SL / EN / DE / IT / EL 

AIAE » E-LEARNING » INTERVJU 8

Tehnologije umetne inteligence – umetna inteligenca in etika

Naslednji izseki intervjuja, ki ga je opravila Emanuela Girardi, obravnavajo razvoj tehnologij umetne inteligence na različnih ravneh, družbene pomisleke in etično uporabo umetne inteligence ter norme in predpise o umetni inteligenci.

prepis

Dobro jutro. Danes bomo v našem intervjuju predstavili Dr. Emanuelo Girardi. Emanuela Girardi je ustanoviteljica Pop-AI (Popular Artificial Intelligence). Je članica strokovne skupine za umetno inteligenco pri ministrstvu za gospodarski razvoj, ki je napisala italijansko strategijo za umetno inteligenco. Je članica upravnega odbora italijanskega združenja za umetno inteligenco in industrijske delovne skupine CLEAR (Confederation of Laboratories in AI Research in Europe), v kateri je koordinatorka delovne skupine za umetno inteligenco in Covid 19. Je tudi članica upravnega odbora združenja ADRA (AI Data and Robotics), ki je novo evropsko združenje, ki bo sodelovalo z Evropsko komisijo pri izvajanju programa Horizon 2020. Je torej izjemno pomembna in izjemno kompetentna oseba, ki nas bo v tem polurnem popotovanju popeljala po nekaterih zanimivostih na področju umetne inteligence. Še enkrat se ji zahvaljujem in ji bom zastavil nekaj vprašanj.

Quiz question 1/8

Intervjuvanka Emanuela Girardi je ustanoviteljica podjetja Pop Ai, kar pomeni popularna umetna inteligenca, ki je del skupine strokovnjakov za umetno inteligenco pri ministrstvu za gospodarski razvoj. Je tudi koordinatorka delovne skupine za umetno inteligenco in Covid19 ter članica odbora za umetno inteligenco, podatkov in robotike.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

VPRAŠANJE (F. ANANASSO)

Začnimo z najosnovnejšim vprašanjem. Emanuela, kaj glede na vaše izkušnje veste o globalnih strategijah na področju umetne inteligence? Kakšen je kontekst? Kakšni so mednarodni modeli? Slišal sem, da zlasti v Ameriki. Kakšen je mednarodni kontekst?  

 

ODGOVOR (E. GIRARDI)

 

