EL / EN / DE / IT / SL 

πρόγραμμα σπουδών τεχνητής νοημοσύνης για την εκπαίδευση ενηλίκων

Πολιτική απορρήτου

Οποιαδήποτε συλλογή, χρήση, αποθήκευση, διαγραφή ή άλλη χρήση (εφεξής “επεξεργασία”) δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών μας. Οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, ως “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” (εφεξής επίσης “δεδομένα”) νοούνται όλα τα επιμέρους στοιχεία σχετικά με προσωπικές ή πραγματικές περιστάσεις ενός ταυτοποιημένου ή αναγνωρίσιμου φυσικού προσώπου (το λεγόμενο “υποκείμενο των δεδομένων”).

Οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων περιγράφουν ποια είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τι συμβαίνει με αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πώς μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων, εάν είναι απαραίτητο.

1 Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο
1.1 Υπεύθυνος
Ο υπεύθυνος από την άποψη του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (DSGVO) είναι:

Studio2B GmbH

Διεύθυνση: Lietzenburger Str. 77, 10719 Βερολίνο, Γερμανία
Τηλέφωνο: + 49 (0) 30 634 998 714
E-mail: info@studio2b.de
Αρχική σελίδα: https://www.deinerstertag.de/

1.2 Προστασία των δεδομένων σας
Έχουμε λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι διατάξεις του ΓΚΠΔ τηρούνται τόσο από εμάς όσο και από τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που εργάζονται για εμάς.

Εάν συνεργαζόμαστε με άλλες εταιρείες, όπως παρόχους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διακομιστών, για την παροχή των υπηρεσιών μας, αυτό γίνεται μόνο μετά από εκτεταμένη διαδικασία επιλογής. Σε αυτή τη διαδικασία επιλογής, κάθε μεμονωμένος πάροχος υπηρεσιών επιλέγεται προσεκτικά για την καταλληλότητά του σε σχέση με τις τεχνικές και οργανωτικές ικανότητες στην προστασία των δεδομένων. Αυτή η διαδικασία επιλογής τεκμηριώνεται εγγράφως και μια σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 DSGVO σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό (σύμβαση AV) συνάπτεται μόνο εάν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 28 DSGVO.

Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται σε ειδικά προστατευμένους διακομιστές. Η πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή μόνο για λίγα ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Ο ιστότοπός μας είναι κρυπτογραφημένος με SSL/TLS, το οποίο μπορείτε να αναγνωρίσετε από το “https://” στην αρχή της διεύθυνσης URL. Εάν στην επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμπλέκονται προσωπικά δεδομένα, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται από την πλευρά μας σε κρυπτογραφημένη μορφή. Χρησιμοποιούμε επίσης το ενσωματωμένο πιστοποιητικό TLS για το σκοπό αυτό.

1.3 Διαγραφή προσωπικών δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο. Μόλις εκπληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων, τα δεδομένα δεσμεύονται και διαγράφονται σύμφωνα με τα πρότυπα της έννοιας της διαγραφής εδώ, εκτός εάν οι νομικές διατάξεις εμποδίζουν τη διαγραφή.

2 Επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο και δημιουργία αρχείων καταγραφής
2.1 Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι διακομιστές ιστού μας αποθηκεύουν προσωρινά κάθε πρόσβαση σε ένα αρχείο καταγραφής. Κατά τη διαδικασία αυτή, συλλέγονται και αποθηκεύονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα μέχρι την αυτοματοποιημένη διαγραφή τους:

– Διεύθυνση IP του αιτούντος υπολογιστή
– Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
– Όνομα και διεύθυνση URL του αρχείου στο οποίο έγινε η πρόσβαση
– Ποσότητα των δεδομένων που διαβιβάστηκαν
– Μήνυμα σχετικά με το αν η ανάκτηση ήταν επιτυχής
– Δεδομένα αναγνώρισης του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιήθηκε
– Ιστότοπος από τον οποίο έγινε η πρόσβαση

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Hetzner Online GmbH ως παρόχου φιλοξενίας ιστοσελίδων. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται από: Hetzner Online GmbH, Industriestrasse 25, 91710 Gunzenhausen, Γερμανία.

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται από την Hetzner αποκλειστικά στη Γερμανία. Η ασφάλεια της πληροφορικής, η προστασία των δεδομένων και η διαθεσιμότητα επιβεβαιώνονται ετησίως με ανεξάρτητη πιστοποίηση TÜV (ISO 27001). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων στην Hetzner: https://www.hetzner.de/rechtliches/datenschutz/. Επεξηγήσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της πιθανής επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο της φιλοξενίας ιστοσελίδων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.hetzner.de/rechtliches/webhosting/.

2.2 Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 S.1 lit. f) DSGVO. Το έννομο συμφέρον μας βασίζεται στο να καταστήσουμε τον ιστότοπό μας προσβάσιμο σε εσάς.

2.3 Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με σκοπό να καταστεί δυνατή η χρήση του ιστότοπου (δημιουργία σύνδεσης). Χρησιμοποιείται για την ασφάλεια του συστήματος, την τεχνική διαχείριση της υποδομής δικτύου και τη βελτιστοποίηση της προσφοράς στο διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP αξιολογείται μόνο σε περίπτωση επιθέσεων στην υποδομή δικτύου μας ή στην υποδομή δικτύου του παρόχου μας στο Διαδίκτυο.

2.4 Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται μόλις δεν απαιτούνται πλέον για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Αυτή είναι η περίπτωση όταν κλείσετε τον ιστότοπο. Ο πάροχος φιλοξενίας μας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για στατιστικές έρευνες. Ωστόσο, τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται για τον σκοπό αυτό.

2.5. Δυνατότητα εξάλειψης από το υποκείμενο των δεδομένων
Η συλλογή δεδομένων για την παροχή του ιστότοπου και η αποθήκευση των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία του ιστότοπου. Εάν επιθυμείτε να διεκδικήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας ή έχετε γενικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας Hetzner μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση data-protection@hetzner.com.

3 Χρήση των cookies
3.1 Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο, αντιστοιχίζονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και μέσω των οποίων ορισμένες πληροφορίες μεταφέρονται σε εμάς ή στον φορέα που θέτει το cookie. Τα cookies δεν μπορούν να εκτελέσουν προγράμματα ή να μεταδώσουν ιούς στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούνται από εμάς για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας σε ανώνυμη ή ψευδωνυμοποιημένη μορφή και για να σας παρουσιάσουμε ενδιαφέρουσες προσφορές σε αυτόν τον ιστότοπο. Διάφορα δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν με αυτόν τον τρόπο

– Συχνότητα επισκέψεων στον ιστότοπο
– Ποιες λειτουργίες του ιστότοπου χρησιμοποιείτε
– Η ρύθμιση των cookies σας
– Η ρύθμιση της γλώσσας σας

Όταν καλείτε τον ιστότοπο, ένα cookie banner σας ενημερώνει για τη χρήση των cookies και σας παραπέμπει στη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Σημείωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ από τα Facebook, Instagram, YouTube, Google, LinkedIn:

Κάνοντας κλικ στο “Συμφωνώ με όλα”, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας στις ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. α) DSGVO. Σύμφωνα με το ΔΕΚ, το πρότυπο προστασίας δεδομένων στις ΗΠΑ είναι ανεπαρκές και υπάρχει κίνδυνος τα δεδομένα σας να υποβληθούν σε επεξεργασία από τις αμερικανικές αρχές για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης, ενδεχομένως και χωρίς κανένα ένδικο μέσο. Εάν συναινείτε μόνο στη ρύθμιση των απαραίτητων cookies, η διαβίβαση δεν πραγματοποιείται. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

3.2 Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων από cookies που δεν εξυπηρετούν αποκλειστικά τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. α) DSGVO.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων από cookies που εξυπηρετούν αποκλειστικά τη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου είναι το άρθρο 6 παρ. 1 Σ. 1 εδ. στ) DSGVO.

