SL / EN / DE / IT / EL 

AIAE » E-LEARNING » INTERVJU 8

Tehnologije umetne inteligence – umetna inteligenca in etika

Naslednji izseki intervjuja, ki ga je opravila Emanuela Girardi, obravnavajo razvoj tehnologij umetne inteligence na različnih ravneh, družbene pomisleke in etično uporabo umetne inteligence ter norme in predpise o umetni inteligenci.

prepis

Dobro jutro. Danes bomo v našem intervjuju predstavili Dr. Emanuelo Girardi. Emanuela Girardi je ustanoviteljica Pop-AI (Popular Artificial Intelligence). Je članica strokovne skupine za umetno inteligenco pri ministrstvu za gospodarski razvoj, ki je napisala italijansko strategijo za umetno inteligenco. Je članica upravnega odbora italijanskega združenja za umetno inteligenco in industrijske delovne skupine CLEAR (Confederation of Laboratories in AI Research in Europe), v kateri je koordinatorka delovne skupine za umetno inteligenco in Covid 19. Je tudi članica upravnega odbora združenja ADRA (AI Data and Robotics), ki je novo evropsko združenje, ki bo sodelovalo z Evropsko komisijo pri izvajanju programa Horizon 2020. Je torej izjemno pomembna in izjemno kompetentna oseba, ki nas bo v tem polurnem popotovanju popeljala po nekaterih zanimivostih na področju umetne inteligence. Še enkrat se ji zahvaljujem in ji bom zastavil nekaj vprašanj.

Quiz question 1/8

Intervjuvanka Emanuela Girardi je ustanoviteljica podjetja Pop Ai, kar pomeni popularna umetna inteligenca, ki je del skupine strokovnjakov za umetno inteligenco pri ministrstvu za gospodarski razvoj. Je tudi koordinatorka delovne skupine za umetno inteligenco in Covid19 ter članica odbora za umetno inteligenco, podatkov in robotike.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

VPRAŠANJE (F. ANANASSO)

Začnimo z najosnovnejšim vprašanjem. Emanuela, kaj glede na vaše izkušnje veste o globalnih strategijah na področju umetne inteligence? Kakšen je kontekst? Kakšni so mednarodni modeli? Slišal sem, da zlasti v Ameriki. Kakšen je mednarodni kontekst?  

 

ODGOVOR (E. GIRARDI)

 

Da, hvala, Fulvio, in dobro jutro vsem. Zagotovo zdaj, recimo, tehnologija umetne inteligence velja za strateško tehnologijo za razvoj prihodnjih družb. Številne države so se začele ukvarjati z umetno inteligenco, vlagajo veliko sredstev in predvsem razvijajo nacionalno strategijo za umetno inteligenco. Trenutno je na svetu približno 50 nacionalnih strategij za umetno inteligenco, nekatere pa so v razvoju, tako da bodo objavljene v naslednjih nekaj letih ali celo letos, zato so vse države te tehnologije obravnavale kot resnično strateške zaradi prelomnega vpliva, ki ga ima umetna inteligenca na družbo, že danes na naše vsakdanje življenje in vse bolj na naše življenje v prihodnosti. Zlasti pa lahko rečemo, da kljub temu, da je po vsem svetu že 50 različnih strategij, v bistvu lahko govorimo o dveh ali treh razvojnih modelih umetne inteligence na svetovni ravni, tj. o ameriškem modelu, kitajskem modelu, vmes pa je pred kratkim vstopil tudi evropski model. Na prvi pogled se zdita ameriški in kitajski model precej različna, vendar sta si v resnici zelo podobna, saj v obeh modelih razvoj tehnologij umetne inteligence dejansko vodijo velike zasebne skupine, ki so med drugim prisotne po vsem svetu – ne le na Kitajskem in v Združenih državah Amerike. Dve veliki razliki med tema skupinama sta, da je na Kitajskem prisotna težnja po vladnem nadzoru teh tehnologij, v Združenih državah pa je namesto tega prisotna težnja po deregulaciji, torej po nekakšnem pomanjkanju regulacije teh tehnologij. Evropa je začela nekoliko pozno vlagati v razvoj in uvajanje teh tehnologij, zlasti pa je leta 2016 začela s sporazumom, ki je bil leta 2018 združen s sporazumom o sodelovanju med vsemi državami članicami za razvoj usklajenega načrta za razvoj tehnologij umetne inteligence. Začela je nekoliko pozno, vendar se je odločila, da se bo osredotočila na etično vizijo, torej predvsem na opredelitev etičnih smernic za razvoj tehnologij umetne inteligence. Iz te raziskovalne skupine, ki jo je sklicala Evropska komisija, je nastala evropska vizija umetne inteligence, ki je opredeljena kot “human-centric”, tj. v središče postavlja človeka in spodbuja uporabo tehnologij umetne inteligence za izboljšanje življenja ljudi. Drugi vidik pa je, da spodbuja uporabo “zaupanja vrednih” tehnologij, tj. da so zanesljive. To je nekako v središču evropske vizije. Zanesljive zato, ker če pomislimo na zelo poenostavljeno opredelitev tehnologij umetne inteligence, kjer in s katerimi lahko opredelimo sisteme, ki analizirajo svojo okolico, tj. zbirajo podatke, da bi dosegli določen cilj, in to avtonomno, tako da kažejo vedenje, ki bi ga, če bi ga izvajal človek, lahko opredelili kot inteligentno vedenje. Da bi ti sistemi, ko dosežejo ta cilj, izvedli neko dejanje, ki ga opredeli človek, da bi človek sprejel izid tega dejanja ali odločitve – ki jo sprejme avtonomni sistem – in da bi torej zaupal tako uporabi teh sistemov kot dejanjem ali odločitvam, ki jih ti sistemi sprejmejo, morajo biti zanesljivi (“zaupanja vredni”). In kaj to pomeni, zanesljiv/zaupanja vreden? Recimo, da kar zadeva evropsko različico in opredelitev zanesljive tehnologije, to pomeni tri stvari. V osnovi pomeni, da morajo biti v skladu z evropskimi zakoni, etičnimi vrednotami, ki so vključene v Evropsko listino pravic, in da morajo biti varne z vidika tehnične robustnosti, ne smejo škodovati ljudem. Če torej ti sistemi izpolnjujejo te tri zahteve in so etično neoporečni, potem Evropska komisija pravi, da se lahko razvijajo in uporabljajo v Evropski skupnosti. Nato je Evropska komisija nadaljevala in pripravila sklop dveh pomembnih dokumentov, belo knjigo, evropsko podatkovno strategijo, dejansko pa je trenutno bolj sporen, a tudi pomembnejši dokument tisti, ki je bil predstavljen aprila 2021, in sicer tako imenovani zakon o umetni inteligenci, ki je sklop dokumentov, ki so prvi predlog na svetu za urejanje uporabe sistemov umetne inteligence. Ta dokument je zelo pomemben, ker najprej uporablja pristop, ki temelji na tveganju, tj. vse sisteme umetne inteligence razdeli v štiri kategorije glede na tveganje. V prvi so sistemi z nesprejemljivim tveganjem, torej sistemi, ki so v Evropski skupnosti prepovedani. Sledijo sistemi z visokim, srednjim in nizkim tveganjem. Za sisteme z visokim in srednjim tveganjem je opredeljena cela vrsta zahtev, tako imenovani ocenjevalni seznami, to je vrsta zahtev ali certifikatov, ki jih morajo ti sistemi imeti, da se lahko uporabljajo na enotnem trgu Evropske skupnosti. Ti vidiki so torej zelo pomembni in v Evropski komisiji potekajo številne razprave, saj je po eni strani rečeno, da je cilj Evropske komisije spodbujati razvoj in uporabo tehnologij umetne inteligence, ki na nek način zagotovo ščitijo ljudi in evropske državljane, hkrati pa da obstaja neka pravna varnost za podjetja, da lahko te sisteme razvijajo v varnem okolju z zakonodajnega vidika, da ne bi imeli tveganj, ko uvajajo tehnologije umetne inteligence v svoje izdelke in storitve, v svojo tržno ponudbo. Jasno je, da je največja omejitev, o kateri se trenutno razpravlja, ta, da bi lahko pretirana regulacija na nek način omejila inovacije. To še posebej velja, če upoštevamo dva sistema, o katerih smo prej govorili, kitajskega in ameriškega, v katerih je dejansko veliko manj regulacije, še posebej pa ameriškega v primerjavi z evropskim trgom, ki ga poskušamo ustvariti. Zato je na eni strani zelo težko uravnotežiti potrebo po regulaciji teh sistemov, ki lahko ob zlonamerni uporabi dejansko povzročijo škodo, na drugi strani pa poskušati spodbuditi razvoj evropskih inovacij in zagotoviti resničen razvoj tehnologij umetne inteligence, vendar ne le umetne inteligence, temveč tudi vseh podpornih tehnologij. V mislih imam veriženje blokov, tehnologije v oblaku, zmogljivo računalništvo, saj je pravzaprav zelo pomembno, da se te tehnologije lahko razvijajo tudi na evropski ravni in da se tako uresničuje to, kar se v usklajenem načrtu imenuje evropska tehnološka suverenost. Pomislimo tudi na primer na projekt Gaia X, ki si prizadeva za isti cilj, tj. doseči nekakšno evropsko tehnološko suverenost. 

Quiz question 1/8

da
ne
 

Tehnologije umetne inteligence so strateškega pomena za razvoj družbe v prihodnosti.


V področje umetne inteligence je bilo vloženih le malo sredstev.


Trenutno je na svetu približno 150 nacionalnih strategij umetne inteligence.


Vse države menijo, da so tehnologije umetne inteligence strateške in pomembne za današnjo družbo, v prihodnosti pa bodo postale še pomembnejše.


Na svetovni ravni lahko rečemo, da v osnovi obstajata dva ali trije modeli razvoja tehnologij umetne inteligence: ameriški model, kitajski model in vmesni evropski model.


Ameriški in kitajski model umetne inteligence se med seboj zelo razlikujeta.


Glede naložb v razvoj tehnologij umetne inteligence je Evropa zelo daleč pred preostalim svetom.Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Quiz question 1/8

 1. O čem so se leta 2018 dogovorile vse države članice EU? O usklajenem načrtu za razvoj tehnologij umetne inteligence.
 2. Na kaj se je Evropa odločila osredotočiti? Na etično vizijo umetne inteligence.
 3. Na čem temelji evropska vizija in na kaj je osredotočena? Na ljudi.
 4. Kaj z etičnega vidika pomeni zanesljiva tehnologija umetne inteligence? Spoštovati mora evropske zakone, evropske etične vrednote in biti zanesljiva, npr. varna s tehničnega vidika.
 5. Katere dokumente je Evropska komisija objavila v zvezi z ureditvijo umetne inteligence? Belo knjigo, evropsko podatkovno strategijo.
 6. Kateri je najpomembnejši in najbolj sporen dokument, ki ga je aprila 2021 predlagala Evropska komisija za ureditev uporabe sistemov umetne inteligence? Zakon o umetni inteligenci.
 7. Kaj morajo izpolnjevati sistemi umetne inteligence z visokim in srednjim tveganjem, da se lahko uporabljajo v evropski skupnosti? Vrsto zahtev in certifikatov.
 8. Do česa lahko privede preveliko število predpisov? Do omejitev inovacij.
 9. Kateri od ameriških in evropskih trgov je bolj reguliran? Evropski trg.

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

VPRAŠANJE (F. ANANASSO)

Torej, če prav razumem, poleg ameriškega in kitajskega modela, ki se z različnimi vidiki razlikujeta od našega, je model Evropske komisije bolj osredotočen na človeka in “vreden zaupanja”, kot ste dejali. Potem se bomo morda pogovorili o tem, kaj se dogaja v Italiji. Če prav razumem, zakon o umetni inteligenci, o katerem govorite (zakon z dne 21. aprila 2021), določa različne stopnje tveganja. Ali nam želite o tem kaj povedati, katere so pomembne točke? Ali so poleg razvrstitve tveganj iz evropskega predloga še kakšni drugi pomembni vidiki? Slišal sem za 32 primerov, v katerih je mogoče posredovati ob upoštevanju dejstva, da obstajajo nalogi za prijetje. Ali je mogoče na hitro povedati kaj o tem, katere so bistvene točke evropskega predloga?

 

ODGOVOR (E. GIRARDI)

Da. Kar zadeva tveganja, vam lahko povem, kateri so tisti vidiki sistemov umetne inteligence, katerih tveganje se šteje za nesprejemljivo, na primer socialno ocenjevanje, spremljanje biometričnih podatkov ljudi na daljavo ali sistemi, ki lahko nekako vplivajo na vedenje ljudi – zlasti ranljivih ljudi – ali z njimi manipulirajo. Te značilnosti veljajo za nesprejemljive in so zato v Evropski skupnosti trenutno prepovedane. Glede sistemov z visokim tveganjem pa menim, da je treba trenutno še pojasniti nekatere vidike, saj govorimo o oceni skladnosti, seznamu meril, ki jih bo treba izpolniti, da bi jih lahko uvedli in uporabljali v Evropski skupnosti. Težava pa je, da se govori tudi o evropskem certificiranju, ki trenutno ni zelo jasno. Med drugim moramo upoštevati, da je vrednostna veriga sistemov umetne inteligence izjemno zapletena. Če pomislimo na razvoj algoritma umetne inteligence, gre na primer od tistih, ki zbirajo podatke, tistih, ki izvajajo usposabljanje, tistih, ki razvijajo algoritem, tistih, ki ga nato začnejo uporabljati v svojih sistemih znotraj svojega podjetja in/ali ga dajo na trg, nato pa se morda nabor podatkov spremeni – potrebna je ponovna posodobitev in morda bo treba spremeniti sistem in v tem primeru spremljati vse skozi uporabo. V resnici govorimo o celotnem življenjskem ciklu, o sistemu umetne inteligence, zaradi česar so potem vsi različni udeleženci v dobavni verigi nenehno povezani in nenehno spremljajo uporabo sistema umetne inteligence, ki so ga razvili, usposobili in dali na trg. Ti vidiki torej še vedno niso dobro pojasnjeni, saj gre za vidik dobavne verige, ki je po mojem mnenju zelo zapleten.

Drug zapleten vidik zadeva dejstvo, da so trenutno sistemi z visokim tveganjem opredeljeni, čeprav ne na zelo jasen način, vendar so kljub temu opredeljeni. Drug vidik pa zadeva dejstvo, da si je Evropska komisija trenutno, recimo, prisvojila pravico do spreminjanja tega seznama in dodajanja novih sistemov, kar je precej sporno, saj bi običajno morala vedno obstajati ločnica med zakonodajno in izvršilno oblastjo, zato je o tem dejansko že veliko razprav, v katerih pravijo, da Evropska komisija ni tista, ki ima pristojnost spreminjati prilogo k zakonu. Zato so ti vidiki precej sporni, na primer pred dnevi sem brala, da so različni CEN, CENELEC, … in večina različnih organov za standardizacijo spraševali o razlogih za zgoraj navedeno stališče Komisije EU. 

Zelo zanimiv je tudi vidik v zvezi s samo opredelitvijo standardov za umetno inteligenco, ki jih trenutno na evropski ravni še ni, zato se vsi različni organi za standardizacijo ukvarjajo s tem. To je ena od povratnih informacij, ki so jih zahtevali, saj v teh dneh vsi pišejo povratne informacije Evropski komisiji, ker je bil 6. avgust 2021 zadnji dan, ko je bilo mogoče predložiti povratne informacije. Predlog uredbe je ena od povratnih informacij, ki je samo črtanje 41. člena, to je dejstvo, da lahko Evropska komisija spreminja, recimo, bolj ali manj po lastni presoji (to ni točno tako, ampak lahko spreminja po lastni presoji) ta seznam sistemov. To so torej nekateri, recimo temu, najbolj nasprotujoči si elementi.

Drugi zelo nasprotujoči si element zadeva opredelitev umetne inteligence, saj je ta zelo široka, medtem ko naj bi bila pravzaprav, recimo, usmerjena v prihodnost in odporna na prihodnost. Z drugega vidika pa se trenutno za sisteme umetne inteligence štejejo tudi sistemi, za katere ne vem, ali so umetna inteligenca, na primer napredni statistični sistemi, sistemi linearne regresije …, zaradi katerih je potem – recimo – uporaba teh sistemov, ki danes verjetno niso umetna inteligenca, veliko bolj zapletena, tako da je vidikov razprav zelo veliko. Mislim, da bo trajalo dve ali tri leta, preden se bo ta uredba začela uporabljati v vseh državah članicah.

Quiz question 1/8

 1. Katera nesprejemljiva tveganja, povezana s sistemi umetne inteligence, obstajajo v evropski skupnosti? Družbeno ocenjevanje, nadzor množic, nadzor za vplivanje na vedenje Evropejcev in manipuliranje z njim.
 2. Kako se v zvezi s sistemi umetne inteligence z visokim tveganjem, imenujejo zahteve in merila, ki jih je potrebno oceniti? Ocenjevanje skladnosti.
 3. Kakšna je vrednostna veriga sistemov umetne inteligence? Izjemno zapletena.
 4. Kaj pomeni spremljanje sistemov umetne inteligence? Življenjski cikel sistemov umetne inteligence.

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

VPRAŠANJE (F. ANANASSO)

Zahvaljujem se vam za vaše razmišljanje, ki v veliki meri sovpada z nekaterimi mojimi dvomi. Razumem pa, da je bistvena stvar, ki jo imamo več kot drugi, prav koncept “človekovega središča”, kajne? Znani “človek v zanki”, ki mu mnogi pravijo “na zanki”, kar je prav, to pomeni, da mora biti na koncu/na vrhu “človek”, in osebno sem zelo zaskrbljen zaradi tega, kar je Evropska komisija izrecno povedala, da ne more obravnavati vojaških tem, ki smo jih že obravnavali v drugih intervjujih, zelo zaskrbljujoče, ker ni človeka v zanki. Vendar pa je to tema, ki nima nobene zveze s tem, kar obravnavamo zdaj, to je le razmislek med nami, ki preučujemo in obravnavamo te teme.

Tako smo si ogledali svet in Evropo. Kaj pa Italija? Kakšen je položaj Italije? Med drugim v Italiji, pa tudi drugod po Evropi, predvsem pa pri nas, se v zadnjem času pojavlja tudi izraz “trajnost”, ki ga pogosto omenjamo. Kakšen je italijanski pristop, italijanska strategija in naš pristop, recimo, k trajnostnemu razvoju in pomenu uporabe umetne inteligence ter vlaganja v sisteme umetne inteligence?

 

ODGOVOR (E. GIRARDI)

Italija je razvila različne strategije. Trenutno sem sodelovala pri delu, ki je privedlo do razvoja strategije umetne inteligence, ki jo je spodbujalo Ministrstvo za gospodarski razvoj (MISE). Pravzaprav sta bili še dve drugi pobudi, tako da smo dejansko razvili veliko strategij, vendar do danes nismo objavili niti ene. Novica zadnjih dni je, da je skupina, sestavljena iz treh ministrstev, ustanovila novo delovno skupino, ki mora ponovno analizirati dokument, ki smo ga napisali na MISE, in resnično upam, da bodo predlagali fazo izvedbe, to je dejansko izvajanje strategije, njeno izvedbo, izvedbo, ki je temeljna stvar. To bo prelomnica tudi za Italijo. Škoda, ker imamo v Italiji po mojem mnenju toliko odličnosti, zlasti kar zadeva npr. raziskave in razvoj umetne inteligence, žal pa trenutno primanjkuje strateške vizije, kakšne bi lahko bile aplikacije, uporaba in razvoj umetne inteligence na različnih družbenih področjih. 

Po drugi strani pa predlagana italijanska strategija, ki smo jo pripravili, temelji na treh stebrih. Prvi je umetna inteligenca za človeka, kar je popolnoma v skladu z evropsko vizijo, osredotočeno na človeka, drugi je umetna inteligenca za trajnostni in odlični proizvodni razvoj, kar je zelo skladno z vizijo EU, z evropsko belo knjigo o umetni inteligenci, ki je bila predstavljena februarja 2021 in ki spodbuja prav vzpostavitev sistema odličnosti in zaupanja na evropski ravni za spodbujanje razvoja tehnologij umetne inteligence, nato pa za naložbe v izobraževanje, da bi jih uvedli v podjetja, šole in družbo. Zadnja točka pa je po mojem mnenju najpomembnejša in tudi najbolj inovativna, kar zadeva italijansko strategijo umetne inteligence. To je umetna inteligenca za trajnost, ki smo jo predlagali in za katero menimo, da resnično potrebuje spremembo paradigme v smislu, da ni več dovolj, da v središče postavimo človeka, saj ta dejansko živi na planetu in v ekosistemu. In tako reči, da tehnologije uporabljamo le za izboljšanje človeškega življenja, ni več dovolj, zato smo predlagali uporabo tehnologij umetne inteligence za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (SDG) iz agende Združenih narodov 2030. Zato je ta vizija, ki spreminja paradigmo in predlaga ta vidik trajnosti ali pristop, imenujmo ga “planetaren”, če želite, trenutno zelo inovativna. Dejansko so jo sprejeli tudi OECD, Združeni narodi in mislim, da je bila vključena tudi v zadnji usklajeni načrt Evropske komisije, in mislim, da je to verjetno edina možna vizija. Tudi zato, ker je 156 držav, ki so se odločile, da je agenda ZN 2030 tista prava agenda, in cilji trajnostnega razvoja, ki so, tudi če mislimo, da je leto 2030 praktično jutri, najbolj skupni cilji, ki so danes na evropski ravni. Ko so cilji, ki jih je treba doseči, opredeljeni, kot smo rekli prej, je opredelitev umetne inteligence naslednja: sistemi, ki nam na nek avtonomen način omogočajo doseganje določenih ciljev. Če so nam jasni cilji, ki jih želimo doseči, lahko na tej točki, tudi če gre za zapletene cilje, uporabimo te tehnologije za njihovo doseganje. In tako smo nato za nekatere cilje trajnostnega razvoja analizirali, kako uporabiti tehnologije za njihovo doseganje. Zlasti en vidik, recimo mu zelo pomemben, smo skušali posvetiti poskusu povečanja vključenosti in dostopnosti invalidov. In to zaradi uporabe tehnologij umetne inteligence, zato so ti vidiki zelo pomembni, zelo pomembni pa so tudi pri pomoči pri preprečevanju podnebnih sprememb ali pri tem, kako izboljšati vpliv na okolje. V zvezi s tem je na primer zelo zanimiv projekt, ki ga je pravkar spodbudila Evropska komisija, imenovan “Destination Earth”, s katerim je bil ustvarjen digitalni dvojček Zemlje, ki omogoča spremljanje in ocenjevanje podnebnih sprememb, učinkov podnebnih sprememb in, recimo, na tem digitalnem dvojčku Zemlje testiranje novih okoljskih politik, ki jih želimo razviti z uporabo tehnologij umetne inteligence. S tem želimo tudi spodbujati optimizacijo in racionalizacijo omejenih virov, ki jih imamo na Zemlji.