Da, hvala, Fulvio, in dobro jutro vsem. Zagotovo zdaj, recimo, tehnologija umetne inteligence velja za strateško tehnologijo za razvoj prihodnjih družb. Številne države so se začele ukvarjati z umetno inteligenco, vlagajo veliko sredstev in predvsem razvijajo nacionalno strategijo za umetno inteligenco. Trenutno je na svetu približno 50 nacionalnih strategij za umetno inteligenco, nekatere pa so v razvoju, tako da bodo objavljene v naslednjih nekaj letih ali celo letos, zato so vse države te tehnologije obravnavale kot resnično strateške zaradi prelomnega vpliva, ki ga ima umetna inteligenca na družbo, že danes na naše vsakdanje življenje in vse bolj na naše življenje v prihodnosti. Zlasti pa lahko rečemo, da kljub temu, da je po vsem svetu že 50 različnih strategij, v bistvu lahko govorimo o dveh ali treh razvojnih modelih umetne inteligence na svetovni ravni, tj. o ameriškem modelu, kitajskem modelu, vmes pa je pred kratkim vstopil tudi evropski model. Na prvi pogled se zdita ameriški in kitajski model precej različna, vendar sta si v resnici zelo podobna, saj v obeh modelih razvoj tehnologij umetne inteligence dejansko vodijo velike zasebne skupine, ki so med drugim prisotne po vsem svetu – ne le na Kitajskem in v Združenih državah Amerike. Dve veliki razliki med tema skupinama sta, da je na Kitajskem prisotna težnja po vladnem nadzoru teh tehnologij, v Združenih državah pa je namesto tega prisotna težnja po deregulaciji, torej po nekakšnem pomanjkanju regulacije teh tehnologij. Evropa je začela nekoliko pozno vlagati v razvoj in uvajanje teh tehnologij, zlasti pa je leta 2016 začela s sporazumom, ki je bil leta 2018 združen s sporazumom o sodelovanju med vsemi državami članicami za razvoj usklajenega načrta za razvoj tehnologij umetne inteligence. Začela je nekoliko pozno, vendar se je odločila, da se bo osredotočila na etično vizijo, torej predvsem na opredelitev etičnih smernic za razvoj tehnologij umetne inteligence. Iz te raziskovalne skupine, ki jo je sklicala Evropska komisija, je nastala evropska vizija umetne inteligence, ki je opredeljena kot “human-centric”, tj. v središče postavlja človeka in spodbuja uporabo tehnologij umetne inteligence za izboljšanje življenja ljudi. Drugi vidik pa je, da spodbuja uporabo “zaupanja vrednih” tehnologij, tj. da so zanesljive. To je nekako v središču evropske vizije. Zanesljive zato, ker če pomislimo na zelo poenostavljeno opredelitev tehnologij umetne inteligence, kjer in s katerimi lahko opredelimo sisteme, ki analizirajo svojo okolico, tj. zbirajo podatke, da bi dosegli določen cilj, in to avtonomno, tako da kažejo vedenje, ki bi ga, če bi ga izvajal človek, lahko opredelili kot inteligentno vedenje. Da bi ti sistemi, ko dosežejo ta cilj, izvedli neko dejanje, ki ga opredeli človek, da bi človek sprejel izid tega dejanja ali odločitve – ki jo sprejme avtonomni sistem – in da bi torej zaupal tako uporabi teh sistemov kot dejanjem ali odločitvam, ki jih ti sistemi sprejmejo, morajo biti zanesljivi (“zaupanja vredni”). In kaj to pomeni, zanesljiv/zaupanja vreden? Recimo, da kar zadeva evropsko različico in opredelitev zanesljive tehnologije, to pomeni tri stvari. V osnovi pomeni, da morajo biti v skladu z evropskimi zakoni, etičnimi vrednotami, ki so vključene v Evropsko listino pravic, in da morajo biti varne z vidika tehnične robustnosti, ne smejo škodovati ljudem. Če torej ti sistemi izpolnjujejo te tri zahteve in so etično neoporečni, potem Evropska komisija pravi, da se lahko razvijajo in uporabljajo v Evropski skupnosti. Nato je Evropska komisija nadaljevala in pripravila sklop dveh pomembnih dokumentov, belo knjigo, evropsko podatkovno strategijo, dejansko pa je trenutno bolj sporen, a tudi pomembnejši dokument tisti, ki je bil predstavljen aprila 2021, in sicer tako imenovani zakon o umetni inteligenci, ki je sklop dokumentov, ki so prvi predlog na svetu za urejanje uporabe sistemov umetne inteligence. Ta dokument je zelo pomemben, ker najprej uporablja pristop, ki temelji na tveganju, tj. vse sisteme umetne inteligence razdeli v štiri kategorije glede na tveganje. V prvi so sistemi z nesprejemljivim tveganjem, torej sistemi, ki so v Evropski skupnosti prepovedani. Sledijo sistemi z visokim, srednjim in nizkim tveganjem. Za sisteme z visokim in srednjim tveganjem je opredeljena cela vrsta zahtev, tako imenovani ocenjevalni seznami, to je vrsta zahtev ali certifikatov, ki jih morajo ti sistemi imeti, da se lahko uporabljajo na enotnem trgu Evropske skupnosti. Ti vidiki so torej zelo pomembni in v Evropski komisiji potekajo številne razprave, saj je po eni strani rečeno, da je cilj Evropske komisije spodbujati razvoj in uporabo tehnologij umetne inteligence, ki na nek način zagotovo ščitijo ljudi in evropske državljane, hkrati pa da obstaja neka pravna varnost za podjetja, da lahko te sisteme razvijajo v varnem okolju z zakonodajnega vidika, da ne bi imeli tveganj, ko uvajajo tehnologije umetne inteligence v svoje izdelke in storitve, v svojo tržno ponudbo. Jasno je, da je največja omejitev, o kateri se trenutno razpravlja, ta, da bi lahko pretirana regulacija na nek način omejila inovacije. To še posebej velja, če upoštevamo dva sistema, o katerih smo prej govorili, kitajskega in ameriškega, v katerih je dejansko veliko manj regulacije, še posebej pa ameriškega v primerjavi z evropskim trgom, ki ga poskušamo ustvariti. Zato je na eni strani zelo težko uravnotežiti potrebo po regulaciji teh sistemov, ki lahko ob zlonamerni uporabi dejansko povzročijo škodo, na drugi strani pa poskušati spodbuditi razvoj evropskih inovacij in zagotoviti resničen razvoj tehnologij umetne inteligence, vendar ne le umetne inteligence, temveč tudi vseh podpornih tehnologij. V mislih imam veriženje blokov, tehnologije v oblaku, zmogljivo računalništvo, saj je pravzaprav zelo pomembno, da se te tehnologije lahko razvijajo tudi na evropski ravni in da se tako uresničuje to, kar se v usklajenem načrtu imenuje evropska tehnološka suverenost. Pomislimo tudi na primer na projekt Gaia X, ki si prizadeva za isti cilj, tj. doseči nekakšno evropsko tehnološko suverenost. 

