SL / EN / DE / IT / EL 

AIAE » E-LEARNING » INTERVJU 6

UI in družbeni izzivi

V naslednjih izsekih intervjuja, ki ga je podal Simon Delakorda, so predstavljeni družbeni vplivi umetne inteligence s primeri iz vsakdanjega življenja, družbeni izzivi strojnega učenja in vloga institucij na področju regulacije umetne inteligence.

prepis

Pozdravljeni vsi. Moje ime je Simon Delakorda. Sem direktor Inštituta za elektronsko participacijo iz Ljubljane v Sloveniji. Inštitut za elektronsko participacijo je nevladna organizacija, ki deluje na področju informacijske družbe, razvoja in digitalizacije. Ukvarjamo se tudi z vprašanji umetne inteligence. Lani smo na primer izvedli dialog z državljani, ki je zajemal tudi aktualna vprašanja, povezana z razvojem umetne inteligence. Kako ta tehnologija vpliva na vsakdanje življenje državljanov.

Quiz question 1/8

Intervjuvanec Simon Delakorda je direktor Inštituta za elektronsko participacijo v Ljubljani, neprofitne organizacije, ki se ukvarja z razvojem informacijske družbe. Na inštitutu se ukvarjajo tudi s področjem digitalizacije in s problematiko umetne inteligence.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Začnimo s prvim vprašanjem, kaj je umetna inteligenca in kako je povezana z družbo? Običajno je umetna inteligenca opisana kot tehnika, ki računalniškemu sistemu omogoča, da posnema katero koli vrsto inteligence. Morda se to sliši nekoliko tehnično, vendar v osnovi pomeni, da je stroj sposoben rešiti določen problem. Nekateri torej umetno inteligenco označujejo kot tehnični pristop, drugi pa jo opredeljujejo kot kombinacijo programske in strojne opreme ter podatkov. V vsakem primeru pa umetna inteligenca združuje različna orodja in metode. Zaradi tega je umetno inteligenco tudi zelo težko opredeliti. Trenutno imamo torej te splošno sprejete opredelitve, ker, odkrito povedano, še vedno ne vemo niti tega, kaj pravzaprav je človeška inteligentnost in kako jo pravilno opredeliti. Zato si lahko predstavljate, da imamo to težavo tudi z umetno inteligenco. Če pa preidemo naravnost k našim izkušnjam brez aplikacij umetne inteligence v vsakdanjem življenju, lahko že danes vidimo, da obstaja veliko število različnih aplikacij, ki nam nudijo veliko podporo in tudi pomagajo olajšati naše življenje. Najbolj značilni primer uporabe umetne inteligence v družbi je na primer prepoznavanje govora. Mnogi med vami verjetno poznate Siri podjetja Apple ali Alexo podjetja Amazon, ki vključujeta inteligentne sisteme in sta pravzaprav sistema umetne inteligence za prepoznavanje govornih vnosov in na podlagi teh govornih vnosov ti sistemi nato zagotavljajo različne storitve ali komentarje za izvajanje različnih nalog. Naslednji tak primer uporabe umetne inteligence v družbi, ki je danes precej pogost, je personalizacija. Na primer, ko brskamo po spletnih platformah družabnih medijev ali spletnih storitvah, kot sta na primer Netflix ali Amazon, te spletne storitve v ozadju uporabljajo sisteme umetne inteligence, ki personalizirajo vsebino in jo predstavljajo glede na naše navade ali potrebe pri brskanju po spletu. Če na primer iščete določeno vsebino ali izdelek, vam te aplikacije na podlagi vaše zgodovine ali vedenja pri iskanju ponudijo vsebino, ki vam najbolj ustreza in vam jo priporočijo. Tretji primer uporabe umetne inteligence v vsakdanjem življenju, ki je tudi zame zelo uporaben, je na primer filtriranje e-pošte. Vsi vemo, da v naš glavni poštni predal prihaja veliko neželene pošte, zato lahko uporabimo programe umetne inteligence, ki lahko v vaših mapah z elektronsko pošto razlikujejo med pravo in ustrezno elektronsko pošto ter neželeno pošto. Pogosto se danes uporablja tudi aplikacija umetne inteligence v zdravstvu, na primer v klinični diagnostiki. V medicini se umetna inteligenca vse bolj uporablja za podporo zdravnikom pri diagnosticiranju. Toda v teh primerih govorimo o ozki umetni inteligenci, saj so to primeri, ki lahko rešujejo zelo natančno opredeljene in nekako zožene probleme, praktične probleme. Toda tudi tu lahko govorimo o umetni inteligenci. Lahko govorimo tudi o splošni umetni inteligenci, ki se nanaša na sistem, ki lahko opravlja vse inteligentne naloge, ki jih bo lahko opravljal človek. Seveda to še vedno ni realnost. Obstaja nekaj napovedi za prihodnost, da bo morda tudi umetna inteligenca lahko reševala bolj zapletene in večje naloge, ki so zdaj v tem trenutku povezane le s človeško vrsto inteligentnosti. Za zaključek tega uvoda o umetni inteligenci v družbi lahko ugotovimo, da obstaja veliko aplikacij umetne inteligence. Nekatere od njih so izjemno pozitivne, saj vplivajo na posamezno družbo in posameznike ter družbo in prinašajo tudi velike priložnosti. Vendar se moramo zavedati tudi, da lahko umetna inteligenca tudi diskriminira in lahko prikrajša določeno skupino ljudi. Zato je iz tega razloga zelo pomembno, da razumemo odnos med umetno inteligenco in družbo, zlasti z vidika odgovornosti, pristranske preglednosti, kakovosti podatkov in drugih etičnih težav, ki izhajajo iz uporabe umetne inteligence.