3.3 Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Το έννομο συμφέρον μας απορρέει από τη διασφάλιση της ομαλής εγκατάστασης της σύνδεσης και της άνετης χρήσης του ιστότοπού μας, καθώς και για λόγους αξιολόγησης της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος. Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται επίσης για να καταστεί δυνατή η στατιστική αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου.

3.4 Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων
Υπάρχουν δύο τύποι cookies. Και τα δύο χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο:

– Προσωρινά cookies (για τον σκοπό αυτό α)
– Μόνιμα cookies (βλ. β)

α) Τα παροδικά cookies, διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ιδίως, τα cookies συνεδρίας. Αυτά αποθηκεύουν ένα λεγόμενο αναγνωριστικό συνεδρίας, με το οποίο διάφορα αιτήματα του προγράμματος περιήγησής σας μπορούν να αντιστοιχιστούν στην κοινή συνεδρία. Αυτό επιτρέπει την αναγνώριση του υπολογιστή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας. Τα cookies συνεδρίας διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

β) Τα μόνιμα cookies, αυτά διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το cookie.

3.5 Δυνατότητα διαγραφής από το υποκείμενο των δεδομένων
Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων με cookies που δεν εξυπηρετούν αποκλειστικά τη λειτουργικότητα του ιστότοπου. Επιπλέον, τοποθετούμε cookies μόνο αφού έχετε συναινέσει στη ρύθμιση των cookies κατά την πρόσβασή σας στον ιστότοπο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αποτρέψετε την επεξεργασία δεδομένων μέσω cookies στον ιστότοπό μας.

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies στις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη δημιουργία cookies ανά πάσα στιγμή, κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.

4 Επικοινωνία
4.1 Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@studio2b.de ή χρησιμοποιώντας μια φόρμα επικοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό, απαιτούνται διάφορα δεδομένα για την απάντηση του ερωτήματος, τα οποία αποθηκεύονται αυτόματα για επεξεργασία.

Στο πλαίσιο της φόρμας επικοινωνίας συλλέγονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα δεδομένα (επισημαίνονται ως υποχρεωτικά):

– Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
– Ονοματεπώνυμο
– Επώνυμο
– Αριθμός τηλεφώνου
– Διεύθυνση σχολείου
– Διεύθυνση
– Τόπος κατοικίας

Τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους.

4.2 Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Η νομική βάση που χρησιμοποιείται εδώ είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο β) DSGVO.

4.3 Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας για επικοινωνία.

4.4 Διάρκεια της αποθήκευσης των δεδομένων
Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν από εμάς μόλις εκπληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων, κατά κύριο λόγο αμέσως μετά την απάντηση στο ερώτημα. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ωστόσο, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να προκύπτει από νομικές, κανονιστικές ή συμβατικές υποχρεώσεις.

4.5. Δυνατότητα διαγραφής από το υποκείμενο των δεδομένων
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή και να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας. Για να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Σε αυτή την περίπτωση, δυστυχώς δεν θα είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε την επικοινωνία μαζί σας. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μαζί σας θα διαγραφούν σε αυτή την περίπτωση, εκτός εάν η διαγραφή αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις νομικές υποχρεώσεις διατήρησης των δεδομένων σας.

4.6 Calendly
4.6.1 Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Μπορείτε να κλείνετε ραντεβού μαζί μας μέσω του ιστότοπού μας. Χρησιμοποιούμε για τον σκοπό αυτό το εργαλείο Calendly. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται από: Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, ΗΠΑ.

Κατά την κράτηση ενός ραντεβού, γίνεται επεξεργασία των ακόλουθων δεδομένων:

Ημερομηνία και ώρα
Όνομα
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ενδεχομένως ένδειξη πρόσθετων συμμετεχόντων στο ραντεβού
Αριθμός τηλεφώνου
Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με το θέμα της συνάντησης.

Τα δεδομένα που θα εισαχθούν θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και, αν χρειαστεί, την παρακολούθηση του ραντεβού. Όλες οι συνδέσεις από το πρόγραμμα περιήγησης προς την πλατφόρμα Calendly κρυπτογραφούνται κατά τη μετάδοση χρησιμοποιώντας TLS SHA-256 με κρυπτογράφηση RSA. Τα δεδομένα των ραντεβού αποθηκεύονται στους διακομιστές του Calendly. Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ: https://calendly.com/pages/dpa.

Σημείωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ:

Χρησιμοποιώντας το Calendly, υπάρχει πιθανότητα τα δεδομένα σας να υποβληθούν σε επεξεργασία στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το ΔΕΚ, το πρότυπο προστασίας δεδομένων στις ΗΠΑ είναι ανεπαρκές και υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα σας να υποβληθούν σε επεξεργασία από τις αμερικανικές αρχές για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης, ενδεχομένως και χωρίς καμία νομική προσφυγή. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας με άλλα μέσα, δεν θα πραγματοποιηθεί τέτοια διαβίβαση μέσω του Calendly.

Μπορείτε να βρείτε την πολιτική απορρήτου του Calendly στη διεύθυνση: https://calendly.com/de/pages/privacy.

4.6.2 Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 εδ. β) DSGVO.

4.6.3 Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων είναι να σας παρέχουμε έναν εύκολο τρόπο για να κλείσετε ένα ραντεβού μαζί μας.

4.6.4 Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων
Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις επιτευχθεί ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων και δεν υπάρχουν νομικοί, επίσημοι ή συμβατικοί κανονισμοί που να εμποδίζουν τη διαγραφή.

4.6.5 Δυνατότητα εξάλειψης από το υποκείμενο των δεδομένων
Έχετε τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας.

5 Ηλεκτρονικά μηνύματα προϊόντων
5.1 Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε υφιστάμενους πελάτες. Για τον σκοπό αυτό υποβάλλονται σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα:

– Όνομα
– Επώνυμο
– διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Κατ’ αρχήν, τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

5.2 Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Οι υφιστάμενοι πελάτες ενδέχεται να λαμβάνουν από εμάς μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προϊόντα που δεν έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους. Ωστόσο, αυτό λαμβάνει χώρα μόνο εντός των στενών ορίων του άρθρου 7 παράγραφος 3 UWG, το οποίο υπό το πρίσμα του άρθρου 95 DSGVO πρέπει να νοηθεί ως καθρέφτης του άρθρου 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ) DSGVO. Το έννομο συμφέρον μας είναι να ενημερώνουμε τους υφιστάμενους πελάτες μας για τα προϊόντα μας μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έτσι να διατηρούμε επαφή με αυτούς τους πελάτες.

Είναι επίσης πιθανό να στέλνουμε συστάσεις προϊόντων στους υφιστάμενους πελάτες μας μέσω ταχυδρομείου. Για τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα διεύθυνσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ) DSGVO βάσει του έννομου συμφέροντός μας να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα μας. Ως πελάτης, θα ενημερωθείτε επίσης ταχυδρομικά για την επεξεργασία των δεδομένων και θα έχετε τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στην αποστολή ταχυδρομικών συστάσεων προϊόντων ανά πάσα στιγμή.

5.3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Τα ηλεκτρονικά μηνύματα προϊόντων έχουν σκοπό να σας ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις προσφορές μας.

5.4 Διάρκεια της αποθήκευσης των δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν και για όσο διάστημα δεν υπάρχουν νομικές ή επίσημες υποχρεώσεις διατήρησης που να μας εμποδίζουν να τα διαγράψουμε.