Quiz question 1/8

da
ne
 

Tehnologije umetne inteligence so strateškega pomena za razvoj družbe v prihodnosti.


V področje umetne inteligence je bilo vloženih le malo sredstev.


Trenutno je na svetu približno 150 nacionalnih strategij umetne inteligence.


Vse države menijo, da so tehnologije umetne inteligence strateške in pomembne za današnjo družbo, v prihodnosti pa bodo postale še pomembnejše.


Na svetovni ravni lahko rečemo, da v osnovi obstajata dva ali trije modeli razvoja tehnologij umetne inteligence: ameriški model, kitajski model in vmesni evropski model.


Ameriški in kitajski model umetne inteligence se med seboj zelo razlikujeta.


Glede naložb v razvoj tehnologij umetne inteligence je Evropa zelo daleč pred preostalim svetom.Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

Quiz question 1/8

 1. O čem so se leta 2018 dogovorile vse države članice EU? O usklajenem načrtu za razvoj tehnologij umetne inteligence.
 2. Na kaj se je Evropa odločila osredotočiti? Na etično vizijo umetne inteligence.
 3. Na čem temelji evropska vizija in na kaj je osredotočena? Na ljudi.
 4. Kaj z etičnega vidika pomeni zanesljiva tehnologija umetne inteligence? Spoštovati mora evropske zakone, evropske etične vrednote in biti zanesljiva, npr. varna s tehničnega vidika.
 5. Katere dokumente je Evropska komisija objavila v zvezi z ureditvijo umetne inteligence? Belo knjigo, evropsko podatkovno strategijo.
 6. Kateri je najpomembnejši in najbolj sporen dokument, ki ga je aprila 2021 predlagala Evropska komisija za ureditev uporabe sistemov umetne inteligence? Zakon o umetni inteligenci.
 7. Kaj morajo izpolnjevati sistemi umetne inteligence z visokim in srednjim tveganjem, da se lahko uporabljajo v evropski skupnosti? Vrsto zahtev in certifikatov.
 8. Do česa lahko privede preveliko število predpisov? Do omejitev inovacij.
 9. Kateri od ameriških in evropskih trgov je bolj reguliran? Evropski trg.

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

VPRAŠANJE (F. ANANASSO)

Torej, če prav razumem, poleg ameriškega in kitajskega modela, ki se z različnimi vidiki razlikujeta od našega, je model Evropske komisije bolj osredotočen na človeka in “vreden zaupanja”, kot ste dejali. Potem se bomo morda pogovorili o tem, kaj se dogaja v Italiji. Če prav razumem, zakon o umetni inteligenci, o katerem govorite (zakon z dne 21. aprila 2021), določa različne stopnje tveganja. Ali nam želite o tem kaj povedati, katere so pomembne točke? Ali so poleg razvrstitve tveganj iz evropskega predloga še kakšni drugi pomembni vidiki? Slišal sem za 32 primerov, v katerih je mogoče posredovati ob upoštevanju dejstva, da obstajajo nalogi za prijetje. Ali je mogoče na hitro povedati kaj o tem, katere so bistvene točke evropskega predloga?