Quiz question 1/8

  1. Kaj lahko naredi stroj z umetno inteligenco? Reši določen problem.
  2. Ali poznamo natančno opredelitev umetne inteligence? Ne, ne poznamo.
  3. Kakšne rezultate dobimo s pomočjo umetne inteligence pri uporabi brskalnika? Prilagojene.
  4. Kaj umetna inteligenca počne z ustreznimi in neželenimi e-poštnimi sporočili v e-poštnih storitvah? Filtrira jih.
  5. Katere vrste težav rešuje ozka umetna inteligenca? Zelo natančno opredeljene probleme.
  6. Kakšno nalogo lahko opravi splošna umetna inteligenca? Nalogo človeške inteligence.
  7. Bi lahko umetna inteligenca v prihodnosti rešila bolj zapletene probleme, kot jih lahko reši človek? Da.
  8. Kakšne so lahko negativne posledice umetne inteligence v družbi? Diskriminacija v primerih, ko se človeška pristranskost prenese v algoritme sistema umetne inteligence.

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Naslednji pogled ali vprašanje v zvezi z umetno inteligenco, na katerega bi se rad osredotočil, so družbeni izzivi strojnega učenja. Najprej, kaj je strojno učenje? Strojno učenje se nanaša na algoritme in tehnike, ki se učijo sami od sebe, če se soočajo s podatki, opazovanji in interakcijami z okoliškim svetom. Strojno učenje je v bistvu povezano z algoritmi. Temelji na algoritmih, algoritmi pa so preprosto določena navodila, kako reševati naloge. In zdaj, ko povezujemo algoritme s strojnim učenjem, to pomeni, da se določene vrste algoritmov lahko učijo, vendar ne s pomočjo človeških programerjev, temveč same od sebe. To pomeni, da se strojno učenje uči samo z uporabo statističnega pristopa. Običajno sta dve fazi strojnega učenja. Prva faza je, da se algoritmi strojnega učenja usposabljajo z uporabo podatkov, z uporabo postopka usposabljanja. Rezultat tega procesa je model strojnega učenja. V drugi fazi se ta model strojnega učenja uporabi na želenem področju uporabe. Ideja je, da ta model strojnega učenja nato rešuje problem, ki ga želimo obravnavati. Na primer modeli strojnega učenja za napovedovanje, ali ima pacient raka, tumor ali model strojnega učenja za napovedovanje, kako se bodo delniški trgi obnašali v prihodnosti. Seveda pa se pri strojnem učenju pojavljajo tudi nekatera vprašanja, saj lahko strojno učenje resno vpliva na življenje ljudi, še posebej pa, kadar lahko pride do napak pri strojnem učenju, ki se lahko zgodijo med zbiranjem podatkov, pripravo podatkov ali med postopkom usposabljanja. Prav tako lahko pride do težav, ko napačno interpretiramo rezultate procesa strojnega učenja. Če pogledamo družbeno raven, je velika nevarnost, da se podatki za usposabljanje, ki se uporabljajo za postopek usposabljanja za strojno učenje, štejejo za popolne. Vemo pa, da bi popolni nabori podatkov zahtevali vse možne dejavnike, ki predstavljajo ali vplivajo na razmere, ki jih obravnavamo. To pomeni, da je zelo težko usposobiti algoritem, ki uporablja vse podatke iz kompleksne družbe. In zaradi teh nepopolnih podatkov, ki se nato uporabijo za algoritem strojnega učenja, se lahko zgodi, da so lahko rezultati preveč poenostavljeni in da je v situaciji, ki jo obravnavajo, upoštevano le omejeno število dejavnikov. Posledica tega je, da lahko strojno učenje privede do pristranskih napovedi, zlasti za prikrajšane družbene skupine, ki v podatkih ali v družbi kot celoti niso tako zelo prisotne in so manj zastopane v podatkovnem nizu. V primeru pristranskosti pri strojnem učenju to pomeni, da bodo pristranski podatki povzročili tudi pristransko napovedovanje. To velja za redke pojave ali družbene kontekste, ki jih je težko kvantificirati. To pomeni, da se moramo resnično zelo dobro zavedati tistih posebnosti v družbi, ki niso vidne ali vključene v rezultate strojnega učenja. Strojno učenje namreč dejansko deluje na podlagi vzorcev. In če se ti vzorci ne pojavljajo dovolj pogosto ali so slabe kakovosti, lahko dobimo zelo pristranske in slabe rezultate.