5.5 Δυνατότητα διαγραφής από το υποκείμενο των δεδομένων
Έχετε τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής που περιέχεται σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα.

5.6 Πάροχος υπηρεσιών αποστολής Campaign Monitor
5.6.1 Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται με τη χρήση του “Campaign Monitor”, μιας πλατφόρμας διαδικτυακού μάρκετινγκ. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται από: Campaign Monitor Pty Ltd,123 Mission Street, 26th Floor, San Francisco, CA 94105, ΗΠΑ.

Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υφιστάμενων πελατών μας, καθώς και τα άλλα δεδομένα τους που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση, αποθηκεύονται στους διακομιστές της Campain Monitor στις ΗΠΑ. Η Campaign Monitor χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να στέλνει και να αξιολογεί ηλεκτρονικά μηνύματα προϊόντων για λογαριασμό μας. Επιπλέον, η Campaign Monitor μπορεί, σύμφωνα με τις δικές της πληροφορίες, να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για τη βελτιστοποίηση ή τη βελτίωση των δικών της υπηρεσιών, π.χ. για την τεχνική βελτιστοποίηση της αποστολής και της παρουσίασης των ενημερωτικών δελτίων ή για οικονομικούς σκοπούς προκειμένου να προσδιορίσει από ποιες χώρες προέρχονται οι παραλήπτες. Ωστόσο, η Campaign Monitor δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα των παραληπτών μας για να τους γράψει η ίδια ή να τα διαβιβάσει σε τρίτους. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα περιέχουν ένα λεγόμενο “web beacon”, δηλαδή ένα αρχείο μεγέθους pixel, το οποίο ανακτάται από τον διακομιστή της Campaign Monitor όταν ανοίγει. Κατά τη διάρκεια αυτής της ανάκτησης συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το σύστημά σας, καθώς και η διεύθυνση IP σας και η ώρα της ανάκτησης. Τα στατιστικά δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν επίσης εάν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανοίγουν, πότε ανοίγουν και σε ποιους συνδέσμους κάνουν κλικ. Αν και οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποδοθούν σε μεμονωμένους παραλήπτες για τεχνικούς λόγους, δεν είναι πρόθεση ούτε της Campaign Monitor ούτε της δικής μας να παρακολουθεί μεμονωμένους χρήστες.

Εμπιστευόμαστε την αξιοπιστία και την ασφάλεια πληροφορικής και δεδομένων της Campaign Monitor. Μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου της Campaign Monitor εδώ https://www.campaignmonitor.com/policies/.

5.6.2 Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Η επεξεργασία δεδομένων από την Campaign Monitor βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική και ασφαλή διαβίβαση σε εσάς, άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. στ) DSGVO.

5.6.3 Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Χρησιμοποιούμε την Campaign Monitor ως πάροχο υπηρεσιών αλληλογραφίας για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική διαχείριση των διευθύνσεων και να διατηρούμε επαφή μαζί σας μέσω του ενημερωτικού δελτίου.

5.6.4 Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων
Σύμφωνα με την Campaign Monitor, η Campaign Monitor αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς αποστολής αλληλογραφίας. Η Campaign Monitor θα διαγράψει τα δεδομένα σας όταν σας διαγράψουμε από τη λίστα αλληλογραφίας μας.

5.6.5 Δικαίωμα προσφυγής του υποκειμένου των δεδομένων
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την Campaign Monitor επικοινωνώντας μαζί μας. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε την αιτιολογημένη αντίρρησή σας και θα σας ενημερώσουμε εάν και γιατί θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα. Επιπλέον, είστε πάντα ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο “opt-out” στο κάτω μέρος κάθε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο οποίος θα έχει ως αποτέλεσμα να διαγράψουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από το αρχείο διευθύνσεών μας και, ως εκ τούτου, η Campaign Monitor δεν θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

6 Παραδόσεις δεμάτων
6.1 Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Όταν κανονίζετε μια παράδοση μαζί μας, επεξεργαζόμαστε το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Στην περίπτωση παραδόσεων δεμάτων, διαβιβάζουμε επίσης τα δεδομένα στους συμβατικά δεσμευμένους επεξεργαστές παραγγελιών και παρόχους υπηρεσιών μας.

6.2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων που σχετίζεται με το παρόν είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 εδ. β) DSGVO, δηλαδή η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβάσεων και των συμφωνιών παράδοσης.

6.3 Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προκειμένου να συνάψουμε μαζί σας τη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας παράδοσης, συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης της τιμολόγησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου και της παραλαβής της πληρωμής, για να διασφαλίσουμε την έγκαιρη παράδοση και για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις ημερομηνίες παράδοσης ή/και τις αλλαγές στην παράδοση.

Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τους παρόχους υπηρεσιών μας, ώστε να μπορούν να διεκπεραιώσουν την παράδοση και να επικοινωνήσουν μαζί σας, όπως είναι απαραίτητο, για να ανακοινώσουν και να συντονίσουν την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών σας.

6.4 Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων
Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν και για όσο χρονικό διάστημα είμαστε υποχρεωμένοι να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας από νομικές, συμβατικές ή επίσημες υποχρεώσεις.

6.5 Δυνατότητα εξάλειψης από το υποκείμενο των δεδομένων
Η επεξεργασία των δεδομένων είναι απολύτως απαραίτητη για να μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε τη σύμβασή σας, γι’ αυτό και δεν μπορεί να απαλειφθεί.

6.6 PayPal
6.6.1 Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Προσφέρουμε την PayPal ως πιθανή υπηρεσία πληρωμών. Το PayPal είναι ένα εικονικό μοντέλο λογαριασμού και μέσο πληρωμής. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία πληρωμών μέσω PayPals, απαιτείται προηγούμενη εγγραφή στην PayPal. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται από: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο.

Εάν χρησιμοποιείτε την PayPal ως μέσο πληρωμής, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν στην PayPal. Τα προσωπικά δεδομένα είναι

– Ονοματεπώνυμο,
– επώνυμο,
– διεύθυνση,
– διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
– διεύθυνση IP,
– αριθμός τηλεφώνου,
– αριθμό κινητού, κατά περίπτωση, και
– άλλα δεδομένα που απαιτούνται για την τελική επεξεργασία της πληρωμής.

Εκτός από τη διαβίβαση των δεδομένων σε πιστωτικούς οργανισμούς, είναι επίσης πιθανό η PayPal να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων, εάν είναι απαραίτητο, στο βαθμό που αυτό καθίσταται απαραίτητο για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Το ίδιο ισχύει και για την κατ’ ανάθεση επεξεργασία. Η PayPal χρησιμοποιεί δεσμευτικούς εσωτερικούς κανόνες προστασίας δεδομένων (Binding Corporate Rules): https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/bcr για τη διασφάλιση της επεξεργασίας δεδομένων. Ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο για πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων της PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

6.6.2 Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Η νομική βάση βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 p. 1 lit. b) DSGVO.

6.6.3 Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η διαβίβαση των δεδομένων είναι απαραίτητη για την αποτροπή τυχόν κατάχρησης. Σας ενημερώνουμε ότι η PayPal ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σε πιστωτικούς οργανισμούς. Αυτό συμβαίνει επειδή η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει την ταυτότητα και την πιστοληπτική σας ικανότητα.

6.6.4 Διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων
Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της σύμβασης και την τιμολόγηση, εκτός εάν νομικές ή συμβατικές προθεσμίες αποθήκευσης εμποδίζουν τη διαγραφή των δεδομένων σας.