Quiz question 1/8

Italija pripravlja različne strategije, povezane z uvajanjem tehnologij umetne inteligence, vendar te še niso bile objavljene. Italijanski predlog strategij temelji na treh stebrih: UI za človeka, ki se nanaša na evropsko vizijo, osredotočeno na človeka, UI za produktivni in trajnostni razvoj (na primer v podjetjih, šolah, izobraževanju in družbi) in UI za trajnost. Evropska komisija je nedavno spodbujala zelo zanimiv projekt z naslovom “Destination Earth”, v okviru katerega je bila ustvarjena digitalna simulacija Zemlje z digitalnim dvojčkom, ki se bo uporabljala za boljše razumevanje, spremljanje in ocenjevanje učinkov podnebnih sprememb in okoljskih nesreč ter za preizkušanje novih okoljskih politik z uporabo tehnologij UI.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

VPRAŠANJE (F. ANANASSO)

Odlično, odlično in brez omembe novoustanovljenega Inštituta za umetno inteligenco v Torinu, ki je prejel začetno financiranje, ali se motim? 

ODGOVOR (E. GIRARDI)

Ne, ne, žal se motite, Pravzaprav je šlo malo drugače, v smislu, da ja, moral bi biti v Torinu, zdaj pa je v resnici malo negotovosti, ker ta odločitev, ki jo je sprejela prejšnja vlada, ni bila upoštevana, potem pa je bilo po različnih razpravah odločeno, da bo v Torinu center za raziskave in razvoj avtomobilske industrije, ki bo uporabljal tudi tehnologije umetne inteligence, sredstva pa bodo, če se prav spomnim, znašala 20 milijonov evrov. Italijanski inštitut za umetno inteligenco je bil torej na tej stopnji, recimo, odložen, kar je po mojem mnenju velika škoda, saj bi to Italiji omogočilo sodelovanje na različnih mednarodnih mizah, recimo z institucionalnim klobukom, saj je danes Italija žal prisotna na številnih mednarodnih mizah, vendar jo predstavljajo le posamezniki, ki so odličnjaki, ne pa na institucionalni ravni, zato je to, recimo, zamujena priložnost. 

Upajmo, da jo bo ta nova delovna skupina lahko ponovno predlagala.

VPRAŠANJE (F. ANANASSO)

Recimo, da je to polovična zmaga, poglejmo jo v pozitivni luči. In glejte, videli smo svet, Evropo in Italijo, zdaj, če zaključim, očitno je veliko potrebe po usposabljanju, ker vsi govorijo o umetni inteligenci, tisti stvari, ki jo le malokdo zares popolnoma razume, če se v njo ne poglablja nekoliko podrobneje. Zato mislim, da se strinjamo, da je usposabljanje ključnega pomena za razumevanje, kaj so te tehnologije in kako jih varno uporabljati. Ali obstaja celo tveganje, da bi brez ustreznega usposabljanja – govorim o italijanskem sistemu, saj smo v tem projektu usposabljanja odraslih na področju umetne inteligence – v sektorju umetne inteligence v primerjavi z drugimi lahko prišlo do nekakšnega “digitalnega razkoraka”? Kako vidite to, kakšen je pomen in kaj so po vašem mnenju pomembne stvari, ki jih je treba storiti prav za dobro in boljše poučevanje o možnostih, prednostih in slabostih, tveganjih in čemer koli že, kar zadeva umetno inteligenco?

ODGOVOR (E. GIRARDI)

Po mojem mnenju je to ključni in najpomembnejši vidik. Samo pomislite, da smo na začetku govorili o več kot 50 državah, ki so že opredelile svojo nacionalno strategijo umetne inteligence. Pomislite, da so države, kot je Finska, ki so kot prvo prednostno nalogo svoje strategije umetne inteligence določile usposabljanje, izobraževanje svojih državljanov na področju tehnologij umetne inteligence, tako da je to res ključni vidik. Tudi Kitajska, mimogrede, veliko vlaga prav v izobraževanje in usposabljanje svojih državljanov, saj se je zavedala, da je to, recimo, ključno za aktivno sodelovanje v družbi prihodnosti. Zato menim, da je prav to ključni vidik. Če namreč razmišljamo kot delavci, državljani ali na primer študenti, potem če se obujemo v delavske čevlje, bodo delovna mesta prihodnosti zagotovo zahtevala sposobnost uporabe tehnologij umetne inteligence, zato je ta vidik temeljnega pomena, usposabljanje ali izpopolnjevanje je potrebno za učenje recimo novih delovnih profilov ali prekvalifikacijo ali preusposabljanje za resnično učenje o popolnoma novih delovnih mestih. 

In to je po mojem mnenju ključni vidik, kajti če pomislimo na podjetje, ki v tem času uvaja morda robotske sisteme avtomatizacije procesov in potem nekako sprosti vire, ker so naloge, ki so jih opravljali ljudje, zdaj opravljajo avtomatizirani sistemi, torej ta čas, ki se sprosti, te sproščene vire je treba po mojem mnenju nujno ponovno vložiti v usposabljanje zaposlenih. Ta vidik je pomemben tudi z gospodarskega vidika, saj pomeni tudi prerazporeditev tega, kar so tudi gospodarske koristi uvedbe sistemov avtomatizacije v podjetjih, in torej tudi prerazporeditev, recimo temu, tega, kar so koristni učinki, med različne zainteresirane strani, tj. vlaganje v usposabljanje, ki bi po mojem mnenju moralo biti pravica vseh delavcev.

Drugi vidik je, da je pri teh stvareh zelo pomembno, da se naučimo, recimo, digitalnih veščin, ne samo osnovnih, ampak tudi naprednih, da poznamo tehnologije umetne inteligence in jih znamo uporabljati pri svojem delu, saj bodo ta znanja ne glede na vse uporabljali tudi vsi zaposleni. V zvezi s tem je na primer zelo zanimiv pristop, ki zadeva bolj, recimo, izobraževanje, torej šole, kot je zelo lep projekt, ki so ga razvili na MIT v Bostonu, skupaj s projektom, ki ga je financiral Schwartzman, zasebni kapitalski sklad gospoda Schwartzmana, ki je ustanovil šolo, imenovano Schwartzman College, ki je nekakšna dvojezična šola. To pomeni, da vsakdo, ki se odloči za študij – filozofijo, antropologijo, medicino, pravo … – študira skupaj z računalniškimi znanostmi in umetno inteligenco, saj gre za to, da bo v prihodnosti ne glede na vse vsakdo potreboval trdne temelje računalniških znanosti in sposobnost uporabe tehnologij umetne inteligence. Tudi ti predmeti bi morali biti vključeni kot obvezni v našo šolo, res že od otroštva, tj. osnovne šole, predmeti, ki v teoriji že obstajajo, v resnici pa se jih žal ne poučuje poglobljeno. Zato je morda najpomembnejše usposabljanje inštruktorjev, zato je tudi projekt, ki ga izvajate, po mojem mnenju zelo pomemben, saj je namenjen najprej usposabljanju inštruktorjev, da bodo lahko potem jasno šli in poučevali te predmete v šolah. To je zelo pomembno, saj če pomislimo na primer na zdravnike, ki so zdaj v bolnišnicah, verjetno ne znajo uporabljati novih sistemov umetne inteligence in tudi zdravniki, ki so zdaj na univerzi in ne študirajo teh tehnologij, jih ne bodo znali uporabljati, ko bodo začeli delati v bolnišnicah, pri čemer smo videli, kako koristne so bile te tehnologije med pandemijo Covid-19. Če bi jih torej res lahko usposobili za uporabo teh tehnologij, bi bilo to res zelo koristno orodje pri njihovem delu. 

Poleg tega je treba upoštevati še en vidik, in sicer da se bodo delovna mesta v prihodnosti razlikovala od sedanjih, kar pomeni, da se bo današnji zdravnik zelo razlikoval od zdravnika jutrišnjega dne. Tako bodo morali resnično spremeniti tudi pristop, tako da se bodo naučili uporabljati te tehnologije kot tudi miselnost, bolj fluidno, bolj razvojno miselnost, da se bodo lahko lotili celo novih delovnih mest, ki danes verjetno ne obstajajo in se bodo v njihovi vsebini zelo spremenila.

Quiz question 1/8

V Italiji sta izobraževanje in usposabljanje v zvezi s tehnologijami umetne inteligence glavna prednostna naloga.
Quiz question 1/8

Sredstva, ki se sprostijo zaradi sistemov umetne inteligence, je potrebno ponovno vložiti in prerazporediti v usposabljanje, izpopolnjevanje in prekvalifikacijo delavcev, študentov in državljanov.
Quiz question 1/8

Vsi delavci bi morali imeti pravico do koristi od prerazporeditve privarčevanih sredstev, s pomočjo umetne inteligence.
Quiz question 1/8

V prihodnosti delavcem ne bo potrebno razumeti in uporabljati tehnologij umetne inteligence.
Quiz question 1/8
Quiz question 1/8

Računalništvo in umetno inteligenco bi bilo potrebno vključiti tudi v šolo.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

The learning unit has not been completed

You have successfully completed the learning unit.

SL / EN / DE / IT / EL 

AIAE » E-LEARNING » INTERVJU 7

Strojno učenje

Naslednji izseki intervjuja, ki ga je opravil Fabio Del Frate, zajemajo opredelitev umetne inteligence, najpomembnejše vidike strojnega učenja, razlage o globokem učenju, teme nadzorovanega in nenadzorovanega učenja in njegovo povezavo z umetno inteligenco ter različne vrste strojnega učenja.

prepis

Fabio Del Frate je na Univerzi Tor Vergata v Rimu magistriral iz elektronike (1992) in doktoriral iz računalništva (1997). V letih 1995-1996 je bil gostujoči znanstvenik na Tehnološkem inštitutu v Massachusettsu, v letih 1998-1999 pa je delal na Evropski vesoljski agenciji. Nato se je pridružil rimski univerzi “Tor Vergata”, kjer je trenutno izredni profesor za daljinsko zaznavanje in uporabni elektromagnetizem v različnih magistrskih in doktorskih programih. Na teh področjih je predaval na več evropskih univerzah ter bil glavni raziskovalec/vodja projekta v več projektih, ki jih financirata Evropska vesoljska agencija (ESA) in Italijanska vesoljska agencija (ASI), pri čemer je vodil raziskovalne dejavnosti na področju uporabe umetne inteligence pri satelitskih podatkih za opazovanje Zemlje (v nadaljevanju “OZ”).

Quiz question 1/8

Intervjuvanec Fabio Del Frate je doktor računalništva, trenutno zaposlen kot profesor na rimski univerzi Tor Vergata. Predava o daljinskem zaznavanju in elektromagnetiki. V evropskih in italijanskih vesoljskih agencijah je vodil raziskovalno dejavnost na področju uporabe umetne inteligence pri satelitskih podatkih za opazovanje Zemlje.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Q1. Prof. Del Frate, začnimo z osnovami. Kaj je umetna inteligenca?

Za kratko razlago, kaj je umetna inteligenca, pogosto rad citiram enega od očetov umetne inteligence, profesorja Nilsa Johna Nilssona. Po njegovem mnenju je “umetna inteligenca dejavnost, ki je namenjena temu, da stroji postanejo inteligentni, inteligenca pa je tista lastnost, ki entiteti omogoča ustrezno in predvidljivo delovanje v njenem okolju.” 

Torej lahko rečemo, da strojem in računalnikom zagotavljamo več stopenj svobode. Od njih zahtevamo, da sprejemajo lastne odločitve, da presežejo to, kar se je dogajalo pri tradicionalnem računalniškem programiranju, tj. da v bistvu izvajajo zaporedje, četudi dolgih in zapletenih ukaznih vrstic. 

Kako to uresničujemo? V bistvu gre za to, da stroje oskrbimo s podatki in jim omogočimo, da med temi podatki iščejo povezave, četudi zelo subtilne. S tema dvema elementoma: podatki in modeli za razlago, umetna inteligenca razvija in gradi lastno znanje, lastne izkušnje.

Menim, da bi bil v tem kontekstu lahko zanimiv tudi zgodovinski pogled, tako da bi nas morda zanimalo, kdaj so bili predlagani prvi algoritmi umetne inteligence in strojnega učenja. Odgovori so lahko različni, vendar menim, da se moramo za iskanje korenin umetne inteligence vrniti v leto 1943, ko sta Walter Pitts in Warren McCulloch v znanstvenem članku “A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity” predstavila prvi matematični model nevronskih mrež. V tem članku je en sam nevron prvič predstavljen kot osnovna nelinearna procesna enota in predpostavljeno je, da je povezan z drugimi nevroni. Z drugimi besedami, prva groba, a učinkovita matematična predstavitev možganov.

Vprašanje je: “Ali je vse to nevarno?” Mislim, da je odgovor: “Da, morda je, vendar prav toliko, kot bi bilo ali je bilo vsakič, ko nas navduši nova tehnologija in ji želimo omogočiti razvoj.”. Pravzaprav je vprašanje razvoja “varne” umetne inteligence vsekakor v središču pozornosti skupnosti znanstvenikov in raziskovalcev. Ključna točka je, da mora človek vedno delovati kot nadzornik. Pravila, smernice, predvsem pa podatke, na katerih stroj, kot smo že rekli, gradi svoje znanje in na katere se bo opiral pri sprejemanju odločitev, zagotavljajo človeški strokovnjaki, tako da se stroj obnaša z določeno stopnjo avtonomije, vendar znotraj dobro določenega igrišča, meje tega igrišča pa določajo ljudje.

Quiz question 1/8

Umetna inteligenca daje strojem in računalnikom več stopenj svobode, kar pomeni, da se od strojev zahteva, da presežejo tradicionalno računalniško programiranje. Da bi stroji lahko prepoznali vzorce, odnose in zgradili svoje lastno znanje, jim je potrebno zagotoviti podatke. Pomembni elementi za razlago rezultatov v umetni inteligenci so podatki in modeli. UI ima pozitivne in navdihujoče rezultate, lahko pa se izkaže tudi za nevarno. Zato se morajo raziskovalci osredotočiti na varen razvoj umetne inteligence. Glavno načelo mora biti, da je človek vedno v vlogi nadzornika pravil in smernic, predvsem pa podatkov.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Q2. Kaj je strojno učenje?

No, rekel bi, da je strojno učenje verjetno trenutno najbolj uporabljen tehnični postopek za ustvarjanje umetne inteligence v stroju. Videli smo že, da obstajata dva glavna akterja: podatki in model, natančneje matematični model. Izziv je poiskati parametre matematičnega modela, da bo lahko predstavljal odnose med podatki. Vse je odvisno od vzpostavitve procesa učenja, ki temelji na samih podatkih. Imamo lahko različne vrste modelov, na primer nevronske mreže ali podporne vektorske stroje, in posledično različne algoritme za učenje modela. Vendar je končni cilj vedno enak: pridobiti znanje iz učnih podatkov, ki se uporabljajo v procesu učenja, in to pridobljeno znanje uporabiti za nove podatke. Mimogrede, zelo pomembno je oceniti, kako dobro je delovanje modela na novih podatkih, tj. podatkih, ki niso bili upoštevani v fazi usposabljanja. To nam pove, koliko je model uporaben v resničnem svetu in koliko je sposoben posploševanja. 

V vsakem primeru sta kakovost in količina podatkov, uporabljenih v fazi učenja, ključna dejavnika za uspešno delovanje. Zlasti količina podatkov mora biti statistično pomembna, da zagotovi ustrezne značilnosti pojava, ki ga želimo raziskati. Drugo pomembno ključno vprašanje je odločitev, kako zapleten naj bo naš matematični model. Resna težava bi bila, če bi za iskanje zelo subtilnih povezav med podatki izbrali preveč preprost model, včasih pa je lahko, če so pravila, na katerih temeljijo podatki, manj zapletena, tudi struktura modela lažja…. manj je več, kot pravimo, pri čemer se manj nanaša na število parametrov, značilnih za model. 

Mimogrede, zapletenost modela je povezana tudi s časom, ki ga potrebujemo za učenje modela, in s količino podatkov, ki so potrebni za izvedbo celotnega postopka učenja.

Quiz question 1/8

Kaj je strojno učenje?

Quiz question 1/8

Kaj počne strojno učenje?

Quiz question 1/8

Kakšni so rezultati različnih vrst modelov?

Quiz question 1/8

Zakaj je pomembno oceniti uspešnost modela na novih podatkih?

Quiz question 1/8

Kateri so ključni dejavniki za uspešno delovanje umetne inteligence?

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Q3. Umetna inteligenca in strojno učenje se pogosto povezujeta z izrazi, kot je “globoko učenje”. Kaj je globoko učenje?

Lahko rečemo, da ima beseda globoko v besedni zvezi globoko učenje dva različna pomena, čeprav sta zelo povezana. Eden je povezan s hierarhično predstavitvijo scenarija, ki nas zanima.  Če je scenarij na primer prepoznavanje predmetov, je beseda globoko povezana z več stopnjami v procesu prepoznavanja predmeta: kot žival, kot pes, kot dalmatinski pes.

Te večstopenjske predstavitve najdejo ujemanje z različnimi plastmi matematičnega modela, ki ga želimo uporabiti za predstavitev, zato se, če poenostavim, plast matematičnega modela osredotoča na žival, plast na psa, plast na vrsto psa. To se zgodi pri globoki nevronski mreži. Nevronske mreže so najpogosteje uporabljeni modeli za globoko učenje. Tu imamo torej drugi pomen, ki je topološki pomen in obravnava število slojev arhitekture. Tako imamo globoke nevronske mreže, kot so konvolucijske nevronske mreže, ki vključujejo veliko slojev obdelave, nasproti plitvim nevronskim mrežam, kot so običajni večslojni perceptroni, ki so nevronske mreže z omejenim številom slojev. Če se vrnemo k temu, kar smo povedali o zapletenosti modelov, so arhitekture globokega učenja nedvomno zelo zapletene, kar pomeni, da je potrebna velika računska obremenitev in da so na voljo ogromne količine učnih podatkov. Potreba po zelo velikem številu podatkov je dejansko spodbudila razvoj novih tehnik za tako imenovano “povečevanje podatkov”, ki vključuje povečanje števila podatkov, začenši z bolj omejenim naborom podatkov.

Quiz question 1/8

da
ne
 

Ali lahko rečemo, da ima globoko učenje dva pomena?


Ali je globoko učenje odgovorno za več faz v procesu prepoznavanja predmetov?


Ali matematični model vsebuje različne plasti znanja?


Ali je res, da nevronske mreže niso najbolj uporabljene mreže za globoko učenje?


Ali je eden od pomenov globokega učenja topološki pomen?


Ali so lahko nevronske mreže plitve ali konvolucijske?


Ali je globoko učenje nekompleksna strategija?Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Q4. Kaj je nadzorovano učenje? Ali lahko navedete nekaj primerov aplikacij, ki ga uporabljajo?