 

ODGOVOR (E. GIRARDI)

Da. Kar zadeva tveganja, vam lahko povem, kateri so tisti vidiki sistemov umetne inteligence, katerih tveganje se šteje za nesprejemljivo, na primer socialno ocenjevanje, spremljanje biometričnih podatkov ljudi na daljavo ali sistemi, ki lahko nekako vplivajo na vedenje ljudi – zlasti ranljivih ljudi – ali z njimi manipulirajo. Te značilnosti veljajo za nesprejemljive in so zato v Evropski skupnosti trenutno prepovedane. Glede sistemov z visokim tveganjem pa menim, da je treba trenutno še pojasniti nekatere vidike, saj govorimo o oceni skladnosti, seznamu meril, ki jih bo treba izpolniti, da bi jih lahko uvedli in uporabljali v Evropski skupnosti. Težava pa je, da se govori tudi o evropskem certificiranju, ki trenutno ni zelo jasno. Med drugim moramo upoštevati, da je vrednostna veriga sistemov umetne inteligence izjemno zapletena. Če pomislimo na razvoj algoritma umetne inteligence, gre na primer od tistih, ki zbirajo podatke, tistih, ki izvajajo usposabljanje, tistih, ki razvijajo algoritem, tistih, ki ga nato začnejo uporabljati v svojih sistemih znotraj svojega podjetja in/ali ga dajo na trg, nato pa se morda nabor podatkov spremeni – potrebna je ponovna posodobitev in morda bo treba spremeniti sistem in v tem primeru spremljati vse skozi uporabo. V resnici govorimo o celotnem življenjskem ciklu, o sistemu umetne inteligence, zaradi česar so potem vsi različni udeleženci v dobavni verigi nenehno povezani in nenehno spremljajo uporabo sistema umetne inteligence, ki so ga razvili, usposobili in dali na trg. Ti vidiki torej še vedno niso dobro pojasnjeni, saj gre za vidik dobavne verige, ki je po mojem mnenju zelo zapleten.

Drug zapleten vidik zadeva dejstvo, da so trenutno sistemi z visokim tveganjem opredeljeni, čeprav ne na zelo jasen način, vendar so kljub temu opredeljeni. Drug vidik pa zadeva dejstvo, da si je Evropska komisija trenutno, recimo, prisvojila pravico do spreminjanja tega seznama in dodajanja novih sistemov, kar je precej sporno, saj bi običajno morala vedno obstajati ločnica med zakonodajno in izvršilno oblastjo, zato je o tem dejansko že veliko razprav, v katerih pravijo, da Evropska komisija ni tista, ki ima pristojnost spreminjati prilogo k zakonu. Zato so ti vidiki precej sporni, na primer pred dnevi sem brala, da so različni CEN, CENELEC, … in večina različnih organov za standardizacijo spraševali o razlogih za zgoraj navedeno stališče Komisije EU. 

Zelo zanimiv je tudi vidik v zvezi s samo opredelitvijo standardov za umetno inteligenco, ki jih trenutno na evropski ravni še ni, zato se vsi različni organi za standardizacijo ukvarjajo s tem. To je ena od povratnih informacij, ki so jih zahtevali, saj v teh dneh vsi pišejo povratne informacije Evropski komisiji, ker je bil 6. avgust 2021 zadnji dan, ko je bilo mogoče predložiti povratne informacije. Predlog uredbe je ena od povratnih informacij, ki je samo črtanje 41. člena, to je dejstvo, da lahko Evropska komisija spreminja, recimo, bolj ali manj po lastni presoji (to ni točno tako, ampak lahko spreminja po lastni presoji) ta seznam sistemov. To so torej nekateri, recimo temu, najbolj nasprotujoči si elementi.