6.6.5 Δυνατότητα εξάλειψης από το υποκείμενο των δεδομένων
Η επεξεργασία δεδομένων είναι απολύτως απαραίτητη για τη διεκπεραίωση της πληρωμής σας μέσω PayPal, γι’ αυτό και δεν μπορεί να απαλειφθεί εάν έχετε επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Επομένως, δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης.

7 Σύνδεσμοι κοινωνικής δικτύωσης
Έχουμε ενσωματώσει πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις υπηρεσίες μας μέσω συνδέσμων, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα οι πάροχοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης να λαμβάνουν δεδομένα από εσάς. Εάν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο κοινωνικής δικτύωσης, καλείται ο ιστότοπος του αντίστοιχου παρόχου κοινωνικής δικτύωσης. Με την κλήση του ιστότοπου του αντίστοιχου παρόχου μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέσω των υπηρεσιών μας, τα αντίστοιχα δεδομένα αναφοράς διαβιβάζονται στον αντίστοιχο πάροχο μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο πάροχος μέσων κοινωνικής δικτύωσης λαμβάνει έτσι την πληροφορία ότι μας επισκεφτήκατε.

Σημείωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ:

Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο κοινωνικής δικτύωσης, τα δεδομένα που σας αφορούν ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από τον αντίστοιχο πάροχο στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το ΔΕΚ, το πρότυπο προστασίας δεδομένων στις ΗΠΑ είναι ανεπαρκές και υπάρχει κίνδυνος τα δεδομένα σας να υποβληθούν σε επεξεργασία από τις αμερικανικές αρχές για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης, ενδεχομένως και χωρίς καμία νομική προσφυγή. Εάν δεν κάνετε κλικ στους συνδέσμους των παρόχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δεν πραγματοποιείται καμία μεταφορά δεδομένων.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τους παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να βρείτε εδώ:

Meta Page Insights: https://de-de.facebook.com/help/pages/insights
Πολιτική μεταδεδομένων: https://de-de.facebook.com/about/privacy
Πολιτική χρήσης πλήρων δεδομένων Meta: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de
Xing: https://www.xing.com/privacy
YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de

7.1.1 Βίντεο YouTube
Χρησιμοποιούμε τον πάροχο YouTube για την ενσωμάτωση βίντεο στον ιστότοπό μας. Από κοινού υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων μαζί μας είναι: YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ, εκπροσωπούμενη από την Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Η επεξεργασία δεδομένων για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και για την Ελβετία πραγματοποιείται από: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Κανονικά, όταν καλείτε ορισμένες σελίδες του ιστότοπού μας με ενσωματωμένα βίντεο, η διεύθυνση IP σας αποστέλλεται ήδη στο YouTube και εγκαθίστανται cookies στον υπολογιστή σας. Ωστόσο, έχουμε ενσωματώσει βίντεο του YouTube με τη διευρυμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, το YouTube εξακολουθεί να επικοινωνεί με την υπηρεσία Google Ad Manager – πρώην Double Click – της Google, αλλά σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google, τα προσωπικά δεδομένα δεν αξιολογούνται κατά τη διαδικασία. Ως αποτέλεσμα, το YouTube δεν αποθηκεύει πλέον πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες, εκτός εάν παρακολουθούν το βίντεο. Εάν κάνετε κλικ στο βίντεο, η διεύθυνση IP σας διαβιβάζεται στο YouTube και το YouTube μαθαίνει ότι παρακολουθήσατε το βίντεο. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο YouTube, οι πληροφορίες αυτές αντιστοιχίζονται επίσης στο λογαριασμό χρήστη σας. Δεν έχουμε καμία γνώση και καμία επιρροή στην πιθανή συλλογή και χρήση των δεδομένων σας από το YouTube. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων, ανατρέξτε στην ακόλουθη πολιτική δεδομένων του YouTube και της Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

7.1.1.1. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο α) DSGVO.

7.1.1.2 Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κάνουμε την εταιρεία μας πιο γνωστή. Επιπλέον, θα θέλαμε να σας προσφέρουμε την ευκαιρία να αλληλεπιδράσετε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του ιστότοπού μας.

7.1.1.3 Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων
Τα δεδομένα που συλλέγονται από το YouTube (Google) μέσω πρόσθετων προγραμμάτων και διαφημίσεων θα διαγράφονται από τον υπεύθυνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο αποθήκευσης. Σύμφωνα με την Google, η περίοδος αυτή είναι 9 ή 18 μήνες.

7.1.1.4 Δυνατότητα εξάλειψης από το υποκείμενο των δεδομένων
Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας για το σκοπό αυτό. Για να αποτρέψετε την επεξεργασία δεδομένων από το YouTube, έχετε τη δυνατότητα να αποσυνδεθείτε από το YouTube πριν από την πρόσβαση στον ιστότοπό μας και να διαγράψετε όλα τα cookies από το ιστορικό του προγράμματος περιήγησής σας. Περαιτέρω ρυθμίσεις και αντιρρήσεις σχετικά με τη χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς είναι δυνατές μέσα από τις ρυθμίσεις του προφίλ στο YouTube. Οι ρυθμίσεις δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, δηλαδή εφαρμόζονται σε όλες τις συσκευές, όπως επιτραπέζιοι υπολογιστές ή κινητές συσκευές.

8 Εργαλεία παρακολούθησης και ανάλυσης
Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα εργαλεία ανάλυσης για τη συνεχή βελτίωση της προσφοράς του ιστότοπού μας. Μπορείτε να μάθετε ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε κάθε περίπτωση και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αντίστοιχους παρόχους υπηρεσιών παρακάτω:

8.1 Facebook Custom Audience / Facebook Pixel
8.1.1 Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το εικονοστοιχείο δράσης επισκεπτών από τη Meta (“Facebook pixel”) για τη μέτρηση μετατροπών. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται από: Meta Platforms Ireland Limited, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ.

Με τη βοήθεια του pixel του Facebook, μπορεί να παρακολουθείται η συμπεριφορά των επισκεπτών της σελίδας μετά την επίσκεψή τους στον ιστότοπό μας. Αυτό επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων της Meta για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς και τη βελτιστοποίηση των μελλοντικών μέτρων διαφήμισης. Η Meta λαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων: τη διεύθυνση URL προώθησης, πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης και το αναγνωριστικό χρήστη του Facebook του ατόμου, εάν έχει λογαριασμό στο Facebook και είναι συνδεδεμένο στο Facebook.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Meta, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη και η Meta να μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για τους δικούς της διαφημιστικούς σκοπούς σύμφωνα με την πολιτική χρήσης δεδομένων της Meta. Αυτό επιτρέπει στη Meta να επιτρέπει την τοποθέτηση διαφημίσεων σε σελίδες της Meta καθώς και εκτός της Meta. Αυτή η χρήση των δεδομένων δεν μπορεί να επηρεαστεί από εμάς ως διαχειριστή του ιστότοπου.

Τα δεδομένα που λαμβάνουμε τα χρησιμοποιούμε για: Στατιστικά στοιχεία. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε προσωπική αναφορά.

Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες προστασίας δεδομένων της Meta στη διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy/.

8.1.2 Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Η νομική βάση για τη χρήση της εφαρμογής είναι η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. α) DSGVO.

8.1.3 Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με σκοπό την προσανατολισμένη στη ζήτηση και συνεχή βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας. Αυτό έχει επίσης ως αποτέλεσμα το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων.

8.1.4. Διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων
Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της καταγραφής μας και καμία νομική, επίσημη ή συμβατική ρύθμιση δεν εμποδίζει τη διαγραφή τους.