Rekel bi, da je nadzorovano učenje danes najpogostejša podpanoga strojnega učenja. Nadzorovano učenje je oblika učenja, pri kateri je za dani vhodni podatek na voljo “pravi” rezultat, ki ga je mogoče naučiti model. Z drugimi besedami, kot učitelj ali nadzornik za vsak vhod, ki ga dobi model, vemo, kakšen mora biti izhod modela, in želimo, da model vključi splošno pravilo. Običajno se to zgodi z minimiziranjem tako imenovane napake ali stroškovne funkcije, ki predstavlja razdaljo med želenimi izhodnimi vrednostmi in dejanskimi izhodnimi vrednostmi, ki jih je model ustvaril v fazi učenja. Dejansko lahko domnevamo, da je nadzorovano učenje uspešno, če je končna splošna napaka v nizu primerov, ki niso bili uporabljeni v fazi učenja, pod vnaprej določenim pragom. Faza učenja je lahko zelo dolga, ko pa jo ustrezno zaključimo, imamo za obdelavo novih podatkov zelo močno orodje, ki v bistvu deluje v realnem času. Nadzorovano učenje je lahko uporabno na številnih področjih. Precej obsežna uporaba se nanaša na klasifikacijo slik. V tem primeru so pravi podatki podatki, ki so označeni s človeško interpretacijo slik. Klasifikacija se lahko izvaja na različnih ravneh: na ravni pikslov, zaplat, objektov. Raven klasifikacije je vodilo pri izbiri vhodnih podatkov, ki jih želimo dati modelu. Natančneje, nadzorovano učenje se zdaj zelo pogosto uporablja pri opazovanju Zemlje, kjer želimo oceniti bio-geofizikalne parametre iz podatkov, zbranih s sateliti. Zanimiv primer je natančno kmetovanje v kmetijstvu. Če želimo spremljati biomaso pridelka, da bi optimizirali količino gnojil, ki jih je treba uporabiti, lahko uporabimo satelitske meritve tega pridelka. Vendar pa zlasti v mikrovalovnem območju elektromagnetnega spektra pridobivanje parametrov vegetacije ni trivialno, saj je meritev recimo onesnažena tudi z zemljo pod njo, zato so nadzorovani modeli umetne inteligence vsekakor lahko eno od orodij, ki nam omogočajo, da pridobimo tisti del informacij v meritvi, ki je bolj povezan z vegetacijo, in zavržemo tiste, ki so bolj pogojene z zemljo.

Quiz question 1/8

Nadzorovano učenje ni tako pogosta podpanoga strojnega učenja.
Quiz question 1/8

Napaka predstavlja razdaljo med odločeno in dejansko izhodno vrednostjo.
Quiz question 1/8

Faza usposabljanja pri nadzorovanem učenju je kratka.
Quiz question 1/8

Končni rezultat nadzorovanega učenja je zelo močan, saj lahko deluje na novih podatkih v realnem času.
Quiz question 1/8

Klasifikacija slik in odkrivanje predmetov sta primera nadzorovanega učenja.
Quiz question 1/8

Nadzorovano učenje se redko uporablja pri opazovanju Zemlje.
Quiz question 1/8

Biofizikalni parametri iz podatkov, zbranih s sateliti, so vključeni v nadzorovano učenje, ko se izvajajo opazovanja Zemlje.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Q5. Kaj je nenadzorovano učenje? Ali lahko navedete nekaj primerov aplikacij, ki ga uporabljajo?

Glavni namen nenadzorovanega učenja je poiskati korelacije med podatki, da bi jih pregrupirali v podobne kategorije. Pri nenadzorovanem učenju ne potrebujemo zunanjih operacij označevanja ali učitelja, ki zagotavlja ciljne vrednosti. Celotno usposabljanje matematičnega modela temelji le na obstoječih izvirnih podatkih, zato je v tem primeru glede na nadzorovano učenje za postopek značilna višja stopnja avtomatizacije. Lahko rečemo, da na koncu usposabljanja model organizira notranjo predstavitev podatkov, zaradi česar so ti bolj razumljivi in jih je lažje razlagati. Tako kot druge paradigme učenja se lahko tudi nenadzorovano učenje izvaja s pomočjo različnih matematičnih modelov. Tudi v tem primeru moramo vedno paziti na kompleksnost modela, ki mora odražati kompleksnost notranje predstavitve, ki jo iščemo. V opazovanju Zemlje in na drugih področjih se lahko nenadzorovano učenje uporablja za zmanjševanje dimenzionalnosti. Če upoštevamo hiperspektralno meritev, ugotovimo, da so lahko zbrane informacije porazdeljene po več sto valovnih dolžinah. V številnih primerih bi bilo zaželeno, da se takšne informacije ali najpomembnejše od njih stisnejo v manjše število komponent. To je mogoče doseči s tehnikami nenadzorovanega učenja.

Quiz question 1/8

 1. Kaj iščemo v podatkih z nenadzorovanim učenjem? Korelacijo oz. povezanost.
 2. Na podlagi česa se pri nenadzorovanem učenju izvede pregrupiranje podatkov? Na podlagi podobnosti.
 3. Ali so pri nenadzorovanem učenju potrebne zunanje operacije označevanja? Ne.
 4. Na čem temelji usposabljanje matematičnih modelov? Na izvirnih podatkih.
 5. Kaj model naredi s podatki ob koncu usposabljanja pri nenadzorovanem učenju? Model podatke organizira.
 6. Na kaj moramo biti pozorni pri nenadzorovanem učenju? Na kompleksnost modela.
 7. Za kaj se lahko uporablja nenadzorovano učenje? Za zmanjšanje dimenzionalnosti.

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Q6. Obstajajo različne skupine algoritmov strojnega učenja, npr. regresija, klasifikacija itd. Ali lahko pojasnite njihov pomen in razlike med njimi?

Obstajajo različne možnosti združevanja algoritmov strojnega učenja v skupine. Menim, da je glavna odvisna od vrste matematičnega modela. Natančneje, kot je bilo že omenjeno, imamo modele za nadzorovano usposabljanje in modele za nenadzorovano usposabljanje. Kar zadeva prve, so med najpomembnejšimi nevronske mreže, globoke ali plitve, podporni vektorski stroji, odločitvena drevesa, združitvene tehnike. Pri nenadzorovanih modelih lahko omenimo k-means, analizo glavnih komponent, avtoasociativne nevronske mreže, samoorganizirane zemljevide itd. 

Kot je bilo poudarjeno v vašem vprašanju, pa se druga možnost za razvrščanje algoritmov strojnega učenja nanaša na razlikovanje med regresijo in klasifikacijo. Ko našemu matematičnemu modelu zagotovimo določen vhodni podatek, je razlika med regresijo in klasifikacijo odvisna predvsem od vrste rezultata, ki nas zanima. V primeru klasifikacije bo izhodni rezultat oznaka, razred. Na primer, ponovno si oglejmo satelitsko aplikacijo, kjer se daljinsko zaznavanje uporablja za meteorologijo. Predpostavimo torej, da moramo opraviti meteorološko analizo in se želimo odločiti, katero piko na sliki neba je treba povezati z oblačnim nebom in katero piko na sliki z jasnim nebom, tako da je končni namen izdelati zemljevid, na katerem z modro barvo predstavimo pike jasnega neba in s sivo barvo pike oblačnega neba. V tem primeru pravimo, da želimo dobiti klasifikacijsko karto. Pri regresiji v bistvu želimo, da naš matematični model kot odziv na obdelavo podatkov izračuna ali oceni neko število, bolj splošno realne vrednosti. Če torej upoštevamo isti scenarij na področju meteorologije, želimo iz podatkov daljinskega zaznavanja izvedeti, kolikšna je vlažnost ali količina padavin, realna števila, na določenem območju. Vendar je zanimivo opaziti, kako je mogoče problem regresije pretvoriti v problem klasifikacije. To se zgodi, če rečem: v tem razponu vrednosti padavin, torej med tema dvema številoma, imam razred “malo padavin”, v tem drugem intervalu ali razponu imam “zmerne padavine” in tako naprej. V tem primeru razpone vrednosti prikažem v razrede.

Zahvaljujemo se vam, profesor Fabio Del Frate, res smo vam hvaležni. To je bil jasen in zanimiv pogovor o značilnosti umetne inteligence in ustreznih aplikacij.

Quiz question 1/8

Obstajata le dva različna algoritma strojnega učenja.
Quiz question 1/8

Algoritmi nevronskih mrež so lahko globoki ali plitvi.
Quiz question 1/8

Podporni vektorski stroji in odločitvena drevesa so algoritmi za nadzorovano strojno učenje.
Quiz question 1/8

Samoorganizacijski zemljevidi, grozdenje in analiza glavnih komponent, so vrste nadzorovanega strojnega učenja.
Quiz question 1/8

Glavna razlika med klasifikacijo in regresijo je v vrsti rezultatov.
Quiz question 1/8

Rezultat klasifikacije je oznaka/razred.
Quiz question 1/8

Regresija ocenjuje realno število.
Quiz question 1/8

Regresijskega problema ne moremo prenesti v klasifikacijski problem.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

The learning unit has not been completed

You have successfully completed the learning unit.

SL / EN / DE / IT / EL 

AIAE » E-LEARNING » INTERVJU 6

UI in družbeni izzivi

V naslednjih izsekih intervjuja, ki ga je podal Simon Delakorda, so predstavljeni družbeni vplivi umetne inteligence s primeri iz vsakdanjega življenja, družbeni izzivi strojnega učenja in vloga institucij na področju regulacije umetne inteligence.

prepis

Pozdravljeni vsi. Moje ime je Simon Delakorda. Sem direktor Inštituta za elektronsko participacijo iz Ljubljane v Sloveniji. Inštitut za elektronsko participacijo je nevladna organizacija, ki deluje na področju informacijske družbe, razvoja in digitalizacije. Ukvarjamo se tudi z vprašanji umetne inteligence. Lani smo na primer izvedli dialog z državljani, ki je zajemal tudi aktualna vprašanja, povezana z razvojem umetne inteligence. Kako ta tehnologija vpliva na vsakdanje življenje državljanov.

Quiz question 1/8

Intervjuvanec Simon Delakorda je direktor Inštituta za elektronsko participacijo v Ljubljani, neprofitne organizacije, ki se ukvarja z razvojem informacijske družbe. Na inštitutu se ukvarjajo tudi s področjem digitalizacije in s problematiko umetne inteligence.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Začnimo s prvim vprašanjem, kaj je umetna inteligenca in kako je povezana z družbo? Običajno je umetna inteligenca opisana kot tehnika, ki računalniškemu sistemu omogoča, da posnema katero koli vrsto inteligence. Morda se to sliši nekoliko tehnično, vendar v osnovi pomeni, da je stroj sposoben rešiti določen problem. Nekateri torej umetno inteligenco označujejo kot tehnični pristop, drugi pa jo opredeljujejo kot kombinacijo programske in strojne opreme ter podatkov. V vsakem primeru pa umetna inteligenca združuje različna orodja in metode. Zaradi tega je umetno inteligenco tudi zelo težko opredeliti. Trenutno imamo torej te splošno sprejete opredelitve, ker, odkrito povedano, še vedno ne vemo niti tega, kaj pravzaprav je človeška inteligentnost in kako jo pravilno opredeliti. Zato si lahko predstavljate, da imamo to težavo tudi z umetno inteligenco. Če pa preidemo naravnost k našim izkušnjam brez aplikacij umetne inteligence v vsakdanjem življenju, lahko že danes vidimo, da obstaja veliko število različnih aplikacij, ki nam nudijo veliko podporo in tudi pomagajo olajšati naše življenje. Najbolj značilni primer uporabe umetne inteligence v družbi je na primer prepoznavanje govora. Mnogi med vami verjetno poznate Siri podjetja Apple ali Alexo podjetja Amazon, ki vključujeta inteligentne sisteme in sta pravzaprav sistema umetne inteligence za prepoznavanje govornih vnosov in na podlagi teh govornih vnosov ti sistemi nato zagotavljajo različne storitve ali komentarje za izvajanje različnih nalog. Naslednji tak primer uporabe umetne inteligence v družbi, ki je danes precej pogost, je personalizacija. Na primer, ko brskamo po spletnih platformah družabnih medijev ali spletnih storitvah, kot sta na primer Netflix ali Amazon, te spletne storitve v ozadju uporabljajo sisteme umetne inteligence, ki personalizirajo vsebino in jo predstavljajo glede na naše navade ali potrebe pri brskanju po spletu. Če na primer iščete določeno vsebino ali izdelek, vam te aplikacije na podlagi vaše zgodovine ali vedenja pri iskanju ponudijo vsebino, ki vam najbolj ustreza in vam jo priporočijo. Tretji primer uporabe umetne inteligence v vsakdanjem življenju, ki je tudi zame zelo uporaben, je na primer filtriranje e-pošte. Vsi vemo, da v naš glavni poštni predal prihaja veliko neželene pošte, zato lahko uporabimo programe umetne inteligence, ki lahko v vaših mapah z elektronsko pošto razlikujejo med pravo in ustrezno elektronsko pošto ter neželeno pošto. Pogosto se danes uporablja tudi aplikacija umetne inteligence v zdravstvu, na primer v klinični diagnostiki. V medicini se umetna inteligenca vse bolj uporablja za podporo zdravnikom pri diagnosticiranju. Toda v teh primerih govorimo o ozki umetni inteligenci, saj so to primeri, ki lahko rešujejo zelo natančno opredeljene in nekako zožene probleme, praktične probleme. Toda tudi tu lahko govorimo o umetni inteligenci. Lahko govorimo tudi o splošni umetni inteligenci, ki se nanaša na sistem, ki lahko opravlja vse inteligentne naloge, ki jih bo lahko opravljal človek. Seveda to še vedno ni realnost. Obstaja nekaj napovedi za prihodnost, da bo morda tudi umetna inteligenca lahko reševala bolj zapletene in večje naloge, ki so zdaj v tem trenutku povezane le s človeško vrsto inteligentnosti. Za zaključek tega uvoda o umetni inteligenci v družbi lahko ugotovimo, da obstaja veliko aplikacij umetne inteligence. Nekatere od njih so izjemno pozitivne, saj vplivajo na posamezno družbo in posameznike ter družbo in prinašajo tudi velike priložnosti. Vendar se moramo zavedati tudi, da lahko umetna inteligenca tudi diskriminira in lahko prikrajša določeno skupino ljudi. Zato je iz tega razloga zelo pomembno, da razumemo odnos med umetno inteligenco in družbo, zlasti z vidika odgovornosti, pristranske preglednosti, kakovosti podatkov in drugih etičnih težav, ki izhajajo iz uporabe umetne inteligence.

Quiz question 1/8

 1. Kaj lahko naredi stroj z umetno inteligenco? Reši določen problem.
 2. Ali poznamo natančno opredelitev umetne inteligence? Ne, ne poznamo.
 3. Kakšne rezultate dobimo s pomočjo umetne inteligence pri uporabi brskalnika? Prilagojene.
 4. Kaj umetna inteligenca počne z ustreznimi in neželenimi e-poštnimi sporočili v e-poštnih storitvah? Filtrira jih.
 5. Katere vrste težav rešuje ozka umetna inteligenca? Zelo natančno opredeljene probleme.
 6. Kakšno nalogo lahko opravi splošna umetna inteligenca? Nalogo človeške inteligence.
 7. Bi lahko umetna inteligenca v prihodnosti rešila bolj zapletene probleme, kot jih lahko reši človek? Da.
 8. Kakšne so lahko negativne posledice umetne inteligence v družbi? Diskriminacija v primerih, ko se človeška pristranskost prenese v algoritme sistema umetne inteligence.

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Naslednji pogled ali vprašanje v zvezi z umetno inteligenco, na katerega bi se rad osredotočil, so družbeni izzivi strojnega učenja. Najprej, kaj je strojno učenje? Strojno učenje se nanaša na algoritme in tehnike, ki se učijo sami od sebe, če se soočajo s podatki, opazovanji in interakcijami z okoliškim svetom. Strojno učenje je v bistvu povezano z algoritmi. Temelji na algoritmih, algoritmi pa so preprosto določena navodila, kako reševati naloge. In zdaj, ko povezujemo algoritme s strojnim učenjem, to pomeni, da se določene vrste algoritmov lahko učijo, vendar ne s pomočjo človeških programerjev, temveč same od sebe. To pomeni, da se strojno učenje uči samo z uporabo statističnega pristopa. Običajno sta dve fazi strojnega učenja. Prva faza je, da se algoritmi strojnega učenja usposabljajo z uporabo podatkov, z uporabo postopka usposabljanja. Rezultat tega procesa je model strojnega učenja. V drugi fazi se ta model strojnega učenja uporabi na želenem področju uporabe. Ideja je, da ta model strojnega učenja nato rešuje problem, ki ga želimo obravnavati. Na primer modeli strojnega učenja za napovedovanje, ali ima pacient raka, tumor ali model strojnega učenja za napovedovanje, kako se bodo delniški trgi obnašali v prihodnosti. Seveda pa se pri strojnem učenju pojavljajo tudi nekatera vprašanja, saj lahko strojno učenje resno vpliva na življenje ljudi, še posebej pa, kadar lahko pride do napak pri strojnem učenju, ki se lahko zgodijo med zbiranjem podatkov, pripravo podatkov ali med postopkom usposabljanja. Prav tako lahko pride do težav, ko napačno interpretiramo rezultate procesa strojnega učenja. Če pogledamo družbeno raven, je velika nevarnost, da se podatki za usposabljanje, ki se uporabljajo za postopek usposabljanja za strojno učenje, štejejo za popolne. Vemo pa, da bi popolni nabori podatkov zahtevali vse možne dejavnike, ki predstavljajo ali vplivajo na razmere, ki jih obravnavamo. To pomeni, da je zelo težko usposobiti algoritem, ki uporablja vse podatke iz kompleksne družbe. In zaradi teh nepopolnih podatkov, ki se nato uporabijo za algoritem strojnega učenja, se lahko zgodi, da so lahko rezultati preveč poenostavljeni in da je v situaciji, ki jo obravnavajo, upoštevano le omejeno število dejavnikov. Posledica tega je, da lahko strojno učenje privede do pristranskih napovedi, zlasti za prikrajšane družbene skupine, ki v podatkih ali v družbi kot celoti niso tako zelo prisotne in so manj zastopane v podatkovnem nizu. V primeru pristranskosti pri strojnem učenju to pomeni, da bodo pristranski podatki povzročili tudi pristransko napovedovanje. To velja za redke pojave ali družbene kontekste, ki jih je težko kvantificirati. To pomeni, da se moramo resnično zelo dobro zavedati tistih posebnosti v družbi, ki niso vidne ali vključene v rezultate strojnega učenja. Strojno učenje namreč dejansko deluje na podlagi vzorcev. In če se ti vzorci ne pojavljajo dovolj pogosto ali so slabe kakovosti, lahko dobimo zelo pristranske in slabe rezultate.

Quiz question 1/8

V nasprotju s človeškim delovanjem, pri strojnem učenju ni napak.
Quiz question 1/8

Pri strojnem učenju se lahko med zbiranjem in pripravo podatkov zgodi napaka.
Quiz question 1/8

Pri strojnem učenju ni mogoče napačno razlagati rezultatov.
Quiz question 1/8

Zelo težko je usposobiti algoritem, ki uporablja veliko količino podatkov iz družbe.
Quiz question 1/8

Ena od težav pri strojnem učenju je prevelika poenostavitev rezultatov.
Quiz question 1/8

S strojnim učenjem se izognemo diskriminaciji dela populacije, ki ni pogosto vključen v zbirke podatkov.
Quiz question 1/8

Izkrivljeni rezultati so posledica okrnjenih vzorcev v družbi.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Kako se torej izogniti tem pristranskostim in etičnim vprašanjem pri strojnem učenju in umetni inteligenci na mednarodni ravni, pa tudi na ravni nacionalnih držav in držav članic? Veliko se razpravlja o tem, kako vzpostaviti sistem, ki bi urejal uporabo umetne inteligence v družbi in seveda vpliv te tehnologije na družbo. Glavno vprašanje pri tem je, kdo je odgovoren, če se kaj zgodi z umetno inteligenco? Če pride do napak, gre nekaj narobe. Kdo je torej odgovoren, odgovoren za rezultate uporabe umetne inteligence, kako ravnati, če pride do nesreče, če pride do napačne diagnoze ali če je nekdo odklopljen zaradi umetne inteligence. UNESCO, to je agencija Združenih narodov, si zelo aktivno prizadeva za predlog politike, kako oblikovati upravljanje umetne inteligence. Pripravili so vrsto predlogov politik, ki obravnavajo različne vidike upravljanja umetne inteligence. Zdaj bom na kratko predstavil tiste vidike, za katere menim, da so zelo pomembni in jih je mogoče uporabiti tudi kot smernice za razumevanje, česa se moramo kot družba in posamezniki zavedati, ko razmišljamo o vplivu umetne inteligence na družbo. Prvi pomemben vidik je, da umetna inteligenca spodbuja raznolikost in vključenost. To pomeni, da mora umetna inteligenca delovati v smislu boja proti kulturnim in družbenim stereotipom in neenakosti. Če vzorci strojnega učenja temeljijo na slabih podatkih, lahko pogosto diskriminirajo in tudi uveljavljajo odporne stereotipe. Tako je na primer z umetnimi sistemi za prepoznavanje obrazov, za katere je že znanstveno dokazano, da so pogosteje pristranski do temnopoltih kot do belih obrazov. Drugi pomemben vidik je vpliv umetne inteligence na gospodarstvo in zaposlovanje. Obstajajo različne razlage, kako bodo aplikacije umetne inteligence prispevale k izgubi določenih delovnih mest. Mnoga delovna mesta ne bodo več potrebna, kar bo vplivalo na različne delovne skupine. Pri umetni inteligenci, zlasti pri gospodarstvu z visoko stopnjo pogona, pa je treba upoštevati ukrepe za opolnomočenje in prekvalifikacijo, ki bodo delavcem ali zaposlenim, na katere bo umetna inteligenca negativno vplivala, omogočili, da še vedno ostanejo del trga dela. Tretja pomembna stvar je obravnava družbenih in gospodarskih učinkov umetne inteligence. Kar pomeni, da umetna inteligenca ne sme ustvarjati monopolov v smislu raziskav, znanja, podatkov ali trga, da od te tehnologije ne bodo imeli koristi zgolj določeni deležniki ali države ali regije, temveč človeštvo kot celota. Prav tako je potem logičen pogled tudi na vpliv na kulturo in okolje. To pomeni, da umetna inteligenca ne vpliva negativno na kulturo, raznolikost, razvojno dediščino in tudi na okolje. In to je niz štirih ali petih pogledov, ki pravzaprav vsi obravnavajo etiko umetne inteligence. Etika umetne inteligence je zelo pomembna v smislu ustvarjanja vrednostnega ozadja, na katerem smo razvili umetno inteligenco. Obstajajo tudi vidiki etike, ki se nanašajo na izobraževanje in ozaveščanje, kar pomeni, da je treba umetno inteligenco poučevati v šolah in na univerzah, da bi se študenti in dijaki lahko seznanili s tehnologijo umetne inteligence. Kakšen je ta odnos med tehnološkim in družbenim področjem? Zelo pomemben je tudi pogled na etičnost raziskav umetne inteligence, kar pomeni, da obstajajo raziskave, zlasti v zasebnem sektorju, ki se financirajo z zasebnim denarjem in upoštevajo družbeno odgovornost. Tudi koristi raziskav v smislu človeštva, ne le tržnega in profitnega interesa. Potem je pomemben tudi vidik etične uporabe umetne inteligence pri razvoju, kar pomeni, da si je treba pri razvoju umetne inteligence prizadevati za zagotavljanje platform, ki omogočajo mednarodno sodelovanje pri razvoju umetne inteligence. Kar pomeni, da razvoj umetne inteligence ni namenjen le bogatim državam, temveč da se ta razvoj uporablja tudi v revnejših državah, ki niso tako bogate. In s tega vidika je zelo pomembno, da ustvarimo neke vrste mednarodno sodelovanje na področju etike umetne inteligence. Zelo dober primer tega je na primer Unescov forum, kjer različne države z različnimi zainteresiranimi deležniki razpravljajo o prihodnosti umetne inteligence in o tem, kako jo upravljati z vidika etike in vrednosti za razvoj družbe. Pri tem je zelo pomembno, da obstaja tudi nekakšen vladni mehanizem, ki nadzira razvoj umetne inteligence na svetovni ravni v smislu vključenosti, preglednosti, preverjanja in uravnoteženja. To je zelo pomembno, prav tako pa tudi večstransko sodelovanje. Ti vladni mehanizmi se nanašajo na digitalni ekosistem za umetno inteligenco, ki vključuje infrastrukturo, digitalne tehnologije, možnosti izmenjave znanja in zlasti sodelovanje z različnimi zainteresiranimi stranmi, ki imajo glas in lahko delijo svoja razmišljanja in skrbi, kako razviti umetno inteligenco za prihodnost.

