσπαθεί να εκτελεί εργασίες  νοημοσύνης. Τώρα, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι αλγόριθμοι ΤΝ, όπως και κάθε άλλος, φυσικά,  αναπτύσσονται από ανθρώπους και επομένως θα μπορούσαν να φέρουν τις ίδιες προκαταλήψεις και  περιορισμούς που φέρει η ανθρώπινη σκέψη, σωστά; Έτσι, με τον ίδιο τρόπο που η σκέψη των  ανθρώπων μπορεί να στρεβλώνεται από γνωστικές προκαταλήψεις, ο αλγόριθμος AI alpha, μπορεί  επίσης να φτάσει στις ίδιες προκατειλημμένες αποφάσεις. Έτσι, αν πάρουμε μερικά παραδείγματα  εταιρικών προκαταλήψεων που εντοπίζονται σήμερα από τον κόσμο της ψυχολογίας, ας πούμε, της  ακαδημαϊκής κοινότητας, και ας πάρουμε, για παράδειγμα, έναν αγώνα ποδοσφαίρου, η ομάδα μας  θα κερδίσει σίγουρα απόψε, σωστά; Κερδίζουμε τον αποψινό μας αντίπαλο τα τελευταία 20 χρόνια,  οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε το αποψινό παιχνίδι. Τώρα, αυτή είναι μια γνωστική  προκατάληψη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της λογικής σκέψης ενός ανθρώπου. Αλλά η  ίδια γνωστική προκατάληψη μπορεί να συμβεί και με έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης. Ακριβώς  λόγω του γεγονότος ότι αν οι μόνες πληροφορίες που τροφοδοτούμε τους αλγορίθμους τεχνητής  νοημοσύνης είναι οι πληροφορίες που έχασε ο αντίπαλός μας από εμάς κατά τη διάρκεια των  τελευταίων 20 ετών, οι πιθανότητες είναι ότι ο αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης, θα καταλήξει στο  ίδιο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο άνθρωπος. Έτσι, όποιες πληροφορίες και αν δώσουμε στον  αλγόριθμο ΑΙΑ, ο αλγόριθμος αυτός θα προσπαθήσει να καταλήξει σε κάποια απάντηση και με βάση,  αλλά μόνο με βάση τις πληροφορίες που αγοράζουμε. Έτσι, αν προσπαθήσουμε τώρα να διδάξουμε  τον αλγόριθμο ΑΙΑ να εντοπίζει, ας πούμε, έξυπνους ανθρώπους αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του  προσώπου τους, εντάξει, και τροφοδοτούμε αυτόν τον αλγόριθμο με εικόνες νεαρών λευκών ανδρών  και λέμε σε αυτόν τον αλγόριθμο, εντάξει, τώρα πήγαινε να μελετήσεις αυτές τις εικόνες. Και μετά,  όταν σας ρωτήσουμε, όταν σας δώσουμε μια άλλη νέα εικόνα, θα μας πείτε αν αυτό το άτομο είναι  έξυπνο ή όχι. Μπορεί να είναι έξυπνος ή όχι. Λοιπόν, οι πιθανότητες είναι ότι αν τροφοδοτούσαμε  τον αλγόριθμο μόνο με εικόνες νεαρών λευκών ανδρών, οι πιθανότητες είναι ότι αν δώσουμε σε  αυτόν τον αλγόριθμο μια ώριμη μαύρη γυναίκα ως εικόνα, οι πιθανότητες είναι ότι αυτός ο  αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης θα έχει την ίδια προκατάληψη και θα μας πει λίγο πολύ ότι αυτή η  γυναίκα δεν μπορεί να είναι έξυπνη. Επομένως, είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε αυτό. Και δεν  έχει σημασία πόσο μαγικά πιστεύουμε ότι θα αποδώσει ο αλγόριθμος. Βασικά φτάνει σε μια απάντηση με βάση το μέγεθος και την ποιότητα των δεδομένων που δίνουμε. Έτσι, αυτή είναι η δική  μου, ας πούμε, λίγο πολύ η απάντηση στο ερώτημα του πόσο πειστική μπορεί να είναι η  προκατάληψη μπορεί να επηρεάσει την ΤΝ, καθώς και να καταλήξει σε στρεβλά αποτελέσματα.

Quiz question 1/8

Τι σημαίνει ακριβώς ο όρος Τεχνητή Νοημοσύνη;

Quiz question 1/8

Τι ακριβώς σημαίνει νοημοσύνη στον όρο Τεχνητή Νοημοσύνη;

Quiz question 1/8

Μέχρι στιγμής, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ερευνηθεί εκτενέστερα από:

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Και θα μπορούσατε τώρα να επεκταθείτε στην ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης; Υπάρχουν κάποιες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με ηθικές επιπτώσεις; Εντάξει. Καθώς όλο και περισσότερες μηχανές εκτελούν όλο και πιο πολύπλοκες εργασίες στις μέρες μας, αυτό κατευθύνει αμέσως το μυαλό των ανθρώπων στη χρήση μηχανών σε αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό των ανθρώπων, και είναι μια εύλογη ανησυχία. Είναι οι ίδιες ανησυχίες που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης, και σήμερα τις βλέπουμε και πάλι ως επίκαιρες. Είναι δύσκολο να επιτρέψουμε σε μηχανές να θερίζουν το σιτάρι αντί να βασιζόμαστε στα χέρια των ανθρώπων; Είναι δύσκολο να επιτρέψουμε στα ρομπότ να αντικαταστήσουν τους ανθρώπινους εργάτες στις γραμμές συναρμολόγησης αυτοκινήτων; Έτσι, αυτά τα βασικά ίδια ερωτήματα τα βλέπουμε να επανέρχονται, αλλά τώρα σε ένα πιο, ας πούμε, σύνθετο περιβάλλον, καθώς οι μηχανές έχουν πλέον αναπτυχθεί, εκτελούν πιο σύνθετες εργασίες. Έτσι, αν οι άνθρωποι έπρεπε να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον που δημιουργούν οι μηχανές στο εργατικό δυναμικό, θα έπρεπε να περάσουν από μια άλλη διαδικασία αναπροσαρμογής πολύ σύντομα. Για παράδειγμα, πού θα έβρισκαν δουλειά οι οδηγοί φορτηγών, αν τα φορτηγά οδηγούν πλέον μόνα τους; Σωστά. Πού θα έβρισκαν δουλειά οι οδηγοί λεωφορείων αν τα λεωφορεία οδηγούνταν από λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης; Πού θα μπορούσε να απασχοληθεί ένας πιλότος αεροπλάνου αν τα αεροπλάνα πετούσαν μόνα τους; Έτσι, όσο πιο σύνθετες είναι πλέον οι εργασίες που αναπτύσσονται και εκτελούνται από μηχανές, τόσο περισσότερο απειλούνται αυτού του είδους οι θέσεις εργασίας. Και δεν πρόκειται πλέον μόνο για σκληρή εργασία. Θέλω να πω, γιατί να γίνει κάποιος γιατρός αν ένα ρομπότ μπορεί να εκτελέσει την ίδια επέμβαση καλύτερα από οποιονδήποτε άνθρωπο, σωστά; Επομένως, αυτές οι ανησυχίες είναι βάσιμες. Και φυσικά, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που εγείρουν ζητήματα ηθικής στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας. Δεν είναι μόνο το εργατικό δυναμικό. Δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί η χρήση μηχανών που χρησιμοποιούνται για την ασφάλειά μας; Πρώτον, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που τροφοδοτεί μια κάμερα ασφαλείας σε ένα αεροδρόμιο έχει λάβει τη σωστή απόφαση για τον εντοπισμό των τρομοκρατών; Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το σύστημα ασφαλείας σε ένα εμπορικό κέντρο ακολουθεί τον πραγματικό κλέφτη μέχρι το αυτοκίνητό του και όχι κάποιον άλλο αθώο περαστικό; Επομένως, αυτά τα ζητήματα είναι έγκυρα. Υπάρχουν πολλές ηθικές ανησυχίες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο μέσω τομέων όπως η απασχόληση ή η ασφάλεια, αλλά και στη χρήση στρατιωτικών όπλων επίσης. Δεν θα έπρεπε να μας ανησυχεί, για παράδειγμα, το γεγονός ότι τα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάνουν σήμερα τις μάχες για εμάς; Είμαστε σίγουροι ότι ο αυριανός αυτόνομος ρομποτικός στρατιώτης θα είναι σε θέση να διακρίνει τον εχθρό από τον φίλο; Έτσι, αυτοί είναι πολύ έγκυροι πελάτες. Και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι μεγάλο, συμβαίνει μια αλλαγή στους κλάδους γενικά. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι μαγικό, τότε υπάρχει και η πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων από τη χρήση του. Έτσι, η βιομηχανία πρέπει τελικά να βρει έναν τρόπο να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για το καλό της κοινωνίας στην οποία ζούμε.

Quiz question 1/8

Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μαθαίνει αναλύοντας σύνολα δεδομένων και προσπαθώντας να εκτελέσει έξυπνες εργασίες, με τον ίδιο τρόπο όπως οι άνθρωποι.
Quiz question 1/8

Δεδομένου ότι οι αλγόριθμοι ΤΝ αναπτύσσονται από ανθρώπους, θα μπορούσαν να φέρουν τις ίδιες προκαταλήψεις και περιορισμούς.
Quiz question 1/8

Δεν είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη γνωστική προκατάληψη.
Quiz question 1/8

Οι προκαταλήψεις των αλγορίθμων ΤΝ εξαρτώνται από την ποσότητα, τον τύπο και την ποιότητα των δεδομένων που τροφοδοτούμε στο σύστημα.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Και έτσι αναφέρατε ήδη τον αντίκτυπο στην τεχνητή νοημοσύνη, στην απασχόληση, στην ασφάλεια, στην πρόνοια, στη στρατιωτική θητεία, και κρατούν επίσης για νέους νόμους της ρομποτικής σε άλλους τομείς εκτός από αυτόν τον τομέα του δρόμου που αναφέρατε. Ναι, αυτό το θέμα των κανόνων και των νόμων για τη ρομποτική. Δεν είναι εύκολο να λυθεί. Βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητο έδαφος όταν πρόκειται για ένα ευρέως αποδεκτό σύνολο κανόνων που θα πρέπει να καθορίζουν το ηθικό πλαίσιο για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν τα ρομπότ, ακόμη και σε τομείς εκτός του στρατού, αλλά και στο χώρο της ασφάλειας, στο χώρο της ευημερίας των ηλικιωμένων, ας πούμε στο χώρο της προσωπικής ασφάλειας. Στο σπίτι, θα δούμε ρομπότ που θα αρχίσουν να παίρνουν αποφάσεις για εμάς. Όπως είπα και προηγουμένως, πρόκειται για έναν πολύ νέο τομέα, και παρόλο που υπάρχουν ομάδες τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο, όσο και στη βιομηχανία, αλλά και στις κυβερνήσεις, που προσπαθούν να αγγίξουν αυτούς τους κανόνες, αυτό βρίσκεται σε πολύ, πολύ πρώιμο στάδιο αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, η συζήτηση γίνεται για το τι πρέπει ή δεν πρέπει να κάνει το ρομπότ. Για παράδειγμα, ένα ρομπότ δεν θα πρέπει να βλάψει έναν άλλο άνθρωπο. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια πρωταρχική, ας πούμε, οδηγία για μια μηχανή. Αλλά ταυτόχρονα, ένα ρομπότ θα πρέπει να υπακούει τον ιδιοκτήτη και τον δημιουργό του. Οπότε αυτή είναι μια άλλη οδηγία, πρωταρχική οδηγία για ένα ρομπότ. Τι γίνεται όμως αν ο ιδιοκτήτης του ρομπότ δίνει οδηγίες στο ρομπότ που είναι εκτός της κύριας οδηγίας του; Τι γίνεται λοιπόν αν ζητηθεί από το ρομπότ να βλάψει έναν άλλο άνθρωπο; Σωστά, αλλά θα πρέπει να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογής της βλάβης σε έναν άνθρωπο; Τι γίνεται αν ζητηθεί από το ρομπότ να βλάψει ένα ζώο; Ή αν ζητηθεί από το ρομπότ να βλάψει ένα άλλο ρομπότ; Τι γίνεται αν το ρομπότ πρέπει να βλάψει έναν άνθρωπο για να προστατεύσει έναν άλλο άνθρωπο; Αυτά λοιπόν είναι ηθικά ερωτήματα που δεν είναι εύκολο να απαντηθούν. Και δεν είναι εύκολα ακόμη και αν απαντηθούν. Δεν είναι τόσο εύκολο να τεθούν σε έναν αλγόριθμο. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι τελικά, όλοι αυτοί οι κανόνες του πλαισίου, πρέπει να μεταφραστούν σε μια μαθηματική, ας πούμε, εξίσωση. Σωστά; Έτσι, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα που πρέπει να γίνει. Παρόλο που θα ήταν καλύτερο για την ανθρωπότητα να ορίσει αυτούς τους κανόνες πριν και όχι εκ των υστέρων, δεν πιστεύω ότι αυτό είναι εύκολη υπόθεση. Οι εταιρείες μάχονται για την κυριαρχία των προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι χώρες μάχονται για στρατιωτική κυριαρχία σε παγκόσμιο επίπεδο και πάλι. Έτσι, θα ήταν δύσκολο να φτιαχτούν κανόνες που θα μπορούσαν να συμφωνηθούν από όλους και στη συνέχεια να επιβληθούν από όλους, εξαιτίας ακριβώς του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία και η ανθρωπότητα. Ένα πιο πιθανό σενάριο θα ήταν μάλλον ότι αυτό το σύνολο αποδεκτών κανόνων θα πρέπει να καθοριστεί και να επιβληθεί τουλάχιστον εκ των υστέρων. Θέλω να πω, αφού είδαμε ότι ο χημικός πόλεμος κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ανήθικος κώδικας και κώδικας, σχεδιάσαμε το πλαίσιο γύρω από αυτό. Αμέσως μετά τη ρίψη της πυρηνικής βόμβας, είδαμε ότι έπρεπε να την ελέγξουμε. Έτσι, ίσως χρειαστεί να βιώσουμε την πρώτη, ας πούμε, καταστροφή για να αναγκαστούμε να ορίσουμε τους κανόνες που θα διέπουν τη συμπεριφορά του ρομπότ. Ελπίζουμε απλώς ότι αυτή η εμπειρία της πρώτης καταστροφής δεν είναι δεν είναι μια πραγματικά κακή κίνηση. Αλλά προσωπικά, βλέπω ότι, παρόλο που υπάρχουν προσπάθειες να καθοριστούν αυτοί οι κανόνες από την αρχή, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ μη πρακτικό έργο για να λυθεί.