8.1.5 Δυνατότητα εξάλειψης από το υποκείμενο των δεδομένων
Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Custom Audiences” remarketing στην ενότητα Ad Settings (Ρυθμίσεις διαφημίσεων) στη διεύθυνση https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen, εφόσον έχετε λογαριασμό στο Facebook. Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη διαφήμιση της Meta με βάση τη χρήση στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

8.2 Google Analytics
8.2.1 Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Google Analytics. Πρόκειται για μια υπηρεσία ανάλυσης της πρόσβασης σε ιστότοπους που παρέχεται από την Google LLC. (“Google”) και μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την προσφορά μας στο διαδίκτυο. Η επεξεργασία δεδομένων για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και για την Ελβετία πραγματοποιείται από: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία.

Τα cookies μας επιτρέπουν να αναλύουμε τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ενός cookie είναι:

– Διεύθυνση IP,
– ώρα πρόσβασης,
– διάρκεια πρόσβασης

και μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σας στον ιστότοπό μας διαβιβάζεται σε εμάς με τη μορφή αναφορών. Η Google μπορεί να διαβιβάσει τις πληροφορίες που συλλέγονται σε τρίτους, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή εάν τρίτοι επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της Google. Οι κώδικες παρακολούθησης της Google στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούν τη λειτουργία “_anonymizeIp()”, η οποία σημαίνει ότι οι διευθύνσεις IP επεξεργάζονται μόνο σε συντομευμένη μορφή, προκειμένου να αποκλειστεί η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με εσάς.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία δεδομένων της Google Analytics στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/ και στη διεύθυνση http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

8.2.2 Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 S.1 lit. a) DSGVO.

8.2.3 Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μας επιτρέπει να αναλύσουμε τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγηση. Αξιολογώντας τα δεδομένα που λαμβάνονται, είμαστε σε θέση να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των επιμέρους στοιχείων του ιστότοπού μας. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε συνεχώς τον ιστότοπό μας και τη φιλικότητά του προς τον χρήστη.

8.2.4 Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων
Τα δεδομένα θα διαγραφούν 60 μήνες μετά την [τελευταία] επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.

8.2.5 Δυνατότητα διαγραφής από το υποκείμενο των δεδομένων
Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε μια δοθείσα συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων με ισχύ για το μέλλον. Για να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies από την Google Analytics, ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπού μας στον πλήρη βαθμό τους. Το Google Analytics μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί και να ελεγχθεί από επεκτάσεις του προγράμματος περιήγησης, π.χ. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8.3 Google Tag Manager
8.3.1 Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Το Google Tag Manager είναι μια λύση με την οποία μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις λεγόμενες ετικέτες ιστότοπου μέσω μιας διεπαφής (και έτσι, για παράδειγμα, να ενσωματώνουμε υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google στην ηλεκτρονική μας προσφορά). Το Tag Manager χρησιμεύει ως “διαχειριστής” των υλοποιημένων ετικετών. Αυτό μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε κεντρικά ενσωματωμένα προϊόντα της Google ή άλλα εργαλεία ανάλυσης στον ιστότοπό μας. Οι ετικέτες που ενσωματώνονται στον ιστότοπο αναφέρονται ως τμήματα κώδικα που καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σας στον ιστότοπό μας. Με τη χρήση του ιστότοπού μας, γίνεται λήψη του Google Tag Manager, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη προώθηση της διεύθυνσης IP του χρήστη στην Google. Όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Google. Η επεξεργασία δεδομένων για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και για την Ελβετία πραγματοποιείται από: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις οδηγίες χρήσης του Google Tag Manager εδώ: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

8.3.2 Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. α) DSGVO.

8.3.3 Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Το Google Tag Manger απλοποιεί τη διαχείριση και την οργάνωση των εργαλείων ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για τον ιστότοπο. Για την ενσωμάτωση ενός εργαλείου ανάλυσης πρέπει να ενσωματωθούν στον ιστότοπο κώδικες JavaScript. Η χρήση του Google Tag Manger μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε αυτούς τους ενσωματωμένους κώδικες από ένα σημείο.

8.3.4 Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων
Δεδομένου ότι η αποθήκευση των δεδομένων δεν πραγματοποιείται απευθείας από το Google Tag Manager, αλλά τα δεδομένα προωθούνται στα εργαλεία παρακολούθησης, είναι απαραίτητο να ελέγξετε με τα επιμέρους ενσωματωμένα εργαλεία παρακολούθησης τη διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων.

8.3.5 Δυνατότητα διαγραφής από το υποκείμενο των δεδομένων
Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε μια δοθείσα συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων με ισχύ για το μέλλον. Για να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων σας μπορείτε να βρείτε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των χρησιμοποιούμενων εργαλείων.

9 Εργαλεία διαφήμισης και μάρκετινγκ
Ο ιστότοπός μας περιέχει επίσης εργαλεία που διασφαλίζουν ότι ο ιστότοπός μας θα σας εμφανίζεται ως σχετικό αποτέλεσμα αναζήτησης ή ως διαφήμιση σε μια αναζήτηση στο Διαδίκτυο. Παρακάτω έχουμε αναλύσει για εσάς τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον ιστότοπό μας:

9.1 Διαφημίσεις LinkedIn και παρακολούθηση μετατροπής
9.1.1 Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων.
Τοποθετούμε διαφημίσεις στο LinkedIn. Χρησιμοποιούμε επίσης την τεχνολογία ανάλυσης και παρακολούθησης μετατροπών της πλατφόρμας LinkedIn για να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των διαφημίσεων. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται από: LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Το LinkedIn τοποθετεί ένα cookie στον υπολογιστή σας, από το οποίο λαμβάνονται πληροφορίες για την αναπαραγωγή της διαφήμισης. Τα αρχεία κειμένου των cookies περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας, ιδίως τις σελίδες που έχετε δει, προκειμένου να είναι σε θέση να κάνουν συγκεκριμένες συστάσεις προϊόντων σε επόμενες επισκέψεις στον ιστότοπό μας ή σε ιστότοπους τρίτων. Το cookie περιέχει ένα τυχαία εκχωρημένο ψευδώνυμο. Εάν επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπό μας ή τον ιστότοπο της LinkedIn εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, η LinkedIn θα σας αναγνωρίσει μέσω αυτού του ψευδώνυμου. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να συνδεθούν με το πρόσωπό σας. Ούτε εμείς ούτε η LinkedIn συνδυάζουμε αυτές τις πληροφορίες με τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

9.1.2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 εδ. α) DSGVO.

9.1.3 Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Είναι προς το συμφέρον μας να σας ενημερώσουμε για την προσφορά μας και να την καταστήσουμε σαφή και φιλική προς το χρήστη για εσάς. Αυτός είναι και ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων.

9.1.4. Διάρκεια της αποθήκευσης των δεδομένων
Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της καταγραφής μας και καμία νομική, συμβατική ή επίσημη ρύθμιση δεν εμποδίζει τη διαγραφή τους.

9.1.5 Δυνατότητα εξάλειψης από το υποκείμενο των δεδομένων
Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση και τη χρήση δεδομένων σε cookie από το LinkedIn, καλώντας το σύνδεσμο https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out και επιλέγοντας “Refuse” (Απόρριψη). Εάν επιλέξετε αυτή την επιλογή, θα οριστεί ένα νέο cookie (opt-out cookie) στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο θα ενημερώνει το LinkedIn ότι δεν επιτρέπεται να αποθηκευτούν δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά περιήγησής σας. Σημειώστε ότι η ρύθμιση πρέπει να γίνει για όλα τα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Εάν διαγραφούν όλα τα cookies σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, αυτό θα επηρεάσει και το cookie εξαίρεσης της LinkedIn.