Quiz question 1/8

V nasprotju s človeškim delovanjem, pri strojnem učenju ni napak.
Quiz question 1/8

Pri strojnem učenju se lahko med zbiranjem in pripravo podatkov zgodi napaka.
Quiz question 1/8

Pri strojnem učenju ni mogoče napačno razlagati rezultatov.
Quiz question 1/8

Zelo težko je usposobiti algoritem, ki uporablja veliko količino podatkov iz družbe.
Quiz question 1/8

Ena od težav pri strojnem učenju je prevelika poenostavitev rezultatov.
Quiz question 1/8

S strojnim učenjem se izognemo diskriminaciji dela populacije, ki ni pogosto vključen v zbirke podatkov.
Quiz question 1/8

Izkrivljeni rezultati so posledica okrnjenih vzorcev v družbi.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Kako se torej izogniti tem pristranskostim in etičnim vprašanjem pri strojnem učenju in umetni inteligenci na mednarodni ravni, pa tudi na ravni nacionalnih držav in držav članic? Veliko se razpravlja o tem, kako vzpostaviti sistem, ki bi urejal uporabo umetne inteligence v družbi in seveda vpliv te tehnologije na družbo. Glavno vprašanje pri tem je, kdo je odgovoren, če se kaj zgodi z umetno inteligenco? Če pride do napak, gre nekaj narobe. Kdo je torej odgovoren, odgovoren za rezultate uporabe umetne inteligence, kako ravnati, če pride do nesreče, če pride do napačne diagnoze ali če je nekdo odklopljen zaradi umetne inteligence. UNESCO, to je agencija Združenih narodov, si zelo aktivno prizadeva za predlog politike, kako oblikovati upravljanje umetne inteligence. Pripravili so vrsto predlogov politik, ki obravnavajo različne vidike upravljanja umetne inteligence. Zdaj bom na kratko predstavil tiste vidike, za katere menim, da so zelo pomembni in jih je mogoče uporabiti tudi kot smernice za razumevanje, česa se moramo kot družba in posamezniki zavedati, ko razmišljamo o vplivu umetne inteligence na družbo. Prvi pomemben vidik je, da umetna inteligenca spodbuja raznolikost in vključenost. To pomeni, da mora umetna inteligenca delovati v smislu boja proti kulturnim in družbenim stereotipom in neenakosti. Če vzorci strojnega učenja temeljijo na slabih podatkih, lahko pogosto diskriminirajo in tudi uveljavljajo odporne stereotipe. Tako je na primer z umetnimi sistemi za prepoznavanje obrazov, za katere je že znanstveno dokazano, da so pogosteje pristranski do temnopoltih kot do belih obrazov. Drugi pomemben vidik je vpliv umetne inteligence na gospodarstvo in zaposlovanje. Obstajajo različne razlage, kako bodo aplikacije umetne inteligence prispevale k izgubi določenih delovnih mest. Mnoga delovna mesta ne bodo več potrebna, kar bo vplivalo na različne delovne skupine. Pri umetni inteligenci, zlasti pri gospodarstvu z visoko stopnjo pogona, pa je treba upoštevati ukrepe za opolnomočenje in prekvalifikacijo, ki bodo delavcem ali zaposlenim, na katere bo umetna inteligenca negativno vplivala, omogočili, da še vedno ostanejo del trga dela. Tretja pomembna stvar je obravnava družbenih in gospodarskih učinkov umetne inteligence. Kar pomeni, da umetna inteligenca ne sme ustvarjati monopolov v smislu raziskav, znanja, podatkov