SL / EN / DE / IT / EL 

Umetna inteligenca – kurikulum za izobraževanje odraslih

Cilj projekta UI kurikulum: Umetna inteligenca v izobraževanju odraslih (AIAE) je obravnavati zanimivo temo umetne inteligence, namenjeno širokemu občinstvu in ljudem, ki niso strokovnjaki iz tega področja.

V okviru projekta AIAE, ki ga sofinancira program Erasmus+ Evropske komisije, je pet partnerjev iz štirih evropskih držav sodelovalo pri pripravi gradiva za izobraževalce v izobraževanju odraslih in strokovnem izobraževanju. Gradiva so namenjena tudi odraslim udeležencem izobraževanja, ki imajo malo ali nič izkušenj na področju UI.

V okviru projekta je konzorcij pripravil učno gradivo za trenerje v izobraževanju odraslih, da bi okrepili svoje digitalne spretnosti in pridobili znanje o umetni inteligenci, pa tudi učno gradivo za udeležence izobraževanja odraslih, da bi se seznanili z osnovami na področju UI.

Med projektom je bilo izdelanih šest končnih izdelkov:

Vsi intelektualni izdelki projekta AIAE so javno in prosto dostopni, zato jih lahko  uporabljajo vse ustanove za izobraževanje odraslih za razvoj lastnih usposabljanj in učenci za širjenje svojega znanja na tem področju. Poleg tega je treba poudariti, da so vsi intelektualni izdelki na voljo v angleškem jeziku in jezikih vseh sodelujočih organizacij.

Konzorcij AIAE sestavlja naslednjih pet partnerjev:

  • Studio2B (Nemčija): je socialno podjetje s sedežem v Berlinu, ki si prizadeva, da bi poklicna orientacija in poklicno usposabljanje postala sodobnejša, bolj ustvarjalna in digitalna z izvajanjem številnih inovativnih konceptov za mlade in odrasle v Nemčiji in po svetu, kot so tečaji e-učenja, virtualni ogledi podjetij, 360° videoposnetki in usposabljanja v navidezni resničnosti.
  • STEP Institute (Slovenija): je organizacija za raziskave in usposabljanja, ki razvija inovativne metode za doseganje potenciala ljudi. Njen cilj je posameznike in time opolnomočiti za boljše delovanje v delovnem okolju.
  • emcra co-shaping Europe (Nemčija): emcra co-shaping Europe je vodilno nemško podjetje za usposabljanje in svetovanje na področju upravljanja in financiranja. Kot akreditirana izobraževalna ustanova je emcra aktiven ponudnik programov usposabljanja na področju poklicne orientacije in izobraževanja odraslih.
  • SGI (Italija): Stati Generali dell’Innovazione (SGI) je neprofitno in nepolitično združenje s sedežem v Italiji. Ustanovljeno je bilo leta 2011 z namenom oblikovanja skupnega pogleda na inovativne smernice in politike za različne ciljne skupine in akterje v politiki, civilni družbi in podjetjih.
  • LT Synergy (Ciper): Svetovalno podjetje, ki na lokalnem in regionalnem trgu zagotavlja celovite storitve upravljanja, tveganja, skladnosti (GRC) in organizacijske učinkovitosti s ciljem spodbuditi organizacije k preoblikovanju, rasti in odličnosti na trgu v korist njihovih deležnikov.

The AIAE project was co-funded by the ERASMUS+ programme of the European Union and ran from November 2020 to October 2022. This website and project contents reflect the views only of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

kontaktirajte

Elise Vernay
+49 30 634 99 87 21
Elise.Vernay@studio2b.de

Jasmin Siebold-Fournier
+49 30 634 99 87 21
Jasmin.Siebold-Fournier@studio2b.de