Μεταγραφή

Ας κάνουμε ένα βήμα πίσω και δούμε τι είναι ο τελευταίος Αλγόριθμος, εντάξει; Και να προσπαθήσουμε να δούμε, να διακρίνουμε μεταξύ του τι μπορεί να κάνει ένας αλγόριθμος για τους ανθρώπους, αλλά και τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι με τη χρήση αλγορίθμων. Έτσι, με έναν κανονικό αλγόριθμο, αυτές οι δύο, ας πούμε, εργασίες είναι λίγο πολύ διακριτές. Έτσι, αυτό που μπορεί να κάνει ο αλγόριθμος για τους ανθρώπους, είναι ένα πράγμα. Το τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι με αυτόν τον αλγόριθμο, είναι ένα ξεχωριστό πράγμα. Έτσι, για να γράψει ένας επιστήμονας της πληροφορικής έναν αλγόριθμο, θα σας ζητήσει και τους κανόνες που θέλετε να υπακούει αυτός ο αλγόριθμος, σωστά; Έτσι, ας πούμε ότι θέλετε έναν αλγόριθμο που όταν του δίνεται ο όγκος σε ηγέτες, θα σας δίνει πίσω τον όγκο σε γαλόνια. Εντάξει; Έτσι, ο προγραμματιστής λογισμικού θα σας ζητήσει τον κανόνα που διέπει αυτή τη σχέση μεταξύ ηγετών και όπλων. Και θα χρησιμοποιήσει αυτόν τον κανόνα για να γράψει αυτόν τον αλγόριθμο ώστε όλοι να γνωρίζουν το αποτέλεσμα, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, υπό την προϋπόθεση ότι ο αλγόριθμος συμμορφώνεται με αυτούς τους κανόνες και λειτουργεί σωστά. Εντάξει; Τώρα αυτό είναι αυτό που θα αποκαλούσα έναν κανονικό αλγόριθμο. Αν τώρα η χρήση αυτού του αλγορίθμου μπορεί να βάλει τους ανθρώπους σε μπελάδες, τότε δεν φταίει ο αλγόριθμος, αλλά η χρήση του αλγορίθμου. Ας πούμε, λοιπόν, για παράδειγμα, ότι αυτό το λογισμικό που γράψαμε χρησιμοποιείται σε ένα αεροπλάνο και υπάρχει ένας διακόπτης στο αεροπλάνο που λέει, εντάξει, όταν ανοίγετε τον διακόπτη, μπορώ να σας εμφανίσω τα καύσιμα σε γαλόνια. Όταν κατεβάζετε τον διακόπτη, μπορώ να εμφανίσω το καύσιμο που έχει το αεροπλάνο στη δεξαμενή του σε λίτρα. Και ας υποθέσουμε τώρα ότι ο διακόπτης είναι σε λάθος θέση και το PILER ζητάει γαλόνια αντί για λίτρα και απογειώνεται. Λοιπόν, οι πιθανότητες είναι ότι θα πρέπει να κάνει αναγκαστική προσγείωση κάπου αλλού πριν από τον αρχικό του προορισμό. Τι κάνετε λοιπόν; Σε αυτή την περίπτωση; Έχετε έναν αλγόριθμο που λειτουργεί σωστά, αλλά η χρήση του τον έκανε να λειτουργήσει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, παρεμβαίνει η ρυθμιστική αρχή, παρεμβαίνει η βιομηχανία και εκπαιδεύετε σωστά τους πιλότους. Βεβαιώνεστε ότι ελέγχει αν το αεροπλάνο έχει αρκετά καύσιμα πριν απογειωθεί. Βάζετε κανονισμούς για να αναγκάσετε την επίγεια υπηρεσία ανεφοδιασμού καυσίμων να βεβαιωθείτε ότι το αεροπλάνο έχει αρκετά καύσιμα για να φτάσει έτσι ώστε να ξέρουμε πώς να χειριστούμε, ας πούμε, όλα τα ρυθμιστικά ζητήματα που πρέπει να χειριστούμε σε έναν κανονικό κώδικα χωρίς εισαγωγικά αλχημιστή. Τώρα, τι συμβαίνει με τον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης; Λοιπόν, ας πάρουμε για παράδειγμα έναν αλγόριθμο μηχανικής μάθησης. Σε αυτή την περίπτωση, σχεδιάζετε τον αλγόριθμο με κάποιες βασικές παραμέτρους και λέτε στον αλγόριθμο τι δεδομένα έχετε. Απλώς προσαρμόζετε στον αλγόριθμο δέσμη δεδομένων και στη συνέχεια τον εκτελείτε. Η διαφορά με αυτόν τον τύπο αλγορίθμου είναι ότι το σύστημα άλλαξε μόνο του με βάση τις παραμέτρους και τα δεδομένα που δώσατε. Έτσι, δεν μπορείτε πραγματικά να προβλέψετε το αποτέλεσμα των αλγορίθμων. Αν είχατε αρκετό χρόνο για έναν άνθρωπο να εξετάσει τα δεδομένα που του δώσατε και να εξετάσει τις παραμέτρους και να εκτελέσει τους υπολογισμούς γραμμή προς γραμμή σε ένα κομμάτι χαρτί, τότε ναι, θα προβλέπαμε, ας πούμε θα κάναμε τις ίδιες προβλέψεις που έκανε ο αλγόριθμος. Αλλά είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο να τρέξει μέσα από αυτόν τον μεγάλο όγκο δεδομένων με τις παραμέτρους που δώσατε στον αλγόριθμο να δουλέψει. Έτσι, στο τέλος της ημέρας, το αποτέλεσμα που βγαίνει από έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να θεωρηθεί απρόβλεπτο. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα που δεν περιμέναμε. Και εδώ είναι που πρέπει να έρθει η ηθική μέσα στα αποτελέσματα. Γιατί φανταστείτε τώρα ότι είστε το Υπουργείο Υγείας μιας χώρας και ζητάτε από μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης να βγάλει ένα αποτέλεσμα που εξετάζει τα δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού και εξετάζει τον αριθμό των διαθέσιμων δωρητών οργάνων. Και θέλουμε ο αλγόριθμος να προτείνει ποιος θα κάνει μεταμόσχευση καρδιάς, για παράδειγμα, και ποιος δεν θα κάνει μεταμόσχευση καρδιάς. Έτσι, βάζετε πράγματα όπως η ηλικία, πράγματα όπως η πιθανότητα να έχει, ας πούμε, υψηλή πιθανότητα να αποδεχθεί αυτό το σχέδιο εμπιστοσύνης, και βάζετε ένα σωρό παραμέτρους, και στη συνέχεια δίνετε όλα τα δημογραφικά δεδομένα των χωρών σε αυτόν τον αλγόριθμο και τον αφήνετε να τρέξει. Έτσι, τα ηθικά ερωτήματα απαιτείται τώρα να απαντηθούν από τους ανθρώπους που έγραψαν τον αλγόριθμο και όχι από τους ανθρώπους που απλώς τον χρησιμοποιούν. Ενώ σε έναν κανονικό αλγόριθμο, μπορούμε να αναθέσουμε την ευθύνη λήψης της απόφασης στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το λογισμικό. Ρίχνουμε στην έκδοση της τεχνητής νοημοσύνης την έκδοση της μηχανικής μάθησης του αλγορίθμου. Λοιπόν, βασικά, ο αλγόριθμος λαμβάνει την απόφαση για εμάς. Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να βάζουμε κανόνες δεοντολογίας ενσωματωμένους στους ίδιους τους αλγορίθμους. Και όπως είπαμε προηγουμένως, αυτό είναι εύκολο πράγμα, διότι πώς αποκωδικοποιείτε όλες αυτές τις ηθικές απαντήσεις σε μια μαθηματική εξίσωση; Και αυτός ο αλγοριθμικός όρος και χώρος είναι ένας νέος χώρος. Ερευνάται τώρα σε ακαδημαϊκό, σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Φτάνει, αγγίζει λίγο τη βιομηχανία, αλλά σίγουρα δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί. Επομένως, χρειάζεται ακόμη χρόνο. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνεισφορά σχετικά με τη σημασία της αλγοριθμικής.

Μεταγραφή

Τώρα θα περάσουμε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τις κοινωνικές προκλήσεις. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε περισσότερα για την υποβοηθούμενη, την επαυξημένη και την αυτόνομη νοημοσύνη; Ναι. Εντάξει, λοιπόν, όπως είπαμε προηγουμένως, αν πάρουμε ένα ρομπότ, για παράδειγμα, που κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά αυτή τη στιγμή, το ρομπότ που εργάζεται στη γραμμή συναρμολόγησης αυτοκινήτων δεν θεωρείται πραγματικά ως ρομπότ με έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης μέσα του. Έχουμε δει αυτά τα ρομπότ να εργάζονται στη βιομηχανία εδώ και πολλά χρόνια, πριν ακόμη γίνει δημοφιλές αυτό το νέο κύμα μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτόν τον χώρο; Λοιπόν, πρόκειται για μια εργασία, για μια επαναλαμβανόμενη εργασία, για μια εργασία που είναι εύκολα αναπαραγώγιμη και που γίνεται αποδεκτή από τη βιομηχανία ως ένα ακίνδυνο κομμάτι εξοπλισμού. Τώρα, τα πλεονεκτήματα για την ύπαρξη ενός τέτοιου μηχανήματος είναι ότι, λοιπόν, αφαιρούμε αυτή την υψηλής έντασης εργασιακή δραστηριότητα από τους ανθρώπους και αφήνουμε τις μηχανές να κάνουν τις βαρετές και ανθυγιεινές εργασίες και επιτρέπουμε στους ανθρώπους να εργάζονται σε πιο παραγωγικά και ασφαλή περιβάλλοντα. Τώρα, το μειονέκτημα είναι ότι, φυσικά, εντάξει, αυτό το ρομπότ που έχουμε σε αυτή τη γραμμή συναρμολόγησης έχει ουσιαστικά καταλάβει την εξέχουσα ευκαιρία των ανθρώπων που είμαστε ικανοί και πρόθυμοι να κάνουμε αυτές τις εργασίες. Έτσι, τα πράγματα είναι, ας πούμε, αποδεκτά όσον αφορά τη χρήση μιας μηχανής που εκτελεί μια επαναλαμβανόμενη εργασία χειρωνακτικής εργασίας σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία. Τώρα, το πρόβλημα περιπλέκεται περισσότερο όταν έχουμε ένα ρομπότ ή μια μηχανή που λαμβάνει αυτόνομα αποφάσεις και λειτουργεί με έναν πιο, ας πούμε, κώδικα και κώδικα νοημοσύνης. Φανταστείτε λοιπόν τώρα ότι δεν έχετε μια γραμμή συναρμολόγησης και έχετε ένα ρομπότ το οποίο έχει τη νοημοσύνη να εκτελεί τις εργασίες που εκτελεί σήμερα το κανονικό ρομπότ, αλλά επίσης αποφασίζει ότι ο σχεδιασμός του πραγματικού αυτοκινήτου πρέπει να αλλάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι το ρομπότ έχει τώρα τη δυνατότητα να σχεδιάζει το αυτοκίνητο με έναν πιο αεροδυναμικό τρόπο, ας πούμε, και αποφασίζει μόνο του, αυτόνομα, ότι το σχήμα του αυτοκινήτου πρέπει να αλλάξει. Και φυσικά το ρομπότ θα έχει τώρα τη δυνατότητα να κάνει την αλλαγή του σχεδιασμού και ταυτόχρονα να κατασκευάσει το αυτοκίνητο. Εντάξει, το πλεονέκτημα θα είναι ότι ίσως βρει ένα καλύτερο σχέδιο και προσφέρει καλύτερη απόδοση καυσίμου ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά το μειονέκτημα είναι ότι, πρώτα απ’ όλα, θα εκτοπίσουμε κάποιες περισσότερες θέσεις εργασίας τώρα από το εργατικό δυναμικό. Ίσως βγάλαμε τώρα τον σχεδιαστή, αλλά ταυτόχρονα, δεν είμαστε σίγουροι αν αυτές οι αλλαγές που προτείνει τώρα αυτό το νέο ρομπότ θα είναι πραγματικά ασφαλείς. Έτσι, ναι, μπορεί να έχουμε καλύτερη απόδοση, οικονομία καυσίμου, αλλά θα είναι πιο ασφαλές ή ασφαλές ή το ίδιο ασφαλές για τον οδηγό και τους επιβάτες; Έτσι, και πάλι, όλα πρέπει να έχουν μια ισορροπία. Υπάρχουν πλεονεκτήματα, υπάρχουν μειονεκτήματα και γι’ αυτό υπάρχουν κίνδυνοι, απειλές και προκλήσεις. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχουν και ευκαιρίες.

Μεταγραφή

Αναφέρατε ήδη κάποιες ευκαιρίες και κάποιους κινδύνους και απειλές. Κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι πιο σημαντικές κοινωνικές ανησυχίες; Νομίζω ότι προσωπικά, αυτό που με ανησυχεί πραγματικά είναι τα πράγματα που έρχονται σε αυτό επηρεάζει την ασφάλεια των ανθρώπων. Δηλαδή πράγματα όπως η αγορά εργασίας και η απασχόληση. Νομίζω ότι τελικά η ανθρωπότητα θα βρει το δρόμο της και αν είμαστε αρκετά προσεκτικοί, μπορούμε να βρούμε απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα, επειδή η τεχνολογία θα είναι πάντα εκεί. Το έχουμε περάσει ξανά και είμαι αισιόδοξος ότι θα βρούμε απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Όταν πρόκειται για πράγματα όπως η ασφάλεια, η ασφάλεια των ανθρώπων είναι ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. Για παράδειγμα, τι θα συμβεί αν έχουμε έναν ιό σε ένα αυτοκίνητο και αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί τώρα τη μητέρα μου κάθε μέρα στο παντοπωλείο; Τι θα συμβεί αν αυτό το κομμάτι λογισμικού καταληφθεί από μια τρομοκρατική οργάνωση; Τι θα συμβεί αν το λογισμικό είναι λάθος από το σχεδιασμό, δεν έχει δοκιμαστεί σωστά; Και τότε κάτι συμβαίνει κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού της μητέρας μου στο παντοπωλείο και τότε έχουμε ένα ατύχημα. Το ίδιο είδος προβλήματος που επηρεάζει την ασφάλεια και την προστασία των ανθρώπων. Φυσικά, πολλαπλασιάζεται επί 1000 όταν φτάνουμε στη χρήση μηχανών στον πόλεμο. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχουμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που οδηγούνται από ένα σωρό joystick που κάθεται στην άλλη άκρη του κόσμου. Και αυτό το μη επανδρωμένο αεροσκάφος τώρα οδηγείται από αυτόν τον πιλότο. Και ο πιλότος παίρνει την απόφαση για το πού θα ρίξει τις βόμβες του. Τι συμβαίνει τώρα όταν αυτό το drone έχει την άδεια να αποφασίζει μόνο του; Πώς περνάτε αυτά τα ηθικά ερωτήματα στο λογισμικό του drone; Είναι τα ίδια προβλήματα που ο πόλεμος αμφισβητήθηκε κάθε φορά που ένα νέο διαδικτυακό τηλέφωνο γίνεται διαθέσιμο στις μάζες. Επομένως, αυτού του είδους οι αποφάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια και την ευημερία των ανθρώπων, νομίζω ότι αυτοί είναι οι κύριοι τομείς που πρέπει να εξεταστούν. Και είναι πιθανώς οι πιο καυτές περιοχές στις οποίες μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε.