10 Άλλα εργαλεία τρίτων μερών
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε εργαλεία τρίτων μερών για να μας βοηθήσουν με την εμφάνιση σελίδων και τη λειτουργικότητα του ιστότοπου. Αυτά αναφέρονται παρακάτω:

10.1 Google Maps
10.1.1 Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το προϊόν Google Maps της Google LLC. Η επεξεργασία δεδομένων για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και για την Ελβετία πραγματοποιείται από: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Όταν καλείτε μια σελίδα, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαιτούμενες γεωγραφικές πληροφορίες στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας, προκειμένου να εμφανιστεί σωστά ο χάρτης. Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε πρέπει να συνδεθεί με τους διακομιστές της Google. Αυτό επιτρέπει στην Google να γνωρίζει ότι η ιστοσελίδα μας προσπελάστηκε μέσω της διεύθυνσης IP σας και ποιος χάρτης εμφανίστηκε. Οι όροι χρήσης των Χαρτών Google βρίσκονται στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

10.1.2 Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 εδ. α) DSGVO.

10.1.3 Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η χρήση του Google Maps σας διευκολύνει να βρείτε την τοποθεσία μας και να αλληλεπιδράσετε με αυτήν με διάφορους τρόπους, π.χ. σχεδιάζοντας μια διαδρομή.

10.1.4 Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων
Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων, εκτός εάν νομικοί, επίσημοι ή συμβατικοί κανονισμοί εμποδίζουν τη διαγραφή.

10.1.5 Δυνατότητα διαγραφής από το υποκείμενο των δεδομένων
Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Εάν επιλέξετε να μην χρησιμοποιείτε τους Χάρτες Google, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τμήματα του ιστότοπού μας.

10.2 Αυτοδιαχειριζόμενες γραμματοσειρές ιστού της Google
10.2.1 Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Χρησιμοποιούμε τις λεγόμενες γραμματοσειρές ιστού στον ιστότοπο για την ομοιόμορφη εμφάνιση γραμματοσειρών. Όταν καλείτε μια σελίδα, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές ιστού στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας, προκειμένου να εμφανίζονται σωστά τα κείμενα και οι γραμματοσειρές. Έχουμε ενσωματώσει τις γραμματοσειρές ιστού τοπικά στον δικό μας ιστότοπο, έτσι ώστε η Google να μην αντιληφθεί ότι ο ιστότοπός μας έχει προσπελαστεί μέσω της διεύθυνσης IP σας. Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει γραμματοσειρές ιστού, ο υπολογιστής σας θα χρησιμοποιήσει μια τυπική γραμματοσειρά.

10.2.2 Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Η νομική βάση βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 p. 1 lit. f) DSGVO.

10.2.3 Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων είναι η ομοιόμορφη παρουσίαση των γραμματοσειρών στον παρόντα ιστότοπο, προκειμένου να μπορούμε να προσφέρουμε έναν οπτικά ενδιαφέροντα και ταυτόχρονα φιλικό προς τον χρήστη ιστότοπο.

10.2.4. Διάρκεια της αποθήκευσης δεδομένων
Δεν αποθηκεύονται δεδομένα.

10.2.5 Δυνατότητα εξάλειψης από το υποκείμενο των δεδομένων
Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να μην υποστηρίζει γραμματοσειρές ιστού. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπολογιστής σας θα χρησιμοποιεί μια τυπική γραμματοσειρά.

10.3 Τύπος μορφής
10.3.1 Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Χρησιμοποιούμε τον πάροχο υπηρεσιών Typeform για εσωτερική αξιολόγηση. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται από: TYPEFORM SL, c/ Bac de Roda, 163 (τοπική), 08018 Βαρκελώνη – Ισπανία.

Για τον σκοπό αυτό υποβάλλονται σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα:

Διεύθυνση IP
Προαιρετικά, επεξεργάζονται επίσης τα ακόλουθα δεδομένα:

Αίτημα
Όνομα
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Μήνυμα
Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας παραγγελιών (συμφωνία AV) με την Typeform σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Η Typeform είναι πιστοποιημένη κατά ISO27001 και SOC2. Μπορείτε να δείτε τη σύμβαση AV και την πολιτική απορρήτου που παρέχει η Typeform εδώ: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/?typeform-source=www.typeform.com

10.3.2 Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. 1 εδ. στ) DSGVO. Το έννομο συμφέρον μας βασίζεται στη διασφάλιση της σταθερότητας, της λειτουργικότητας και της ασφάλειας μέσω ενός ασφαλούς παρόχου υπηρεσιών.

10.3.3 Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Χρησιμοποιούμε τις φόρμες που φιλοξενούνται από την Typeform για να παρέχουμε στους χρήστες μας ολοκληρωμένες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα ερωτήματά τους όσον αφορά την προστασία των δεδομένων.

10.3.4 Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων
Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν από εμάς μόλις εκπληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων και καμία νομική, επίσημη ή συμβατική υποχρέωση δεν εμποδίζει τη διαγραφή. Όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν το αργότερο πέντε χρόνια μετά τη λήξη της σύμβασής μας με την Typeform.

10.3.5 Δυνατότητα εξάλειψης από το υποκείμενο των δεδομένων
Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που θίγονται από τον χειρισμό των δεδομένων στην Typeform, ιδίως τα δικαιώματα εναντίωσης, διόρθωσης, διαγραφής και δέσμευσης δεδομένων, πρέπει να διεκδικηθούν έναντι μας.

10.4 Zenkit
10.4.1 Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Έχουμε ενσωματώσει στην ιστοσελίδα μας φόρμες από τη γεννήτρια φορμών Zenkit (προϊόν: Zenforms). Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται από: Axonic Informationssysteme GmbH, Kaiserstraße 241, 76133 Καρλσρούη, Γερμανία.

Χρησιμοποιούμε τον πάροχο για να ζητήσουμε δεδομένα για νέα προϊόντα από τους εταιρικούς πελάτες μας μέσω φορμών. Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Zenkit:

Cookies
Δεδομένα χρήσης
Όνομα και επώνυμο
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αριθμός τηλεφώνου
Διεύθυνση εταιρείας
Φωτογραφία προφίλ
Ηχογραφήσεις
Τα δεδομένα επεξεργάζονται από τον πάροχο αποκλειστικά σε διακομιστή στη Γερμανία. Έχουμε επίσης συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με την Axonic. Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων στη Zenkit εδώ: https://zenkit.com/de/internet-datenschutz/

10.4.2 Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Η χρήση των εντύπων Zenkit στον ιστότοπό μας βασίζεται στη νομική βάση του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ) DSGVO. Το έννομο συμφέρον μας είναι να συμπεριλάβουμε στον ιστότοπό μας φόρμες που διευκολύνουν την ανάκτηση δεδομένων.

Ωστόσο, η συμπλήρωση των εντύπων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α) DSGVO.

10.4.3 Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων είναι να ρωτάμε τους πελάτες μας για νέα έργα, ώστε να είμαστε σε θέση να βελτιστοποιούμε συνεχώς την προσφορά μας.

10.4.4 Διάρκεια της αποθήκευσης των δεδομένων
Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις εκπληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων και καμία νομική, επίσημη ή συμβατική υποχρέωση δεν εμποδίζει τη διαγραφή.

10.4.5 Δυνατότητα εξάλειψης από το υποκείμενο των δεδομένων
Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που θίγονται από την επεξεργασία δεδομένων στη Zenkit, ιδίως τα δικαιώματα εναντίωσης, διόρθωσης, διαγραφής και δέσμευσης δεδομένων, πρέπει να διεκδικηθούν έναντι μας. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων στη Zenkit, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με τον πάροχο: privacy@zenkit.de.