Quiz question 1/8

da
ne
 

Ali je vzpostavitev načel za urejanje uporabe umetne inteligence, ena od predlaganih rešitev za preprečevanje morebitnih negativnih posledic UI?


Ali drži, da je v primeru napake umetne inteligence, glavna težava opredeliti, kdo je zanjo odgovoren?


Ali je Unesco pristojen za upravljanje umetne inteligence?


Ali bi vključitev načel raznolikosti in vključenosti v umetno inteligenco še povečala diskriminacijo in neenakost v družbi?


Ali se z upoštevanjem Unescovega predloga za raznolikost in vključenost v umetni inteligenci, izognemo napakam, ki jih povzročajo slabi podatki?


Ali se Unescovo načelo ekonomije nanaša predvsem na vprašanja zaposlovanja, kot posledice umetne inteligence?


Ali lahko umetna inteligenca negativno vpliva na kulturo, raznolikost, razvoj, dediščino in okolje?


Ali bi bilo potrebno koncepte umetne inteligence poučevati v šolah in na univerzah, da bi povečali ozaveščenost o odnosu med umetno inteligenco in družbo?


Ali platforme za mednarodno sodelovanje revnejšim državam približujejo možnost razvoja umetne inteligence?


Ali lahko mehanizmi upravljanja urejajo razvoj umetne inteligence, kar pomeni vključenost, preglednost in večstransko sodelovanje na globalni ravni?Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Moje zadnje mnenje o umetni inteligenci se nanaša na vlogo organizacij civilne družbe, zlasti vlogo nevladnih organizacij. Menim, da je vloga nevladnih mentorjev pri uporabi umetne inteligence zelo pomembna z vidika pojasnjevanja državljanom, pojasnjevanja ljudem, uporabnikom, običajnim ljudem, kako ta tehnologija vpliva na njihovo življenje, zlasti v smislu zaupanja v umetno inteligenco. Tudi v smislu pomoči pri razumevanju uporabe in vpliva na vsakdanje življenje državljanov, saj obstajajo različne interpretacije in strahovi in morda neutemeljeni negativni odnosi do umetne inteligence, o katerih se je treba pogovarjati, učiti in izobraževati v zaupanja vrednih okoljih. Nevladne organizacije s svojimi člani, s svojimi prostovoljnimi dejavnostmi so pogosto vez med visokotehnološkimi raziskavami in vsakdanjimi ljudmi, saj imajo zaupanje, ker imajo ljudje zaupanje v nevladne organizacije. In zaradi njihovih informacij in izobraževalnih dejavnosti lahko pomagajo državljanom razumeti, kakšni so negativni in pozitivni učinki umetne inteligence. To je ena od vlog nevladnih organizacij. Druga vloga nevladnih organizacij pa je, da delujejo kot čuvaji. Da delujejo kot ne ravno nadzorni organ, ampak nekdo, ki je pozoren na morebitno diskriminacijo, kršitev človekovih pravic ali negativno uporabo umetne inteligence, ki lahko privede do diskriminacije, do slabših pogojev za skupine priseljencev, za posebne družbene skupine, kot so priseljenci ali ženske ali socialno ranljive skupine, ki v družbi niso tako zastopane kot druge družbene skupine. In nevladne organizacije morajo prevzeti vlogo varovanja njihovih pravic in se tudi boriti za človekove pravice, ko vidijo, da bo umetna inteligenca premostila te standarde. Mislim, da sta to dve glavni pravili nevladnih organizacij v zvezi z umetno inteligenco. Obstajata še dve manjši vlogi. Ena je tudi nevladne organizacije kot običajni uporabnik umetne inteligence, zlasti tiste nevladne organizacije, ki ustvarjajo veliko podatkov o tej družbi, nato pa lahko uporabijo to strojno učenje, orodja za zagotavljanje nekaterih zaključkov, reševanje problemov, ustvarjanje vizualizacije o različnih vidikih družbe. Druga pomembna vloga pa je, da zainteresirane strani delujejo kot akterji politike, kar pomeni, da sodelujejo v forumih, koalicijah, razpravah z drugimi zainteresiranimi stranmi na področju gospodarstva, politike in raziskav. Na teh forumih in v teh razpravah opozarjajo na vprašanja o odgovornosti, zasebnosti, zanesljivosti umetnega sistema, kar pomeni, da delujejo kot zagovorniki družbe in ljudi ter si prizadevajo za človeško usmerjeno uporabo umetne inteligence. To bi bila moja kratka, a ne zares kratka stališča o umetni inteligenci in družbi.

Quiz question 1/8

Zakaj so nevladne organizacije (NVO) pomembne za umetno inteligenco?

Quiz question 1/8

Na kaj so v primeru umetne inteligence pozorne nevladne organizacije (NVO)?

Quiz question 1/8

Kako nevladne organizacije uporabljajo umetno inteligenco?

Quiz question 1/8

Na kakšen način nevladne organizacije (NVO) delujejo kot politični akterji?

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

The learning unit has not been completed

You have successfully completed the learning unit.

SL / EN / DE / IT / EL 

AIAE » E-LEARNING » INTERVJU 5

Strojno učenje in interakcija človek-stroj

Naslednji izseki intervjuja, ki ga je opravil Jurij Krpan, obravnavajo pomen umetne inteligence, zlasti pomembne vidike, priložnosti in tveganja strojnega učenja ter izzive in nevarnosti interakcije med človekom in strojem.

prepis

Moje ime je Jurij Krpan. Sem kurator v Galeriji Kapelica, ki je del Zavoda Kersnikova, umetniške platforme. Njen namen je umetnikom omogočiti dostop do laboratorijev, v katerih lahko izvajajo svoje umetniške projekte. Galerija Kapelica obstaja že 26 let in je specializirana za raziskovanje sodobne umetnosti, kjer umetniki tematizirajo družbo, ki jo prežemajo visoke tehnologije, ne le elektronika, ampak tudi biotehnologija, telekomunikacije, robotika in tako naprej.

Quiz question 1/8

Intervjuvanec Jurij Krpan deluje v okviru Zavoda Kersnikova, ki je umetniška platforma. Njen namen je omogočiti umetnikom dostop do laboratorijev, kjer lahko izvajajo svoje projekte. Zavod je specializiran za področje sodobne raziskovalne umetnosti, kjer umetniki tematizirajo odnos med družbo, tehnologijo, telekomunikacijami in robotiko.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Kaj je strojno učenje in kako deluje? Strojno učenje je zelo preprosto povedano zapisan algoritem, ki lahko obdela ogromno količino podatkov. Omogočiti moramo dostopnost podatkov, nato pa obstajajo različni načini za pridobivanje gradiva iz tega vnosa v podatkovno zbirko. Gradivo se pozneje spremeni v bolj ali manj smiselne stavke ali pri delu s slikami v bolj ali manj smiselne vpoglede, ki so rezultat strojnega učenja. Strojnemu učenju pravimo umetna inteligenca bolj ljubkovalno, saj v resnici ne gre za neko inteligenco, temveč za to, da so stroji resnično sposobni, njihova sposobnost pa nas navdušuje na enak način kot sposobnost visoko inteligentnih ljudi, ki so sposobni hitro obdelati ogromne količine podatkov in jih nato sporočiti. Na tem mestu bi lahko našteval različne vrste strojnega učenja, vendar glede na to, da je v velikem zamahu, se razvija tudi veliko novih konceptov, zato menim, da naštevanje oblik strojnega učenja nima posebnega smisla.

Quiz question 1/8

Kaj je strojno učenje?

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Kakšna je glavna razlika med strojnim učenjem in običajnim programiranjem? Razlik ni veliko, vendar so hkrati pomembne. Pri običajnem programiranju imamo že dokaj natančno predstavo o tem, kaj se programira in kako bodo stvari videti. Pri strojnem učenju imamo tezo, ki se sama ponuja kot možen odgovor s pomočjo strojnega učenja. Nekateri od teh možnih odgovorov so natančnejši, so bolj izdelani, nekateri pa so bolj podobni ugibanju. Pravzaprav gre za bolj ali manj natančno ugibanje.

Quiz question 1/8

Strojno učenje in klasično programiranje sta v bistvu enaka.
Quiz question 1/8

Pri klasičnem programiranju vemo, kakšen bo končni rezultat.
Quiz question 1/8

Rezultat klasičnega programiranja je bodisi natančen rezultat bodisi špekulacija.
Quiz question 1/8

Strojno učenje med obdelavo podatkov predlaga različne rezultate.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Ali lahko predstavite nekaj konkretnih primerov strojnega učenja, da si ga bomo lažje predstavljali? Da bi si ljudje lažje predstavljali, s čim se ukvarjamo, smo na primer uporabili eno od oblik strojnega učenja, ki temelji na algoritmu GPT-2. Gre za odprto umetno inteligenco, drugo generacijo, ki smo jo vključili v zasnovo našega novičnika. Na našem inštitutu ga objavljamo enkrat na mesec, saj imamo zelo različne dejavnosti. Objavljamo, kaj bomo počeli ta mesec, na primer kakšno razstavo, delavnice, predstave, kjer gostujemo, objavljamo tudi podobne dogodke, ki jih izvajajo naši partnerji po svetu. Skratka, podatkov je kar precej in na začetku tega novičnika sem pisal uvodnik, ki naj bi prejemnika spodbudil k prebiranju našega precej dolgega glasila. S temi uvodniki sem nenehno zamujal, na kar so me nenehno opozarjali naši predstavniki za odnose z javnostmi. Skupaj smo prišli na idejo o algoritmu za pisanje uvodnika. Zdaj vsa objavljena besedila damo skozi algoritem, ki jih pozneje preoblikuje v kratko besedilo. Ta ustvari kratko metaforo za tisto, kar je bilo vneseno v algoritem. Podatkovna zbirka je precej majhna, saj je osnova naš novičnik, vendar UI uspe bolj ali manj ustrezno povzeti besedila. Nekatere besede so uporabljene na čuden način, še posebej zato, ker je algoritem namenjen angleščini in ne slovenščini. Nato po spletu v vseh slovanskih jezikih poišče jezikovne in črkovne posebnosti. Besedila so običajno oblikovana iz poljščine, češčine in ruščine. Vsakič, ko pritisnete gumb “submit”, se prikaže drugi predlog. Potrebno je nekaj truda in pritiska na gumb “submit”. Kasneje sta potrebni človeška inteligenca in presoja. Oseba, ki ustvarja novičnik, sedaj sama izbere ustrezen uvod novičnika. Tako je proces bolj učinkovit. Eno funkcijo smo prenesli na algoritem. Običajno so izbrani bolj duhoviti uvodi, s čimer opozarjamo na zmogljivost na sposobnost tega strojnega učenja. Prejemniki našega novičnika lahko dobijo nekaj občutka o tem, kaj pomeni ustvariti uvodnik s pomočjo uporabe algoritma.

Quiz question 1/8

Za kakšen namen je bilo na Zavodu Kersnikova uporabljeno strojno učenje?

Quiz question 1/8

Čemu so se ustvarjalci revije na Zavodu Kersnikova izognili z uporabo strojnega učenja?

Quiz question 1/8

Kakšno je zaporedje postopkov uporabe strojnega učenja na Zavodu Kersnikova?

Quiz question 1/8

Kaj je lahko problematično pri besedilih, ki jih ustvarjajo algoritmi?

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Gre za sodelovanje z umetno inteligenco in interakcijo človeka s strojem. Nam lahko poveste več o interakciji med človekom in strojem? Da, vedno bolj sem prepričan, da pri umetni inteligenci ne gre za neko vrsto inteligence, ki bi bila kakor koli podobna človeški, ampak da so ti algoritmi res tako sposobni, da postanejo naši partnerji v dialogu. Kot da bi, ko sedim za mizo s kolegi, s katerimi včasih razpravljamo o programu, včasih o financah, včasih o politiki in tako naprej, imeli še en stol, na katerem sedi ta stroj. Ponuja nam odmev naših misli. Umetne inteligence na tak način še nismo uvedli, vendar jo nameravamo, saj razvijamo vmesnik, ki bo inovatorjem pomagal pri inoviranju. Želimo si, da bi bil eden od inovatorjev neke vrste umetna inteligenca. Morda lahko prispeva navdih pri brainstormingu ali pogovoru s humorjem ali nenavadnim načinom zlaganja stvari skupaj. Še posebej, če je za mizo skupina strokovnjakov, ki so bolj egocentrični in čustveno izčrpavajoči. Na drugi strani imamo stroj, ki ustvarja približke in predloge, ki sproščajo napetost v teh pogovorih. Na začetku sem omenil, da ta stroj iterira tisto, kar povedo ali vstavijo ljudje. V umetniških krogih se ukvarjamo z idejo, kako se lahko ti stroji emancipirajo s pogovorom med seboj, stroj s strojem. Razvijejo neko leksiko, neko raven komunikacije, ki je nam, ljudem, nerazumljiva. Vendar je lahko smiselna in prek te komunikacije lahko bolje razumemo način delovanja algoritmov. Imamo umetniške projekte, pri katerih se podatki zajemajo iz senzorjev, ki so pritrjeni na rastline, ali iz nekaterih okolij, opremljenih s senzorjih, v katerih se gibljejo in delujejo živali. Takrat nenadoma ne dobimo več dialoga med človekom in človekom (če izvzamemo, da je človek že vključen, saj je napisal algoritem), temveč komunikacijo med ekstrahiranim človekom v algoritmu, živalmi ali rastlinami. Umetniški projekti, ki jih izvajamo, spodbujajo interaktivnost, ki ni samo odzivnost, na primer pritisneš na gumb in nekaj skoči, ampak prava interakcija, kar pomeni, da pritisneš, nekaj se zgodi in to vpliva nazaj, da pritisneš še enkrat. To ustvarja komunikacijsko zanko. Imamo situacijo medsebojnega spoznavanja med več oblikami živosti, stroji in rastlinami. S to komunikacijo, ki je lahko zelo različna od komunikacije med človekom in rastlino, raziskujemo lastne predsodke o tem, kaj je rastlina in kaj je stroj. Deluje kot bioindikator in tako naprej. Umetniki ta orodja uporabljajo na zelo inovativne načine, tako da lahko na eni strani bolje razumemo ta orodja, na drugi strani pa bolje razumemo naravo ali okolje, v katerem živimo. Količina podatkov je tako velika, da je včasih večja, kot jo lahko obdelajo povprečni človeški možgani, in zaradi tega je smiselno razvijati algoritme.

Quiz question 1/8

Umetna inteligenca lahko ustvarja nove ideje in je koristna pri hitrem snovanju idej.
Quiz question 1/8

Eden od namenov algoritmov v umetni inteligenci je boljše razumevanje tehnologije in okolja, v katerem živimo.
Quiz question 1/8

Za upravljanje sistemov umetne inteligence ne potrebujemo človeškega posredovanja.
Quiz question 1/8

Umetna inteligenca je lahko dober vir za objektivno komunikacijo.
Quiz question 1/8

Po mnenju strokovnjaka lahko človeško inteligentnost enačimo z umetno inteligenco.
Quiz question 1/8

Umetna inteligenca je lahko interaktivni posrednik v komunikacijskem krogu z nečloveškimi bitji, npr. živalmi, rastlinami.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Kakšne so grožnje in izzivi pri delu z umetno inteligenco? Izzivi so enaki kot pri vsaki tehnologiji, ki jo uporabljamo v življenju. Uporabnik brez znanja in občutljivosti tvega, da bo stroj uporabil njega in ne nasprotno. To vidimo že v zelo preprostih potrošniških situacijah. Naši telefoni so prevzeli velik del naše pozornosti. Vidimo, da tehnologija vstopa v naše intimno življenje, prav tako pa vpliva na družbo. Včasih, recimo na začetku mobilne telefonije, je bilo za peščico tistih, ki so imeli telefone, lažje in so imeli določeno prednost pri organizaciji dela. Danes je tako, da če nimaš mobilnega telefona in če nisi vedno dosegljiv, je to že pomanjkljivost in določen psihološki pritisk na ljudi. Vedeti morate, kako in kdaj se lahko odklopite, hkrati pa zaščititi tudi svojo pravico do zasebnosti. Tu vidim potrebo, da ljudje razvijajo svojo digitalno pismenost in računalniško pismenost. Preprosto tako, kot vsak človek razvije določeno finančno pismenost, npr. ko gre v trgovino, ve, da za kruh ne bo plačal tisoč evrov. Podobno moramo razvijati digitalno in računalniško pismenost.

Quiz question 1/8

da
ne
 

Ali po mnenju strokovnjaka drži, da človeška samokontrola in postavljanje meja ne vplivata na optimalno uporabo tehnologije?


Ali je digitalna pismenost pomembna za boljše obvladovanje tehnologije?


Ali je res, da tehnologija ne vpliva na družbo kot celoto?Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Quiz question 1/8

Po mnenju strokovnjaka je pomembno, da UI razumemo in dojemamo preko umetniških del, saj umetniki z algoritmi prikazujejo položaj človeka v današnji družbi in nam tako omogočajo, da nase pogledamo z zunanje perspektive. Interaktivna umetniška dela omogočajo globlje razumevanje in prepoznavanje mitov o umetni inteligenci. Pravilno razumevanje in uporaba tehnologije lahko vodita k izboljšanju kakovosti življenja in boljšemu razumevanju okolja, v katerem živimo.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

The learning unit has not been completed

You have successfully completed the learning unit.

SL / EN / DE / IT / EL 

AIAE » E-LEARNING » INTERVJU 4

Dojemanje umetne inteligence – umetna inteligenca in družbeni izzivi

Naslednji izseki intervjuja, ki ga je opravil Bambos Papacharalambous, zajemajo dojemanje umetne inteligence in družbene izzive, zlasti pa prikazujejo pristop k algoritmom in pristranskosti v umetni inteligenci.

prepis

Moje ime je Bambos Papacharalambous. Sem v IT. Večino svoje preteklosti, recimo skoraj 30 let, sem se ukvarjal predvsem s telekomunikacijskim delom poslovanja podjetja IT. Na splošno pa sodelujem pri številnih projektih, ki so povezani z IT podjetji. Sem generalni direktor in ustanovitelj podjetja Novum. Novum je podjetje, ki se ukvarja z razvojem programske opreme in svetovanjem na področju IKT.