ali trga, da od te tehnologije ne bodo imeli koristi zgolj določeni deležniki ali države ali regije, temveč človeštvo kot celota. Prav tako je potem logičen pogled tudi na vpliv na kulturo in okolje. To pomeni, da umetna inteligenca ne vpliva negativno na kulturo, raznolikost, razvojno dediščino in tudi na okolje. In to je niz štirih ali petih pogledov, ki pravzaprav vsi obravnavajo etiko umetne inteligence. Etika umetne inteligence je zelo pomembna v smislu ustvarjanja vrednostnega ozadja, na katerem smo razvili umetno inteligenco. Obstajajo tudi vidiki etike, ki se nanašajo na izobraževanje in ozaveščanje, kar pomeni, da je treba umetno inteligenco poučevati v šolah in na univerzah, da bi se študenti in dijaki lahko seznanili s tehnologijo umetne inteligence. Kakšen je ta odnos med tehnološkim in družbenim področjem? Zelo pomemben je tudi pogled na etičnost raziskav umetne inteligence, kar pomeni, da obstajajo raziskave, zlasti v zasebnem sektorju, ki se financirajo z zasebnim denarjem in upoštevajo družbeno odgovornost. Tudi koristi raziskav v smislu človeštva, ne le tržnega in profitnega interesa. Potem je pomemben tudi vidik etične uporabe umetne inteligence pri razvoju, kar pomeni, da si je treba pri razvoju umetne inteligence prizadevati za zagotavljanje platform, ki omogočajo mednarodno sodelovanje pri razvoju umetne inteligence. Kar pomeni, da razvoj umetne inteligence ni namenjen le bogatim državam, temveč da se ta razvoj uporablja tudi v revnejših državah, ki niso tako bogate. In s tega vidika je zelo pomembno, da ustvarimo neke vrste mednarodno sodelovanje na področju etike umetne inteligence. Zelo dober primer tega je na primer Unescov forum, kjer različne države z različnimi zainteresiranimi deležniki razpravljajo o prihodnosti umetne inteligence in o tem, kako jo upravljati z vidika etike in vrednosti za razvoj družbe. Pri tem je zelo pomembno, da obstaja tudi nekakšen vladni mehanizem, ki nadzira razvoj umetne inteligence na svetovni ravni v smislu vključenosti, preglednosti, preverjanja in uravnoteženja. To je zelo pomembno, prav tako pa tudi večstransko sodelovanje. Ti vladni mehanizmi se nanašajo na digitalni ekosistem za umetno inteligenco, ki vključuje infrastrukturo, digitalne tehnologije, možnosti izmenjave znanja in zlasti sodelovanje z različnimi zainteresiranimi stranmi, ki imajo glas in lahko delijo svoja razmišljanja in skrbi, kako razviti umetno inteligenco za prihodnost.

Quiz question 1/8

da
ne
 

Ali je vzpostavitev načel za urejanje uporabe umetne inteligence, ena od predlaganih rešitev za preprečevanje morebitnih negativnih posledic UI?


Ali drži, da je v primeru napake umetne inteligence, glavna težava opredeliti, kdo je zanjo odgovoren?


Ali je Unesco pristojen za upravljanje umetne inteligence?


Ali bi vključitev načel raznolikosti in vključenosti v umetno inteligenco še povečala diskriminacijo in neenakost v družbi?


Ali se z upoštevanjem Unescovega predloga za raznolikost in vključenost v umetni inteligenci, izognemo napakam, ki jih povzročajo slabi podatki?