Μεταγραφή

Και έχετε ήδη παρουσιάσει ορισμένα παραδείγματα σε διάφορους τομείς. Θα μπορούσατε να μας δώσετε ίσως μερικά ακόμη παραδείγματα σχετικά με την αναγνώριση προσώπου, τη δικαιοσύνη και τις προκλήσεις των κοινωνικών δικτύων; Ναι, η αναγνώριση προσώπου, είναι ένα πρόβλημα που έχει βρεθεί, διαπιστωθεί και τεθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσατε να πείτε ότι ξεκίνησε άμεσα ως ανάγκη εντοπισμού λύσεων στο χώρο της ασφάλειας, αλλά αποδεικνύεται ότι τώρα είναι σε όλους τους διαφορετικούς κλάδους, γύρω από την τεχνολογία. Ας πούμε βιομηχανία. Ας πούμε, για παράδειγμα, ότι εκπαιδεύουμε ένα σύστημα να χρησιμοποιεί μια κάμερα που βρίσκεται στην είσοδο του εμπορικού κέντρου και θέλουμε να δούμε αν το άτομο που μπαίνει στο εμπορικό κέντρο έχει COVID ή όχι, σωστά; Έτσι, το COVID 19 είναι ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα. Και ας πούμε ότι έχουμε κάποιο σύστημα που εξετάζει το πρόσωπο και αν βρούμε τους αλγόριθμους που μπορώ να αναγνωρίσω μαζί με άλλους αισθητήρες και δεδομένα μπορούμε να αναγνωρίσουμε αν αυτό το άτομο μπορεί να έχει καφέ. Ας πούμε λοιπόν ότι αναγνωρίζουμε ένα άτομο που πίνει καφέ. Ένα καλό επόμενο βήμα θα ήταν, εντάξει, ας δούμε, ας χρησιμοποιήσουμε την αναγνώριση προσώπου με τεχνητή νοημοσύνη και ας βρούμε ποιος είναι αυτό το άτομο. Ας πάμε στο Facebook, ας πάμε σε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική πλατφόρμα, ας αναγνωρίσουμε αυτό το άτομο και στη συνέχεια ας δούμε τις φωτογραφίες που αυτό το άτομο έχει δημοσιεύσει στις διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και ας δούμε ποιοι είναι οι φίλοι αυτού του ατόμου. Και ίσως πρέπει να τους προσεγγίσουμε προκειμένου να δούμε αν έχουν βρεθεί μαζί και θα μπορούσαν να έχουν βρεθεί. Είναι ύποπτοι τώρα για ένα θετικό αποτέλεσμα του τεστ COVID-19. Οπότε πού θα το σταματήσουμε αυτό; Σωστά; Πού θα βάλουμε ένα τέλος σε αυτό; Αν έχουμε κανόνες που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα και την ασφάλεια των δεδομένων, λοιπόν, ίσως αυτοί οι κανόνες πρέπει να παραμεριστούν λόγω μιας πανδημίας. Αφήνουμε λοιπόν τους αλγόριθμους να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά για εμάς χωρίς κανένα έλεγχο, προσφέρουμε βοήθεια; Αλλά το γεγονός ότι είναι αλγόριθμοι που μπορούν να πάρουν αποφάσεις από μόνοι τους, μας δημιουργεί αυτή την αβεβαιότητα. Και γι’ αυτό οι άνθρωποι δικαίως είναι επιφυλακτικοί απέναντί του.

Μεταγραφή

Θα μπορούσατε τώρα να μας πείτε λίγο περισσότερα για την κατάσταση και την προοπτική ορισμένων κανονισμών; Για παράδειγμα, του ΟΟΣΑ ή της ΕΕ ή της UNESCO GPAI. Ναι, όπως είπα, εννοώ ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες και άνθρωποι, έξυπνοι άνθρωποι, ξοδεύουν χρόνο για να θέσουν ένα πλαίσιο γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Γίνεται επίσης έρευνα αυτή τη στιγμή για τομείς δεοντολογίας που δεν αντιμετωπίζονται από κυβερνητικές υπηρεσίες. Αλλά όπως είπαμε προηγουμένως, βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο και έχω την αίσθηση ότι ο κλάδος θα είναι και πάλι μπροστά από τις ρυθμιστικές αρχές. Αν ρίξετε μια ματιά στην έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή με εταιρείες στους τομείς της ρομποτικής, θα φτάσετε στην ίδια αντίδραση wow όταν δείτε πώς τα ρομπότ αποδίδουν σήμερα. Και έχω την αίσθηση ότι ο κλάδος είναι ήδη μπροστά από το ρυθμιστικό πλαίσιο και το πιθανότερο είναι ότι θα επαναληφθεί άλλο ένα σενάριο όπου θα πρέπει να συμβεί κάτι κακό για να αντιδράσουν όλοι θετικά. Με τον τρόπο που κινούνται τα πράγματα, δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η τεχνητή νοημοσύνη με διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι η βιομηχανία θα κινείται με τους απίστευτα γρήγορους ρυθμούς και οι ρυθμιστικές αρχές και οι κυβερνήσεις θα είναι ένα βήμα πίσω. Αυτή είναι, πιστεύω, η τρέχουσα τάση αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω κανέναν σημαντικό παράγοντα να αλλάζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε σχετικά με αυτό το θέμα; Όχι, νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλο το ζήτημα της ηθικής στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένα έγκυρο ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα που τίθεται από τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Πιστεύω επίσης ότι η βιομηχανία θα προχωρήσει και θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει ό,τι νομίζει ότι είναι καλύτερο για τους δημιουργούς της. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει τρόπος να το σταματήσουμε αυτό να συμβεί. Ελπίζω απλώς ότι στο τέλος της ημέρας, τα αποτελέσματα αυτών των πρωτοβουλιών για την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ωφέλιμα για την ανθρωπότητα και δεν θα δημιουργήσουν όλα αυτά τα ζητήματα που φοβόμαστε ότι θα δημιουργηθούν. Τελικά η ανθρωπότητα θα βρει το δρόμο της, αλλά νομίζω ότι θα είναι ένας κακοτράχαλος δρόμος.

The learning unit has not been completed

You have successfully completed the learning unit.

EL / EN / DE / IT / SL 

AIAE » e-μάθηση » Συνέντευξη 3

Τεχνητή νοημοσύνη στην υγειονομική περίθαλψη

Τα παρακάτω αποσπάσματα συνέντευξης δόθηκαν από την Adriana Dvorsak και καλύπτουν την εφαρμογή της ΤΝ στην υγειονομική περίθαλψη, όπως στη διάγνωση, την έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών, τη θεραπεία, την εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού και τη διοίκηση, τις προκλήσεις της ΤΝ στην υγειονομική περίθαλψη καθώς και τους κανόνες και τις ρυθμίσεις της ΤΝ στην υγειονομική περίθαλψη.

Μεταγραφή

Λοιπόν, γεια σας. Το όνομά μου είναι Αντριάνα. Εργάζομαι στο πανεπιστημιακό ιατρικό  κέντρο εδώ στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Ο ρόλος μου είναι λίγο πολύ στον τομέα της  πληροφορικής. Έτσι, εργάζομαι στο τμήμα της πληροφορικής και είμαστε υπεύθυνοι για την  εισαγωγή των νέων τεχνολογιών πληροφορικής στο νοσοκομείο.

Quiz question 1/8

Η συνεντευξιαζόμενη, Adriana Dvorsak, εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Ιατρικού Κέντρου της Λιουμπλιάνα στο τμήμα πληροφορική και είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών πληροφορικής στο νοσοκομείο. 


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Ποιες είναι οι σχετικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται σήμερα στην  υγειονομική περίθαλψη; Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πραγματικότητα στην αρχή της  εισαγωγής της ΤΝ στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης εδώ στη Σλοβενία και πιστεύω ότι και σε  άλλες μικρές χώρες ή μικρά κράτη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ πρέπει να γνωρίζουμε ότι πιθανώς τα  μεγάλα κράτη είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς. Έτσι, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο,  είναι μάλλον ένα βήμα μπροστά, αν και οι συνέπειες και τα οφέλη από την τεχνητή νοημοσύνη στην  υγειονομική περίθαλψη είναι ιδιαίτερα καλά για τις μικρές χώρες και τους ασθενείς και τους πολίτες  που ζουν στις μικρές χώρες. Ίσως αργότερα μπορώ να σας πω. Γιατί; Στην πραγματικότητα λοιπόν πού  μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα νοσοκομεία και στο κλινικό περιβάλλον;  Λοιπόν, πρώτα απ’ όλα, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με τη βελτίωση της διάγνωσης, πράγμα που  σημαίνει ότι η διάγνωση μπορεί να τεθεί σε προγενέστερο στάδιο και η διάγνωση είναι πιο ακριβής.  Το επόμενο βήμα για εμάς είναι, για παράδειγμα, η θεραπεία των ασθενειών ή η θεραπευτική. Αυτό  είναι σαν ένα μεγάλο πεδίο στην εισαγωγή του ρομπότ στον τομέα της χειρουργικής. Έτσι, μπορούμε  να έχουμε αυτόνομα ρομπότ που μπορούν να εκτελέσουν μια χειρουργική επέμβαση στον ασθενή  και αυτό μπορεί να γίνει από απόσταση σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να το  τονίσω αυτό. Επίσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξετάζουμε στην πραγματικότητα τα οφέλη από την  τεχνητή νοημοσύνη στην υγειονομική περίθαλψη όσον αφορά τη διαχείριση της υγείας και τη  θεραπεία ασθενειών που δεν είναι μόνο ότι είναι μεταδοτικές ασθένειες, μεταδοτικές ασθένειες.  Αυτό σημαίνει ότι μπορούν πραγματικά να μεταδοθούν από το ένα άτομο στο άλλο. Και γνωρίζουμε  ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας  αποτελούμε ένα έθνος υγείας. Έτσι, αυτή η διεθνής συνιστώσα είναι πολύ σημαντική στην τεχνητή  νοημοσύνη. Και το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να τονίσω είναι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης  στη διοίκηση και τη ρύθμιση. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η πρόσβαση στα δεδομένα μας, δηλαδή η  πρόσβαση στα δεδομένα των ασθενών, μπορεί να είναι σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, όταν χρειάζεται  για το καλό του ασθενούς. Αναφέρατε ήδη ορισμένα πλεονεκτήματα. Μπορείτε ίσως να μιλήσετε  περισσότερο για τις ευκαιρίες της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη γενικά ή και  πιο συγκεκριμένα; Μπορώ να σας πω ότι βλέπουμε πολλά πλεονεκτήματα στην εισαγωγή της  τεχνητής νοημοσύνης στο κλινικό περιβάλλον. Από κλινικής άποψης, αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι  που εργάζονται στα νοσοκομεία υγείας ή που διευθύνουν τα νοσοκομεία, μπορούμε να δούμε μια  πολύ καλή και ισχυρή βελτίωση αυτού που κάνουμε και του τρόπου που το κάνουμε. Αν και μόνο στο  δεύτερο επίπεδο οι ασθενείς και το ευρύ κοινό μπορούν να

βιώσουν αυτές τις βελτιωμένες  διαδικασίες, την καλύτερη διάγνωση, την καλύτερη θεραπευτική, την ακριβέστερη δοσολογία της  χορήγησης των φαρμάκων και σύντομα και ούτω καθεξής. Είμαστε λοιπόν οι πρώτοι που γνωρίζουμε  ότι η ποιότητα της θεραπείας των ασθενών μπορεί να βελτιωθεί με την τεχνητή νοημοσύνη. Ως εκ  τούτου, θα έλεγα επίσης ότι, ναι, υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να μιλήσουμε και να μιλήσουμε με τις  υγειονομικές αρχές και να συμπεριλάβουμε τα νοσοκομεία και τις υγειονομικές αρχές στα  αποθέματα της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη.

Quiz question 1/8

ναι
όχι
 

Σύμφωνα με την ειδικό είναι καλές οι συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη;


Κατά τη γνώμη της ειδικού , η τεχνητή νοημοσύνη στην υγειονομική περίθαλψη οδηγεί σε ακριβέστερες διαγνώσεις σε πρώιμα στάδια;


Είναι η ρομποτική χειρουργική μέρος της τεχνητής νοημοσύνης στο σύστημα υγείας;


Σύμφωνα με την ειδικό, η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί καλά στη θεραπεία μεταδοτικών ασθενειών.


Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να παρέχει καλύτερη πρόσβαση στα δεδομένα ενός ασθενούς σε διεθνές και εθνικό επίπεδο;


Μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της θεραπείας των ασθενών με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης;Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Ποιες είναι οι προκλήσεις ή οι κίνδυνοι ή ίσως οι απειλές της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της  υγείας αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η απάντηση στο ερώτημα  αποδίδει; Η εισαγωγή διαφορετικών συστημάτων και νέων τεχνολογιών είναι δηλαδή πολύ  δαπανηρή. Είναι ιδιαίτερα δαπανηρή για τις μικρές χώρες, επειδή έχετε υπολογίσει κατά κεφαλήν  ανά αριθμό ατόμων. Έτσι, για εμάς, οι νέες τεχνολογίες είναι πανάκριβες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό  θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να καλύψουμε τα έξοδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  διότι τότε το κόστος ανά άτομο ή το κόστος ανά θεραπεία θα ήταν πολύ χαμηλότερο. Αυτή είναι  λοιπόν μια από τις πρώτες προκλήσεις. Η τεχνολογία είναι πολύ ακριβή. Από την άλλη πλευρά, πρέπει  να ξέρετε ότι κάθε φορά που οι διευθυντές των νοσοκομείων αποφασίζουν για την εισαγωγή νέας  τεχνολογίας, κάνουν έναν σύντομο υπολογισμό: είναι καλύτερη από την υπάρχουσα διαδικασία; Και  αν είναι καλύτερη, αποδίδει; Είναι καλύτερη για το 20%, για το 50% ή μόνο για το 0,5%; Εάν η  βελτίωση είναι πολύ χαμηλή και πολύ μικρή, τότε αυτή η νέα τεχνολογία μάλλον δεν θα εισαχθεί στο  νοσοκομείο, διότι υπάρχουν πολλά κόστη που περιλαμβάνουν και την εκπαίδευση του προσωπικού  που περιλαμβάνεται σε αυτά τα κόστη. Έτσι, για μένα, η πιο σημαντική πρόκληση είναι το κόστος  αυτής της νέας τεχνολογίας. Για ορισμένους ανθρώπους, για παράδειγμα, η πρόκληση και ο κίνδυνος  ταυτόχρονα αντιπροσωπεύεται από το γεγονός της φύσης των δεδομένων. Τα δεδομένα μπορούν να  μεταφερθούν εύκολα και γρήγορα. Ο ιδιοκτήτης των δεδομένων, που είναι ο ασθενής, δεν έχει πλήρη  έλεγχο των δικών του δεδομένων επειδή ο διαχειριστής δεδομένων, που στην περίπτωσή μας είναι  το νοσοκομείο, μπορεί να μεταφέρει τα δεδομένα του ασθενούς σε άλλα ιδρύματα ή να τα μοιραστεί  εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ορισμένους ανθρώπους αυτό είναι σαν μια πρόκληση υπό  διακινδύνευση. Αλλά για μένα είναι επίσης ένα είδος πλεονεκτήματος. Είδαμε στην περίπτωση των  πανδημιών ότι τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να είναι πολύ στενότερα  συνδεδεμένα και ότι οι αρχές, όπως οι ευρωπαϊκές ή οι εθνικές αρχές, θα πρέπει να έχουν μια καλή  εικόνα για το τι συμβαίνει με μια συγκεκριμένη ασθένεια σε έναν συγκεκριμένο πληθυσμό. Έτσι,  προσωπικά, δεν είμαι αντίθετος στην ανταλλαγή δεδομένων προκειμένου να διατηρηθεί η καλή  υγειονομική περίθαλψη του έθνους. Δεν βλέπω πολλές απειλές. Κάποιοι άνθρωποι βλέπουν απειλές.  Αλλά βλέπετε, εργάζομαι στο τμήμα It, οπότε αγκαλιάζουμε την τεχνολογία. Και πάλι, πρέπει να  διευκρινίσω ότι ορισμένοι κανόνες και ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές που έχει εισαγάγει η  Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ καλά αποδεκτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί στην πραγματικότητα  να μειώσει τις απειλές κατά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη. Και  από τη δική μου άποψη, αυτό είναι όπως η απαίτηση ότι οι διαχειριστές δεδομένων βιώσουν αυτές τις βελτιωμένες  διαδικασίες, την καλύτερη διάγνωση, την καλύτερη θεραπευτική, την ακριβέστερη δοσολογία της  χορήγησης των φαρμάκων και σύντομα και ούτω καθεξής. Είμαστε λοιπόν οι πρώτοι που γνωρίζουμε  ότι η ποιότητα της θεραπείας των ασθενών μπορεί να βελτιωθεί με την τεχνητή νοημοσύνη. Ως εκ  τούτου, θα έλεγα επίσης ότι, ναι, υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να μιλήσουμε και να μιλήσουμε με τις  υγειονομικές αρχές και να συμπεριλάβουμε τα νοσοκομεία και τις υγειονομικές αρχές στα  αποθέματα της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη. πρέπει να λένε  στους ασθενείς ποιους αλγόριθμους χρησιμοποιούν. Και για τους ασθενείς αυτό θα είναι, από την  αρχή κάπως δύσκολο να το καταλάβουν. Και ίσως δεν θα πρέπει να περιμένουμε από όλους τους  ασθενείς ότι θα κατανοήσουν όλα όσα σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά τουλάχιστον  νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό να εκπαιδεύσουμε τους ασθενείς και τους Ευρωπαίους ότι τα δεδομένα  τους είναι δικά τους δεδομένα και ότι αυτοί έχουν τον έλεγχο. Τι θα γίνει με τα δεδομένα τους στο  μέλλον;

Quiz question 1/8

 1. Ποιο είναι το κύριο πρόβλημα με τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στις μικρότερες χώρες; Χρήματα/ακριβότητα/έξοδα.
 2. Σε ποια βάση αποφασίζουν οι διευθυντές των νοσοκομείων αν θα ενσωματώσουν ή όχι μια νέα τεχνολογία; Βελτίωση. 
 3. Γιατί μπορεί να είναι χρήσιμη η δημιουργία του ιδιοκτήτη του νοσοκομείου για τα δεδομένα του ασθενούς; Μεταφορά δεδομένων. 
 4. Τι προσπαθεί να μειώσει η ΕΕ στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης; Απειλές. 
 5. Για τι μπορούν να ενημερώσουν οι διαχειριστές δεδομένων τους  ασθενείς  προκειμένου να τους εκπαιδεύσουν σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη; Σχετικά με τους αλγόριθμους. 