Quiz question 1/8

Intervjuvanec Bambos Papacharalambous je večinoma sodeloval pri številnih projektih, povezanih z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami, t. i. IKT. Je ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Novun, ki je majhno podjetje za razvoj programske opreme in svetovanje na področju IKT.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Nam lahko poveste več o osnovah umetne inteligence, algoritmih in kognitivni pristranskosti? Ja, v redu. Umetna inteligenca postaja še ena modna beseda današnjega časa. Če torej poskusimo ugotoviti, kaj umetna inteligenca v resnici pomeni in kaj pomeni, U kot umetna in I kot inteligenca. Umetna pomeni stroj, nekaj, kar ni človek ali katera koli druga živa žival. Inteligenca pomeni miselni proces, ki nam omogoča razumevanje jezika, govora, razumevanje okolja okoli nas in sprejemanje odločitev. Ena od osnovnih idej inteligence je, da nekaj štejemo za inteligentno, če ima sposobnost pridobivanja znanja, kar pomeni, da se nečesa nauči, in nato lahko naučeno uporabi za akademsko odločanje. Morda obstajajo različne opredelitve tega, kaj je inteligenca, vendar predpostavimo, da je tisto, kar opredeljujemo kot inteligenco, sposobnost, da se nekaj naučimo in nato to učenje uporabimo v neki obliki odločitve. Inteligentnost, recimo v akademskem svetu, bolje razumejo in raziskujejo psihologi ali sociologi ali druge akademske discipline. Umetno inteligenco pa bolje razumejo računalniški znanstveniki, podatkovni analitiki in matematiki, vsaj danes. Razlog je v tem, da imamo obsežne znanstvene discipline, s katerimi poskušamo zgraditi stroje, ki nekako uporabljajo ta osnovni pomen inteligence. Tako kot se ljudje učimo z branjem ali z obdelavo svojih preteklih izkušenj, bi se moral biti sistem umetne inteligence sposoben učiti z analizo obstoječih nizov podatkov in poskušati izvajati inteligentne naloge. Zdaj se morate zavedati, da algoritme umetne inteligence, tako kot vse druge, seveda razvijajo ljudje, zato lahko nosijo enake pristranskosti in omejitve, kot jih ima človeško razmišljanje. Tako bi lahko enako kot razmišljanje ljudi izkrivljale kognitivne pristranskosti, lahko tudi algoritem umetne inteligence pride do enakih pristranskih odločitev. Če torej vzamemo nekaj primerov pristranskosti podjetja, ki jih trenutno ugotavlja psihološki, recimo akademski svet, in vzamemo na primer nogometno tekmo – naša ekipa bo nocoj zagotovo zmagala, kajne? Današnjega nasprotnika premagujemo že 20 let, zato ni mogoče, da bi nocojšnjo tekmo izgubili. To je kognitivna pristranskost, ki se lahko zgodi med logičnim razmišljanjem človeka. Toda enaka kognitivna pristranskost se lahko zgodi tudi pri algoritmu umetne inteligence. Že samo zaradi dejstva, da če so edine informacije, s katerimi nahranimo algoritme umetne inteligence, informacije o tem, da je nasprotnik izgubil v zadnjih 20 letih, obstaja verjetnost, da bo algoritem umetne inteligence, prišel do enakega sklepa, kot je prišel človek. Torej ne glede na to, katere informacije bomo posredovali algoritmu UI, bo ta algoritem poskušal priti do nekega odgovora in na podlagi, vendar le na podlagi informacij, ki jih posredujemo. Če torej zdaj poskušamo naš algoritem umetne inteligence naučiti, da prepozna, recimo, pametne ljudi z analizo njihovih obraznih značilnosti in temu algoritmu damo slike mladih belih moških ter temu algoritmu rečemo: “Zdaj pa pojdi preučevati te slike. In potem, ko te vprašamo, ko ti damo novo sliko, nam povej, ali je ta oseba pametna ali ne.”. Lahko je pametna ali ne. Če smo algoritem hranili samo s slikami mladih belih moških, obstaja velika verjetnost, da bo ta algoritem, če mu damo za sliko zrelo temnopolto žensko, imel enako pristranskost in nam bo povedal, da ta ženska ne more biti pametna. Zato je pomembno, da to razumemo. In ni pomembno, kako čarobno se nam zdi, da bo algoritem deloval. V bistvu pride do odgovora na podlagi velikosti in kakovosti podatkov, ki jih posredujemo. To je torej moj, recimo temu, precejšen odgovor na vprašanje, kako prepričljivo lahko pristranskost vpliva na umetno inteligenco, pa tudi na to, da pride do izkrivljenih rezultatov.

Quiz question 1/8

Kaj točno pomeni umetna inteligenca?

Quiz question 1/8

Kaj točno pomeni inteligenca v izrazu umetna inteligenca?

Quiz question 1/8

Do zdaj so umetno inteligenco najobsežneje raziskovali:

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Ali lahko zdaj pojasnite etično uporabo umetne inteligence? Ali obstajajo aplikacije umetne inteligence z etičnimi posledicami? V redu. Ker danes vse več strojev opravlja vse bolj zapletene naloge, to ljudi takoj usmeri k uporabi strojev za nadomestitev človeškega dela. To je prva stvar, ki ljudem pride na misel, in to je upravičena skrb. Gre za iste pomisleke, ki so se pojavili v času industrijske revolucije, in danes jih ponovno vidimo kot relevantne. Ali je težko omogočiti, da stroji pospravijo pšenico, namesto da bi se zanašali na človeške roke? Ali je težko dovoliti, da roboti nadomestijo človeške delavce na linijah za sestavljanje avtomobilov? Torej, ta osnovna ista vprašanja se ponovno pojavljajo, vendar zdaj v bolj, recimo temu, kompleksnem okolju, saj so se stroji zdaj razvili in opravljajo bolj zapletene naloge. Če bi se torej ljudje morali prilagoditi novemu okolju, ki so ga ustvarili stroji na delovnem mestu, bi morali zelo kmalu opraviti še en proces ponovnega prilagajanja. Kje bi na primer vozniki tovornjakov našli delo, če bi zdaj tovornjaki vozili sami? Kje bi našli zaposlitev vozniki avtobusov, če bi avtobuse upravljala programska oprema z umetno inteligenco? Kje bi zaposlili pilota letala, če bi letala letela sama? Torej, bolj ko se razvijajo zapletene naloge, ki jih izvajajo stroji, bolj so ogrožena tovrstna delovna mesta. In ne gre več samo za težko delo. Mislim, zakaj bi kdo postal zdravnik, če lahko robot isto operacijo opravi bolje kot katerikoli človek, kajne? Zato so ti pomisleki upravičeni. Seveda pa obstajajo tudi drugi primeri, ki odpirajo vprašanja etike pri uporabi umetne inteligence v naših življenjih. Ne gre le za delovno silo. Ali nas ne bi morala skrbeti uporaba strojev, ki se uporabljajo za našo varnost? Prvič, ali smo lahko prepričani, da je programska oprema UI, ki poganja varnostno kamero na letališču, sprejela pravilno odločitev pri prepoznavanju teroristov? Ali smo lahko prepričani, da varnostni sistem v nakupovalnem središču sledi pravemu tatu do njegovega avtomobila in ne kakšnemu drugemu nedolžnemu mimoidočemu? Ta vprašanja so pomembna. Na področju umetne inteligence obstaja veliko etičnih pomislekov, ne le prek področij, kot sta zaposlovanje ali varnost, temveč tudi pri uporabi vojaškega orožja. Ali nas ne bi moralo na primer skrbeti dejstvo, da oboroženi droni danes namesto nas opravljajo naše boje? Ali smo prepričani, da bo avtonomni robotski vojak jutri znal razlikovati med sovražnikom in prijateljem? To so torej zelo utemeljene skrbi. In kadar koli se zgodi kaj velikega, se v panogah na splošno zgodijo spremembe. Vedno, ko se zgodi nekaj čarobnega, obstaja tudi možnost negativnih posledic uporabe. Zato mora industrija sčasoma najti način, kako umetno inteligenco uporabiti v dobro družbe, v kateri živimo.

Quiz question 1/8

Sistem umetne inteligence se uči tako, da analizira nabore podatkov in poskuša izvajati inteligentne naloge, enako kot ljudje.
Quiz question 1/8

Ker algoritme umetne inteligence razvijajo ljudje, lahko imajo enake pristranskosti in omejitve.
Quiz question 1/8

Razumevanje kognitivne pristranskosti ni pomembno.
Quiz question 1/8

Predsodki algoritmov umetne inteligence so odvisni od količine, vrste in kakovosti podatkov, ki jih vnašamo v sistem.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Tako ste že omenili vpliv umetne inteligence na zaposlovanje, varnost, socialno skrb, vojaško službo in tudi na nove zakone robotike na drugih področjih. Ja, to vprašanje pravil in zakonov za robotiko. Tega vprašanja ni lahko rešiti. Smo na nedorečenem ozemlju, ko gre za splošno sprejet nabor pravil, ki naj bi opredelila etični okvir delovanja robotov, tudi na področjih zunaj vojske, pa tudi na področju varnosti, na področju varstva starejših, recimo na področju osebne varnosti. Doma bomo videli robote, ki bodo začeli sprejemati odločitve namesto nas. Kot sem že dejal, je to zelo novo področje, in čeprav obstajajo skupine tako v akademskem svetu, industriji kot tudi v vladah, ki se skušajo dotakniti teh pravil, je to trenutno v zelo, zelo zgodnji fazi. Trenutno se razpravlja o tem, kaj bi robot moral ali ne bi smel početi. Robot na primer ne sme poškodovati drugega človeka. To bi lahko bila, recimo, primarna direktiva za stroj. Hkrati pa bi moral robot ubogati svojega lastnika in ustvarjalca. To je torej druga direktiva, primarna direktiva za robota. Kaj pa, če lastnik robota daje robotu navodila, ki so zunaj njegove glavne direktive? Kaj pa, če je robot naprošen, da poškoduje drugega človeka? Prav, toda ali bi morali omejiti obseg poškodovanja nečesa na človeka? Kaj pa, če je robot naprošen, da škoduje živali? Ali kaj, če je robot naprošen, da škoduje drugemu robotu? Kaj pa, če mora robot škodovati človeku, da bi zaščitil drugega človeka? To so etična vprašanja, na katera ni lahko odgovoriti. In tudi če nanje odgovorimo, niso enostavna. Ni jih namreč tako enostavno uvesti v algoritem. Zato ne pozabite, da je treba na koncu vsa ta pravila okvira prevesti v matematično, recimo, enačbo. To je torej precej težka stvar. Čeprav bi bilo za človeštvo bolje, če bi ta pravila opredelilo pred razvojem in ne naknadno, ne verjamem, da je to lahka naloga. Podjetja se borijo za prevlado izdelkov na svetovni ravni. Države se spet borijo za vojaško prevlado na svetovni ravni. Zato bi bilo težko oblikovati pravila, s katerimi bi se lahko vsi strinjali in bi jih nato vsi izvajali, že zaradi samega načina delovanja družbe in človeštva. Verjetnejši scenarij bi verjetno bil, da se ta sklop sprejemljivih pravil določi in uveljavlja vsaj naknadno. Ko smo npr. videli, da je bilo kemično vojskovanje med prvo svetovno vojno neetično, smo na podlagi tega oblikovali kodeks in pravila. Takoj po tem, ko smo odvrgli jedrsko bombo, smo videli, da jo moramo nadzorovati. Zato bomo morda morali naprej doživeti katastrofo, da bomo prisiljeni opredeliti pravila, ki bodo urejala obnašanje robota. Upamo le, da ta izkušnja prve katastrofe ni bila res slaba poteza. Osebno pa menim, da je kljub temu, da obstajajo poskusi, da bi ta pravila določili že na začetku, to zelo nepraktična naloga, ki bi jo bilo treba rešiti.

prepis

Ali naredimo korak nazaj in pogledamo, kaj nenazadnje je algoritem? In poskušamo videti, razlikovati med tem, kaj lahko algoritem naredi za ljudi, in tudi tem, kaj lahko ljudje naredijo z uporabo algoritmov? Torej pri običajnem algoritmu sta ti dve, recimo temu, nalogi precej ločeni. Torej, kaj lahko algoritem naredi za ljudi, je ena stvar. Kaj lahko ljudje naredijo s tem algoritmom, pa je ločena stvar. Torej, da bi informatik napisal algoritem, vas bo vprašal tudi po pravilih, za katera želite, da jih ta algoritem upošteva. Recimo, da želite algoritem, ki vam bo, ko mu boste podali prostornino v litrih, vrnil prostornino v galonih. V redu? Razvijalec programske opreme bo torej zahteval pravilo, ki ureja to razmerje med vodniki in topovi. In na podlagi tega pravila bo napisal ta algoritem, tako da bo vsakdo vedel, kakšen bo rezultat, če bo algoritem skladen s temi pravili in bo deloval pravilno. Jasno? Temu pravim pravilen algoritem. Če lahko zdaj uporaba tega algoritma spravi ljudi v težave, potem ni kriv algoritem, ampak je kriva uporaba algoritma. Recimo, da se ta del programske opreme, ki smo jo napisali, uporablja v letalu in da je v letalu stikalo, ki pravi: “Ko vklopite stikalo, vam lahko prikažem količino goriva v galonih. Ko stikalo spustite, lahko prikažem količino goriva v litrih, ki jo ima letalo v rezervoarju.”. In recimo, da je stikalo v napačnem položaju in letalo zahteva galone namesto litrov ter vzleti. No, obstaja velika verjetnost, da bo moral zasilno pristati nekje drugje pred svojim prvotnim ciljem. Kaj torej storiti v tem primeru? Imate algoritem, ki je pravilno deloval, vendar je zaradi njegove uporabe postal disfunkcionalen. V tem primeru torej posežejo regulator, industrija in pravilno usposabljanje pilotov. Zagotovite, da se preveri, ali ima letalo dovolj goriva, preden vzleti. Uvedete predpise, ki prisilijo zemeljsko službo za točenje goriva, da se prepriča, ali ima letalo dovolj goriva, da doseže cilj. Tako da znamo reči, kako ravnati z vsemi regulativnimi vprašanji, ki jih moramo obravnavati v običajnem kodiranem algoritmu. Kaj se zgodi z algoritmom umetne inteligence? No, vzemimo na primer algoritem za strojno učenje. V tem primeru oblikujete algoritem z nekaj osnovnimi parametri in mu poveste, katere podatke imate. Algoritmu preprosto določite množico podatkov in ga nato zaženete. Razlika pri tej vrsti algoritma je v tem, da se je sistem sam spremenil na podlagi parametrov in podatkov, ki ste mu jih dali. Zato izida algoritmov ne morete zares predvideti. Če bi imeli dovolj časa, da bi človek pregledal podatke, ki ste mu jih dali, in pregledal parametre ter izvedel izračune vrstico za vrstico na listu papirja, potem bi, lahko predvideli, recimo, da bi naredili enake napovedi, kot jih je naredil algoritem. Toda za človeka je nemogoče, da bi s parametri, ki ste jih dali algoritmu v delo, preletel tako veliko količino podatkov. Zato bi lahko na koncu rezultat, ki ga dobi algoritem umetne inteligence, šteli za nepredvidljivega. Lahko dobimo rezultat, ki ga nismo pričakovali. In prav tu je treba poskrbeti za etiko znotraj rezultatov. Predstavljajte si, da ste ministrstvo za zdravje neke države in prosite podjetje za umetno inteligenco, naj pripravi rezultat, ki bo preučil demografske značilnosti prebivalstva in število razpoložljivih darovalcev organov. In želimo, da algoritem predlaga, kdo bo na primer dobil presaditev srca in kdo ne bo dobil presaditve srca. Zato vnesete stvari, kot so starost, stvari, kot so verjetnost, da ima, recimo, visoko verjetnost, da bo sprejel ta načrt zaupanja, in vnesete kopico parametrov, nato pa vse demografske podatke držav posredujete temu algoritmu in ga pustite delovati. Na etična vprašanja morajo zdaj odgovoriti ljudje, ki so napisali algoritem, in ne ljudje, ki ga samo uporabljajo. Pri običajnem algoritmu pa lahko odgovornost za sprejemanje odločitev prepustimo ljudem, ki uporabljajo programsko opremo. V različici algoritma za strojno učenje, ki jo uporablja umetna inteligenca, smo uvedli različico algoritma za strojno učenje. V bistvu algoritem sprejema odločitve namesto nas. Zato moramo začeti razmišljati o tem, da bi etična pravila vgradili v same algoritme. In kot smo že povedali, to ni enostavno storiti. Kako  namreč dekodirati vse te etične odgovore v matematično enačbo? In ta algoritemski izraz in prostor je novost. Zdaj se raziskuje na akademiji, na akademski ravni. Dosega in se malo dotika industrije, vendar še ni povsem tam. Zato še vedno potrebuje čas. Najlepša hvala za ta prispevek o pomembnosti algoritmike.

prepis

Zdaj bomo prešli na konkretna vprašanja o umetni inteligenci in družbenih izzivih. Ali nam lahko poveste več o asistirani, razširjeni in avtonomni inteligenci? Da. Kot smo že povedali, če na primer vzamemo robota, ki zdaj opravlja določeno delo, robota, ki dela na montažni liniji za avtomobile, ga ne štejemo za robota z algoritmom umetne inteligence v njem. Te robote, ki delajo v industriji, smo videli že vrsto let, preden je postal priljubljen ta novi val metod umetne inteligence. Kaj se torej dogaja na tem področju? No, to je naloga, ki jo je mogoče ponoviti, ki jo je mogoče zlahka ponoviti in ki jo industrija sprejema kot neškodljiv del opreme. Prednosti takšnega stroja so, da ljudem odvzamemo to zelo intenzivno delovno dejavnost in pustimo strojem, da opravljajo dolgočasne in nezdrave naloge, ljudem pa omogočimo delo v bolj produktivnih in varnejših okoljih. Slabost pa je seveda ta, da je ta robot, ki ga imamo na tej montažni liniji, v bistvu prevzel vidno priložnost ljudi, ki smo sposobni in pripravljeni opravljati te naloge. Tako so stvari, recimo, sprejete, kar zadeva uporabo stroja, ki opravlja ponavljajoče se naloge ročnega dela v določeni industriji. Problem postane bolj zapleten, ko imamo robota ali stroj, ki avtonomno sprejema odločitve in deluje na bolj, recimo temu, kodni in kodno inteligenten način. Predstavljajte si torej, da nimate montažne linije in da imate robota, ki ima inteligenco za opravljanje nalog, ki jih danes opravlja običajni robot, vendar se tudi odloči, da je treba spremeniti zasnovo dejanskega avtomobila. Recimo, da je robot zdaj sposoben oblikovati avtomobil na bolj aerodinamičen način in se samostojno, avtonomno odloči, da je treba spremeniti obliko avtomobila. In seveda bo robot zdaj lahko spremenil obliko in hkrati izdelal avtomobil. Prednost bi bila, da bi morda prišli do boljše zasnove in ponudili boljši izkoristek goriva ali kaj podobnega. Slabost pa je predvsem ta, da smo iz delovne sile izrinili nekaj več delovnih mest. Morda smo zdaj odstranili oblikovalca, hkrati pa nismo prepričani, ali bodo te spremembe, ki jih zdaj predlaga ta novi robot, dejansko varne. Da, morda bomo imeli večjo učinkovitost, izkoristek goriva, toda ali bo to varnejše ali enako varno za voznika in potnike? Zato je treba vse skupaj uravnotežiti. Obstajajo prednosti in slabosti, zato obstajajo tveganja, grožnje in izzivi. Hkrati pa obstajajo tudi priložnosti.

prepis

Omenili ste že nekaj priložnosti ter nekaj tveganj in groženj. Kateri so po vašem mnenju najpomembnejši socialni problemi? Mislim, da me osebno najbolj skrbijo stvari, ki vplivajo na varnost ljudi. Torej stvari, kot sta trg dela in zaposlovanje. Mislim, da bo človeštvo sčasoma našlo svojo pot, in če bomo dovolj previdni, bomo lahko našli odgovore na te težave, saj bo tehnologija vedno na voljo. Skozi to smo že šli in upam, da bomo tako ali drugače našli odgovor na ta vprašanja. Ko gre za stvari, kot je varnost, je varnost ljudi eden najtežje rešljivih problemov. Menim, da bi morali temu posvetiti več pozornosti. Kaj se na primer zgodi, če imamo virus v avtomobilu in ta avtomobil zdaj vsak dan vozi mojo mamo v trgovino? Kaj se zgodi, če to programsko opremo prevzame teroristična organizacija? Kaj se zgodi, če je ta programska oprema neustrezna zaradi svoje zasnove, ker ni bila ustrezno preizkušena? In potem se med tem potovanjem moje mame v trgovino z živili nekaj zgodi in pride do nesreče. Gre za isto vrsto težav, ki vplivajo na varnost in zaščito ljudi. Seveda se to pomnoži s 1000, ko začnemo uporabljati stroje v vojni. Tako imamo zdaj brezpilotna letala, ki jih poganja kupček joystickov, ki so na drugi strani sveta. In to brezpilotno letalo zdaj upravlja ta pilot. In pilot se odloči, kje bo spustil svoje bombe. Kaj se bo zgodilo, ko bo ta dron dobil dovoljenje, da se odloča sam? Kako ta etična vprašanja prenesti na programsko opremo drona? Zato menim, da so tovrstne odločitve, ki vplivajo na varnost in blaginjo ljudi, glavna področja, ki jih je treba preučiti. In to so verjetno najbolj vroča področja, ki jih lahko financiramo.

prepis

Predstavili ste že nekaj primerov na različnih področjih. Ali nam lahko predstavite še nekaj primerov, povezanih s prepoznavanjem obrazov, pravosodjem in izzivi družbenih omrežij? Ja, prepoznavanje obrazov, to je problem, ki je bil v zadnjih nekaj letih večkrat odkrit, najden in izpostavljen. Lahko bi rekli, da se je začelo neposredno, ker so morali najti rešitve na področju varnosti, vendar se je izkazalo, da je zdaj to uporabljeno v vseh različnih panogah, povezanih s tehnologijo. Recimo industrija. Recimo, da na primer usposobimo sistem za uporabo kamere, ki stoji na vhodu v nakupovalno središče, in želimo preveriti, ali ima oseba, ki vstopa v nakupovalno središče, COVID ali ne. COVID 19 je torej zelo aktualno vprašanje. In recimo, da imamo neke vrste sistem, ki gleda obraz, in če bi našli algoritme, ki jih lahko prepoznamo, bi skupaj z drugimi senzorji in podatki lahko ugotovili, ali ima ta oseba morda COVID. Recimo, da prepoznamo osebo, ki ima COVID. Dober naslednji korak bi bil, v redu, poglejmo, uporabimo prepoznavo obraza z umetno inteligenco in poiščimo, kdo je ta oseba. Pojdimo na Facebook, pojdimo na katero koli drugo družbeno platformo, prepoznajmo to osebo in nato si oglejmo slike, ki jih je ta oseba objavila na različnih platformah družbenih medijev, ter poglejmo, kdo so prijatelji te osebe. In morda moramo priti do njih, da bi ugotovili, ali so se dobili skupaj in bi se lahko nalezli. Zdaj je oseba osumljena za pozitiven rezultat testa COVID-19. Kje torej lahko to ustavimo? Če imamo pravila, ki so povezana z osebnimi podatki in varnostjo podatkov, je morda treba ta pravila zaradi pandemije postaviti na stranski tir. Ali torej pustimo, da algoritmi opravijo vse to delo namesto nas brez kakršnegakoli nadzora ali ponudimo pomoč? Toda dejstvo, da lahko algoritmi sami sprejemajo odločitve, za nas ustvarjajo to negotovost. Zato so ljudje upravičeno skeptični do tega.