11 Δήλωση προστασίας δεδομένων για τις εμφανίσεις μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Διαχειριζόμαστε τις ακόλουθες δικές μας παρουσίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

– Meta: https://www.facebook.com/deinerstertag.de/
– Instagram: http://www.instagram.com/deinerstertag/
– TikTok: https://www.tiktok.com/@deinerstertag
– Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6iDIGrFrXIOav7rc98zhHA
– LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Εδώ χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της

– Meta, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ και Meta Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία (“Meta”) αντίστοιχα.
– GitHub, Inc, 88 Colin P. Kelly Street, San Francisco, CA 94107, USA (“GitHub”)
– Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, ΗΠΑ. (“Instagram”), Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Η επεξεργασία δεδομένων εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας πραγματοποιείται από: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία (“Google”).
– LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία (“LinkedIn”).

πίσω.

Με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 05.06.2018 (διαθέσιμη στη διεύθυνση http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202543&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298398 ), οι διαχειριστές παρουσιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι ίδιοι οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θεωρούνται από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων.

Επισημαίνουμε ότι χρησιμοποιείτε τις παρουσίες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις λειτουργίες τους με δική σας ευθύνη. Αυτό ισχύει ιδίως για τη χρήση των διαδραστικών λειτουργιών (π.χ. σχολιασμός, κοινοποίηση, βαθμολόγηση). Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που διαθέτουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον δικό μας ιστότοπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέσω των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του TikTok μέσω της παρακάτω συνδεδεμένης φόρμας επικοινωνίας: https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy?lang=de-DE.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Meta και του Instagram μέσω της ακόλουθης συνδεδεμένης φόρμας επικοινωνίας: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Google και του YouTube μέσω της ακόλουθης συνδεδεμένης φόρμας επικοινωνίας: https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του LinkedIn μέσω της ακόλουθης συνδεδεμένης φόρμας επικοινωνίας:
https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

11.1 Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συλλέγουν, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση IP σας καθώς και άλλες πληροφορίες που υπάρχουν στον υπολογιστή σας με τη μορφή cookies. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να μας παρέχουν, ως διαχειριστή του ιστότοπου, στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου. Τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με εσάς σε αυτό το πλαίσιο υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ενδέχεται να μεταφερθούν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πληροφορίες που λαμβάνει ο φορέας εκμετάλλευσης του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου και ο τρόπος χρήσης τους περιγράφονται στις δηλώσεις απορρήτου των αντίστοιχων κοινωνικών δικτύων. Εκεί θα βρείτε επίσης πληροφορίες για το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στους ακόλουθους συνδέσμους:

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de
Meta Page Insights: https://de-de.facebook.com/help/pages/insights
Πολιτική μεταδεδομένων: https://de-de.facebook.com/about/privacy
Πολιτική χρήσης πλήρων δεδομένων Meta: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy
YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Βοήθεια Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Πολιτική δεδομένων Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

Με ποιον τρόπο οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν τα δεδομένα από την επίσκεψη της εμφάνισής μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για δικούς τους σκοπούς, σε ποιο βαθμό οι δραστηριότητες στις εμφανίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποδίδονται σε μεμονωμένους χρήστες, για πόσο χρονικό διάστημα οι διαχειριστές αποθηκεύουν αυτά τα δεδομένα και αν τα δεδομένα από μια επίσκεψη των εμφανίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαβιβάζονται σε τρίτους, δεν δηλώνεται οριστικά και με σαφήνεια από τους διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δεν μας είναι γνωστό.

Όταν επισκέπτεστε τις τοποθεσίες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διεύθυνση IP που αντιστοιχίζεται στην τελική σας συσκευή διαβιβάζεται στον φορέα εκμετάλλευσης του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου. Τα κοινωνικά δίκτυα αποθηκεύουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τις τελικές συσκευές των χρηστών (π.χ. στο πλαίσιο της λειτουργίας “ειδοποίησης σύνδεσης”)- εάν είναι απαραίτητο, οι φορείς εκμετάλλευσης των κοινωνικών μέσων είναι έτσι σε θέση να αντιστοιχίσουν διευθύνσεις IP σε μεμονωμένους χρήστες.

Εάν έχετε συνδεθεί στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο ως χρήστης, στην τελική σας συσκευή βρίσκεται ένα cookie με την ατομική σας αναγνώριση σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο. Αυτό επιτρέπει στον φορέα εκμετάλλευσης του κοινωνικού δικτύου να παρακολουθεί ότι έχετε επισκεφθεί μια συγκεκριμένη σελίδα και πώς την έχετε χρησιμοποιήσει. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το περιεχόμενο ή η διαφήμιση μπορεί να προσαρμοστεί στις προηγούμενες επισκέψεις σας στον ιστότοπο.

Αν θέλετε να το αποφύγετε αυτό, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία “παραμένετε συνδεδεμένοι”, να διαγράψετε τα cookies που υπάρχουν στη συσκευή σας και να κλείσετε και να επανεκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο διαγράφονται οι πληροφορίες σύνδεσης μέσω των οποίων μπορεί να γίνει άμεση ταυτοποίησή σας. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να αποκαλύπτετε το αναγνωριστικό χρήστη σας. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε διαδραστικές λειτουργίες του ιστότοπου (like, σχόλιο, κοινοποίηση, μήνυμα κ.λπ.), θα εμφανίζεται μια οθόνη σύνδεσης. Μόλις συνδεθείτε, θα είστε και πάλι αναγνωρίσιμοι στο κοινωνικό δίκτυο που χρησιμοποιείτε ως συγκεκριμένος χρήστης.

Πληροφορίες για το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε ή να διαγράψετε τις υπάρχουσες πληροφορίες εντός του κοινωνικού δικτύου μπορείτε να βρείτε στις σελίδες υποστήριξης του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου που αναφέρονται παραπάνω.

11.2 Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε
11.2.1 Τύπος και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Τα δεδομένα που καταχωρίζετε στα κοινωνικά δίκτυα, ιδίως το όνομα χρήστη και το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο πλαίσιο του λογαριασμού σας, υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς στο βαθμό που απαντάμε στα μηνύματά σας, κατά περίπτωση. Επιπλέον, τα δημοσιευμένα μηνύματα, οι αξιολογήσεις και τα σχόλιά σας αναφέρονται στο λογαριασμό σας στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Εάν μας αναφέρετε μέσω ενός @ ή ενός # ή κάτι παρόμοιο, η αναφορά αυτή θα δημοσιευτεί υπό το όνομα χρήστη σας στη σελίδα μας, κατά περίπτωση. Τα δεδομένα που δημοσιεύονται και διαδίδονται ελεύθερα από εσάς στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο μπορούν έτσι να συμπεριληφθούν από εμάς στην προσφορά μας και να καταστούν προσβάσιμα σε άλλους χρήστες του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου. Εάν επισημάνετε την εμφάνισή μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με “Like” ή “Follow” ή μια παρόμοια αλληλεπίδραση, αυτό θα μας κοινοποιηθεί από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο με το όνομα χρήστη σας και τον σύνδεσμο στον λογαριασμό σας.

11.2.2. Νομική βάση της επεξεργασίας
Η επεξεργασία δεδομένων από μέρους μας βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. στ) DSGVO. Το έννομο συμφέρον μας απορρέει από τη διαφημιστική λειτουργία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα χρησιμοποιούμε για να αυξήσουμε το επίπεδο αναγνωρισιμότητας της εταιρείας μας.