Drugi zelo nasprotujoči si element zadeva opredelitev umetne inteligence, saj je ta zelo široka, medtem ko naj bi bila pravzaprav, recimo, usmerjena v prihodnost in odporna na prihodnost. Z drugega vidika pa se trenutno za sisteme umetne inteligence štejejo tudi sistemi, za katere ne vem, ali so umetna inteligenca, na primer napredni statistični sistemi, sistemi linearne regresije …, zaradi katerih je potem – recimo – uporaba teh sistemov, ki danes verjetno niso umetna inteligenca, veliko bolj zapletena, tako da je vidikov razprav zelo veliko. Mislim, da bo trajalo dve ali tri leta, preden se bo ta uredba začela uporabljati v vseh državah članicah.

Quiz question 1/8

 1. Katera nesprejemljiva tveganja, povezana s sistemi umetne inteligence, obstajajo v evropski skupnosti? Družbeno ocenjevanje, nadzor množic, nadzor za vplivanje na vedenje Evropejcev in manipuliranje z njim.
 2. Kako se v zvezi s sistemi umetne inteligence z visokim tveganjem, imenujejo zahteve in merila, ki jih je potrebno oceniti? Ocenjevanje skladnosti.
 3. Kakšna je vrednostna veriga sistemov umetne inteligence? Izjemno zapletena.
 4. Kaj pomeni spremljanje sistemov umetne inteligence? Življenjski cikel sistemov umetne inteligence.

Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

VPRAŠANJE (F. ANANASSO)

Zahvaljujem se vam za vaše razmišljanje, ki v veliki meri sovpada z nekaterimi mojimi dvomi. Razumem pa, da je bistvena stvar, ki jo imamo več kot drugi, prav koncept “človekovega središča”, kajne? Znani “človek v zanki”, ki mu mnogi pravijo “na zanki”, kar je prav, to pomeni, da mora biti na koncu/na vrhu “človek”, in osebno sem zelo zaskrbljen zaradi tega, kar je Evropska komisija izrecno povedala, da ne more obravnavati vojaških tem, ki smo jih že obravnavali v drugih intervjujih, zelo zaskrbljujoče, ker ni človeka v zanki. Vendar pa je to tema, ki nima nobene zveze s tem, kar obravnavamo zdaj, to je le razmislek med nami, ki preučujemo in obravnavamo te teme.

Tako smo si ogledali svet in Evropo. Kaj pa Italija? Kakšen je položaj Italije? Med drugim v Italiji, pa tudi drugod po Evropi, predvsem pa pri nas, se v zadnjem času pojavlja tudi izraz “trajnost”, ki ga pogosto omenjamo. Kakšen je italijanski pristop, italijanska strategija in naš pristop, recimo, k trajnostnemu razvoju in pomenu uporabe umetne inteligence ter vlaganja v sisteme umetne inteligence?

 

ODGOVOR (E. GIRARDI)

Italija je razvila različne strategije. Trenutno sem sodelovala pri delu, ki je privedlo do razvoja strategije umetne inteligence, ki jo je spodbujalo Ministrstvo za gospodarski razvoj (MISE). Pravzaprav sta bili še dve drugi pobudi, tako da smo dejansko razvili veliko strategij, vendar do danes nismo objavili niti ene. Novica zadnjih dni je, da je skupina, sestavljena iz treh ministrstev, ustanovila novo delovno skupino, ki mora ponovno analizirati dokument, ki smo ga napisali na MISE, in resnično upam, da bodo predlagali fazo izvedbe, to je dejansko izvajanje strategije, njeno izvedbo, izvedbo, ki je temeljna stvar. To bo prelomnica tudi za Italijo. Škoda, ker imamo v Italiji po mojem mnenju toliko odličnosti, zlasti kar zadeva npr. raziskave in razvoj umetne inteligence, žal pa trenutno primanjkuje strateške vizije, kakšne bi lahko bile aplikacije, uporaba in razvoj umetne inteligence na različnih družbenih področjih. 