 

prepis

Ali nam lahko zdaj poveste nekaj več o stanju in perspektivah nekaterih predpisov? Na primer OECD ali EU UNESCO GPAI. Ja, kot sem rekel, obstajajo pobude in ljudje, pametni ljudje, ki porabljajo čas za oblikovanje okvira za uporabo umetne inteligence. Trenutno potekajo tudi raziskave za področja etike, s katerimi se vladne agencije ne ukvarjajo. Toda kot smo že povedali, so v zelo zgodnji fazi in imam občutek, da bo industrija ponovno prehitela regulatorje. Če si ogledate raziskave, ki trenutno potekajo v podjetjih na področjih robotike, boste prišli do enakega odziva osupljenosti, ko boste videli, kako roboti delujejo danes. In imam občutek, da je industrija že zdaj pred regulativnim okvirom in da se bo najverjetneje ponovil še en scenarij, po katerem se bo moralo zgoditi nekaj slabega, da se bodo vsi pozitivno odzvali. Glede na to, kako se stvari premikajo, ne vidim razloga, zakaj bi bilo treba umetno inteligenco obravnavati na drugačen način. Mislim, da bo industrija napredovala z neverjetno hitrostjo, regulatorji in vlade pa bodo korak za njo. Menim, da je to trenutni trend v tem trenutku, in ne vidim nobenega pomembnega dejavnika, ki bi se spremenil. Najlepša hvala. Ali želite v zvezi s tem vprašanjem še kaj dodati? Ne, mislim, da je precej etičnih vprašanj znotraj umetne inteligence. Lahko bi rekli, da je to vprašanje upravičeno. Gre za vprašanje, ki ga postavljajo družbe po vsem svetu. Verjamem tudi, da bo industrija nadaljevala z oblikovanjem in izvajanjem tistega, kar se ji bo zdelo najboljše za njihove ustvarjalce. Mislim, da tega ne bo mogoče na noben način preprečiti. Upam le, da bodo rezultati teh pobud za umetno inteligenco na koncu dneva koristni za človeštvo in ne bodo povzročili vseh teh težav, ki se jih bojimo. Sčasoma bo človeštvo prijazno in človeštvo našlo svojo pot, vendar mislim, da bo to trnova pot.

 

 

The learning unit has not been completed

You have successfully completed the learning unit.

SL / EN / DE / IT / EL 

AIAE » E-LEARNING » INTERVJU 3

Umetna inteligenca v zdravstvu

Naslednji izseki intervjuja, ki ga je opravila Adriana Dvoršak, zajemajo uporabo umetne inteligence v zdravstvu, kot so diagnostika, zgodnje odkrivanje bolezni, zdravljenje, usposabljanje zdravstvenega osebja in administracije, izzivi umetne inteligence v zdravstvu ter normi in predpisi za umetno inteligenco v zdravstvu.

prepis

Pozdravljeni. Ime mi je Adriana. Delam na univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani v Sloveniji. Moja vloga je bolj ali manj na področju informatike. Tako sem zaposlena na oddelku za informatiko, kjer smo odgovorni za uvajanje novih IT tehnologij v bolnišnico.

Quiz question 1/8

Intervjuvanka Adriana Dvoršak je zaposlena na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana na oddelku informatike, kjer so odgovorni za uvajanje novih informacijskih tehnologij v bolnišnico.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Katere aplikacije umetne inteligence se danes uporabljajo v zdravstvu? Trenutno smo pravzaprav na začetku uvajanja umetne inteligence v zdravstveni sistem v Sloveniji in verjamem, da tudi v drugih majhnih državah ali majhnih državah Evropske unije, pri čemer moramo vedeti, da so verjetno velike države nekoliko pred nami. Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo so verjetno korak pred nami, čeprav so posledice in koristi umetne inteligence v zdravstvu še posebej dobre za majhne države ter bolnike in državljane, ki živijo v majhnih državah. Morda vam bom to lahko povedala kasneje. Zakaj je tako? Kje torej lahko dejansko uporabimo umetno inteligenco v bolnišnicah in kliničnem okolju? Najprej smo zelo navdušeni nad izboljšanjem diagnostike, kar pomeni, da lahko diagnozo postavimo v zgodnejši fazi in da so diagnoze natančnejše. Naslednji korak za nas je na primer zdravljenje bolezni ali terapija. To je kot veliko področje pri uvajanju robota na kirurško področje. Tako imamo lahko avtonomne robote, ki lahko opravijo kirurško operacijo na pacientu, in to se lahko izvaja na daljavo na nacionalni ravni in tudi na evropski ravni. To moram poudariti. Tudi na evropski ravni dejansko preučujemo prednosti umetne inteligence v zdravstvu v smislu upravljanja zdravja in zdravljenja bolezni, ki ni uporabno samo za nalezljive bolezni, kužne bolezni. To pomeni, da se lahko dejansko prenesejo z ene osebe na drugo. In vemo, da imamo v Evropski uniji prost pretok ljudi. To pomeni, da vsi tvorimo eno zdravstveno državo. Zato je ta mednarodna komponenta zelo pomembna pri umetni inteligenci. In zadnja stvar, ki bi jo rada poudarila, je uporaba umetne inteligence v upravi in regulaciji. To pomeni tudi, da omogoča lažji dostop do naših podatkov na nacionalni ali mednarodni ravni, kadar je to potrebno za dobro pacienta. Omenili ste že nekaj prednosti. Ali lahko morda spregovorite več o priložnostih umetne inteligence v zdravstvu na splošno ali tudi bolj specifično? Lahko vam povem, da lahko v uvedbi umetne inteligence v klinično okolje vidimo veliko prednosti. S kliničnega vidika to pomeni, da lahko ljudje, ki delajo v bolnišnicah ali dejansko vodijo bolnišnice, UI vidijo kot zelo dobro in kot izboljšavo tega, kar počnemo in kako to počnemo. Čeprav lahko bolniki in splošna javnost šele na drugi ravni občutijo te izboljšane postopke, boljšo diagnostiko, boljšo terapijo, natančnejše odmerjanje zdravil in tako naprej. Torej smo prvi, ki vemo, da je kakovost zdravljenja bolnikov mogoče izboljšati z umetno inteligenco. Zato bi tudi rekla, da, obstaja velika priložnost, da se pogovarjamo z zdravstvenimi organi ter UI vključimo bolnišnice in zdravstvene organe v zdravstvu.

Quiz question 1/8

da
ne
 

Ali so po mnenju strokovnjakinje posledice umetne inteligence v zdravstvu dobre?


Ali po mnenju strokovnjakinje umetna inteligenca v zdravstvu omogoča natančnejše diagnoze v zgodnejših fazah.


Je robotska kirurgija del umetne inteligence v zdravstvenem sistemu?


Po mnenju strokovnjakinje UI najbolje deluje pri zdravljenju nalezljivih bolezni.


Ali lahko umetna inteligenca zagotovi boljši dostop do podatkov o pacientu na mednarodni in nacionalni ravni?


Ali je mogoče z umetno inteligenco izboljšati kakovost obravnave pacientov?Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Kakšni so trenutno izzivi, tveganja ali morda grožnje umetne inteligence na področju zdravstva? Največji izziv je odgovor na vprašanje, ali se splača. Uvedba različnih sistemov in novih tehnologij je namreč zelo draga. Še posebej draga je za majhne države, saj se računa na prebivalca na število oseb. Zato so za nas nove tehnologije krvavo drage. Na evropski ravni bi bilo to veliko lažje. Na evropski ravni bi bilo veliko lažje pokriti stroške, saj bi bili potem stroški na osebo ali stroški na zdravljenje veliko nižji. Zato je to eden od prvih izzivov. Tehnologija je zelo draga. Po drugi strani pa morate vedeti, da kadar koli se vodstvo bolnišnice odloči za uvedbo nove tehnologije, naredi kratek izračun, ali je ta boljša od obstoječega postopka. In če je boljša, ali se splača? Ali je boljša za 20 %, za 50 % ali samo za 0,5 %? Če je izboljšava zelo majhna, potem te nove tehnologije verjetno ne bodo uvedli v bolnišnico, ker je veliko stroškov, ki vključujejo tudi izobraževanje osebja, ki je vključeno v te stroške. Zato so zame najpomembnejši izziv stroški te nove tehnologije. Za nekatere ljudi na primer izziv in tveganje hkrati predstavlja dejstvo o naravi podatkov. Podatke je mogoče enostavno in hitro prenesti. Lastnik podatkov, to je bolnik, nima popolnega nadzora nad svojimi podatki, saj lahko upravljavec podatkov, kar je v našem primeru bolnišnica, bolnikove podatke prenese v druge ustanove. Torej ali jih deliti znotraj Evropske unije. Za nekatere ljudi je to izziv v okviru tveganja. Toda zame je to tudi nekakšna prednost. V primeru pandemij smo videli, da bi morali biti nacionalni zdravstveni sistemi veliko tesneje povezani in da bi morali imeti organi, kot so evropski ali nacionalni organi, dober vpogled v to, kaj se dogaja z določeno boleznijo pri določeni populaciji. Zato osebno ne nasprotujem izmenjavi podatkov, da bi ohranili dobro zdravstveno varstvo v državi. Ne vidim veliko groženj. Nekateri ljudje vidijo grožnje. Toda vidite, jaz delam na oddelku IT, zato sprejemamo tehnologijo. In še enkrat moram poudariti, da so nekatere norme in smernice, ki jih je uvedla Evropska unija, zelo dobro sprejete. Evropska unija si dejansko prizadeva zmanjšati grožnje pri uporabi umetne inteligence v zdravstvu. In z mojega vidika je to npr. zahteva, da morajo upravljavci podatkov pacientom povedati, katere algoritme uporabljajo. In za paciente bo to od samega začetka nekako težko razumljivo. In morda od vseh pacientov ne bi smeli pričakovati, da bodo razumeli vse, kar je povezano z umetno inteligenco. Vendar menim, da bi bilo vsaj zelo dobro bolnike in Evropejce poučiti, da so njihovi podatki njihovi podatki in da imajo nadzor nad njimi. Kaj se bo v prihodnosti počelo z njihovimi podatki?

Quiz question 1/8

1) Kaj je glavna težava tehnologij umetne inteligence v manjših državah?
Denar/izgube/odhodki

2) Na podlagi česa se vodstvo bolnišnice odloča, ali naj uvede novo tehnologijo ali ne?
Na podlagi izboljšanja trenutnega stanja.

3) Kaj skuša EU zmanjšati na področju umetne inteligence v zdravstvenem sistemu?
Grožnje

4) O čem lahko upravljavci podatkov obveščajo paciente, da bi jih poučili o umetni inteligenci
O delovanju algoritmov.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

In ali nam lahko zdaj poveste več o stanju umetne inteligence v sistemih za podporo odločanju, tako imenovanih DS za zdravstvo? Prav. Sistemi za podporo odločanju so ponovno zelo pomembna novost v evropskih sistemih zdravstvenega varstva. In moram priznati, da jih v majhnih državah in v majhnih zdravstvenih sistemih, kot so Slovenija, Ciper in druge majhne države, pravzaprav še nismo uvedli, tako da ne vemo točno, kako delujejo. Menimo, da bo uvedba koristna za zdravnike in bolnike. Vendar jih v tem trenutku še nismo uvedli. Razlog za to tiči v dejstvu, da se umetna inteligenca dejansko uči na podlagi podatkov iz bolnišnice, v kateri je uvedena. In nismo uvedli toliko novosti, da bi lahko rekli, da imamo zelo dobro podlago in naši sistemi za podporo odločanju koristijo vsem našim bolnikom. Ne v tem trenutku. Še vedno pa menim, da je tako na področju zdravstvenega varstva v Evropi, mislim, da je tako kot na vsej zahodni polobli, vključno z Japonsko. Dejstvo je, da moraš dokazati, da je noviteta, ki jo uvajaš, zanesljiva in boljša od prejšnje prakse. Dokler torej ne bomo mogli dokazati, da je ta nova tehnika boljša, je verjetno ne bomo uvedli.

Quiz question 1/8

Sistemi za podporo odločanju so zelo pomembna inovacija v evropskih sistemih zdravstvenega varstva, čeprav v manjših državah še niso bili predstavljeni ne zdravnikom, ne pacientom. Razlog za to je, da v bolnišnicah ni bilo dovolj podatkov o novostih, iz katerih bi se umetna inteligenca lahko učila. Tako ni mogoče dokazati, da je ta novost zanesljiva in boljša od prejšnje prakse.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Kako lahko umetna inteligenca pomaga pri zgodnjem odkrivanju bolezni? Zgodnje odkrivanje bolezni je verjetno ena najpomembnejših lastnosti umetne inteligence. Razlog za to je, da spremljanja razvoja ali sledenja znakom razvoja bolezni ne more vedno opraviti zdravnik ali diplomirana medicinska sestra. Če imamo torej na voljo umetno inteligenco skupaj z različnimi vizualnimi komponentami, ki lahko dejansko spremljajo bolnika ali evropskega državljana, potem bi bilo enostavno odkriti zgodnji začetek bolezni. Zakaj je to pomembno? Lahko rečemo, da boste diagnozo dobili šest mesecev prej, kot če bi čakali na zdravnika. Kako vam to koristi? No, če je diagnoza postavljena zgodaj, lahko zdravljenje začnete prej in zapletov bo manj. Boste mlajši, mlajše telo pa bolezen odbije veliko bolje kot starejše. Če torej bolezen ujamemo v njenem zgodnjem začetku in je bolnik še razmeroma mlad, so obeti za razvoj veliko boljši kot v primeru, ko čakamo, da je že skoraj prepozno. In kako lahko umetna inteligenca pomaga pri zdravljenju in predpisovanju avtoritetam? Mislim, da je to kot eno najboljših področij, kjer lahko pričakujemo koristi, namreč zdravljenje in spremljanje terapije je lahko dolgočasno. Po drugi strani pa je zelo pomembno, da so zdravila predpisana in dana bolniku na točno predpisan način. Zato so lahko napake na tem področju zelo drage. In umetna inteligenca je pravzaprav zelo dobra pri odkrivanju napak oziroma postopkov in dejanj, ki niso ravno povprečni za zdravljenje določene bolezni. Če imate torej na primer sistem umetne inteligence Fisher, ki spremlja stanje bolnika in njegovo izboljšanje bolezni, lahko samodejno prilagodite odmerek in vrsto zdravila, ki je bilo predpisano. Spet bi bilo zelo dobro, da bi se bolniki zavedali, da določeno zdravilo zanj ni zares dobro in da so se včasih pojavili določeni neželeni učinki. Neželeni učinki so lahko zelo majhni in jih s prostim očesom ni mogoče opaziti. Zato je zelo dobro imeti takšen sistem umetne inteligence, ki dejansko dela na tovrstnih opozorilnih sistemih in prav zdaj pove, da ti in ti parametri pri tvojih pacientih ne delujejo dobro. Pojdite in prilagodite zdravljenje v to in to smer. Nato seveda zdravnik gre in si ogleda predlog umetne inteligence in se odloči, ali bo upošteval nasvet umetne inteligence. Z mojega vidika to dejansko resnično izboljšuje kakovost zdravljenja posameznih bolnikov. Kako lahko umetna inteligenca pomaga pri izobraževanju in usposabljanju osebja na vseh ravneh? Izobraževanje in usposabljanje osebja je res zelo organizirano in hierarhično, kar pomeni, da imajo vsi nacionalni sistemi svoje načine, kako bodo izobraževali zdravnike, kako jim bodo podelili certifikat ali licenco. Seveda pa imamo na primer v Evropski uniji tudi sistem, mislim, da se imenuje vzajemno priznavanje spričeval in licenc. V tem osnovnem smislu se torej ne zavedam, da bi umetna inteligenca resnično pomagala pri izobraževanju mladega zdravnika. Ko pa so zdravniki v svojem delovnem okolju, se lahko učijo iz določenih funkcionalnosti umetne inteligence, kar najpogosteje pomeni, da je vključena močna vizualna komponenta in da lahko zdravniki dejansko na določenem področju izboljšajo svoje znanje na določenem področju.

Quiz question 1/8

Kako umetna inteligenca pomaga pri zgodnjem odkrivanju bolezni?

Quiz question 1/8

Zakaj je zgodnje odkrivanje bolezni z umetno inteligenco koristno?

Quiz question 1/8

Kako lahko umetna inteligenca pomaga pri predpisovanju zdravljenja in terapije?

Quiz question 1/8

Kako umetna inteligenca pomaga pri izobraževanju zdravstvenega osebja?

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Ali nam lahko poveste več o normah in predpisih v zvezi z umetno inteligenco v zdravstvu? No, to je na splošno zelo dobro vprašanje za bolnišnice in nacionalne organe. Norme in predpisi so z mojega vidika zelo dobro zastavljeni. Prav tako moramo upoštevati evropske norme in predpise. Ponovno poudarjam, da obstaja razlog za to v tem, da smo majhni. V majhnih državah le redko oblikujemo lastne norme. Ne moremo določati standardov. Običajno sledimo standardom velikih držav ali v tem primeru standardom Evropske unije. Zato pravzaprav pravimo, da podpiramo ta razvoj, podpiramo pa tudi primer strategije umetne inteligence na ravni Evropske unije, saj lahko potem enako strategijo upoštevamo na nacionalni ravni. Torej tisto, kar Evropska unija naredi najprej, kasneje posnema ali sledi v naslednji fazi na nacionalni ravni. To je torej zelo dober primer določanja norm in standardov. Norme in predpisi so namenjeni zaščiti interesov bolnikov. In včasih pacientom dejansko ne razložimo, da so vsi obrazci, ki jih morajo izpolniti, pravzaprav tu zato, da bi zaščitili njihove pravice. To tudi pomeni, da so lahko pacienti nekako dvomljivi, če gredo k zdravstvenemu delavcu, ki vas ničesar ne vpraša, ki vam ne da soglasja in ki ni pozoren na vaše osebne podatke. Zato je poznavanje normativov in predpisov prav tako dobra lastnost. Koliko je umetna inteligenca zaenkrat vključena v nacionalne zdravstvene sisteme ali zavarovalnice? No, vprašanje uporabe umetne inteligence v nacionalnih zdravstvenih sistemih je verjetno zelo pomembno za razvoj zdravstvenih sistemov v prihodnosti. Trdno sem prepričana, da se bodo nacionalni sistemi zdravstvenega varstva, ki ne bodo upoštevali umetne inteligence, dolgoročno izkazali za manj učinkovite. Zato imamo seveda različne ravni. Imamo lahko interese ministrstev za zdravje, ki želijo pacientom zagotoviti dobro oskrbo. Imamo interese politikov, saj je zelo pomembno politično vprašanje, kako zdravo je vaše prebivalstvo. Lahko ste zelo bogat in zelo uspešen politik, vendar dokler ne zagotovite dobrega zdravstvenega stanja svojega naroda, vas verjetno ne bodo upoštevali, vsaj ne v demokratični družbi. Zato so z mojega vidika vrhunski ali dobri zdravstveni sistemi tudi v interesu politikov. Komu drugemu bi lahko koristile posledice umetne inteligence? Mobilni telefoni, različna raziskovalna podjetja, različne zavarovalnice in različni laboratoriji. Torej so vsi ti pravzaprav zelo pomembni deležniki, institucionalni deležniki, ki bodo dejansko imeli koristi od podatkov. Pridobite jih od umetne inteligence, čeprav vse te institucije, ki sem jih omenila, na primer laboratoriji in raziskovalne ustanove, niso ljudje, ne bodo izboljšali svoje stopnje zdravstvene oskrbe. Svoje znanje in znanje, pridobljeno s pomočjo umetne inteligence, morajo prenesti na zdravstveno stanje države. In ta prenos od pridobivanja podatkov do zagotavljanja boljše zdravstvene oskrbe bolnikom je zelo pomembna faza. Za prihodnost. Pomembno je vedeti, da trenutno vsa področja umetne inteligence niso enako razvita. In pri zdravljenju bolnikov moramo vedeti, da se najbolje obrestujejo tehnologije, ki imajo dobro vizualno komponento. Zato se umetna inteligenca v tem trenutku uvaja predvsem na področju radiologije, patologije, oftalmologije in dermatologije. Zavedamo se tudi, da so na primer bolezni srca in ožilja itd. zelo dobro pokrite z umetno inteligenco. In to bi lahko pomenilo tudi, da bodo določene vrste prednostnih nalog verjetno uvedene v bolnišnicah. V smislu uporabe umetne inteligence ta ni uporabna za vsa področja, ampak za tista, ki sem jih pravkar omenila.