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Και θα μπορούσατε τώρα να μας πείτε περισσότερα για την κατάσταση της τεχνητής νοημοσύνης στα  συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, τα λεγόμενα “DSS” για την υγειονομική περίθαλψη; Σωστά.  Αυτό είναι σαν τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων είναι, και πάλι, σαν μια πολύ σημαντική  καινοτομία στα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Και πρέπει να παραδεχτώ ότι στα  μικρά έθνη και στα μικρά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, όπως η Σλοβενία, η Κύπρος και άλλα  μικρά κράτη, στην πραγματικότητα δεν τα έχουμε εισαγάγει ακόμη, ώστε να γνωρίζουμε πώς  λειτουργούν. Θεωρούμε ότι η εισαγωγή τους θα είναι επωφελής για τους γιατρούς και τους ασθενείς.  Αλλά αυτή τη στιγμή, δεν τα έχουμε εισάγει ακόμη. Ο λόγος για αυτό έγκειται στο γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει στην πραγματικότητα από τα δεδομένα του νοσοκομείου όπου  εισάγεται. Και δεν έχουμε εισαγάγει τόσες Novartis ώστε να μπορούμε να πούμε, εντάξει, τώρα  έχουμε μια πολύ καλή βάση και τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων μας ωφελούν όλους τους  ασθενείς μας. Όχι αυτή τη στιγμή. Και ακόμα, ξέρετε ότι όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη  στην Ευρώπη, νομίζω ότι αυτό είναι όπως σε όλο το δυτικό ημισφαίριο, συμπεριλαμβανομένης της  Ιαπωνίας. Το γεγονός είναι ότι πρέπει να αποδείξετε ότι η ευγένεια που εισάγετε είναι αξιόπιστη και  καλύτερη από την προηγούμενη πρακτική. Όσο λοιπόν δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτή η νέα  τεχνική είναι καλύτερη, μάλλον δεν θα την εισάγουμε.

Quiz question 1/8

Τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων αποτελούν πολύ σημαντική καινοτομία στα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, αν και δεν έχουν εισαχθεί ακόμη σε γιατρούς ούτε σε ασθενείς σε μικρότερες χώρες. Ο λόγος για αυτό είναι ότι δεν έχει υπάρξει αρκετό δεδομένα καινοτομιών στα νοσοκομεία, από τα οποία η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μάθει. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτή η καινοτομία είναι αξιόπιστη και καλύτερη από την προηγούμενη πρακτική. 


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει στην έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών; Λοιπόν, η έγκαιρη  ανίχνευση ασθενειών είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της τεχνητής νοημοσύνης.  Ο λόγος για αυτό είναι ότι η παρακολούθηση της εξέλιξης ή η παρακολούθηση των σημείων εξέλιξης  της νόσου δεν μπορεί πάντα να γίνει από τον γιατρό ή από τον πιστοποιημένο νοσηλευτή. Εάν λοιπόν  έχουμε τεχνητή νοημοσύνη σε συνδυασμό με διάφορα οπτικά στοιχεία που μπορούν πραγματικά να  παρακολουθούν τον ασθενή ή τον Ευρωπαίο πολίτη, τότε θα είναι εύκολο να ανιχνεύσουμε την  πρώιμη εμφάνιση της νόσου. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό αυτό, μπορούμε να πούμε ναι, θα λάβετε  τη διάγνωσή σας έξι μήνες νωρίτερα από ό,τι αν περιμένατε τον γιατρό. Πώς σας ωφελεί; Λοιπόν, αν  η διάγνωσή σας τεθεί νωρίς, μπορείτε να ξεκινήσετε τη θεραπεία σας νωρίτερα και θα υπάρχουν  λιγότερες επιπλοκές. Θα είστε νεότεροι και ο νεότερος οργανισμός αποδυναμώνει την ασθένεια πολύ  καλύτερα από τον παλαιότερο οργανισμό. Έτσι, αν προλάβουμε την ασθένεια στην πρώιμη εκδήλωσή  της και ο ασθενής είναι ακόμη σχετικά νέος, οι προοπτικές εξέλιξης είναι πολύ καλύτερες από την  περίπτωση που περιμένουμε μέχρι να είναι ήδη σχεδόν πολύ αργά. Και πώς μπορεί η τεχνητή  νοημοσύνη να βοηθήσει στη θεραπεία και στις συνταγές των αρχών; Νομίζω ότι αυτό είναι σαν ένας  από τους καλύτερους τομείς όπου μπορούμε να περιμένουμε τα οφέλη, δηλαδή η θεραπεία και η  παρακολούθηση της θεραπείας μπορεί να είναι βαρετή και ανιαρή. Από την άλλη πλευρά, είναι πολύ  σημαντικό τα φάρμακα να συνταγογραφούνται και να χορηγούνται στον ασθενή με τον ακριβή  προβλεπόμενο τρόπο. Έτσι, τα λάθη εδώ μπορεί να είναι πολύ δαπανηρά. Και η τεχνητή νοημοσύνη  είναι πραγματικά πολύ καλή στον εντοπισμό των λαθών ή των διαδικασιών και των ενεργειών που  δεν είναι ακριβώς ο μέσος όρος για τη θεραπεία μιας συγκεκριμένης ασθένειας. Έτσι, αν έχετε ένα  σύστημα ευφυούς νοημοσύνης που παρακολουθεί την κατάσταση του ασθενούς και την  αυτοπεποίθησή του για την ασθένειά του, τότε μπορείτε να προσαρμόσετε αυτόματα τη δοσολογία  και τον τύπο του φαρμάκου που είχε συνταγογραφηθεί. Και πάλι, θα ήταν πολύ καλό για τους  ασθενείς να συνειδητοποιήσουν ότι ένα συγκεκριμένο φάρμακο δεν είναι πραγματικά καλό γι’ αυτόν  ή αυτήν και ότι ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται μερικές φορές. Οι ανεπιθύμητες  ενέργειες, κάποιοι τις αποκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες, μπορεί να είναι πολύ μικρές και να μην  είναι ορατές με γυμνό μάτι. Ως εκ τούτου, είναι πολύ καλό να έχουμε αυτό το σύστημα τεχνητής  νοημοσύνης που εργάζεται πραγματικά σε συστήματα προειδοποίησης και λέει αυτή τη στιγμή, ότι  αυτή και αυτή η παράμετρος δεν λειτουργούν καλά με τους ασθενείς σας. Πηγαίνετε και  προσαρμόστε τη θεραπεία προς αυτή και προς εκείνη την κατεύθυνση. Στη συνέχεια, φυσικά, ο  γιατρός πηγαίνει και βλέπει την πρόταση της τεχνητής νοημοσύνης και αποφασίζει αν θα  ακολουθήσει τη συμβουλή της τεχνητής νοημοσύνης. Από τη δική μου άποψη, αυτό βελτιώνει  πραγματικά την ποιότητα της θεραπείας των μεμονωμένων ασθενών. Πώς μπορεί η απόλυτη  νοημοσύνη να βοηθήσει στην εκπαίδευση και την κατάρτιση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα; Η  εκπαίδευση και η κατάρτιση του προσωπικού είναι πραγματικά εξαιρετικά οργανωμένη και πολύ  ιεραρχική, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα εθνικά συστήματα έχουν τους δικούς τους τρόπους με  τους οποίους θα εκπαιδεύσουν τους γιατρούς, πώς θα τους δώσουν το πιστοποιητικό ή τις άδειες τους. Και φυσικά, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε επίσης ένα σύστημα, νομίζω ότι  ονομάζεται αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών και των αδειών. Έτσι, με αυτή τη βασική  έννοια, δεν γνωρίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθούσε πραγματικά στη διαμόρφωση ενός νέου  γιατρού. Ωστόσο, μόλις οι γιατροί βρεθούν στο εργασιακό τους περιβάλλον μπορούν να μάθουν από  ορισμένες λειτουργίες της τεχνητής νοημοσύνης και τις περισσότερες φορές αυτό σημαίνει ότι  περιλαμβάνεται ένα ισχυρό οπτικό στοιχείο και ότι οι γιατροί βρίσκονται πραγματικά στον  συγκεκριμένο τομέα τους και μπορούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε έναν συγκεκριμένο τομέα.

Quiz question 1/8

Πώς βοηθά η τεχνητή νοημοσύνη στην έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών;

Quiz question 1/8

Γιατί είναι ευεργετική η έγκαιρη ανίχνευση της νόσου με τεχνητή νοημοσύνη;

Quiz question 1/8

Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει στις συνταγές θεραπείας και θεραπείας;

Quiz question 1/8

Πώς βοηθά η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού;

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Και θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα σχετικά με τους κανόνες και τους κανονισμούς που  αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη στην υγειονομική περίθαλψη; Λοιπόν, αυτό είναι σαν μια πολύ καλή  ερώτηση γενικά για τα νοσοκομεία και τις εθνικές αρχές. Οι νόρμες και οι κανονισμοί από τη δική μου  άποψη είναι πολύ καλά καθορισμένοι. Πρέπει επίσης να ακολουθούμε τις ευρωπαϊκές νόρμες και  κανονισμούς. Για άλλη μια φορά, υπάρχει ένας λόγος για να είμαστε μικροί. Τώρα, στα μικρά κράτη  σπάνια διαμορφώνουμε τους δικούς μας κανόνες. Δεν μπορούμε να θέσουμε τα πρότυπα. Συνήθως  ακολουθούμε τα πρότυπα των μεγάλων κρατών ή στην προκειμένη περίπτωση τα πρότυπα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, αυτό που λέμε στην πραγματικότητα είναι ότι υποστηρίζουμε αυτή την  ανάπτυξη, υποστηρίζουμε επίσης, όπως το να δημιουργήσουμε ένα παράδειγμα στρατηγικής για την  τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή τότε μπορείτε να ακολουθήσετε την ίδια  στρατηγική σε εθνικό επίπεδο. Έτσι, αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πρώτη φάση, το μιμείται  ή το ακολουθεί αργότερα στο επόμενο στάδιο σε εθνικό επίπεδο. Έτσι, αυτό είναι ένα πραγματικά  καλό παράδειγμα κανόνων και θέσπισης προτύπων. Τα πρότυπα και οι κανονισμοί είναι εδώ για να  προστατεύουν τα συμφέροντα του ασθενούς. Και μερικές φορές στην πραγματικότητα δεν εξηγούμε  στους ασθενείς ότι όλα τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν είναι εδώ για να προστατεύσουν τα  δικαιώματά τους. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι ασθενείς μπορεί να είναι κατά κάποιο τρόπο αμφίβολοι  αν πάνε σε έναν επαγγελματία υγείας που δεν ρωτάει τίποτα, που δεν σας δίνει καμία συγκατάθεση  και που δεν δίνει σημασία στα προσωπικά σας δεδομένα. Επομένως, η γνώση των κανόνων και των  κανονισμών είναι επίσης μια καλή ποιότητα. Και μέχρι στιγμής, πόσο η τεχνητή νοημοσύνη  εμπεριέχεται στα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης ή στις ασφαλιστικές εταιρείες;  Λοιπόν, το ζήτημα της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στα εθνικά συστήματα Hascar είναι  μάλλον πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στο μέλλον.  Έχω τη σταθερή πεποίθηση ότι τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης που θα αγνοήσουν  την τεχνητή νοημοσύνη θα αποδειχθούν μακροπρόθεσμα λιγότερο αποτελεσματικά. Έτσι, φυσικά,  έχουμε όπως και διαφορετικά επίπεδα. Μπορείτε να έχετε όπως τα συμφέροντα των υπουργείων  υγείας που θέλουν να παρέχουν καλή φροντίδα στους ασθενείς. Έχουμε τα συμφέροντα των  πολιτικών επειδή είναι πολύ σημαντικό πολιτικό ερώτημα πόσο υγιής είναι ο πληθυσμός σας; Διότι  μπορεί να είστε ένας πολύ πλούσιος και πολύ εύπορος πολιτικός, αλλά όσο δεν εγγυάστε την καλή  κατάσταση της υγείας του έθνους σας, μάλλον δεν θα αντανακλάστε, τουλάχιστον στη δημοκρατική  κοινωνία. Επομένως, από τη δική μου άποψη, τα ανώτερα ή καλά συστήματα υγείας είναι επίσης προς το συμφέρον των πολιτικών. Τώρα, ποιος άλλος θα μπορούσε να επωφεληθεί από τις  επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης; Το κινητό, οι διάφορες ερευνητικές εταιρείες, οι διάφορες  ασφαλιστικές εταιρείες και τα διάφορα εργαστήρια. Έτσι, όλοι αυτοί είναι στην πραγματικότητα σαν  πολύ σημαντικοί ενδιαφερόμενοι, θεσμικοί ενδιαφερόμενοι που θα επωφεληθούν πραγματικά από  τα δεδομένα. Πάρτε τα από την τεχνητή νοημοσύνη αν και όλα αυτά τα ιδρύματα που ανέφερα, για  παράδειγμα τα εργαστήρια και τα ερευνητικά ιδρύματα, δεν είναι άνθρωποι, δεν θα βελτιώσουν το  στάδιο της υγειονομικής περίθαλψης. Πρέπει να μεταφέρουν τις γνώσεις τους και τις γνώσεις που  αποκτούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης στην κατάσταση της υγειονομικής περίθαλψης του  έθνους. Και αυτή η μεταφορά από την κατοχή των δεδομένων στην παροχή καλύτερης υγειονομικής  περίθαλψης στους ασθενείς, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο. Λοιπόν, για το μέλλον. Οδηγίες  είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι εξίσου ανεπτυγμένοι όλοι οι τομείς της  τεχνητής νοημοσύνης. Και κατά τη θεραπεία των ασθενών, πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα καλύτερα  αποδίδουν οι τεχνολογίες που έχουν καλό οπτικό στοιχείο. Ως εκ τούτου, η τεχνητή νοημοσύνη αυτή  τη στιγμή εισάγεται κυρίως στον τομέα της ακτινολογίας, της παθολογίας, της οφθαλμολογίας και της  δερματολογίας. Γνωρίζουμε επίσης ότι, για παράδειγμα, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ούτω  καθεξής και ούτω καθεξής καλύπτονται πολύ καλά με την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό θα μπορούσε  επίσης να σημαίνει ότι ορισμένοι τύποι προτεραιοτήτων θα εισαχθούν πιθανότατα στα νοσοκομεία. Με την έννοια της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, δεν είναι χρήσιμη για όλους τους τομείς, αλλά  για αυτούς που μόλις ανέφερα.