Po drugi strani pa predlagana italijanska strategija, ki smo jo pripravili, temelji na treh stebrih. Prvi je umetna inteligenca za človeka, kar je popolnoma v skladu z evropsko vizijo, osredotočeno na človeka, drugi je umetna inteligenca za trajnostni in odlični proizvodni razvoj, kar je zelo skladno z vizijo EU, z evropsko belo knjigo o umetni inteligenci, ki je bila predstavljena februarja 2021 in ki spodbuja prav vzpostavitev sistema odličnosti in zaupanja na evropski ravni za spodbujanje razvoja tehnologij umetne inteligence, nato pa za naložbe v izobraževanje, da bi jih uvedli v podjetja, šole in družbo. Zadnja točka pa je po mojem mnenju najpomembnejša in tudi najbolj inovativna, kar zadeva italijansko strategijo umetne inteligence. To je umetna inteligenca za trajnost, ki smo jo predlagali in za katero menimo, da resnično potrebuje spremembo paradigme v smislu, da ni več dovolj, da v središče postavimo človeka, saj ta dejansko živi na planetu in v ekosistemu. In tako reči, da tehnologije uporabljamo le za izboljšanje človeškega življenja, ni več dovolj, zato smo predlagali uporabo tehnologij umetne inteligence za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (SDG) iz agende Združenih narodov 2030. Zato je ta vizija, ki spreminja paradigmo in predlaga ta vidik trajnosti ali pristop, imenujmo ga “planetaren”, če želite, trenutno zelo inovativna. Dejansko so jo sprejeli tudi OECD, Združeni narodi in mislim, da je bila vključena tudi v zadnji usklajeni načrt Evropske komisije, in mislim, da je to verjetno edina možna vizija. Tudi zato, ker je 156 držav, ki so se odločile, da je agenda ZN 2030 tista prava agenda, in cilji trajnostnega razvoja, ki so, tudi če mislimo, da je leto 2030 praktično jutri, najbolj skupni cilji, ki so danes na evropski ravni. Ko so cilji, ki jih je treba doseči, opredeljeni, kot smo rekli prej, je opredelitev umetne inteligence naslednja: sistemi, ki nam na nek avtonomen način omogočajo doseganje določenih ciljev. Če so nam jasni cilji, ki jih želimo doseči, lahko na tej točki, tudi če gre za zapletene cilje, uporabimo te tehnologije za njihovo doseganje. In tako smo nato za nekatere cilje trajnostnega razvoja analizirali, kako uporabiti tehnologije za njihovo doseganje. Zlasti en vidik, recimo mu zelo pomemben, smo skušali posvetiti poskusu povečanja vključenosti in dostopnosti invalidov. In to zaradi uporabe tehnologij umetne inteligence, zato so ti vidiki zelo pomembni, zelo pomembni pa so tudi pri pomoči pri preprečevanju podnebnih sprememb ali pri tem, kako izboljšati vpliv na okolje. V zvezi s tem je na primer zelo zanimiv projekt, ki ga je pravkar spodbudila Evropska komisija, imenovan “Destination Earth”, s katerim je bil ustvarjen digitalni dvojček Zemlje, ki omogoča spremljanje in ocenjevanje podnebnih sprememb, učinkov podnebnih sprememb in, recimo, na tem digitalnem dvojčku Zemlje testiranje novih okoljskih politik, ki jih želimo razviti z uporabo tehnologij umetne inteligence. S tem želimo tudi spodbujati optimizacijo in racionalizacijo omejenih virov, ki jih imamo na Zemlji.

Quiz question 1/8

Italija pripravlja različne strategije, povezane z uvajanjem tehnologij umetne inteligence, vendar te še niso bile objavljene. Italijanski predlog strategij temelji na treh stebrih: UI za človeka, ki se nanaša na evropsko vizijo, osredotočeno na človeka, UI za produktivni in trajnostni razvoj (na primer v podjetjih, šolah, izobraževanju in družbi) in UI za trajnost. Evropska komisija je nedavno spodbujala zelo zanimiv projekt z naslovom “Destination Earth”, v okviru katerega je bila ustvarjena digitalna simulacija Zemlje z digitalnim dvojčkom, ki se bo uporabljala za boljše razumevanje, spremljanje in ocenjevanje učinkov podnebnih sprememb in okoljskih nesreč ter za preizkušanje novih okoljskih politik z uporabo tehnologij UI.


Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

prepis

VPRAŠANJE (F. ANANASSO)

Odlično, odlično in brez omembe novoustanovljenega Inštituta za umetno inteligenco v Torinu, ki je prejel začetno financiranje, ali se motim? 