Quiz question 1/8

Manjše države razvijajo lastne norme in smernice za uporabo umetne inteligence v zdravstvenem sistemu.
Quiz question 1/8

Manjše države podpirajo in upoštevajo smernice Evropske unije za uporabo umetne inteligence v zdravstvu.
Quiz question 1/8

Predpisi o umetni inteligenci ščitijo interese zdravnikov.
Quiz question 1/8

Države, ki bodo zanemarjale uporabo umetne inteligence v zdravstvenem sistemu, bodo imele manj učinkovit zdravstveni sistem.
Quiz question 1/8

Pomembno politično vprašanje, ki vpliva na zanimanje za uvajanje umetne inteligence v zdravstvene sisteme je, kako zdravo je prebivalstvo v državi.
Quiz question 1/8

Raziskave in zavarovalnice nimajo večjih koristi, če se umetna inteligenca uporabi v zdravstvenem sistemu.
Quiz question 1/8

Laboratoriji in raziskovalna podjetja morajo znanje, pridobljeno z umetno inteligenco, prenesti na zdravstveno stanje v državi.
Quiz question 1/8

Vsa področja umetne inteligence so enako razvita.
Quiz question 1/8

Trenutno se umetna inteligenca večinoma uporablja na področjih patologije, radiologije, oftalmologije, dermatologije in kardiovaskularnih bolezni.
Quiz question 1/8

Umetna inteligenca se uporablja na vseh medicinskih področjih.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

The learning unit has not been completed

You have successfully completed the learning unit.

SL / EN / DE / IT / EL 

AIAE » E-LEARNING » INTERVJU 2

Umetna inteligenca in strojno učenje

V naslednjih izsekih intervjuja, ki ga je opravil dr. Sebastian Lapuschkin, je obravnavana tema umetne inteligence in strojnega učenja, podan je pristop k avtomatizaciji in omenjeni so nadaljnji primeri strojnega učenja.

prepis

Moje ime je Dr. Sabasana. Sem vodja oddelka za eksperimentalno umetno inteligenco, doma v Berlinu, moja naloga pa je izvajati raziskave v smeri uporabnosti umetne inteligence.

Quiz question 1/8

Dr. Sebastian Lapuschkin je vodja skupine za razložljivo umetno inteligenco pri Fraunhofer HHI v Berlinu. Zadolžen je za izvajanje raziskav v smeri pojasnljivosti umetne inteligence.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Kaj je strojno učenje in kako deluje? Strojno učenje je v bistvu način iskanja rešitev za avtomatizacijo, rešitev za avtomatizacijo na podlagi podatkov, kadar cilja avtomatizacije ni mogoče doseči izrecno, na primer z uporabo ali programiranjem algoritmov. Natančneje, ideja strojnega učenja je, da se uporabijo podatki, ki predstavljajo nabor problemov ali opisujejo nabor problemov, nato pa se uporabijo algoritmi strojnega učenja, da lahko najdejo rešitev teh problemov. Ta pristop se imenuje pristop, ki temelji na podatkih. In ali nam lahko poveste, kako je strojno učenje povezano z umetno inteligenco in velikimi količinami podatkov? Da, seveda. Umetna inteligenca je sprva bolj ali manj le marketinški izraz, ki opisuje strojno učenje. Lahko pa bi tudi rekli, da je umetna inteligenca trenutno podpodročje strojnega učenja. Da bi to razumeli, moramo vedeti, da se pri vsem, kar se dogaja na področju umetnih namenov, uporablja strojno učenje. In v zvezi s to stvarjo s trženjskim izrazom se je zgodilo to, da se je izraz umetne inteligence ponovno pojavil v začetku leta 2000 in desetletjih s priljubljenostjo globokega učenja. Nujnost globokega učenja se je pojavila že v 1960-ih ali 50-ih s pojavom prvega strojnega učenja, ko so ga v Londononu potrebovali za zbiranje in organiziranje velike količine podatkov. In za učinkovito izvajanje strojnega učenja potrebujete podatke, ki zadostno in reprezentativno opisujejo vaš problem. Ob tem pa velja, da če imate veliko podatkov, to še ne pomeni, da so vaši podatki dobri in da opisujejo vaš problem. Morda boste uvedli tudi nekaj zavajujočih značilnosti, kar pomeni podatke, ki so v korelaciji z vašimi predvidenimi cilji, vendar povzročijo, da vaš model na koncu razvrsti drug cilj, ker ne more ugotoviti, kaj konkretno želite iz podatkov. Mislim, da je to nekoliko zapleteno za opisovanje. Težava je v tem, da strojno učenje uporabljate za reševanje problema, ki ga lahko opišete samo s podatki, in če vaši podatki ne opisujejo rešitve, ki jo želite dobiti, algoritem strojnega učenja verjetno ne bo našel želene rešitve, temveč neko drugo rešitev, ki prav tako deluje. Toda to bi lahko bilo koristno.

Quiz question 1/8

Strojno učenje je namenjeno iskanju rešitev za avtomatizacijo, ki temeljijo na podatkih, kadar cilja avtomatizacije ni mogoče jasno doseči.
Quiz question 1/8

Cilj strojnega učenja je poiskati ročne rešitve za človeške težave na podlagi podatkov
Quiz question 1/8

Strojno učenje je pristop, ki temelji na podatkih, z namenom iskanja človeških rešitev za težave, ki jih povzročajo stroji.
Quiz question 1/8

Veliki podatki opisujejo pristop k zbiranju in urejanju večjih ter kompleksnih podatkov iz različnih virov.
Quiz question 1/8

Za učinkovito izvajanje strojnega učenja potrebujete ustrezne podatke, ki dovolj dobro opisujejo vaš problem.
Quiz question 1/8

Veliko podatkov pomeni, da so podatki samodejno dobri in da dobro opišejo vašo težavo.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Ali nam lahko poveste več o globokem učenju in kakšna je razlika med strojnim in globokim učenjem? Da, globoko učenje je spet podnaslov strojnega učenja in opisuje uporabo in usposabljanje algoritmov strojnega učenja, ki imajo globoko predstavo informacij. In to običajno opisuje globoke nevronske mreže. Globina pri tem globokem učenju je v globokih nevronskih mrežah v tem, da se običajno zloži več plasti možne predstave podatkov. To si lahko predstavljate kot plasti matematičnih operacij, ki se jih nato naučimo pri usposabljanju. Tako podate obliko omrežja, funkcija omrežja pa je določena v iterativnem procesu usposabljanja z zagotavljanjem podatkov, ki služijo kot primer, in izrazoma globoko in učenje. Pristop izhaja iz globine omrežja. In kakšna je razlika med strojnim učenjem, globokim učenjem in tradicionalnim programiranjem? Kot sem že povedal, je globoko učenje del strojnega učenja. Razlika med strojnim učenjem in tradicionalnim programiranjem je naslednja – upoštevajte, da imate nekaj podatkov in poznate pravila, kako te podatke obdelati. Potem lahko izvedete svoje rešitve. In to je tipičen pristop k programiranju. Imate svoje podatke, veste, kako jih obdelati, izvajate svoje programe in rezultate ter odgovore. Pristop k strojnemu učenju je torej tak, da imate veliko podatkov in poznate odgovore na te podatke, vendar nimate pojma, kako priti do njih. V bistvu nimate pravil, kajne? Naloga strojnega učenja je, da stroj usposobite za učenje pravil, ki vam omogočajo povezovanje podatkov in izdelavo pričakovanih odgovorov. In ko to dobite, imate usposobljen model strojnega učenja, ki lahko prejme nove podatke, podatke, ki jih še nikoli ni videl, ker se je naučil pravil, ki se jih ne bi smel naučiti na pamet, in nato lahko pripravi odgovore. Zato pri hitrosti strojnega učenja pravimo, da mora model posplošiti, kar pomeni, da se mora naučiti splošnih pravil, kako ravnati s temi podatki, ki ste jih vnesli, da bo zagotovil pravilne odgovore. Ko imate takšen model, ga lahko kot niz pravil vključite v svojo programsko nalogo. Na primer, če bi bil nabor pravil tako zapleten, da ga nikoli ne bi mogli eksplicitno kodirati z ročnim pisanjem kode.

prepis

Ali lahko navedete enega ali več primerov priljubljene uporabe strojnega učenja? Mislim, da je eden od primerov, ki se pogosto uporablja, optično prepoznavanje znakov, kar pomeni, da stroji in pošta preberejo ciljni naslov vašega pisma, ki ga napišete, tega običajno ne opravijo ljudje, ampak je to samo senzorični stroj. Stroj dešifrira vašo pisavo, nato digitalizira naslov in vse te informacije vnese v podatkovno zbirko, nato pa se pismo usmeri na cilj. Drug pristop bi bil na primer prepoznavanje obraza. Na primer v digitalnih videokamerah in spletnih kamerah. Spekter aplikacij na področju strojnega učenja je torej precej uporaben. V našem laboratoriju na primer uporabljamo strojno učenje na primer za preprečevanje naravnih nesreč, kjer sledimo, kje imamo na primer podatke o podnebju ali onesnaženosti zraka v zadnjih letih, mesecih in tako naprej. In nato treniramo model, ki naj bi bil sposoben napovedati, kako se obnaša prihod temperature in tako naprej. Glede na veliko dejavnikov, ki jih spremljamo v zadnjih dneh, mesecih, bi lahko navedli enega ali nekaj primerov priljubljene uporabe globokega učenja? Za skoraj vse, kar je precej zapleteno in je bilo očitno nerešljivo, smo pred približno desetimi leti licencirali globoko učenje. Za prepoznavanje slik se na primer uporablja globoko učenje, ker s korakom globokih omrežij ta globoka arhitektura omogoča, da se model uči kot kaskada različnih korakov obdelave značilnosti. Prav? Dejansko so globoke nevronske mreže nekoliko motivirane z vizualno skorjo človeških možganov, ki obdeluje informacije v več korakih, začenši s samim sprejemanjem barvnih informacij in koncem s sprožanjem nevronov do preprostih oblik, kot so robovi in okrogle oblike in tako naprej. S prehodom od atomskih do zelo kompleksnih lastnosti, na primer od barvnih gradientov robov do nevronov, ki so se naučili prepoznavati glave kuščarjev, se lahko te kompleksne slikovne informacije učinkovito in precej hitro obdelajo. In to vodi do tega, da sedanji modeli strojnega učenja pri prepoznavanju slik na primer prekašajo ljudi, zlasti če upoštevamo čas.

Quiz question 1/8

Strojno učenje se uporablja za prepoznavanje obrazov, na primer v digitalnih videokamerah, spletnih kamerah in nadzornih sistemih. Področje uporabe strojnega učenja je zelo široko. V laboratorijih intervjuvancev uporabljajo strojno učenje za preprečevanje naravnih nesreč, pri čemer spremljajo podnebne podatke in podatke o onesnaženosti zraka iz prejšnjih let, nato pa trenirajo model, ki naj bi bil sposoben napovedati vremenske in podnebne dejavnike. Globoko učenje se uporablja v številnih kompleksnih procesih, kot je prepoznavanje slik.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Kakšne so priložnosti in pozitivni vidiki strojnega učenja za družbo? Prvič, to je možnost, da dosežemo stanje avtomatizacije, ki odpravlja naloge, ki so delovno intenzivne, a dolgočasne in jih nihče ne bi smel opravljati, ker jih je mogoče lepo avtomatizirati. S tem se seveda poveča učinkovitost. Zmanjšuje se število napak, ker se stroj nikoli ne utrudi. V zdravstvu bi lahko na primer s stroji dopolnili odločitve pripravnikov. Gospod patolog, na primer. Gospod patolog je tu še posebej zanimivo področje, saj je znano, da ima zgodovinar najvišjo vrednost, ko gre v pokoj, ker ima za seboj vseživljenjsko osnovno obdobje učenja. In ti skoraj upokojeni so zelo hitrejši od novih fantov, ki se morajo naučiti poklica, kajne? In s hitrejšimi mislim, da intuitivno pogledajo enega od teh histopatoloških preparatov in takoj vidijo, kaj se dogaja. Zakaj mora novinec skrbno skenirati vsak košček preparata in si za to vzeti čas in tako naprej in tako naprej? Obstaja pa tudi skupina, ki deluje v razredu Andreasa Holzingerja. Učijo se s pomočjo metode strojnega učenja na podlagi anotacij podatkov, ki jih naredi strokovnjak, gospod patolog, s ciljem, da bi njegove življenjske izkušnje v topologiji zajel v model strojnega učenja. Tako ga je potencialno mogoče uporabiti kot spremljevalca za usposabljanje začetnikov na tem področju.

prepis

Katera so po vašem mnenju najpomembnejša tveganja, povezana na primer z etiko? Prvo je seveda predvideni primer uporabe strojnega učenja. Na primer, ali ga želite uporabljati v splošno dobro? Ali želite izboljšati družbo? Ali želite izboljšati okolje? Ali pa ga želite vgraditi v manevrirno raketo? To je bistvena razlika. Naslednja stvar je, da sta to skrajna konca spektra. Vmes je še veliko družbenih vprašanj. Ali na primer avtomatizirate oceno kreditne sposobnosti osebe in za to uporabite strojno učenje? In potem je tu še vprašanje, katere podatke ste uporabili za usposabljanje tega modela? In ali ste morda modelirali, morda trenirali neželene korelacije med nekaterimi značilnostmi in podatki ter rezultatom? Na primer, naučili smo se, da nekatere etnične skupine iz kakršnega koli razloga, na primer barve kože, etnične pripadnosti, kot sem rekel, ne bi smele prejeti, ne vem, finančne pomoči zaradi tega razloga, kajne? Vprašanje je vedno, katere podatke vnesete. Katere podatke želite, da nekdo uporabi? Obstaja načelo podatkovne prostornosti, ki pomeni, da uporabite le podatke, ki jih potrebujete za rešitev naloge, saj lahko dodatni podatki v modelu povzročijo konfliktno vedenje. In to je seveda eno od trenutnih velikih vprašanj pri tekoči avtomatizaciji. Pri strojnem učenju. Po drugi strani pa vedno obstaja vprašanje, če za usposabljanje modelov strojnega učenja uporabljate resnične podatke in vam ni všeč, kaj model počne, saj je sam model objektiven. Podatki so edina resničnost modela. Ali to pomeni, da vam ni všeč, kaj model počne? Ali pa vam ni všeč resničnost? Prav. In razmišljam, da morda ni vedno pravi način za popravljanje in kurativo podatkov, da bi se znebili določenega vedenja modela. To bi videl kot kazalnik za potrebne spremembe v družbi, ki to proizvaja.

prepis

Vprašanje glede razširljive umetne inteligence X-A-Y Ali lahko razložite, kakšna je? Da. Cilj razširljive umetne inteligence je, da bi se približala črni skrinjici strojnega učenja. Torej trenutno strojno učenje je tako, da so običajno najuspešnejši modeli strojnega učenja precej kompleksni, kar pomeni, da ima zunanji opazovalec ali celo razvijalec slab vpogled v to, kaj se model dejansko uči. Z dostopnostjo ali umetno inteligenco X pa želimo ponovno pridobiti nekaj preglednosti nad tem, kaj model počne. Ja, to je mogoče storiti na več načinov. V našem laboratoriju smo razvili modificirano metodo ozadja, kar pomeni, da če v model vnesete nekaj podatkovnih točk, se model po plasteh preoblikuje v omrežje ali model. V bistvu gre na koncu skozi model, končni rezultat pa je odgovor modela. In ta proces lahko nekoliko obrnemo, na primer tako, da če model prejme sliko in mi pove, da je to mačka, lahko začnem z izhodom za mačko in rečem: “Da, ampak zakaj?”. In potem lahko razbiram delne odločitve modelov plast za plastjo, dokler spet ne pridem do vhodnega podatka, in potem lahko dobim t.i. toplotni zemljevid. To je v bistvu maskiranje v vhodnem prostoru, kjer je več stvari, ki so informacije, in to lahko storite za vsak potencialni izid. Če imate na primer izhod modela za psa, lahko isti postopek izvedete z izhodom za psa in potem lahko dobite odgovor, zakaj model meni, da na sliki ni psa, ali kje informacija o psu ni prava. To je način, kako povezati uporabo informacij, ki jih modelu dajejo podatkovne točke, z izhodom modela. Da, razširljivost je precej mlado področje. Rekel bi, da so bili prvi resni koraki in kompleksnejši modeli narejeni leta 2010, od takrat pa se precej hitro razvija. Tako da se veliko dela še vedno odvija. Prizadevamo si za zagotavljanje razlag, ki presegajo preproste vizualizacije toplotnih zemljevidov, ki včasih potrebujejo veliko razlage, zlasti če je podatke težko razumeti in jih je treba upoštevati. Toda naš končni cilj je model v okviru obravnave izboljšane izkoriščenosti, s katerim se trenutno ukvarjamo. Biti bi moral bolj ali manj samoumeven prav s tem, da ne bi rekli, poglejte na tem delu slike so informacije, ki po mojem mnenju kot model govorijo za mačka. Vendar bi moral model na to obvestiti uporabnika. Na primer, da mislim, da je tam mačka, ker vidim to in to. Značilnosti, podobne mački, ki se jih je model na primer naučil kot značilnosti, ki jih lahko uporabi pri napovedovanju. Najlepša hvala. In kaj omogoča razložljiva umetna inteligenca? Kaj lahko s tem dosežete? Prvič, lahko razumete, kaj model dejansko počne, in lahko pridobite razumevanje na podlagi vzorca od vzorca, kar v tem primeru pomeni, da za vsako podatkovno točko, ki jo vnesete v model, prejmete povratne informacije o razmišljanju modela na podlagi teh podatkov. To lahko nato seveda uporabite za preverjanje modela. V nekaterih primerih pa lahko na koncu dobite tudi informacijo, da model npr. daje prave rezultate iz napačnih razlogov. In to vas lahko opozori na napake v vaših podatkih za učenje, kjer ste vnesli nekaj zavajajočih informacij, nekaj zavajajočih značilnosti, ki jih model nato poveže z izhodom mačk, ki pa absolutno niso pravilne, samo zato, ker je to za model lažje. In spet imamo problem, da so učna vrata modela edina resničnost modela. Preprosto mu damo nekaj tisoč slik mačk in model se nauči, kako priti od tega vira podatkov do mačke. In če so bile te slike na primer zbrane s Flickerja in imajo vse vodni znak za avtorske pravice, ker gre za stock slike ali kaj podobnega, lahko model ugotovi, da so stock slike mačke. Ali je tako? To je ena od težav, ki jo lahko opredelimo s preverjanjem, in to nam omogoča, da izboljšamo model, izboljšamo vir podatkov in tako naprej, tako da smo v bistvu veliko bolj obveščeni razvijalci strojnega učenja kot pred razširitvijo.

The learning unit has not been completed

You have successfully completed the learning unit.

SL / EN / DE / IT / EL 

AIAE » E-LEARNING » INTERVJU 1

Aplikacije umetne inteligence, strojno učenje, interakcija med človekom in strojem

Naslednji izseki intervjuja, ki ga je opravil Pierre Lison, zajemajo različne teme, kot so glavne aplikacije umetne inteligence v naši družbi, strojno učenje in njegov odnos do umetne inteligence in velikih podatkov, globoko učenje, interakcija človek-stroj in njeni cilji ter trendi in izzivi na področju interakcije človek-stroj.

prepis

Moje ime je Kelly Zone. Sem višja raziskovalka v Norveškem računalniškem centru, ki je raziskovalni inštitut, ki se ukvarja z umetno inteligenco, statističnim modeliranjem in na splošno z računalništvom. Moje raziskovalno področje je umetna inteligenca in zlasti vse, kar je povezano z jezikom, tako imenovane jezikovne tehnologije ali obdelava naravnega jezika.