11.2.3. Σκοπός της επεξεργασίας
Τα δεδομένα που παρέχετε σε αυτό το πλαίσιο και τα οποία ενδέχεται να είναι προσβάσιμα σε εμάς (π.χ. όνομα χρήστη, φωτογραφίες, ενδιαφέροντα, κατά περίπτωση, στοιχεία επικοινωνίας) υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς αποκλειστικά για τον σκοπό της επικοινωνίας με πελάτες και υποψήφιους πελάτες. Το έννομο συμφέρον μας είναι να σας παρέχουμε μια πλατφόρμα στην οποία μπορούμε να προβάλλουμε επικαιροποιημένες πληροφορίες και με τη βοήθεια της οποίας μπορείτε να απευθύνετε το αίτημά σας σε εμάς και εμείς να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατό.

11.2.4 Διάρκεια αποθήκευσης
Στο βαθμό που είμαστε σε θέση, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν όταν διακοπεί η παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

12 Μεταφορά δεδομένων σε τρίτη χώρα
Προκειμένου να είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, χρησιμοποιούμε την υποστήριξη παρόχων υπηρεσιών από τον ευρωπαϊκό χώρο καθώς και από τρίτες χώρες. Προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ακόμη και σε περίπτωση μεταφοράς δεδομένων σε τρίτη χώρα, συνάπτουμε ειδικές συμφωνίες επεξεργασίας παραγγελιών με κάθε έναν από τους προσεκτικά επιλεγμένους παρόχους υπηρεσιών. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε διαθέτουν επαρκείς αποδείξεις ότι διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων μέσω κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας από τρίτες χώρες είτε βρίσκονται σε χώρες που διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων αναγνωρισμένο από την Επιτροπή της ΕΕ (άρθρο 45 ΓΚΠΔ) είτε έχουν παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις (άρθρο 46 ΓΚΠΔ).

Επαρκές επίπεδο προστασίας: Ο πάροχος προέρχεται από χώρα της οποίας το επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ: Ο πάροχός μας έχει υποβληθεί στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ για τη διασφάλιση της ασφαλούς διαβίβασης δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στη διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=en

Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες: Το άρθρο 47 του ΓΚΠΔ προβλέπει τη δυνατότητα διασφάλισης της προστασίας των δεδομένων κατά τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα μέσω δεσμευτικών εσωτερικών κανόνων προστασίας δεδομένων. Αυτοί επανεξετάζονται και εγκρίνονται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας συνοχής σύμφωνα με το άρθρο 63 ΓΚΠΔ.

Συναίνεση: Επιπλέον, η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα χωρίς επαρκές επίπεδο προστασίας θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO ή εάν άλλη εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 49 DSGVO είναι σχετική με τη διαβίβαση δεδομένων.

13 Τα δικαιώματά σας
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα απέναντί μας όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν:

13.1 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (βλ. άρθρο 7 DSGVO).
Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Μια τέτοια ανάκληση επηρεάζει το επιτρεπτό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για το μέλλον αφού μας την έχετε εκφράσει. Μπορεί να γίνει (εξ αποστάσεως) προφορικά ή εγγράφως μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εμάς.

13.2 Δικαίωμα ενημέρωσης (βλ. άρθρο 15 DSGVO)
Σε περίπτωση αιτήματος παροχής πληροφοριών, πρέπει να παρέχετε επαρκή στοιχεία για την ταυτότητά σας και να αποδεικνύετε ότι οι πληροφορίες είναι δικές σας. Οι πληροφορίες αφορούν τις ακόλουθες πληροφορίες:

– τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
– τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία- και
– τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή θα γνωστοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
– την προβλεπόμενη διάρκεια της αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή, εάν δεν είναι δυνατή η παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με αυτό, τα κριτήρια για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης,
– την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή δικαιώματος εναντίωσης στην εν λόγω επεξεργασία,
– την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή,
– κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των δεδομένων, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων,
– την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που χρησιμοποιείται και το πεδίο εφαρμογής και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

13.3 Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (βλ. άρθρα 16, 17 ΓΚΠΔ).
Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης έναντι εμάς ως υπεύθυνου επεξεργασίας, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και σας αφορούν είναι ανακριβή ή ελλιπή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να προβεί στη διόρθωση χωρίς καθυστέρηση.

Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εάν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.
– Ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας στην οποία βασίστηκε η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 α) DSGVO και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
– Αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ.
– Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
– Η διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
– Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν συλλεχθεί σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

Εάν έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαγράψουμε σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, θα λάβουμε επίσης όλα τα εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων ότι έχετε ζητήσει τη διαγραφή όλων των συνδέσμων ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το δικαίωμα διαγραφής δεν υφίσταται στο βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη

– για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης,
– για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που απαιτεί επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ή για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας,
– για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ) και το άρθρο 9 παράγραφος 3 DSGVO,
– για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 DSGVO, εφόσον το προαναφερόμενο δικαίωμα ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σοβαρά την επίτευξη των σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας- ή
– για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

13.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (βλ. άρθρο 18 DSGVO)
Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν:

– εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων,
– η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητάτε αντ’ αυτού τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
– δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων- ή
– εάν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 DSGVO και δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι νόμιμοι λόγοι μας υπερισχύουν των δικών σας λόγων.

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχει περιοριστεί, τα δεδομένα αυτά μπορούν – εκτός από την αποθήκευση – να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.

Εάν ο περιορισμός της επεξεργασίας έχει περιοριστεί σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, θα ενημερωθείτε από εμάς πριν από την άρση του περιορισμού.

13.5 Δικαίωμα ενημέρωσης (βλ. άρθρο 19 DSGVO)
Εάν έχετε ασκήσει εναντίον μας το δικαίωμά σας για διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε όλους τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων για τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων. Αυτό ισχύει μόνο στο βαθμό που η ενημέρωση αυτή δεν αποδεικνύεται αδύνατη ή θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιοι παραλήπτες έχουν λάβει τα δεδομένα σας.

13.6 Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (βλ. άρθρο 20 DSGVO)
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς τα προσωπικά σας δεδομένα σε κοινό, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, προκειμένου να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν είναι απαραίτητο, υπό την προϋπόθεση ότι

– η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο α) DSGVO ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) DSGVO ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο β) DSGVO και
– η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

Κατά την άσκηση του δικαιώματός σας στη φορητότητα των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων απευθείας από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων δεν ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί.

13.7 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (βλ. άρθρο 21 DSGVO).
Εφόσον βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε έννομο συμφέρον (σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ) DSGVO) εκ μέρους μας, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που βασίζουμε την επεξεργασία δεδομένων στο άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο ε) DSGVO.

Κατά την άσκηση μιας τέτοιας αντίρρησης, σας ζητάμε να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως έχουμε κάνει. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αντίρρησής σας, θα εξετάσουμε την ουσία της υπόθεσης και είτε θα διακόψουμε ή θα προσαρμόσουμε την επεξεργασία δεδομένων είτε θα σας παρουσιάσουμε τους επιτακτικούς νόμιμους λόγους βάσει των οποίων θα συνεχίσουμε την επεξεργασία.

13.8 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (βλ. άρθρο 77 DSGVO)
Με την επιφύλαξη κάθε άλλου διοικητικού ή δικαστικού ένδικου μέσου, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της κατοικίας σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβιάζει τον ΓΚΠΔ.

Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί η καταγγελία θα σας ενημερώσει για την κατάσταση και την έκβαση της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άσκησης δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 78 ΓΚΠΔ.

14. Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα και με την επιφύλαξη αλλαγών
Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα πολιτική απορρήτου σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

Κατάσταση Οκτώβριος 2022

The AIAE project was co-funded by the ERASMUS+ programme of the European Union and ran from November 2020 to October 2022. This website and project contents reflect the views only of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.