Quiz question 1/8

Οι μικρότερες χώρες αναπτύσσουν τους δικούς τους κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο σύστημα υγείας.
Quiz question 1/8

Οι μικρότερες χώρες υποστηρίζουν και ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη.
Quiz question 1/8

Οι κανονισμοί τεχνητής νοημοσύνης προστατεύουν τα συμφέροντα των γιατρών.
Quiz question 1/8

Οι χώρες που θα παραμελήσουν την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης θα έχουν ένα λιγότερο αποτελεσματικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
Quiz question 1/8

Ένα σημαντικό πολιτικό ζήτημα που επηρεάζει το ενδιαφέρον για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης είναι το πόσο υγιής είναι ο πληθυσμός στη χώρα.
Quiz question 1/8

Οι εταιρείες έρευνας και ασφάλισης δεν έχουν σημαντικά κέρδη εάν η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμοστεί στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
Quiz question 1/8

Τα εργαστήρια και οι ερευνητικές εταιρείες πρέπει να μεταφέρουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη στο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης του έθνους.
Quiz question 1/8

Όλοι οι τομείς της τεχνητής νοημοσύνης είναι εξίσου ανεπτυγμένοι. (Λάθος) Προς το παρόν η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται κυρίως στους τομείς της παθολογίας, της ακτινολογίας, της οφθαλμολογίας, της δερματολογίας και των καρδιαγγειακών παθήσεων.
Quiz question 1/8

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλους τους ιατρικούς τομείς.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

The learning unit has not been completed

You have successfully completed the learning unit.

EL / EN / DE / IT / SL 

AIAE » e-μάθηση » Συνέντευξη 2

Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση

Τα παρακάτω αποσπάσματα συνέντευξης δόθηκαν από τον Dr. Sebastian Lapuschkin και καλύπτουν το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης, δίνουν μια προσέγγιση σχετικά με την αυτοματοποίηση και αναφέρουν πε

Μεταγραφή

Το όνομά μου είναι Δρ Σαμπασάνα. Είμαι επικεφαλής της πειραματικής τεχνητής νοημοσύνης στο Βερολίνο και καθήκον μου είναι να διεξάγω έρευνα προς την κατεύθυνση της επεκτασιμότητας της τεχνητής νοημοσύνης.

Quiz question 1/8

Ο συνεντευξιαζόμενος, Δρ Sebastian Lapuschkin, είναι επικεφαλής της Ομάδας Εξηγήσιμης Τεχνητής Νοημοσύνης στο Fraunhofer HHI στο Βερολίνο. Είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή έρευνας για την εξηγησιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Τι είναι η μηχανική μάθηση και πώς λειτουργεί; Η μηχανική μάθηση λοιπόν είναι ουσιαστικά ένας  τρόπος για την εξεύρεση λύσεων αυτοματοποίησης, λύσεων αυτοματοποίησης με βάση τα δεδομένα,  όταν αυτός ο στόχος αυτοματοποίησης δεν μπορεί να επιτευχθεί ρητά, για παράδειγμα με τη χρήση  ή τον προγραμματισμό αλγορίθμων προς τα κάτω. Συγκεκριμένα, η ιδέα πίσω από τη μηχανική  μάθηση είναι να χρησιμοποιούνται δεδομένα που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των προβλημάτων ή  περιγράφουν το σύνολο των προβλημάτων και στη συνέχεια να χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι  μηχανικής μάθησης για να τους αφήσουμε να βρουν μια λύση σε αυτά τα προβλήματα. Αυτή η  προσέγγιση ονομάζεται καθοδηγούμενη από τα δεδομένα. Και θα μπορούσατε να μας πείτε πώς  συνδέεται η μηχανική μάθηση με την τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα δεδομένα; Ναι, φυσικά. Η  τεχνητή νοημοσύνη στην αρχή είναι λίγο πολύ μόνο ένας όρος μάρκετινγκ που περιγράφει τη  μηχανική μάθηση. Ή θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα σημερινό υποπεδίο της μηχανικής μάθησης. Για να το καταλάβει κανείς αυτό πρέπει να γνωρίζει ότι όλα όσα  συμβαίνουν στη μηχανική μάθηση. Και όσον αφορά αυτό το θέμα του όρου μάρκετινγκ, αυτό που  συνέβη είναι ότι ο όρος επανεμφανίστηκε στις αρχές του 2000 με την τάση της βαθιάς μάθησης. Η  βαθιά μάθηση επινοήθηκε για πρώτη φορά στην πραγματικότητα στη δεκαετία του 1960 ή 50 με την  εμφάνιση της πρώτης μηχανικής μάθησης να περιγράφει την προσέγγιση του Λονδίνου για τη  συλλογή και την οργάνωση πολλών δεδομένων. Σωστά; Και προκειμένου να διεξάγετε  αποτελεσματικά τη μηχανική μάθηση χρειάζεστε δεδομένα που περιγράφουν επαρκώς το πρόβλημά  σας και περιγράφουν αντιπροσωπευτικά το πρόβλημά σας. Τούτου λεχθέντος, ωστόσο, αν έχετε  πολλά δεδομένα δεν σημαίνει ότι τα δεδομένα σας είναι καλά, ότι περιγράφουν ένα πρόβλημα.  Μπορεί επίσης να εισαγάγετε κάποια χαρακτηριστικά που να συγχύζουν, δηλαδή πληροφορίες που  συσχετίζονται με τους επιδιωκόμενους στόχους σας, αλλά προκαλούν στο τέλος το μοντέλο σας να  καταλήξει κατά κάποιο τρόπο σε έναν άλλο στόχο, επειδή δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς θέλετε  από τα δεδομένα. Σωστά; Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο περίπλοκο για να το περιγράψετε. Το πρόβλημα  είναι ότι χρησιμοποιείτε τη μηχανική μάθηση για να λύσετε ένα πρόβλημα το οποίο μπορείτε να  περιγράψετε μόνο μέσω των δεδομένων και αν τα δεδομένα σας δεν περιγράφουν τη λύση που  θέλετε να λάβετε ο αλγόριθμος μηχανικής μάθησης πιθανότατα δεν θα βρει τη λύση που θέλετε αλλά  κάποια άλλη λύση που επίσης λειτουργεί. Αλλά αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο.

Quiz question 1/8

Η μηχανική μάθηση στοχεύει στην εύρεση λύσεων αυτοματισμού βάσει δεδομένων όταν ο στόχος αυτοματισμού δεν μπορεί να επιτευχθεί ρητά.
Quiz question 1/8

Η μηχανική μάθηση στοχεύει στην εξεύρεση χειροκίνητων λύσεων σε ανθρώπινα προβλήματα με βάση τα δεδομένα.
Quiz question 1/8

Η μηχανική μάθηση είναι μια προσέγγιση που βασίζεται σε δεδομένα προκειμένου να βρεθούν ανθρώπινες λύσεις σε προβλήματα που προκαλούνται από μηχανές.
Quiz question 1/8

Τα Μεγάλα Δεδομένα περιγράφουν την προσέγγιση συλλογής και οργάνωσης μεγαλύτερων και σύνθετων δεδομένων από διάφορες πηγές.
Quiz question 1/8

Για να διεξάγετε αποτελεσματικά τη μηχανική μάθηση, χρειάζεστε αντιπροσωπευτικά δεδομένα που περιγράφουν επαρκώς το πρόβλημά σας.
Quiz question 1/8

Έχοντας πολλά δεδομένα σημαίνει ότι τα δεδομένα είναι αυτόματα καλά και μπορούν να περιγράψουν το πρόβλημά σας.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Και θα μπορούσατε ίσως να μας πείτε περισσότερα για τη βαθιά μάθηση και ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μηχανικής μάθησης και της βαθιάς μάθησης; Ναι, η βαθιά μάθηση είναι και πάλι ένας υπότιτλος της μηχανικής μάθησης και περιγράφει τη χρήση και την εκπαίδευση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης που έχουν βαθιά αναπαράσταση της πληροφορίας. Και αυτό συνήθως περιγράφει τα βαθιά νευρωνικά δίκτυα. Το βάθος στη βαθιά μάθηση που είναι στα βαθιά νευρωνικά δίκτυα είναι ότι συνήθως στοιβάζονται πολλαπλά στρώματα πιθανής αναπαράστασης των δεδομένων. Μπορείτε να το φανταστείτε ως απλά στρώματα μαθηματικών πράξεων τα οποία στη συνέχεια μαθαίνονται κατά την εκπαίδευση. Έτσι δίνετε το σχήμα του δικτύου και η λειτουργία του δικτύου μαθαίνεται σε μια επαναληπτική διαδικασία εκπαίδευσης παρέχοντας ένα παράδειγμα δεδομένων και ο όρος βαθιά και μάθηση. Η προσέγγιση προέρχεται από το βάθος του δικτύου. Και ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μηχανικής μάθησης, της βαθιάς μάθησης και του παραδοσιακού προγραμματισμού; Εντάξει, όπως είπα, η βαθιά μάθηση είναι μέρος της μηχανικής μάθησης. Η διαφορά μεταξύ της μηχανικής μάθησης και του παραδοσιακού προγραμματισμού είναι η εξής, οπότε θεωρήστε ότι έχετε κάποια δεδομένα και γνωρίζετε τους κανόνες για το πώς να επεξεργαστείτε αυτά τα δεδομένα, σωστά; Στη συνέχεια, μπορείτε να εφαρμόσετε τις λύσεις σας. Και αυτή είναι μια τυπική προσέγγιση προγραμματισμού. Έχετε τα δεδομένα σας, ξέρετε πώς να τα επεξεργαστείτε, υλοποιείτε τα προγράμματά σας και τα αποτελέσματα και την απάντηση. Η προσέγγιση στη μηχανική μάθηση είναι επομένως ότι έχετε πολλά δεδομένα και γνωρίζετε τις απαντήσεις σε αυτά τα δεδομένα, αλλά δεν έχετε ιδέα πώς να καταλήξετε. Βασικά, δεν έχετε τους κανόνες, σωστά; Το καθήκον της μηχανικής μάθησης είναι να εκπαιδεύσετε τη μηχανή σας να μάθει τους κανόνες που σας επιτρέπουν να συνδέσετε τα δεδομένα και να παράγετε τις αναμενόμενες απαντήσεις. Και μόλις το έχετε αυτό, έχετε ένα εκπαιδευμένο μοντέλο μηχανικής μάθησης το οποίο μπορεί να λάβει νέα δεδομένα, τα δεδομένα που δεν έχει δει ποτέ πριν, επειδή έχει μάθει τους κανόνες και δεν θα έπρεπε να έχει μάθει τα δεδομένα απ’ έξω και μπορεί στη συνέχεια να παράγει απαντήσεις. Έτσι, στην ταχύτητα της μηχανικής μάθησης, λέμε ότι το μοντέλο πρέπει να γενικεύει, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει μάθει γενικούς κανόνες για το πώς να χειρίζεται αυτά τα δεδομένα που έχετε βάλει για να παρέχει τις σωστές απαντήσεις. Μόλις έχετε ένα τέτοιο μοντέλο, μπορείτε να το συνδέσετε ως σύνολο κανόνων στην εργασία προγραμματισμού σας. Για παράδειγμα, αν το σύνολο των κανόνων θα ήταν τόσο πολύπλοκο που δεν θα μπορούσατε ποτέ να το προγραμματίσετε γράφοντας τον κώδικα με το χέρι.

Μεταγραφή

Και μπορείτε να δώσετε ένα ή περισσότερα παραδείγματα δημοφιλών χρήσεων της μηχανικής  μάθησης; Νομίζω ότι ένα παράδειγμα που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά είναι η οπτική αναγνώριση  χαρακτήρων που σημαίνει τα μηχανήματα και το ταχυδρομείο που διαβάζουν τη διεύθυνση-στόχο  της επιστολής σας που γράφετε αυτό συνήθως δεν γίνεται από ανθρώπους αλλά είναι απλά  αισθητήρια μηχανή. Το μηχάνημα αποκρυπτογραφεί τον γραφικό σας χαρακτήρα, στη συνέχεια  ψηφιοποιεί τη διεύθυνση και τροφοδοτεί όλες αυτές τις πληροφορίες σε μια βάση δεδομένων και  στη συνέχεια η επιστολή κατευθύνεται στον στόχο. Μια άλλη προσέγγιση θα ήταν η αναγνώριση  προσώπου, για παράδειγμα. Για παράδειγμα σε ψηφιακές βιντεοκάμερες και κάμερες διαδικτύου.  Έτσι, το φάσμα των εφαρμογών στη μηχανική μάθηση είναι αρκετά χρήσιμο. Για παράδειγμα, αυτό  που κάνουμε στο εργαστήριό μας είναι ότι χρησιμοποιούμε τη μηχανική μάθηση για την πρόληψη  φυσικών καταστροφών, όπου παρακολουθούμε δεδομένα για το κλίμα ή δεδομένα για την  ατμοσφαιρική ρύπανση των τελευταίων ετών, μηνών και ούτω καθεξής. Και στη συνέχεια  εκπαιδεύουμε ένα μοντέλο το οποίο θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέψει πώς συμπεριφέρεται  η αύξηση της θερμοκρασίας και ούτω καθεξής. Δεδομένων πολλών παραγόντων κατά τη διάρκεια  των τελευταίων ημερών μήνες θα μπορούσατε να δώσετε ένα ή λίγα παραδείγματα δημοφιλούς  χρήσης της βαθιάς μάθησης; Σχεδόν όλα όσα είναι αρκετά πολύπλοκα και ήταν προφανώς άλυτα πριν  από περίπου δέκα χρόνια έχουμε αδειοδοτήσει τη βαθιά μάθηση και ότι είναι η αναγνώριση εικόνας,  για παράδειγμα χρησιμοποιεί τη βαθιά μάθηση, επειδή χρησιμοποιώντας το βήμα των βαθιών  δικτύων αυτή η βαθιά αρχιτεκτονική επιτρέπει στο μοντέλο να μάθει σαν καταρράκτη διαφορετικών  βημάτων επεξεργασίας χαρακτηριστικών. Σωστά; Στην πραγματικότητα, τα βαθιά νευρωνικά δίκτυα  παρακινούνται κάπως από τον οπτικό φλοιό του ανθρώπινου εγκεφάλου, ο οποίος επεξεργάζεται τις  πληροφορίες σε διάφορα στάδια, ξεκινώντας από την απλή λήψη πληροφοριών χρώματος και  καταλήγοντας βασικά σε νευρώνες που ενεργοποιούν απλά σχήματα όπως ακμές και στρογγυλά  σχήματα και ούτω καθεξής, τα νευρωνικά δίκτυα κάνουν στην πραγματικότητα αρκετά παρόμοια  πράγματα. Και πηγαίνοντας από τα πιο απλά σε πολύ σύνθετα χαρακτηριστικά για παράδειγμα, από  τις χρωματικές κλίσεις των ακμών σε νευρώνες που υπάρχουν ή έχουν μάθει να αναγνωρίζουν τα  κεφάλια των σαυρών, για παράδειγμα, αυτή η σύνθετη πληροφορία εικόνας μπορεί να επεξεργαστεί  αποτελεσματικά και αρκετά γρήγορα. Και αυτό οδηγεί στα σημερινά μοντέλα μηχανικής μάθησης  στην αναγνώριση εικόνων και σε καλύτερες επιδόσεις από τους ανθρώπους για παράδειγμα, ειδικά  αν συνυπολογίσετε το χρόνο.