Ali se Unescovo načelo ekonomije nanaša predvsem na vprašanja zaposlovanja, kot posledice umetne inteligence?


Ali lahko umetna inteligenca negativno vpliva na kulturo, raznolikost, razvoj, dediščino in okolje?


Ali bi bilo potrebno koncepte umetne inteligence poučevati v šolah in na univerzah, da bi povečali ozaveščenost o odnosu med umetno inteligenco in družbo?


Ali platforme za mednarodno sodelovanje revnejšim državam približujejo možnost razvoja umetne inteligence?


Ali lahko mehanizmi upravljanja urejajo razvoj umetne inteligence, kar pomeni vključenost, preglednost in večstransko sodelovanje na globalni ravni?Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

Moje zadnje mnenje o umetni inteligenci se nanaša na vlogo organizacij civilne družbe, zlasti vlogo nevladnih organizacij. Menim, da je vloga nevladnih mentorjev pri uporabi umetne inteligence zelo pomembna z vidika pojasnjevanja državljanom, pojasnjevanja ljudem, uporabnikom, običajnim ljudem, kako ta tehnologija vpliva na njihovo življenje, zlasti v smislu zaupanja v umetno inteligenco. Tudi v smislu pomoči pri razumevanju uporabe in vpliva na vsakdanje življenje državljanov, saj obstajajo različne interpretacije in strahovi in morda neutemeljeni negativni odnosi do umetne inteligence, o katerih se je treba pogovarjati, učiti in izobraževati v zaupanja vrednih okoljih. Nevladne organizacije s svojimi člani, s svojimi prostovoljnimi dejavnostmi so pogosto vez med visokotehnološkimi raziskavami in vsakdanjimi ljudmi, saj imajo zaupanje, ker imajo ljudje zaupanje v nevladne organizacije. In zaradi njihovih informacij in izobraževalnih dejavnosti lahko pomagajo državljanom razumeti, kakšni so negativni in pozitivni učinki umetne inteligence. To je ena od vlog nevladnih organizacij. Druga vloga nevladnih organizacij pa je, da delujejo kot čuvaji. Da delujejo kot ne ravno nadzorni organ, ampak nekdo, ki je pozoren na morebitno diskriminacijo, kršitev človekovih pravic ali negativno uporabo umetne inteligence, ki lahko privede do diskriminacije, do slabših pogojev za skupine priseljencev, za posebne družbene skupine, kot so priseljenci ali ženske ali socialno ranljive skupine, ki v družbi niso tako zastopane kot druge družbene skupine. In nevladne organizacije morajo prevzeti vlogo varovanja njihovih pravic in se tudi boriti za človekove pravice, ko vidijo, da bo umetna inteligenca premostila te standarde. Mislim, da sta to dve glavni pravili nevladnih organizacij v zvezi z umetno inteligenco. Obstajata še dve manjši vlogi. Ena je tudi nevladne organizacije kot običajni uporabnik umetne inteligence, zlasti tiste nevladne organizacije, ki ustvarjajo veliko podatkov o tej družbi, nato pa lahko uporabijo to strojno učenje, orodja za zagotavljanje nekaterih zaključkov, reševanje problemov, ustvarjanje vizualizacije o različnih vidikih družbe. Druga pomembna vloga pa je, da zainteresirane strani delujejo kot akterji politike, kar pomeni, da sodelujejo v forumih, koalicijah, razpravah z drugimi zainteresiranimi stranmi na področju gospodarstva, politike in raziskav. Na teh forumih in v teh razpravah opozarjajo na vprašanja o odgovornosti, zasebnosti, zanesljivosti umetnega sistema, kar pomeni, da delujejo kot zagovorniki družbe in ljudi ter si prizadevajo za človeško usmerjeno uporabo umetne inteligence. To bi bila moja kratka, a ne zares kratka stališča o umetni inteligenci in družbi.

Quiz question 1/8

Zakaj so nevladne organizacije (NVO) pomembne za umetno inteligenco?

Quiz question 1/8

Na kaj so v primeru umetne inteligence pozorne nevladne organizacije (NVO)?

Quiz question 1/8

Kako nevladne organizacije uporabljajo umetno inteligenco?

Quiz question 1/8

Na kakšen način nevladne organizacije (NVO) delujejo kot politični akterji?

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

The learning unit has not been completed

You have successfully completed the learning unit.