Quiz question 1/8

Intervjuvanec Pierre Lison je višji raziskovalec v norveškem računalniškem raziskovalnem inštitutu. Ukvarjajo se z umetno inteligenco (UI), statističnim modeliranjem in na splošno, z računalniškimi znanostmi. Intervjuvančevo raziskovalno področje so umetna inteligenca, jezikovne tehnologije in obdelava naravnega jezika.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Najlepša hvala. Katere so glavne tehnologije umetne inteligence in glavne aplikacije umetne inteligence do zdaj? UI se že uporablja v našem vsakdanjem življenju. Če pomislite na iskalnike, Google ali računalniški vid, ki se uporablja za prepoznavanje predmetov, ali kodne vrstice na mobilnem telefonu ali prepoznavanje govora, vse, kar je povezano s kompleksnimi problemi, za reševanje katerih je potrebna določena stopnja inteligence. Kaj pa prepoznavanje predmetov in prepoznavanje glasu? Se lahko nanaša na prepoznavanje obrazov in govora? Da. Vse, kar je povezano s prepoznavanjem predmetov na slikah ali video tokovih, je del tega velikega področja, imenovanega računalniški vid. Tako lahko prepoznate predmete, pri čemer v tem primeru nekako določite predmete, ki jih želite prepoznati. Na primer želite prepoznati kavče ali različne vrste pohištva ali legokocke ali karkoli drugega, da opredelite kategorije, ki jih želite prepoznati. Običajno imate sistem, ki usposobi model za prepoznavanje teh vrst predmetov. Pri prepoznavanju obrazov je enako, le da namesto fizičnih predmetov uporabljate človeške obraze. In spet potrebujete sistem, ki usposablja model, ki prepoznava različne vrste oseb glede na njihov obraz. In za prepoznavanje govora je v bistvu enako, le da seveda ne gre za vizualni vnos, temveč za zvočni vnos. Vendar je ideja enaka, da v zvočnem zapisu, v zvočnih podatkih, prepoznate nekatere vzorce, ki določajo različne vrste zvokov, in če zvoke sestavite skupaj, bodo sestavljali besede, stavke, nato pa lahko prepoznate, kaj se govori, in to prepišete. Ali nam lahko poveste, kateri so današnji novi trendi? Umetna inteligenca je že zdaj veliko področje, ki raste precej hitro. Nekateri od največjih trendov pa so seveda vezani na široko dostopnost velikih količin podatkov za usposabljanje. Eden od pomembnih trendov je resnično izboljšati tehnologije, da bo lahko obdelovala res velike količine podatkov, pravzaprav vse, kar lahko najdete na spletu. To velja tako za jezikovno tehnologijo kot za besedilo in računalniški vid, saj je na spletu milijarde slik. Zato je ta izboljšana tehnologija eden od pomembnih trendov. Po drugi strani je pomemben trend, ki se mi zdi zelo zanimiv, dejstvo, da vse več raziskovalcev preučuje etična vprašanja v ozadju tehnologije. Deloma zato, ker na primer uporabljamo pravzaprav vse, kar je mogoče najti na spletu, ne da bi ljudi, katerih slike prikazujemo, prosili za soglasje za njihovo uporabo za te velike modele, pa tudi zato, ker se zavedamo, da umetna inteligenca resnično vpliva na naše vsakdanje življenje. In potem bi morali razmisliti o tem, ali lahko na primer UI pride do pristranskosti, izražanja stereotipov ali sovraštva, včasih tudi zato, ker je usposobljena na podatkih, ki jih najdemo povsod na spletu. Vemo, da je splet včasih čuden kraj. Zato je treba razmišljati o tem, kako se uči UI, kaj se model nauči, ko prečesava splet za podatke, in kako lahko zagotovimo, da izpolni naša pričakovanja? In seveda predpisi, ko gre npr. za nediskriminacijo.

Quiz question 1/8

Po mnenju strokovnjaka se aplikacije umetne inteligence že široko uporabljajo v naši družbi in vsakdanjem življenju.
Quiz question 1/8

Brskalniki, Google, računalniški vid, prepoznavanje glasu/govora, prepoznavanje predmetov/obrazov in jezikovne tehnologije, so primeri tehnologij ter aplikacij umetne inteligence.
Quiz question 1/8

Prepoznavanje predmetov na slikah in video zaslonih ni del velikega področja, imenovanega računalniški vid.
Quiz question 1/8

Pri računalniškem vidu gre za usposabljanje modela za prepoznavanje vzorcev, kot so fizični predmeti, človeški glas in obrazi, vizualni, zvočni ali video vhodni podatki
Quiz question 1/8

Po mnenju strokovnjaka se umetna inteligenca razvija počasi
Quiz question 1/8

Analitika velikih količin podatkov je eden od nastajajočih tehnoloških trendov, ki omogoča obdelavo zelo velike količine podatkov
Quiz question 1/8

Raziskovalcem se etična vprašanja v zvezi s tehnologijami umetne inteligence ne zdijo tako pomembna
Quiz question 1/8

Strokovnjak meni, da umetna inteligenca nima vpliva na naš vsakdan in družbo
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Zdaj bomo govorili o strojnem učenju. Ali nam lahko poveste, kaj je strojno učenje in kako deluje? Strojno učenje je veja umetne inteligence, ki je postala znana kot prevladujoča veja umetne inteligence. V resnici gre za gradnjo modelov za določeno nalogo, pri čemer stvari niso vnaprej programirane, temveč se jih stroji naučijo iz podatkov. Namesto da bi zapisali, določili podrobna pravila o tem, kaj naj sistem stori v vsaki situaciji, zagotovite nekaj podatkov, podatkov za učenje, saj poskušate doseči, da se sistem uči iz teh podatkov. In sistem bo nato samodejno prepoznal nekatere vzorce, ki so uporabni za določeno nalogo, in jih samodejno nato uporabil na novih podatkih, ko se jih bo naučil. Ali nam lahko poveste, kako je strojno učenje povezano z umetno inteligenco in tudi z velikimi količinami podatkov? Da. Ko gre za povezavo z umetno inteligenco, je strojno učenje torej res postalo prevladujoč način reševanja zapletenih nalog umetne inteligence. Strojno učenje to naredi na velikih učnih nizih in tako je povezano z velikimi podatki v smislu, da ustvarja modele za različne naloge z uporabo velikih podatkovnih nizov. Zato je tudi res neposredno povezano z velikimi podatki.

Quiz question 1/8

Strojno učenje je:

Quiz question 1/8

Strojno učenje se nanaša na: (2 pravilna odgovora)


Quiz question 1/8

Strojno učenje: (2 pravilna odgovora)

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

In kakšna je razlika med strojnim in globokim učenjem? Globoko učenje je posebna vrsta tehnologije za strojno učenje. Ni edina, vendar je postala zelo priljubljena za nekatere vrste problemov. Bistvo globokega učenja je v tem, da se naučimo tako imenovane nevronske mreže z veliko obdelovalnimi plastmi. Torej imate precej zapleten matematični model, ki je sestavljen iz majhnih računalniških vozlišč, ki sprejemajo informacije in jih nato posredujejo naprej drugim nevronom ali drugim računalniškim vozliščem, ki imajo določene matematične lastnosti. In čeprav so ta majhna vozlišča sama po sebi precej preprosta, se lahko sistemi naučijo opravljati zapletene naloge, če jih združite in povežete v velika omrežja z milijoni takšnih vozlišč, podobno kot v možganih, kjer so nevroni povezani drug z drugim. Na primer globoke nevronske mreže. Globoko učenje je bilo uporabljeno za strojno prevajanje. Tako pri samodejnem prevajanju, kot je na primer prevajalnik Google Translate, vemo, da je to zapletena naloga, pri strojnem prevajanju je namreč treba razumeti kontekst stavka. Razumeti morate jezikovne lastnosti tako vhodnega kot ciljnega jezika. Razumeti morate, kako se besede med seboj kombinirajo, tako da če dve besedi združite, nastane konstrukcija, ki se prevaja drugače. To so torej res zapletene naloge in vemo, da je bilo za uporabo tradicionalnega strojnega učenja Latif do leta 2010 znano, da daje rezultate, ki so bili v večini primerov v redu, vendar z resnimi napakami in težavami pri razumevanju kontekstualnih dejavnikov, na primer, medtem ko so te globoke učne mreže bolje pokazale, da lahko najdejo prevod visoke kakovosti. Kot rečeno, to še zdaleč ni rešen problem in s strojnim prevajanjem je še vedno veliko težav, vendar se je pokazalo, da so nevronske mreže bolje razumele, kako prevajati. In kakšna je razlika med strojnim učenjem, globokim učenjem in tradicionalnim programiranjem? Strojno učenje je pravzaprav krovni izraz za vse na področju umetne inteligence, kar se uči na podlagi podatkov. Torej je res precej obsežno. Vključuje globoko učenje, pa tudi druge tehnike, od katerih nekatere segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Globoko učenje je sicer res posebna vrsta tehnologije, ki temelji na nevronskih mrežah in deluje v številnih primerih, vendar obstaja veliko drugih tehnik, ki dobro delujejo in imajo druge lastnosti, ki so zanimive. Morda lahko povem nekaj glavnih pomanjkljivosti nevronskih mrež. Torej najprej zahteva velike količine podatkov in za nekatere probleme imate velike količine podatkovne baze, kar še zdaleč ne velja za vse, če jih prevajate. Na primer, pri strojnem prevajanju za jezik, za katerega nimate veliko virov, bo težko uporabiti globoko učenje. Druga težava je, da so to popolne črne škatle. To pomeni, da ne razumete, česa se je sistem naučil, in včasih je to v redu. Ni treba vedno razumeti vsega. Toda če, recimo, gradite sistem za odločanje o tem, ali naj neki osebi odobrite posojilo, lahko imate sistem, ki lahko temelji na plači osebe in kraju, kjer živi, in na tem, ali je poročena ali ne, in tako naprej, in tako naprej. Različni demografski dejavniki lahko vplivajo na odločitev. Tako imate sistem, ki lahko poda dobro napoved o tem, ali je oseba upravičena do posojila ali ne. Vendar pa sistem ne more pojasniti razlogov za njegovo odločitev. To bo zelo problematično, saj potrebujete sistem, ki ne daje le odgovora, ampak tudi pojasnjuje, zakaj je prišel do tega določenega odgovora. In to je pomembna pomanjkljivost nevronskih mrež. In zato imajo lahko včasih sistemi strojnega učenja v nekem pogledu nekoliko slabšo učinkovitost, vendar so sposobni razložiti korake, postopke obdelave, ki stojijo za njihovo odločitvijo, včasih veliko bolje. Zato ni enega samega načina za ocenjevanje teh modelov. Za različnimi vrstami tehnologij stojijo različne vrste prednosti in slabosti. Tradicionalno programiranje pa je preprosto to, da vnaprej programiraš vsa pravila, brez pomoči modela.

Quiz question 1/8

da
ne
 

Globoko učenje je edina tehnologija strojnega učenja.


Cilj globokega učenja je usposobiti nevronske mreže s številnimi procesnimi plastmi.


Sistemi se lahko naučijo, kako opravljati zapletene naloge, zahvaljujoč številnim vozliščem, združenim in povezanim v veliko omrežje takšnih vozlišč.


Globoko učenje se uporablja pri strojnem prevajanju, ki je avtomatizirano.


Pri strojnem prevajanju, kot je Googlov prevajalnik, vam ni potrebno razumeti konteksta stavkov, jezikovnih lastnosti obeh jezikov ali tega, kako se lahko besede med seboj kombinirajo.


Strojno prevajanje z globokim nevronskim sistemom deluje bolje in je kakovostnejše od običajnega strojnega prevajanja, vendar ga je potrebno še precej izboljšati.


Strojno učenje je zelo splošen izraz na področju umetne inteligence, ki predstavlja učenje na podlagi podatkov.


Strojno učenje ne vključuje globokega učenja.


Globoko učenje je zelo specifična tehnologija, ki temelji na nevronskih mrežah.


Tradicionalno programiranje temelji na vnaprej programiranih pravilih in ne na usposabljanju modelov.Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Omenili ste že strojno prevajanje. Ali lahko navedete enega ali več primerov priljubljene uporabe strojnega učenja? Da. Torej iskanje s strojnim učenjem, na primer v iskalniku Google, iskalniki, računalniški vid, prepoznavanje govora. Tam se v osnovi uporablja za kakršno koli klasifikacijo ali napovedovanje. In večina podjetij ima dandanes neke vrste sistem. Tam avtomatizirajo nekatere svoje odločitve ali napovedi. V robotiki je to vedno najprej tudi področje, na katerem imate veliko modelov strojnega učenja, ki robotom pomagajo pri odločanju, kaj naj naredijo in kako naj to naredijo. V industriji se tako zelo pogosto uporabljata strojno učenje in globoko učenje. Pred tem so bili, saj veste, statistični modeli in modeli strojnega učenja za razvoj tega. Omenili ste že nekaj prednosti in priložnosti strojnega učenja za družbo. Ali lahko omenite še kakšno? Ena od glavnih prednosti je verjetno avtomatizacija. Gre za avtomatizacijo opravil, ki so lahko ponavljajoča se. Pa tudi vse tisto, kar počnete z avtonomnimi, polavtonomnimi avtomobili. To je tudi še en primer, kjer je velik del vožnje ponavljajoč se, rutinski. V bistvu gre za iskanje vzorcev. In računalniki so precej dobri pri prepoznavanju vzorcev in to počnejo sistematično. 24 ur na dan, 7 dni v tednu, medtem ko so človeški vozniki slabši pri spremljanju dogajanja na cesti ure in ure. To je še en primer, ko je lahko avtomatizacija procesa, ki je v večini primerov bolj ali manj rutinski in ponavljajoč se, zelo koristna. Seveda je to dober primer, saj se večina dogajanja na cesti ponavlja. Včasih pa se na cesti zgodi kaj nepričakovanega, kar je zapletena situacija. In strojno učenje temelji na zgodovinskih podatkih. Uči se na podlagi tega, kar je bilo videno v preteklosti, in poskuša to posplošiti. Toda sposobnost posploševanja je veliko šibkejša od tiste, ki jo imamo ljudje. Zato lahko hitro razumemo novo nastalo situacijo, medtem ko je to za računalnik veliko težje.

1/3: Kje se danes uporablja strojno učenje?

Please try to answer the question first and then click "next" to see ours.

1/3: Kje se danes uporablja strojno učenje?

V strojnem prevajanju, iskalnikih, kot je Google Search, računalniškem vidu, prepoznavanju govora, samodejnem sprejemanju odločitev, klasifikacijah in napovedih, robotiki in avtonomnih avtomobilih.

2/3: Kakšna je glavna prednost strojnega učenja za družbo?

Please try to answer the question first and then click "next" to see ours.

2/3: Kakšna je glavna prednost strojnega učenja za družbo?

Avtomatizacija ponavljajočih se in monotonih opravil ter procesov.

3/3: Na čem temelji strojno učenje?

Please try to answer the question first and then click "next" to see ours.

3/3: Na čem temelji strojno učenje?

Temelji na zgodovinskih podatkih v nadzorovanem strojnem učenju, učenju na podlagi preteklih izkušenj in posploševanju.

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Zdaj bomo prešli na interakcijo med človekom in strojem. Kakšni so po vašem mnenju cilji interakcije človek-stroj? Cilj interakcije človek-stroj je preprosto ustvariti dobre vmesnike med človekom, ki želi opraviti določeno nalogo, in strojem, ki to nalogo podpira. Grafični uporabniški vmesnik je zelo preprost primer tega. Seveda pa je del tega tudi vse, kar je povezano z interakcijo in tehnologijo. Tako sem se na primer ukvarjala z govorečimi roboti in to je še ena vrsta interakcije, ki se precej razlikuje od okna na zaslonu, vendar je prav tako vmesnik v smislu, da v tem primeru uporabljate govorjeni jezik za dajanje navodil in prejemanje povratnih informacij o tem, kaj se dogaja pri izvajanju naloge. In vprašanje je vedno, kako lahko zagotovimo tekočo komunikacijo, pri kateri oseba razume, kaj se dogaja, in zlahka sporoči, kaj je treba storiti. In kako je mogoče naprave nadzorovati? To je res odvisno od tehnologije. Mislim, za računalniško okno je to precej enostavno, če razumete vmesnik, da majhen križec pomeni, da zapirate okno. Za zahtevnejša orodja pa je to seveda nekoliko težje, saj je treba najti nekaj, kar je dovolj intuitivno in hkrati dovolj zmogljivo, da omogoča vrsto možnosti za določeno napravo, ki jo imate. Za robota, na primer, je nabor možnih stvari, ki jih lahko robot reče in naredi v svetu precej velik. Zato potrebujete neke vrste preglednost, kar je eno od temeljnih načel interakcije med človekom in robotom. To pomeni, da mora sistem čim bolj jasno sporočati, kaj je razumel, česa ni razumel, kje je pri izvajanju naloge, da ima uporabnik čim večji nadzor, saj brez informacij ni nadzora.

1/3: Kaj je glavni cilj interakcije med človekom in strojem?

Please try to answer the question first and then click "next" to see ours.

1/3: Kaj je glavni cilj interakcije med človekom in strojem?

Ustvarjanje dobrih vmesnikov med človekom, ki želi opraviti določeno nalogo, in strojem, ki lahko to nalogo opravi.

2/3: Kateri so primeri interakcije med človekom in strojem?

Please try to answer the question first and then click "next" to see ours.

2/3: Kateri so primeri interakcije med človekom in strojem?

Grafični uporabniški vmesnik, govoreči roboti, interakcija s tehnologijami.

3/3: Kakšne kakovosti morajo biti orodja/oprema/sistemi/stroji?

Please try to answer the question first and then click "next" to see ours.

3/3: Kakšne kakovosti morajo biti orodja/oprema/sistemi/stroji?

Biti morajo dovolj intuitivni in pregledni.

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Kakšen bo razvoj interakcije med človenkom in strojem in kakšni so novi trendi? Eden od pomembnih trendov je, da je šlo pri zgodnji interakciji med človekom in strojem v resnici za prilagajanje človeka omejitvam vmesnika, s katerim je imel opravka. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja ste imeli zelo dodelane stroje s številnimi gumbi in bistvo je bilo, da se je moral človek naučiti, kako upravljati vmesnik, sam vmesnik pa se ni prilagajal. Danes pa je trend, da se vmesnik, stroj, skuša čim bolj prilagoditi človeškemu uporabniku in govoriti njegov jezik. In kar me kot raziskovalca na področju jezikovne tehnologije zanima, je, da bi imeli stroje, ki govorijo jezik in so sposobni komunicirati v komunikacijskem mediju, ki je za nas ljudi najbolj intuitiven, to je naravni govorjeni jezik, saj smo večino svojega življenja preživeli tako, da smo se pogovarjali in poslušali drug drugega v govorjenem jeziku. Ta je najmočnejši, saj lahko ideje in misli ter pravzaprav kar koli izrazimo povsem brez napora na način, ki bi bil nemogoč s togim vmesnikom, kjer bi morali klikati na gumbe. Seveda pa je tudi težko, saj je naravni jezik dvoumen, nejasen, včasih protisloven in negotov. Vedno je treba veliko razlagati, da bi se razumeli. Toda vse to je zanimivo, saj imeti stroj, ki razume govorjeni jezik, pomeni, da je to stroj, za katerega ne potrebujete nobenega usposabljanja. Znate govoriti svoj materni jezik in to je zelo uporabno in uporabniku prijazno. In v nekaterih primerih, če pomislite, npr. med vožnjo avtomobila ali kuhanjem, ko so vaše roke sredi priprave hrane, je to tudi edini način za konkretno interakcijo s strojem. Od uporabnika v avtonomnem avtomobilu ne morete pričakovati, da bo ves čas gledal v zaslon in se dotikal gumbov. Zato je v številnih primerih prihodnost interakcije človek-stroj v resnici v tem, da imamo sisteme, ki lahko z nami komunicirajo na način, ki nam je znan, bodisi prek jezika bodisi prek nekega vizualnega jezika, ki je lahko razumljiv. In kot zadnje vprašanje ste že omenili nekatere priložnosti in izzive. Ali lahko naštejete več pozitivnih učinkov in tudi izzivov, ki jih ima interakcija človek-stroj za družbo? No, vedno je tu misel, ki se nanaša zlasti na jezikovno tehnologijo. Obstaja izziv neenakega dostopa in neenakih virov, ki presega interakcijo človek-stroj. Toda pomemben problem za večino današnjih jezikovnih tehnologij je na primer ta, da jeziki nimajo enake stopnje podpore, pri čemer je velika razlika, če ste govorec ameriške angleščine ali če ste govorec nekaterih oddaljenih afriških jezikov. Kjer prevajalnik Google ne deluje, nimate možnosti, da bi tehnologijo kakor koli uporabili. Včasih nimate na voljo niti tipkovnice na mobilnem telefonu, da bi se lahko izrazili v svojem maternem jeziku. In to je v prihodnosti pomemben izziv. Da o dostopu do tehnologije seveda ne govorimo. Mislim, če za začetek nimaš telefona, imaš še manjši dostop. Toda vse to, kako zagotoviti, da bo ta tehnologija dejansko zagotavljala in se uporabljala kot sredstvo za izenačevanje, namesto da bi v svetu obstajale neenakosti, je pomemben izziv.

Quiz question 1/8

Eden od pomembnih novih trendov na področju strojnega učenja so stroji, ki se lahko prilagodijo človeškim uporabnikom in govorijo njihov jezik. Ljudje večino svojega časa preživijo s pogovarjanjem in poslušanjem drug drugega v govorjenem jeziku. Prihodnost interakcije med človekom in strojem je v tem, da bodo sistemi lahko komunicirali z nami na način, ki nam je znan, bodisi z jezikom bodisi z vizualnimi učinki. Izziv jezikovne tehnologije je različen dostop do tehnologij glede na državo in jezik.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

The learning unit has not been completed

You have successfully completed the learning unit.