Quiz question 1/8

Η μηχανική μάθηση χρησιμοποιείται σε αναγνώριση προσώπου, για παράδειγμα σε ψηφιακές βιντεοκάμερες, κάμερες web και συστήματα παρακολούθησης. Το πεδίο εφαρμογής για μηχανική μάθηση είναι πολύ μεγάλο. Στα εργαστήρια των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν μηχανική μάθηση για πρόληψη φυσικών καταστροφών, στην οποία παρακολουθούν κλιματικά δεδομένα και δεδομένα ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα προηγούμενα χρόνια και στη συνέχεια εκπαιδεύουν ένα μοντέλο που θα πρέπει να είναι σε θέση να πρόβλεψη καιρικών και κλιματικών παραγόντων. Η βαθιά μάθηση χρησιμοποιείται σε πολλές πολύπλοκες διαδικασίες όπως η αναγνώριση εικόνας.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Και ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι θετικές πτυχές της μηχανικής μάθησης για την κοινωνία; Πρώτον, είναι η δυνατότητα να φθάσουμε σε μια κατάσταση αυτοματοποίησης, η οποία αφαιρεί εργασίες που είναι εντάσεως εργασίας και βαρετές και κανείς δεν πρέπει στην πραγματικότητα να τις κάνει επειδή μπορούν να αυτοματοποιηθούν όμορφα. Αυτό, φυσικά, αυξάνει την αποδοτικότητα. Μειώνει τα λάθη επειδή η μηχανή δεν κουράζεται ποτέ. Σε ένα ιατρικό περιβάλλον, για παράδειγμα, οι μηχανές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν τις αποφάσεις του εκπαιδευόμενου. Ο κ. Παθολόγος, για παράδειγμα. Ο κ. Παθολόγος είναι ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρων τομέας, διότι είναι γνωστό ότι ένας ιστορικός έχει την υψηλότερη αξία του όταν πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί, επειδή έχει πίσω του μια δια βίου βασική περίοδο μάθησης. Και αυτοί οι σχεδόν συνταξιούχοι του είναι πολύ πιο γρήγοροι από τους νέους που πρέπει να μάθουν το επάγγελμα, σωστά; Και όταν λέω πιο γρήγορα, εννοώ ότι κοιτάζουν διαισθητικά μια από αυτές τις ιστοπαθολογικές διαφάνειες και βλέπουν αμέσως τι συμβαίνει, γιατί ο νέος πρέπει να σαρώσει κάθε κομμάτι των διαφανειών σχολαστικά και να πάρει χρόνο και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Και υπάρχει επίσης μια ομάδα στην τάξη που ενεργεί από τον Andreas Holzinger. Στην πραγματικότητα εκπαιδεύει μεθόδους μηχανικής μάθησης με βάση τις σημειώσεις δεδομένων που κάνει ένας ειδικός, ο κύριος Παθολόγος, με στόχο να ενσωματώσει την εμπειρία της ζωής του στην τοπολογία του σε μοντέλο μηχανικής μάθησης. Έτσι, μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί ως σύντροφος εκπαίδευσης για αρχάριους σε αυτόν τον τομέα.

Μεταγραφή

Και ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τη δεοντολογία, για παράδειγμα, κατά τη γνώμη σας; Για αρχή, φυσικά, είναι η προβλεπόμενη περίπτωση χρήσης της μηχανικής μάθησης. Για παράδειγμα, θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε για το γενικό καλό; Θέλετε να βελτιώσετε την κοινωνία; Θέλετε να βελτιώσετε το περιβάλλον; Ή μήπως θέλετε να το συνδέσετε σε έναν πύραυλο κρουζ; Αυτή είναι η βασική διαφορά εδώ. Και το επόμενο πράγμα είναι ότι αυτά είναι τα άκρα του φάσματος. Και μετά υπάρχει μια πληθώρα κοινωνικών ζητημάτων στο ενδιάμεσο. Για παράδειγμα, θα αυτοματοποιήσετε την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας ενός ατόμου και θα χρησιμοποιήσετε τη μηχανική μάθηση γι’ αυτό; Και στη συνέχεια υπάρχει το ερώτημα ποια δεδομένα χρησιμοποιήσατε για να εκπαιδεύσετε αυτό το μοντέλο; Και μήπως μοντελοποιήσατε, μήπως εκπαιδεύσατε ανεπιθύμητες συσχετίσεις μεταξύ ορισμένων χαρακτηριστικών και δεδομένων και του αποτελέσματος; Για παράδειγμα, είχαμε μάθει ότι ορισμένες εθνικότητες, για οποιονδήποτε λόγο, για παράδειγμα, το χρώμα του δέρματος, η εθνικότητα, όπως είπα, δεν θα έπρεπε να λαμβάνουν, δεν ξέρω, οικονομική βοήθεια εξαιτίας αυτού του λόγου, σωστά; Το ερώτημα είναι πάντα ποια δεδομένα τροφοδοτείτε; Ποια δεδομένα θέλετε να χρησιμοποιήσει κάποιος; Υπάρχει αυτή η αρχή της αρτιότητας των δεδομένων, που σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε μόνο τα δεδομένα που χρειάζεστε για την επίλυση της εργασίας, διότι τα πρόσθετα δεδομένα ενδέχεται να δημιουργήσουν αντιφατική συμπεριφορά στο μοντέλο. Και αυτό είναι φυσικά ένα από τα τρέχοντα μεγάλα ζητήματα με τη συνεχιζόμενη αυτοματοποίηση. Με τη μηχανική μάθηση. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει πάντα ένα ερώτημα εάν χρησιμοποιείτε πραγματικά δεδομένα για την εκπαίδευση των μοντέλων μηχανικής μάθησης και δεν σας αρέσει αυτό που κάνει το μοντέλο, επειδή το ίδιο το μοντέλο είναι αντικειμενικό, η εμπιστοσύνη μπορεί να μάθει από τα δεδομένα που παρέχετε. Τα δεδομένα είναι η μοναδική πραγματικότητα του μοντέλου. Αυτό σημαίνει ότι δεν σας αρέσει αυτό που κάνει το μοντέλο; Ή μήπως δεν σας αρέσει η πραγματικότητα; Σωστά. Και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην είναι πάντα ο σωστός τρόπος να διορθώνετε και να επιμελείστε τα δεδομένα σας για να απαλλαγείτε από ορισμένες συμπεριφορές του μοντέλου. Θα το έβλεπα ως ένδειξη για την αλλαγή που είναι απαραίτητη στην κοινωνία που το παράγει αυτό.

Μεταγραφή

Μια ερώτηση σχετικά με την επεκτάσιμη τεχνητή νοημοσύνη Χ-Α-Υ μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι; Ναι. Ο στόχος λοιπόν της επεκτάσιμης τεχνητής νοημοσύνης είναι να σκιαγραφήσει το μαύρο κουτί της μηχανικής μάθησης. Έτσι, η τρέχουσα μηχανική μάθηση είναι συνήθως τα μοντέλα μηχανικής μάθησης με τις καλύτερες επιδόσεις που είναι αρκετά πολύπλοκα, πράγμα που σημαίνει ότι ο εξωτερικός παρατηρητής πραγματικά ακόμη και ο προγραμματιστής έχει πραγματικά μια εικόνα για το τι πραγματικά μαθαίνει το μοντέλο. Και με την προσβασιμότητα ή την τεχνητή νοημοσύνη X, στοχεύουμε να επανακτήσουμε κάποια διαφάνεια σχετικά με το τι κάνει το μοντέλο. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Αυτό που κάναμε στο εργαστήριό μας είναι ότι αναπτύξαμε μια τροποποιημένη μέθοδο υποβάθρου, η οποία σημαίνει ότι αν εισάγετε κάποια σημεία δεδομένων στο μοντέλο, το μοντέλο μετασχηματίζεται στρώμα προς στρώμα στο δίκτυο ή στο μοντέλο. Βασικά διατρέχει το μοντέλο στο τέλος και το τελικό αποτέλεσμα είναι η απάντηση του μοντέλου. Σωστά. Και μπορούμε να αντιστρέψουμε κάπως αυτή τη διαδικασία, για παράδειγμα, αν το μοντέλο λάβει μια εικόνα και μου πει ότι είναι γάτα, μπορώ να ξεκινήσω με την έξοδο γάτα και να πω ναι, αλλά γιατί; Και στη συνέχεια μπορώ να διαχωρίσω τις επιμέρους αποφάσεις των μοντέλων στρώμα προς στρώμα μέχρι να φτάσω ξανά στην είσοδο και μπορώ στη συνέχεια να λάβω, το ονομάζουμε σωστά χάρτη θερμότητας. Βασικά, είναι η απόκρυψη στο χώρο εισόδου όπου τα περισσότερα πράγματα που είναι η πληροφορία και μπορείτε να το κάνετε αυτό για κάθε πιθανό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, αν έχετε μια έξοδο σκύλου του μοντέλου και στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε την ίδια διαδικασία με την έξοδο σκύλου και τότε μπορεί να λάβετε την απάντηση γιατί το μοντέλο πιστεύει ότι δεν υπάρχει σκύλος στην εικόνα ή όπου η πληροφορία για τον σκύλο δεν είναι σωστή. Αυτός είναι ένας τρόπος να συνδέσετε τη χρήση της πληροφορίας από το μοντέλο, όπως δίνεται από τα σημεία δεδομένων, με την έξοδο του μοντέλου. Ναι, η επεκτασιμότητα είναι ένας αρκετά νέος τομέας. θα έλεγα ότι τα πρώτα σοβαρά βήματα και πιο σύνθετα μοντέλα έγιναν το 2010 και έκτοτε εξελίσσεται αρκετά γρήγορα. Επομένως, υπάρχει πολλή δουλειά που συνεχίζεται. Εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της παροχής εξηγήσεων που υπερβαίνουν τις απλές απεικονίσεις χαρτών θερμότητας, οι οποίες χρειάζονται πολλές ερμηνείες κατά καιρούς, ειδικά αν τα δεδομένα είναι δύσκολο να κατανοηθούν και πρέπει να αναγνωριστούν. Αλλά ο τελικός μας στόχος είναι να μοντελοποιήσουμε κάτω από την αντιμετώπιση της βελτιωμένης εκμεταλλευσιμότητας πάνω στην οποία εργάζεστε σήμερα θα πρέπει να είναι λίγο-πολύ αυτονόητη σωστά με το να μην λέμε κοιτάξτε σε αυτό το μέρος της εικόνας υπάρχουν πληροφορίες που νομίζω ότι ως μοντέλο μιλάει για τη γάτα. Αλλά το μοντέλο θα πρέπει στη συνέχεια να ενημερώνει τον χρήστη. Για παράδειγμα, ότι νομίζω ότι υπάρχει μια γάτα επειδή βλέπω αυτό και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Χαρακτηριστικά που μοιάζουν με γάτα, τα οποία το μοντέλο έχει, για παράδειγμα, μάθει ως χαρακτηριστικά που θα χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της πρόβλεψης. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τι καθιστά δυνατή η εξηγήσιμη τεχνητή νοημοσύνη; Τι μπορείτε να επιτύχετε μέσω αυτού; Πρώτον, μπορείτε να καταλάβετε τι κάνει στην πραγματικότητα το μοντέλο και μπορείτε να αποκτήσετε κατανόηση ανά δείγμα ανά δείγμα σημαίνει σε αυτή την περίπτωση ότι για κάθε σημείο δεδομένων που βάζετε στο μοντέλο λαμβάνετε ανατροφοδότηση σχετικά με τη συλλογιστική του μοντέλου με βάση αυτά τα δεδομένα. Στη συνέχεια, μπορείτε φυσικά να το χρησιμοποιήσετε για να επαληθεύσετε το μοντέλο σας. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να καταλήξετε με την πληροφορία ότι το μοντέλο παράγει τη σωστή έξοδο για λάθος λόγους. Για παράδειγμα. Και αυτό μπορεί να σας υποδείξει σφάλματα στα δεδομένα εκπαίδευσής σας, όπου έχετε εισάγει κάποιες συγκεχυμένες πληροφορίες, κάποια συγκεχυμένα χαρακτηριστικά, τα οποία το μοντέλο συνδέει στη συνέχεια με την έξοδο των γατών, αλλά τα οποία δεν είναι απολύτως καθόλου Cadillac μόνο και μόνο επειδή είναι ευκολότερο για το μοντέλο. Και τότε έχουμε και πάλι το πρόβλημα ότι η πύλη εκπαίδευσης του μοντέλου είναι η μοναδική πραγματικότητα του μοντέλου. Απλώς του δίνετε μερικές χιλιάδες εικόνες γατών και το μοντέλο μαθαίνει πώς να φτάσει από αυτή την πηγή δεδομένων στη γάτα. Και αν αυτές οι εικόνες, για παράδειγμα, έχουν μαζευτεί από το Flicker και όλες έχουν ένα υδατογράφημα πνευματικών δικαιωμάτων επειδή είναι εικόνες αρχείου ή κάτι τέτοιο, το μοντέλο μπορεί να καταλάβει ότι οι εικόνες αρχείου είναι γάτες. Σωστά; Αυτό είναι το πρόβλημα ή ένα από τα προβλήματα που μπορούμε να εντοπίσουμε με την εξωτερικότητα και αυτό στη συνέχεια στην επιλογή να βελτιώσουμε το μοντέλο, να βελτιώσουμε την πηγή δεδομένων και ούτω καθεξής, οπότε είμαστε βασικά πολύ πιο ενημερωμένοι προγραμματιστές μηχανικής μάθησης από ό, τι πριν την επέκταση.

The learning unit has not been completed

You have successfully completed the learning unit.

EL / EN / DE / IT / SL 

AIAE » e-μάθηση » Συνέντευξη 1

Εφαρμογές ΤΝ, μηχανική μάθηση, αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής

Τα παρακάτω αποσπάσματα συνέντευξης δόθηκαν από τον Pierre Lison και καλύπτουν διάφορα θέματα, όπως οι κύριες εφαρμογές της ΤΝ στην κοινωνία μας, η μηχανική μάθηση και οι σχέσεις της με την ΤΝ και τα μεγάλα δεδομένα, η βαθιά μάθηση, η αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής και οι στόχοι της, καθώς και οι τάσεις και οι προκλήσεις της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής.

Μεταγραφή

Το όνομά μου είναι Kelly Zone. Είμαι ανώτερη ερευνήτρια στο Norwegian Computing Center, το οποίο είναι ένα ερευνητικό ινστιτούτο που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη και τη στατιστική μοντελοποίηση και γενικά με την επιστήμη των υπολογιστών. Και ο τομέας της έρευνάς μου είναι η τεχνητή νοημοσύνη, και ειδικότερα ό,τι έχει να κάνει με τη γλώσσα, τις λεγόμενες γλωσσικές τεχνολογίες ή την επεξεργασία φυσικής γλώσσας.