ODGOVOR (E. GIRARDI)

Ne, ne, žal se motite, Pravzaprav je šlo malo drugače, v smislu, da ja, moral bi biti v Torinu, zdaj pa je v resnici malo negotovosti, ker ta odločitev, ki jo je sprejela prejšnja vlada, ni bila upoštevana, potem pa je bilo po različnih razpravah odločeno, da bo v Torinu center za raziskave in razvoj avtomobilske industrije, ki bo uporabljal tudi tehnologije umetne inteligence, sredstva pa bodo, če se prav spomnim, znašala 20 milijonov evrov. Italijanski inštitut za umetno inteligenco je bil torej na tej stopnji, recimo, odložen, kar je po mojem mnenju velika škoda, saj bi to Italiji omogočilo sodelovanje na različnih mednarodnih mizah, recimo z institucionalnim klobukom, saj je danes Italija žal prisotna na številnih mednarodnih mizah, vendar jo predstavljajo le posamezniki, ki so odličnjaki, ne pa na institucionalni ravni, zato je to, recimo, zamujena priložnost. 

Upajmo, da jo bo ta nova delovna skupina lahko ponovno predlagala.

VPRAŠANJE (F. ANANASSO)

Recimo, da je to polovična zmaga, poglejmo jo v pozitivni luči. In glejte, videli smo svet, Evropo in Italijo, zdaj, če zaključim, očitno je veliko potrebe po usposabljanju, ker vsi govorijo o umetni inteligenci, tisti stvari, ki jo le malokdo zares popolnoma razume, če se v njo ne poglablja nekoliko podrobneje. Zato mislim, da se strinjamo, da je usposabljanje ključnega pomena za razumevanje, kaj so te tehnologije in kako jih varno uporabljati. Ali obstaja celo tveganje, da bi brez ustreznega usposabljanja – govorim o italijanskem sistemu, saj smo v tem projektu usposabljanja odraslih na področju umetne inteligence – v sektorju umetne inteligence v primerjavi z drugimi lahko prišlo do nekakšnega “digitalnega razkoraka”? Kako vidite to, kakšen je pomen in kaj so po vašem mnenju pomembne stvari, ki jih je treba storiti prav za dobro in boljše poučevanje o možnostih, prednostih in slabostih, tveganjih in čemer koli že, kar zadeva umetno inteligenco?

ODGOVOR (E. GIRARDI)

Po mojem mnenju je to ključni in najpomembnejši vidik. Samo pomislite, da smo na začetku govorili o več kot 50 državah, ki so že opredelile svojo nacionalno strategijo umetne inteligence. Pomislite, da so države, kot je Finska, ki so kot prvo prednostno nalogo svoje strategije umetne inteligence določile usposabljanje, izobraževanje svojih državljanov na področju tehnologij umetne inteligence, tako da je to res ključni vidik. Tudi Kitajska, mimogrede, veliko vlaga prav v izobraževanje in usposabljanje svojih državljanov, saj se je zavedala, da je to, recimo, ključno za aktivno sodelovanje v družbi prihodnosti. Zato menim, da je prav to ključni vidik. Če namreč razmišljamo kot delavci, državljani ali na primer študenti, potem če se obujemo v delavske čevlje, bodo delovna mesta prihodnosti zagotovo zahtevala sposobnost uporabe tehnologij umetne inteligence, zato je ta vidik temeljnega pomena, usposabljanje ali izpopolnjevanje je potrebno za učenje recimo novih delovnih profilov ali prekvalifikacijo ali preusposabljanje za resnično učenje o popolnoma novih delovnih mestih. 

In to je po mojem mnenju ključni vidik, kajti če pomislimo na podjetje, ki v tem času uvaja morda robotske sisteme avtomatizacije procesov in potem nekako sprosti vire, ker so naloge, ki so jih opravljali ljudje, zdaj opravljajo avtomatizirani sistemi, torej ta čas, ki se sprosti, te sproščene vire je treba po mojem mnenju nujno ponovno vložiti v usposabljanje zaposlenih. Ta vidik je pomemben tudi z gospodarskega vidika, saj pomeni tudi prerazporeditev tega, kar so tudi gospodarske koristi uvedbe sistemov avtomatizacije v podjetjih, in torej tudi prerazporeditev, recimo temu, tega, kar so koristni učinki, med različne zainteresirane strani, tj. vlaganje v usposabljanje, ki bi po mojem mnenju moralo biti pravica vseh delavcev.