Quiz question 1/8

Ο συνεντευξιαζόμενος, Pierre Lison είναι ανώτερος ερευνητής σε νορβηγικό υπολογιστικό κέντρο, το οποίο είναι ερευνητικό ινστιτούτο. Ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI), τη στατιστική μοντελοποίηση και γενικά επιστήμη υπολογιστών. Το πεδίο έρευνας του συνεντευξιαζόμενου είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η γλωσσικές τεχνολογίες και η επεξεργασία φυσικής γλώσσας.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Σας ευχαριστώ πολύ. Ποιες είναι λοιπόν οι κυριότερες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και οι  κυριότερες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μέχρι σήμερα; Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη  χρησιμοποιείται ήδη στην καθημερινή μας ζωή. Αν σκεφτείτε τις μηχανές αναζήτησης, τη Google ή  την όραση υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση αντικειμένων, ή τις μπάρες κωδικών  στο κινητό σας τηλέφωνο, ή την αναγνώριση ομιλίας, οτιδήποτε έχει να κάνει με σύνθετα  προβλήματα που απαιτούν κάποιο επίπεδο νοημοσύνης για να επιλυθούν. Και τι λέτε για την  αναγνώριση αντικειμένων και την αναγνώριση φωνής; Μπορεί να σχετίζεται με την αναγνώριση  προσώπου και ομιλίας; Ναι. Έτσι, οτιδήποτε έχει να κάνει με την αναγνώριση αντικειμένων σε εικόνες  ή σε ροές βίντεο αποτελεί πραγματικά μέρος αυτού του μεγάλου πεδίου που ονομάζεται όραση  υπολογιστών. Και μπορείτε να αναγνωρίσετε αντικείμενα, οπότε κατά κάποιον τρόπο ορίζετε τα  αντικείμενα που θέλετε να αναγνωρίσετε. Όπως θέλετε να αναγνωρίσετε καναπέδες ή διάφορα είδη  επίπλων ή Lego ή οτιδήποτε άλλο για να ορίσετε τις κατηγορίες που θέλετε να αναγνωρίσετε.  Συνήθως, έχετε ένα σύστημα που εκπαιδεύει ένα μοντέλο για να αναγνωρίζει αυτά τα είδη  αντικειμένων. Και για την αναγνώριση προσώπων, είναι το ίδιο, με τη διαφορά ότι αντί για φυσικά  αντικείμενα, εργάζεστε ως ανθρώπινα πρόσωπα. Και πάλι, χρειάζεστε ένα σύστημα που εκπαιδεύει  ένα μοντέλο που αναγνωρίζει διαφορετικά είδη προσώπων ανάλογα με το πρόσωπό τους. Και για την  αναγνώριση ομιλίας, είναι ουσιαστικά το ίδιο, με τη διαφορά βέβαια ότι δεν πρόκειται για οπτική  είσοδο, αλλά για ακουστική είσοδο. Αλλά η ιδέα είναι η ίδια, ότι αναγνωρίζετε κάποια μοτίβα στον  ήχο, στα ηχητικά δεδομένα που καθορίζουν διαφορετικά είδη ήχων και βάζοντας μαζί τους ήχους, θα  σχηματίσουν λέξεις, θα σχηματίσουν προτάσεις, και στη συνέχεια μπορείτε να αναγνωρίσετε τι  λέγεται και να το μεταγράψετε. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες είναι οι αναδυόμενες τάσεις  σήμερα; Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη ένας μεγάλος τομέας και αναπτύσσεται με αρκετά  γρήγορους ρυθμούς. Αλλά μερικές από τις μεγαλύτερες τάσεις, φυσικά, είναι δεδομένη η ευρεία  διαθεσιμότητα μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων εκπαίδευσης. Μία από τις σημαντικές τάσεις είναι  πραγματικά η κλιμάκωση της τεχνολογίας, ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται πραγματικά μεγάλες  ποσότητες δεδομένων, όλα όσα μπορείτε να βρείτε στον Ιστό, βασικά. Και αυτό ισχύει τόσο για τη  γλωσσική τεχνολογία και το κείμενο όσο και για την όραση υπολογιστών, επειδή υπάρχουν  δισεκατομμύρια εικόνες στο διαδίκτυο. Έτσι, αυτή η κλιμάκωση της τεχνολογίας είναι μια σημαντική  τάση. Από την άλλη πλευρά, μια σημαντική τάση την οποία βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα είναι το  γεγονός ότι όλο και περισσότεροι ερευνητές εξετάζουν τα ηθικά ζητήματα πίσω από την τεχνολογία.  Εν μέρει επειδή, λοιπόν, για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε ουσιαστικά ό,τι βρίσκεται στο διαδίκτυο  χωρίς να αναθέτουμε σε ανθρώπινα πρόσωπα στα οποία παρουσιάζονται εικόνες τη συγκατάθεσή  τους σχετικά με τη χρήση τους για αυτά τα μεγάλα μοντέλα, αλλά και επειδή συνειδητοποιούμε ότι η  τεχνητή νοημοσύνη έχει πραγματικά επιρροή στην

Quiz question 1/8

Κατά την άποψη του ειδικού , οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως στην κοινωνία μας και στην καθημερινή μας ζωή.
Quiz question 1/8

Οι μηχανές αναζήτησης, το Google, η υπολογιστική όραση, η αναγνώριση φωνής / ομιλίας, η αναγνώριση αντικειμένων / προσώπου, η γλωσσική τεχνολογία είναι παραδείγματα τεχνολογιών AI και εφαρμογών AI.
Quiz question 1/8

Η αναγνώριση αντικειμένων σε εικόνες και οθόνες βίντεο δεν αποτελεί μέρος αυτού του μεγάλου πεδίου που ονομάζεται υπολογιστική όραση.
Quiz question 1/8

Η υπολογιστική όραση αφορά την εκπαίδευση ενός μοντέλου για την αναγνώριση μοτίβων όπως φυσικά αντικείμενα, ανθρώπινη φωνή και πρόσωπα, οπτική, ακουστική ή οπτική είσοδος. (Σωστή) Σύμφωνα με τον ειδικό η τεχνητή νοημοσύνη δεν εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς.
Quiz question 1/8

Η ανάλυση μεγάλων δεδομένων είναι μία από τις αναδυόμενες τάσεις της τεχνολογίας που επιτρέπει την επεξεργασία πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων.
Quiz question 1/8

Οι ερευνητές δεν θεωρούν σημαντικά τα ηθικά ζητήματα πίσω από τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.
Quiz question 1/8

Κατά τη γνώμη των ειδικών, η τεχνητή νοημοσύνη δεν επηρεάζει την καθημερινή μας ρουτίνα, ούτε την κοινωνία μας.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Τώρα θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τη μηχανική μάθηση. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε τι είναι η μηχανική μάθηση και πώς λειτουργεί; Λοιπόν, η μηχανική μάθηση είναι ένας κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος όμως έχει γίνει γνωστός ως ο κυρίαρχος κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης. Και στην πραγματικότητα πρόκειται για τη δημιουργία μοντέλων γιαμια συγκεκριμένη εργασία, όπου τα πράγματα δεν είναι προ-προγραμματισμένα, αλλά μαθαίνονται από τα δεδομένα. Έτσι, αντί να γράφετε, να προσδιορίζετε λεπτομερείς κανόνες για το τι πρέπει να κάνει το σύστημα σε κάθε περίπτωση, παρέχετε κάποια δεδομένα, δεδομένα εκπαίδευσης, επειδή προσπαθείτε να κάνετε το σύστημα να μάθει από αυτά. Και το σύστημα στη συνέχεια θα εντοπίσει αυτόματα κάποια μοτίβα που είναι χρήσιμα για την εκάστοτε εργασία και αυτόματα στη συνέχεια θα τα χρησιμοποιήσει σε νέα δεδομένα μόλις τα μάθει. Θα μπορούσατε να μας πείτε πώς σχετίζεται η μηχανική μάθηση με την τεχνητή νοημοσύνη και επίσης με τα μεγάλα δεδομένα; Ναι. Έτσι, όσον αφορά τη σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, έχει γίνει πραγματικά ο κυρίαρχος τρόπος επίλυσης σύνθετων εργασιών τεχνητής νοημοσύνης. Η μηχανική μάθηση είναι να το κάνουμε αυτό σε μεγάλα σύνολα εκπαίδευσης, και έτσι σχετίζεται με τα μεγάλα δεδομένα, με την έννοια ότι μαθαίνετε τα μοντέλα toper μορφή διαφορετικών εργασιών χρησιμοποιώντας μεγάλα σύνολα δεδομένων. Επομένως, σχετίζεται επίσης πραγματικά άμεσα με τα μεγάλα δεδομένα.

Quiz question 1/8

Η μηχανική μάθηση είναι:

Quiz question 1/8

Η μηχανική μάθηση αφορά: (2 σωστές απαντήσεις)


Quiz question 1/8

Η μηχανική μάθηση: (2 σωστές απαντήσεις)

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Και ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μηχανικής μάθησης και της βαθιάς μάθησης; Η βαθιά μάθηση λοιπόν είναι ένα ιδιαίτερο είδος τεχνολογίας για τη μηχανική μάθηση. Δεν είναι η μόνη, αλλά έχει γίνει πολύ δημοφιλής για ορισμένα είδη προβλημάτων. Το ζητούμενο στη βαθιά μάθηση είναι να μάθουμε τα λεγόμενα δίκτυα νευρωνικών δικτύων με πολλά επίπεδα επεξεργασίας. Έτσι έχετε ένα αρκετά πολύπλοκο μαθηματικό μοντέλο το οποίο αποτελείται από μικρούς υπολογιστικούς κόμβους που λαμβάνουν πληροφορίες και στη συνέχεια προωθούνται σε άλλους νευρώνες ή άλλους υπολογιστικούς κόμβους που έχουν συγκεκριμένες μαθηματικές ιδιότητες. Και παρόλο που αυτοί οι μικροί κόμβοι είναι αρκετά απλοί μεμονωμένα, το γεγονός ότι τους συνδυάζετε μαζί και τους συνδέετε σε μεγάλα δίκτυα με εκατομμύρια τέτοιες σημειώσεις, λίγο σαν τον εγκέφαλό σας όπου οι νευρώνες συνδέονται μεταξύ τους, μπορεί να κάνει τα συστήματα να μαθαίνουν πώς να εκτελούν περίπλοκες εργασίες. Για παράδειγμα, τα βαθιά νευρωνικά δίκτυα. Και η βαθιά μάθηση έχει χρησιμοποιηθεί για τη μηχανική μετάφραση. Έτσι, η αυτοματοποιημένη μετάφραση, όπως στο Google Translate, γνωρίζουμε ότι είναι μια πολύπλοκη εργασία, η αυτόματη μετάφραση, πρέπει να κατανοήσετε το πλαίσιο της πρότασης. Πρέπει να κατανοήσετε τις γλωσσικές ιδιότητες τόσο της γλώσσας εισόδου όσο και της γλώσσας στόχου. Πρέπει να καταλάβετε πώς οι λέξεις συνδυάζονται μεταξύ τους, έτσι ώστε αν δύο λέξεις συνδυαστούν, να δημιουργηθεί μια κατασκευή που μεταφράζεται διαφορετικά. Έτσι, αυτά είναι πραγματικά πολύπλοκα καθήκοντα και γνωρίζουμε ότι με τη χρήση της παραδοσιακής μηχανικής μάθησης Latif ήταν αποθηκευμένα μέχρι το 2010 που δίνουν αποτελέσματα που ήταν εντάξει στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά με σοβαρά λάθη και προβλήματα κατανόησης των παραγόντων του πλαισίου, για παράδειγμα, ενώ αυτά τα δίκτυα βαθιάς μάθησης είχαν δείξει καλύτερα ότι θα μπορούσαν να βρουν μετάφραση υψηλής ποιότητας. Τούτου λεχθέντος, απέχει πολύ από το να είναι ένα ανοιχτό πρόβλημα και υπάρχουν ακόμη πολλά προβλήματα με τη μηχανική μετάφραση, αλλά έχει αποδειχθεί ότι ήταν καλύτερα στην κατανόηση του τρόπου μετάφρασης. Και ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μηχανικής μάθησης, της βαθιάς μάθησης και του παραδοσιακού προγραμματισμού; Έτσι, η μηχανική μάθηση είναι στην πραγματικότητα ένας όρος-ομπρέλα για οτιδήποτε στην τεχνητή νοημοσύνη που εκπαιδεύεται από δεδομένα. Έτσι, είναι πραγματικά αρκετά μεγάλη. Περιλαμβάνει τη βαθιά μάθηση αλλά και με άλλες τεχνικές, μερικές από τις οποίες χρονολογούνται από τη δεκαετία του ’70. Ενώ η βαθιά μάθηση είναι πραγματικά ένα συγκεκριμένο είδος τεχνολογίας που βασίζεται στα νευρωνικά δίκτυα και λειτουργεί σε πολλές περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν πολλές άλλες τεχνικές που λειτουργούν καλά και έχουν άλλες ιδιότητες που είναι ενδιαφέρουσες. Ίσως μπορώ να πω ότι μία από τις κύριες ελλείψεις των νευρωνικών δικτύων. Πρώτα απ’ όλα, λοιπόν, απαιτεί μεγάλο όγκο δεδομένων και για ορισμένα προβλήματα έχετε μεγάλο όγκο βάσης δεδομένων κάθε άλλο παρά για τα πάντα αν το μεταφράσετε. Για παράδειγμα, η μηχανική μετάφραση για μια γλώσσα για την οποία δεν έχετε πολλούς πόρους, θα είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσετε τη βαθιά μάθηση. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για πλήρη μαύρα κουτιά. Αυτό σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνετε τι έχει μάθει το σύστημα και μερικές φορές είναι εντάξει. Δεν χρειάζεται πάντα να καταλαβαίνετε τα πάντα. Αλλά αν, ας πούμε, φτιάχνετε ένα σύστημα για να αποφασίσετε αν θα πρέπει να δώσετε ένα δάνειο σε ένα άτομο. Και έχετε ένα σύστημα που μπορεί να βασίζεται στον μισθό του ατόμου και στο πού ζει και αν είναι παντρεμένος ή όχι, κ.λπ. κ.λπ. Διάφοροι δημογραφικοί παράγοντες. Και έχετε ένα σύστημα που μπορεί να δώσει μια καλή πρόβλεψη για το αν ένα άτομο δικαιούται όχι, όχι. Αλλά δεν είναι σε θέση να εξηγήσει το σκεπτικό πίσω από την απόφασή τους. Αυτό θα είναι έντονα προβληματικό, διότι χρειάζεστε ένα σύστημα που όχι μόνο να δίνει μια απάντηση, αλλά και να εξηγεί γιατί κατέληξε στη συγκεκριμένη απάντηση. Και έτσι αυτή είναι μια σημαντική έλλειψη των νευρωνικών δικτύων. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μερικές φορές τα συστήματα μηχανικής μάθησης μπορεί να έχουν ελαφρώς χαμηλότερες επιδόσεις από κάποια άποψη, αλλά είναι σε θέση να εξηγήσουν τα βήματα, τα βήματα επεξεργασίας πίσω από την απόφασή τους μερικές φορές είναι πολύ καλύτερα. Επομένως, δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος αξιολόγησης αυτών των μοντέλων. Υπάρχουν διαφορετικά είδη πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων πίσω από διαφορετικά είδη τεχνολογιών. Ναι, Και ο παραδοσιακός προγραμματισμός είναι απλά αυτό που κάνετε όταν δεν μαθαίνετε το μοντέλο, όπου απλά προ-προγραμματίζετε όλους τους κανόνες εκ των προτέρων.

Quiz question 1/8

ναι
όχι
 

Η βαθιά μάθηση είναι η μόνη τεχνολογία μηχανικής μάθησης.


Ο στόχος της βαθιάς μάθησης είναι να εκπαιδεύσει νευρωνικά δίκτυα με πολλά επίπεδα επεξεργασίας.


Τα συστήματα μπορούν να μάθουν πώς να εκτελούν περίπλοκες εργασίες χάρη σε αυτούς τους πολλούς κόμβους που συνδυάζονται και συνδέονται σε ένα μεγάλο δίκτυο τέτοιων κόμβων.


Η βαθιά μάθηση έχει χρησιμοποιηθεί στη μηχανική μετάφραση που είναι αυτόματη μετάφραση.


Σε μηχανική μετάφραση όπως η Μετάφραση Google, δεν χρειάζεται να κατανοήσετε το περιβάλλον των προτάσεων, τις γλωσσικές ιδιότητες και των δύο γλωσσών ή τον τρόπο με τον οποίο οι λέξεις μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους.


Η βαθιά νευρωνική μηχανική μετάφραση λειτουργεί καλύτερα και είναι υψηλότερης ποιότητας από την παραδοσιακή μηχανική μετάφραση, αλλά πρέπει να βελτιωθεί πολύ.


Η μηχανική μάθηση είναι ένας πολύ γενικός όρος για οτιδήποτε στην τεχνητή νοημοσύνη που εκπαιδεύεται από δεδομένα.


Η μηχανική μάθηση δεν περιλαμβάνει βαθιά μάθηση.


Η βαθιά μάθηση είναι μια πολύ συγκεκριμένη τεχνολογία που βασίζεται σε νευρωνικά δίκτυα.


Ο παραδοσιακός προγραμματισμός είναι αυτό που κάνετε όταν προ-προγραμματίζετε τους κανόνες εκ των προτέρων και δεν εκπαιδεύετε τα μοντέλα.Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Και έτσι αναφέρατε ήδη τη μηχανική μετάφραση. Μπορείτε να δώσετε ίσως ένα ή περισσότερα παραδείγματα δημοφιλών χρήσεων της μηχανικής μάθησης; Ναι. Έτσι, η μηχανική μάθηση αναζήτησης, όπως στην αναζήτηση της Google, στις μηχανές αναζήτησης, στην όραση υπολογιστών, στην αναγνώριση ομιλίας. Χρησιμοποιείται εκεί βασικά για κάθε είδους ταξινόμηση ή πρόβλεψη. Και οι περισσότερες εταιρείες στις μέρες μας διαθέτουν κάποιο είδος συστήματος. Εκεί αυτοματοποιούν κάποιες από τις αποφάσεις ή τις προβλέψεις τους. Στη ρομποτική, είναι πάντα πρώτα επίσης ένας τομέας όπου υπάρχουν πολλά μοντέλα μηχανικής μάθησης για να βοηθούν τα ρομπότ να αποφασίζουν τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να το κάνουν. Στη βιομηχανία, η μηχανική μάθηση και η βαθιά μάθηση χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Πριν, ήταν, ξέρετε, τα στατιστικά μοντέλα και τα μοντέλα μηχανικής μάθησης για την ανάπτυξη αυτών. Αναφέρατε ήδη κάποια πλεονεκτήματα και ευκαιρίες της μηχανικής μάθησης για την κοινωνία. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ίσως μερικά ακόμη; Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα είναι πιθανώς αυτό της αυτοματοποίησης. Είναι η αυτοματοποίηση εργασιών που μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενες και ενδιαφέρουσες ναι, κάτι που ίσως ξέχασα να αναφέρω. Αλλά επίσης, όλα όσα κάνετε με τα αυτόνομα, ημιαυτόνομα αυτοκίνητα. Είναι επίσης ένα άλλο παράδειγμα όπου ένα μεγάλο μέρος της οδήγησης είναι επαναλαμβανόμενο, είναι ρουτίνα. Πρόκειται για την αναζήτηση μοτίβων, βασικά. Και οι υπολογιστές είναι αρκετά καλοί στο να αναγνωρίζουν μοτίβα και να το κάνουν αυτό συστηματικά.24 ώρες το 24ωρο, ενώ οι ανθρώπινοι οδηγοί είναι γνωστό ότι είναι κακοί στο να παρακολουθούν τι συμβαίνει στο δρόμο για πολλές ώρες. Αυτή είναι άλλη μια περίπτωση όπου η αυτοματοποίηση μιας διαδικασίας που είναι λίγο πολύ ρουτίνα και επαναλαμβανόμενη στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επωφελής. Φυσικά, είναι μια καλή περίπτωση, επειδή πολλά από αυτά που συμβαίνουν στο δρόμο είναι επαναλαμβανόμενα. Αλλά μερικές φορές έχετε μια σύνθετη κατάσταση, έχετε κάτι απροσδόκητο που συμβαίνει στο δρόμο. Και η μηχανική μάθηση βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα. Μαθαίνει από αυτά που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν και προσπαθεί να τα γενικεύσει. Αλλά η ικανότητα γενίκευσης είναι πολύ ασθενέστερη από αυτή που έχουμε ως άνθρωποι. Έτσι, ενώ εμείς μπορούμε να κατανοήσουμε γρήγορα μια νέα κατάσταση που εκτυλίσσεται, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο για τον υπολογιστή.

1/3: Πού χρησιμοποιείται σήμερα η μηχανική μάθηση;

Please try to answer the question first and then click "next" to see ours.

1/3: Πού χρησιμοποιείται σήμερα η μηχανική μάθηση;

Στη μηχανική μετάφραση, μηχανές αναζήτησης όπως το google search, η υπολογιστική όραση, η αναγνώριση ομιλίας, η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, οι ταξινομήσεις και οι προβλέψεις, η ρομποτική, τα αυτόνομα αυτοκίνητα

2/3: Ποιο είναι το κύριο πλεονέκτημα της μηχανικής μάθησης για την κοινωνία;

Please try to answer the question first and then click "next" to see ours.

2/3: Kakšna je glavna prednost strojnega učenja za družbo?

Avtomatizacija ponavljajočih se in monotonih opravil ter procesov.

3/3: Σε τι βασίζεται η μηχανική μάθηση;

Please try to answer the question first and then click "next" to see ours.

3/3: Σε τι βασίζεται η μηχανική μάθηση;

Ιστορικά δεδομένα στην εποπτευόμενη μηχανική μάθηση, μαθαίνοντας από αυτά που έχουμε δει στο παρελθόν και γενικεύοντας από αυτό

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Τώρα θα προχωρήσουμε στην αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής. Ποιοι είναι οι στόχοι της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής, κατά τη γνώμη σας; Ο στόχος λοιπόν της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής είναι απλώς η δημιουργία καλών διεπαφών μεταξύ ενός ανθρώπινου ατόμου που επιθυμεί να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία και μιας μηχανής που υποστηρίζει αυτή την εργασία. Και απλά μια γραφική διεπαφή χρήστη είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα αυτού. Αλλά φυσικά, οτιδήποτε έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση, με την τεχνολογία αποτελεί μέρος αυτού. Έτσι, για παράδειγμα, έχω ασχοληθεί με ομιλούντα ρομπότ, και αυτό είναι ένα άλλο είδος αλληλεπίδρασης που διαφέρει αρκετά από ένα παράθυρο στην οθόνη σας, αλλά είναι επίσης μια διεπαφή με την έννοια ότι στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείτε προφορική γλώσσα για να δώσετε οδηγίες και να λάβετε ανατροφοδότηση σχετικά με το τι συμβαίνει κατά την εκτέλεση της εργασίας. Και το ερώτημα είναι πάντα πώς μπορούμε να έχουμε μια επικοινωνία που είναι συνεχής, όπου το άτομο καταλαβαίνει τι συμβαίνει και μπορεί εύκολα να μεταδώσει αυτό που πρέπει να γίνει. Και πώς μπορούν να ελεγχθούν οι συσκευές; Εξαρτάται πραγματικά από την τεχνολογία. Θέλω να πω, για ένα “παράθυρο υπολογιστή” είναι μάλλον απλό, εφόσον καταλαβαίνετε τη διεπαφή ότι ένας μικρός σταυρός σημαίνει ότι κλείνετε το παράθυρο. Και για πιο εξελιγμένα εργαλεία, είναι φυσικά λίγο πιο δύσκολο, επειδή πρέπει να βρείτε κάτι που να είναι αρκετά διαισθητικό, αλλά και αρκετά ισχυρό ώστε να επιτρέπει το εύρος των δυνατοτήτων για τη συγκεκριμένη συσκευή που διαθέτετε. Για ένα ρομπότ, για παράδειγμα, είναι αρκετά μεγάλο, αλλά το σύνολο των πιθανών πραγμάτων που μπορεί να πει και να κάνει το ρομπότ στον κόσμο. Επομένως, χρειάζεστε κάποιου είδους και είναι ένα από τα βασικά δόγματα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ, χρειάζεστε κάποιου είδους διαφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα πρέπει να παρέχει όσο το δυνατόν πιο σαφή μηνύματα σχετικά με το τι έχει κατανοήσει το σύστημα, τι δεν έχει κατανοήσει, πού βρίσκεται στην εκτέλεση της εργασίας, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο τον έλεγχο, διότι χωρίς πληροφορίες δεν υπάρχει έλεγχος.

1/3: Ποιος είναι ο κύριος στόχος της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής;

Please try to answer the question first and then click "next" to see ours.

1/3: Ποιος είναι ο κύριος στόχος της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής;

Δημιουργήστε καλές διεπαφές μεταξύ ενός ανθρώπου που επιθυμεί να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία και μιας μηχανής που μπορεί να εκτελέσει αυτήν την εργασία

2/3: Ποια παραδείγματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής υπάρχουν;

Please try to answer the question first and then click "next" to see ours.

2/3: Ποια παραδείγματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής υπάρχουν;

Μια γραφική διεπαφή χρήστη, ρομπότ που μιλούν, αλληλεπίδραση με τεχνολογίες

3/3: Ποια ποιότητα πρέπει να έχουν τα εργαλεία / συσκευές / συστήματα / μηχανές;

Please try to answer the question first and then click "next" to see ours.

3/3: Ποια ποιότητα πρέπει να έχουν τα εργαλεία / συσκευές / συστήματα / μηχανές;

αρκετά διαισθητικό και διαφανές

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Μεταγραφή

Ποια θα είναι η εξέλιξη της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων με τις μηχανές και ποιες είναι οι αναδυόμενες τάσεις; Λοιπόν, μια σημαντική τάση είναι ότι η πρώιμη αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής αφορούσε στην πραγματικότητα την προσαρμογή του ανθρώπου στο είδος των περιορισμών της διεπαφής με την οποία είχε να κάνει. Στη δεκαετία του ’70 είχαμε πολύ ολοκληρωμένες μηχανές με πολλά κουμπιά και το θέμα ήταν ότι ο άνθρωπος έπρεπε να μάθει πώς να χειρίζεται τη διεπαφή και η ίδια η διεπαφή είχε μηδενική προσαρμογή. Και σήμερα η τάση είναι να προσπαθεί η διεπαφή, η μηχανή, να προσαρμόζεται στον άνθρωπο-χρήστη και να προσπαθεί να μιλάει τη γλώσσα του. Και αυτό που με ενδιαφέρει ως έρευνα στη γλώσσα της τεχνολογίας είναι να έχουμε μηχανές που μιλούν μια γλώσσα, οι οποίες να είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν με το μέσο επικοινωνίας που είναι πιο διαισθητικό για εμάς τους ανθρώπους, το οποίο είναι ο φυσικός προφορικός λόγος, επειδή αυτό έχουμε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας μιλώντας και ακούγοντας ο ένας τον άλλον στον προφορικό λόγο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό γιατί μπορούμε να εκφράσουμε ιδέες και σκέψεις και βασικά οτιδήποτε με έναν εντελώς αβίαστο τρόπο, με τρόπο που θα ήταν αδύνατο με μια άκαμπτη διεπαφή όπου θα έπρεπε να πατάμε κουμπιά. Αλλά φυσικά είναι επίσης δύσκολο, επειδή η φυσική γλώσσα είναι διφορούμενη, είναι ασαφής, είναι μερικές φορές αντιφατική και αβέβαιη. Πάντα χρειάζεται πολλή ερμηνεία για να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Αλλά όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα, διότι το να έχεις μια μηχανή που καταλαβαίνει την προφορική γλώσσα σημαίνει ότι είναι μια μηχανή για την οποία δεν χρειάζεσαι καμία εκπαίδευση. Ξέρετε πώς να μιλάτε τη μητρική σας γλώσσα και αυτό είναι πολύ χρήσιμο και φιλικό προς το χρήστη. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, αν σκεφτείτε, για παράδειγμα, ότι η οδήγηση ενός αυτοκινήτου ή το μαγείρεμα όταν τα χέρια σας είναι στη μέση της προετοιμασίας του μαγειρέματος, είναι επίσης ένας από τους μοναδικούς τρόπους ακριβώς για να έχετε μια συγκεκριμένη αλληλεπίδραση με τη μηχανή, επειδή δεν μπορείτε να περιμένετε από τον χρήστη στο ανώνυμο αυτοκίνητο να περνάει τον χρόνο του κοιτάζοντας την οθόνη και αγγίζοντας κουμπιά. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, το μέλλον της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ-μηχανής είναι πραγματικά να έχουμε συστήματα που μπορούν να αλληλεπιδρούν μαζί μας με έναν τρόπο που μας είναι οικείος είτε μέσω της γλώσσας είτε μέσω κάποιας οπτικής γλώσσας που είναι εύκολα κατανοητή. Και ως τελευταία ερώτηση, αναφέρατε ήδη κάποιες από τις ευκαιρίες και κάποιες από τις προκλήσεις. Μπορείτε να σκεφτείτε περισσότερα θετικά αποτελέσματα και επίσης κάποιες προκλήσεις της αλληλεπίδρασης των ανθρώπινων αποστολών για την κοινωνία; Λοιπόν, υπάρχει πάντα η σκέψη ειδικά της γλωσσικής τεχνολογίας. Υπάρχει η πρόκληση της άνισης πρόσβασης και των άνισων πόρων και αυτό πηγαίνει πέρα από την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής. Αλλά ένα σημαντικό πρόβλημα για ένα μεγάλο μέρος των σημερινών γλωσσικών τεχνολογιών είναι, για παράδειγμα, ότι οι γλώσσες δεν έχουν τον ίδιο βαθμό υποστήριξης, και αυτό έχει μεγάλη διαφορά αν είστε ομιλητής της αμερικανικής αγγλικής γλώσσας ή αν είστε ομιλητής κάποιων απομακρυσμένων αφρικανικών γλωσσών που δεν έχουν πρόσβαση. Όπου δεν λειτουργεί το Google Translate, δεν έχετε καμία δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία με οποιονδήποτε τρόπο. Μερικές φορές δεν έχετε ούτε καν ένα πληκτρολόγιο στο κινητό σας τηλέφωνο για να εκφραστείτε στη μητρική σας γλώσσα. Και αυτό είναι, στο μέλλον, μια σημαντική πρόκληση. Για να μην μιλήσουμε, φυσικά, για την πρόσβαση στην τεχνολογία. Θέλω να πω, αν δεν έχετε τηλέφωνο εξ αρχής, έχετε ακόμη λιγότερη πρόσβαση. Αλλά όλο αυτό είναι το πώς θα διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία θα χρησιμοποιείται ως εξισωτής για τις υπάρχουσες ανισότητες στον κόσμο, αυτό είναι μια σημαντική πρόκληση.

Quiz question 1/8

Μια σημαντική αναδυόμενη τάση της μηχανικής μάθησης είναι να υπάρχουν μηχανές που να μπορούν να προσαρμόζονται στους ανθρώπινους χρήστες, να μιλούν τη γλώσσα τους. Οι άνθρωποι περνούν τον περισσότερο χρόνο τους μιλώντας και ακούγοντας ο ένας τον άλλον σε ομιλούμενη γλώσσα. Το μέλλον της αλληλεπίδρασης των ανθρώπινων μηχανών είναι να έχουμε συστήματα που μπορούν να αλληλεπιδρούν μαζί μας με τρόπο που είναι οικείος σε εμάς, είτε μέσω γλώσσας είτε μέσω οπτικών εφέ. Η πρόκληση της γλωσσικής τεχνολογίας είναι η διαφορετική πρόσβαση σε τεχνολογίες ανάλογα με τη χώρα και τη γλώσσα.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

The learning unit has not been completed

You have successfully completed the learning unit.