Drugi vidik je, da je pri teh stvareh zelo pomembno, da se naučimo, recimo, digitalnih veščin, ne samo osnovnih, ampak tudi naprednih, da poznamo tehnologije umetne inteligence in jih znamo uporabljati pri svojem delu, saj bodo ta znanja ne glede na vse uporabljali tudi vsi zaposleni. V zvezi s tem je na primer zelo zanimiv pristop, ki zadeva bolj, recimo, izobraževanje, torej šole, kot je zelo lep projekt, ki so ga razvili na MIT v Bostonu, skupaj s projektom, ki ga je financiral Schwartzman, zasebni kapitalski sklad gospoda Schwartzmana, ki je ustanovil šolo, imenovano Schwartzman College, ki je nekakšna dvojezična šola. To pomeni, da vsakdo, ki se odloči za študij – filozofijo, antropologijo, medicino, pravo … – študira skupaj z računalniškimi znanostmi in umetno inteligenco, saj gre za to, da bo v prihodnosti ne glede na vse vsakdo potreboval trdne temelje računalniških znanosti in sposobnost uporabe tehnologij umetne inteligence. Tudi ti predmeti bi morali biti vključeni kot obvezni v našo šolo, res že od otroštva, tj. osnovne šole, predmeti, ki v teoriji že obstajajo, v resnici pa se jih žal ne poučuje poglobljeno. Zato je morda najpomembnejše usposabljanje inštruktorjev, zato je tudi projekt, ki ga izvajate, po mojem mnenju zelo pomemben, saj je namenjen najprej usposabljanju inštruktorjev, da bodo lahko potem jasno šli in poučevali te predmete v šolah. To je zelo pomembno, saj če pomislimo na primer na zdravnike, ki so zdaj v bolnišnicah, verjetno ne znajo uporabljati novih sistemov umetne inteligence in tudi zdravniki, ki so zdaj na univerzi in ne študirajo teh tehnologij, jih ne bodo znali uporabljati, ko bodo začeli delati v bolnišnicah, pri čemer smo videli, kako koristne so bile te tehnologije med pandemijo Covid-19. Če bi jih torej res lahko usposobili za uporabo teh tehnologij, bi bilo to res zelo koristno orodje pri njihovem delu. 

Poleg tega je treba upoštevati še en vidik, in sicer da se bodo delovna mesta v prihodnosti razlikovala od sedanjih, kar pomeni, da se bo današnji zdravnik zelo razlikoval od zdravnika jutrišnjega dne. Tako bodo morali resnično spremeniti tudi pristop, tako da se bodo naučili uporabljati te tehnologije kot tudi miselnost, bolj fluidno, bolj razvojno miselnost, da se bodo lahko lotili celo novih delovnih mest, ki danes verjetno ne obstajajo in se bodo v njihovi vsebini zelo spremenila.

Quiz question 1/8

V Italiji sta izobraževanje in usposabljanje v zvezi s tehnologijami umetne inteligence glavna prednostna naloga.
Quiz question 1/8

Sredstva, ki se sprostijo zaradi sistemov umetne inteligence, je potrebno ponovno vložiti in prerazporediti v usposabljanje, izpopolnjevanje in prekvalifikacijo delavcev, študentov in državljanov.
Quiz question 1/8

Vsi delavci bi morali imeti pravico do koristi od prerazporeditve privarčevanih sredstev, s pomočjo umetne inteligence.
Quiz question 1/8

V prihodnosti delavcem ne bo potrebno razumeti in uporabljati tehnologij umetne inteligence.
Quiz question 1/8
Quiz question 1/8

Računalništvo in umetno inteligenco bi bilo potrebno vključiti tudi v šolo.
Quiz question 1/1

You have completed the Quiz!

Loading...

The learning unit has not been completed

You have successfully completed the learning unit.